Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2015 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Deze cumulatieve update omvat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2015, waaronder hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in vorige cumulatieve updates. Opmerking U moet de database converteren als u een upgrade uitvoert van een cumulatieve update die ouder is dan de cumulatieve update 9 (build 41779). Zie voor meer informatie een database converteren in Help voor Microsoft Dynamics NAV.Met deze cumulatieve update vervangt u eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U dient altijd de meest recente cumulatieve update te installeren.Het is mogelijk dat u uw licentie moet bijwerken na de implementatie van deze hotfix om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die deel uitmaken van deze of een vorige cumulatieve update (dit geldt alleen voor klantlicenties). Zie uitgebrachte cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics nav 2015voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft dynamics NAV 2015. Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2015.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die worden opgelost in deze cumulatieve update

In deze cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

379268

RTC loopt vast wanneer de koppeling van een bestandsnaam lang is.

379038

De pagina kan niet worden geopend als de invoegtoepassing een modale pagina wordt genoemd.

379747

Wanneer een object wordt uitgevoerd, loopt de ontwikkelingsprogram client vast.

378485

Geheugen Prikker met behulp van PS-cmdlet

379366

Remove-NAVServerPermissionSet werkt niet met multitenancy.

379317

Het rapport verkoopfactuur is een overtollige lege pagina aan het einde van het rapport.

379261

Configuratie-instelling toevoegen voor het uitschakelen van rapporten met een indeling van RDLC als Microsoft Word-of Microsoft Excel-documenten

379836

Het aantal tijdelijke records is fout bij het selecteren van alle records.

379780

U kunt de naam van een record niet wijzigen.

379973

Rapporten lopen langzaam via de ClickOnce.

379924

Windows-client loopt vast als er ontbrekende machtigingen zijn.

379834

Decimaalscheidingsteken heeft geen consistent gedrag binnen diverse onderdelen van de toepassing.

379340

Prestatieprobleem tijdens het uitvoeren van een zoekopdracht.

379709

Het beheren van de instelling ClientKeepAlive van de server

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379851

Er ontbreekt een waarde van het bijschrift voor de verkoper in 357-Kopieer document.

Administratieve

REP 357

379700

"U kunt in-transit locatie XXX voor alleen transferorders." foutbericht in de batchfunctie kosten aanpassen na "gebruiken als in-transit" wordt ingeschakeld en uitgeschakeld.

Kostprijsberekeningen

REMBOURS 21

379856

De IC-status is niet nieuw wanneer u een nieuwe intercompany-aankooporder maakt met de functie document kopiëren.

Factuurkop

COD 6620

379411

"De lengte van de tekenreeks is nn maar moet minder dan of gelijk zijn aan 20 tekens. Waarde 123456789012345678901234. "foutbericht wanneer u een IC-inboxtransactie gaat accepteren.

Factuurkop

N/A

379442

Bank grootboekposten worden geopend nadat u een bankafstemming hebt geboekt.

Factuurkop

COD 370

379744

De validatie van het BTW-registratienummer vervalt te snel.

Factuurkop

COD 248

379410

De velden ' begindatum van begindatum ' en ' einddatum ' worden niet bijgewerkt als uw periode voor inventarisatie tellingen een aantal van 12 of meer dan een maand bevat.

Winkelvoorraad

COD 7380

379771

Een record voor een aankoopprijs die is gemaakt voor een artikel dat niet bestaat wanneer u het artikelnummer verwijdert uit de kop aankoopprijzen.

Winkelvoorraad

PAG 7012

379776

Het totale bedrag van de kosten in de "Ink. Analyseren op basis van Dim. De pagina matrix is niet juist als het item is gemaakt als servicetype en ontvangst en factuur in twee aparte stappen wordt geplaatst.

Winkelvoorraad

COD 7150

379760

De valutacode op de projectkaart is niet geïnitialiseerd wanneer u de klantcode wijzigt.

Arbeids

TAB 167

379938

Met de actie functie kopiëren kunt u taakgegevens kopiëren voor taak taken en projectplanningsregels van een huidige taak met activiteiten en OHW-boekingen naar een geheel nieuwe taak. Waarden voor verkoop, kosten en winst-en verliesbedragen.

Arbeids

COD 1006

379774

Aankooporder of factuur kan zelfs worden geboekt als de waarde van de rem. ingediende waarde is groter dan nul.

Gekocht

KABELJAUW 5805 COD 5807 PAG 5805 PAG 5814 TAB 5805

379466

"De volgende C/AL-functies zijn beperkt tijdens het schrijven van transacties." foutbericht als u probeert een aankoop document te verwijderen dat nog niet is geplaatst als u dezelfde nummerreeks gebruikt voor de facturen en geboekte facturen.

