Overzicht

Deze cumulatieve update vervangt eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U moet altijd de meest recente cumulatieve update installeren. Met deze update wordt ook een XSS-beveiligingsprobleem opgelost. Zie CVE-2021-36946 voor meer informatie.

Het kan nodig zijn om uw licentie bij te werken nadat u dit hotfix hebt geïnstalleerd om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die zijn opgenomen in deze of een eerdere cumulatieve update. (Dit geldt alleen voor klantlicenties.)

Zie cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 . Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die cumulatieve updates van Microsoft Dynamics voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 uitvoeren.

Opmerking

Wanneer u een upgrade naar Business Central 2019 release wave 2 (versie 15) hebt uitgevoerd, raadpleegt u Dynamics 365 Business Central Upgrade Compatibility Matrix om te zien welke Business Central 15-versies compatibel zijn met deze cumulatieve update.

Belangrijk

U wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of uw omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan interoperabiliteitsproblemen veroorzaken met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics 365 Business Central-oplossing.

Problemen die zijn opgelost in deze cumulatieve update

De volgende problemen worden opgelost in deze cumulatieve update.

Platform hotfixes

ID

Titel

400778

Notities en koppelingen ontbreken in toepassingsgebieden.

405642

Aanmelden is elke keer nodig wanneer u van bedrijf wisselt in de iOS-app.

401649

Microsoft Dynamics NAV Universal iOS App vereist elke keer aanmelden.

Toepassings hotfixes 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

401360

In het wijzigingslogboek worden wijzigingen van het onjuiste bedrijf vergeleken.

Beheer

COD 423

402197

De veldtoewijzingsdefinitie moet gegevens exch bevatten. Filter regeldefcode bij verwijdering.

Cash Management

TAB 1224

397537

De waarschuwing voor betalingskorting wordt niet gebruikt bij het gebruik van het document Van toepassing op. Typ -Nee. functie om een factuur toe te passen in de tolerantieperiode voor betalingskortingen.

Financiën

TAB 81

399839

De kolomkop moet worden toegevoegd aan het puntfilter bij het instellen van proefsaldo voor kleine bedrijven.

Financiën

PAG 1393

401994

Het totale bedrag van de herinnering is niet correct wanneer een van de facturen te laat is voor het aantal dagen dat lager is dan de respijtperiode in het eerste niveau.

Financiën

COD 392

403638

Onjuiste bijschriften worden gebruikt voor een veld in de tabel Kosteninvoer.

Financiën

TAB 1104

403952

Foutberichten bij het gebruik van btw-nummer van de EU. Validatieservice.

Financiën

COD 249 TAB 36 COD 11798 TAB 31000

405338

Foutbericht inconsistentie bij het posten van een verkoopfactuur met vreemde valuta.

Financiën

COD 80 COD 90 TAB 49

405400

Het BTW-bedrag LCY kan voor en na het posten verschillen als de factuur in vreemde valuta wordt gepost vanuit een logboek.

Financiën

TAB 81

406066

"Er is geen Cust. GrootboekInvoer in het filter.' foutbericht bij het uitvoeren van een BTW-DECLARATIESCHIJF na het toepassen van vermeldingen met de functie Btw voor betaling korting aanpassen ingeschakeld.

Financiën

REP 88

401404

Foutbericht van de afschrijvingsboekcode wanneer u het afschrijvingsboek van een vast activum probeert te wijzigen.

Vaste activa

PAG 5600

401399

De vervaldatum van het contract van de regels wordt niet dienovereenkomstig gewijzigd na het wijzigen van de vervaldatum van het servicecontract in de koptekst.

Voorraad

PAG 6050 PAG 6052

404454

'De lengte van de tekenreeks is 22, maar deze moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan 20 tekens'. Foutbericht bij het instellen van Item Nee. Filter in Het rapport Kosten aanpassen - Itemitems.