Gekocht

TAB 36 TAB 38 TAB 5900

379690

Bijschrift MILLILITER ontbreekt in het vak voor de assemblageorder fact.

Vertegenwoordiger

PAG 917

379725

Het foutbericht ' u kunt het bedrag niet wijzigen als het item is verzonden ' wordt weergegeven wanneer u de hoeveelheid beperkt voor de aankoopregel die is gedefinieerd voor een artikel vergoeding.

Vertegenwoordiger

TAB 37

379878

De verkoper wordt niet ingevuld wanneer een verkoopofferte wordt gemaakt voor een contactnummer dat nog niet is gekoppeld aan een klantnummer.

Vertegenwoordiger

TAB 36

379841

Met goedkeurings delegatie mag de persoon die de persoon inzendt en de goedkeurings beheerder de persoon machtigen.

Vertegenwoordiger

COD 439

379656

U kunt het Klantnr niet wijzigen. omdat er openstaande serviceorder/offertes aan het bericht zijn gekoppeld, wordt het foutbericht weergegeven wanneer u een verkooporder post voor een item dat een serviceartikel heeft.

Service

TAB 5940

379758

Uitgebreide tekst worden niet correct ingevoegd in serviceregels.

Service

PAG 5905

379920

De maandelijkse bedragen lijken niet te kloppen wanneer u een vervaldatum opgeeft in een vooruitbetaald servicecontract.

Service

COD 5940

379746

Verkooporder wordt niet gereserveerd wanneer u het orderverzamelen van het document en het item registreert, wordt lot bijgehouden.

Magazijn

COD 7307

379358

Er wordt een voorraadmutatie gegenereerd voor de onjuiste hoeveelheid wanneer een lot-specifiek bijgehouden item wordt verwerkt met behulp van de functionaliteit ' interne verplaatsing-inhouds opgeven ' en de hoeveelheid op de regel wordt overschreven zonder dat de artikel tracerings hoeveelheid wordt gewijzigd.

Magazijn

KABELJAUW 6500 PAG 6550 TAB 7347

Hotfixes voor lokale toepassingen

APAC

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379481

' Bank rekening bestaat niet. De foutmelding velden en waarden: Nee. = nnnn ' wordt weergegeven wanneer u een artikel in de APAC-versie vereffent met WHT in de-versie.

Factuurkop

REMBOURS 12

379595

"Documentnr. (A1) moet worden ingevuld. Voer een waarde in. "een foutbericht wordt weergegeven wanneer u klikt op de knop Nieuw op de pagina met de lijst met BAS-berekeningen blad in de APAC versie.

Factuurkop

PAG 11601 TAB 11601

TE-België

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379902

Onverwacht: de regels in EB-journaal worden opgesplitst in verschillende batches in de Belgische versie.

Kasbeheer

REP 2000004 REP 2000005

CZ-Tsjechische Republiek

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379783

De "magazijnpick. De pagina met de optie voor het wijzigen van een sjabloon in de lijst met wijzigingen in de sjabloonpagina en BTW ontbreekt in het MenuSuite 1030 van de Tsjechische versie.

Administratieve

MANNEN 1030

379784

Als u de BTW-datum op de inkoopkop wijzigt, worden de BTW-gegevens (niet aftrekbare bedragen) en BTW-basis (niet aftrekbare velden) en BTW-bedragen (aftrek) niet gevalideerd op de regels in de Tsjechische versie.

Gekocht

TAB 38

379787

Als u een Servicefactuur boekt met code voor de betaalwijze: kas en u geen kas bureau bent, dan wordt de Servicefactuur gepubliceerd in de Tsjechische versie.

Service

KABELJAUW 11730 COD 5980 TAB 11730 TAB 11731

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379603

Het correctiebedrag wordt niet weergegeven in het rapport wisselkoersen aanpassen in de Duitse versie.

Factuurkop

REP 595

ES-Spanje

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379886

De paydays worden niet correct berekend voor het rapport betaling van leverancier in de Spaanse versie.

Gekocht

REP 10748

379712

Het veld "contantkorting op BTW" bevat een onjuiste waarde als de reverse-BTW-BTW bij het rapport voor verkoop quote in de Spaanse versie komt.

Vertegenwoordiger

TAB 37 TAB 5902

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379630

Als u in een algemeen journaal een aankoopfactuur voor een EU-leverancier boekt, wordt de nummerreeks die wordt gebruikt als ' BTW-nummer omkeren ' gebruikt. Reeks ' is niet juist in de Italiaanse versie.

Factuurkop

TABBLAD 81 VAN COD 12

379908

Als u op meer dan een regel van een Diversen journaal een aankoopfactuur voor een EU-leverancier opneemt, wordt de nummerreeks die wordt gebruikt als ' BTW-nummer omkeren. Reeks ' is niet juist in de Italiaanse versie.

Factuurkop

TAB 81

379566

Creditnota's en facturen worden niet afgestemd en worden niet weergegeven in het bewerkings saldo, ook al worden deze in de Italiaanse versie van de klant en de leverancierslijst BiIl.

Vertegenwoordiger

REP 12116 REP 12117

379588

Als u niet het ' calc. Vrd. Het veld korting in de instelling verkoop & tegoed wordt het bedrag van de verkoopfactuurkorting berekend wanneer u de functie ' gesplitste BTW-regels genereren ' uitvoert in de Italiaanse versie.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 5950 COD 60

379852

Als u een ICL-verkoopfactuur en een doorverzending een doorverzending boekt, worden in het Intrastat-journaal geen bedragen voor de EU-verkoop en EU-aankopen opgenomen in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

379649

Als u een EU-creditnota voor de betaling (artikel) post voor de voorafgaande verkoopfactuur voor de EU-verkoopfactuur, wordt het creditnotadocument niet voorgesteld in het Intrastat-correctiejournaal voor de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379805

Het foutbericht "de Bank rekening is niet bestaat." wordt weergegeven wanneer u een stortingsregel uitbreidt en het bedrag onjuist is, na voorstellen meerdere keren in een bankafs temmings werkblad in de Noord-Amerikaanse versie.

Kasbeheer

TAB 10120 TAB 10121

379660

Als u een aankooporder als gefactureerd boekt, wordt een inconsistentie fout weergegeven als de Nederlandse kosten van Canada of met hoofdletters oorspronkelijk zijn ingesteld op de vrijgegeven PO-regels, maar dan wordt de code voor het BTW-gebied verwijderd of verwijderd uit de Noord-Amerikaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 39

379985

Foutbericht ' index buiten de grenzen ' wanneer u de pagina statistieken van aankooporders probeert te openen in de Noord-Amerikaanse versie met vier of meer Canadese jurisdicties.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 10039

Nee-Noorwegen

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379716

Onjuiste foutberichten en waarschuwingen in de Noorse versie.

Factuurkop

REP 15000050

RU-Rusland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

379612

De waarden in het tabblad 00002 zijn geen geheel getal in de beoordeling van de gedeclareerde belasting, als de waarde wordt geëxporteerd naar Excel wanneer u een uitzondering gebruikt in de Russische versie.

Factuurkop

REP 14920

379645

In het rapport klant-afstemmings besluit wordt een onverwacht resultaat weergegeven met 2 facturen en 2 betalingen in de Russische versie. (Volgt u 378987)

Factuurkop

REP 14910

379945

Hotfix van 346523 toevoegen voor de Russische versie

PAG 498

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update CU 21 voor Microsoft Dynamics NAV 2015

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2015-database:

Land

Hotfixpakket

BIJ-Oostenrijk

Download het ATKB3172546-pakket

AU-Australië

Download het AUKB3172546-pakket

TE-België

Download het BEKB3172546-pakket

CH-Zwitserland

Download het CHKB3172546-pakket

CZ-Tsjechisch

Download het CZKB3172546-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB3172546-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB3172546-pakket

ES-Spanje

Download het ESKB3172546-pakket

FI-Finland

Download het FIKB3172546-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB3172546-pakket

IS-IJsland

Download het ISKB3172546-pakket

IT-Italië

Download het ITKB3172546-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB3172546-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB3172546-pakket

Nee-Noorwegen

Download het NOKB3172546-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB3172546-pakket

RU-Rusland

Download het RUKB3172546-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB3172546-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB3172546-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB3172546-pakket

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2015 installeren

Lees hoe u een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2015 installeert.

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2015 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Zie de terminologie van software-updates en Microsoft Dynamics NAV 2015voor meer informatie.

Upgrade Toolkit voor het upgraden van gegevens van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of SP1 naar Microsoft Dynamics NAV 2015

De cumulatieve update bevat een upgrade toolkit voor het upgraden van een Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1-database naar Microsoft Dynamics NAV 2015. De upgrade toolkit bevat diverse toepassingsobjecten in FOB-bestanden waarmee u het upgradeproces voor die van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 of Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 eenvoudiger kunt uitvoeren.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×