Voorraad

REP 795

403460

De werkelijke kosten kunnen niet volledig worden geboekt op het totale bedrag van de WIP-kosten nadat u de functie WISW hebt berekend.

Taken

COD 1000

400910

"The Detailed Vendor Ledg. Er bestaat al een vermelding. Identificatievelden en -waarden: Entry No.='XXXX'", foutbericht bij het verwijderen van de toepassing van items.

Kopen

REP 595 TAB 379 TAB 380

404869

Qty. naar Factuur is 0 nadat de goederen zijn ontvangen bij het bijwerken van knopinfo in de verkoop- en aankoopconfiguratie.

Kopen

PAG 459 PAG 460

403995

De documentdatum verschilt van de boekingsdatum in btw-items nadat u een betaling met een factuur met een betalingskorting niet meer kunt toepassen.

Verkoop

COD 12

404686

Het item Gesloten op invoernr. werkt niet correct in BTW-vermeldingen na het sluiten en na de btw-storting.

BTW/btw/Intrastat

REP 20

402334

De traceringsregel op verzendniveau voor magazijnen wordt niet bijgewerkt bij het registreren van gedeeltelijke pick-if Do Not Fill Qty. de optie Verwerken is ingesteld op aanmaakniveau kiezen.

Magazijn

COD 7307 TAB 5767

405935

De standaard pro forma-factuur voor verkoop wordt geen hoeveelheid of hoeveelheden afgedrukt wanneer klanten WMS gebruiken.

Magazijn

REP 1302

406137

De standaardtijd van de doorlooptijd voor veiligheid moet niet in aanmerking worden genomen voor het neerzetten van verzending.

Magazijn

TAB 39

Hotfixes voor lokale toepassingen 

APAC

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

401235

Ongeldige bronbelasting bij het niet toepassen van vermeldingen in de APAC-versie.

BTW/btw/Intrastat

COD 12

BE - België

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

405688

Meerdere toepassingen voor CODA in de Belgische versie.

Financiën

Tab 2000041

CH - Zwitserland

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

404809

Foutbericht 'U kunt de btw-productboekingsgroep niet wijzigen' bij het wijzigen van de verzenddatum in een verkooporder met vooruitbetalingen in de Zwitserse versie.

Financiën

TAB 37 TAB 39

DE - Duitsland

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

403111

Alleen de begindatum wordt doorgegeven aan het datumfilter op PAG 474 wanneer PAG 474 wordt geopend vanuit een deel van de ELSTER-extensie in de Duitse versie.

Financiën

Extensies: Elster

ES - Spanje 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

402592

Fout 'Factura duplicada' in SII bij het posten van meerdere facturen die zijn verzonden naar SII in de Spaanse versie.

Financiën

COD 10753 COD 231 COD 13

403106

Een bewerking wordt niet gedeclareerd in rapport 349, maar juist gedeclareerd in SII vanwege een intracommunautaire verkoop voor een Franse klant met Spaans adres in de Spaanse versie.

BTW/btw/Intrastat

REP 10710

403927

De resterende niet-gerealiseerde basis en het resterende niet-gerealiseerde bedrag worden opengelaten in de BTW-vermeldingen na het toepassen van btw-betalingen in contanten met niet-gerealiseerd btw-type als percentage in de Spaanse versie.

BTW/btw/Intrastat

COD 12

FI - Finland 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

400692

De bankverwijzing is niet gemarkeerd met 001 nadat deze is geïmporteerd in de Finse versie.

Cash Management

REP 32000000

IT - Italië

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

395832

De bronbelasting wordt niet correct berekend wanneer de factuur van de leverancier wordt uitgegeven voor een aankoopfactuur die gedeeltelijk is toegepast in de Italiaanse versie.

Financiën

TAB 12182 TAB 12185

404686

Het item Gesloten op invoernr. werkt niet correct in BTW-vermeldingen na het sluiten en na de btw-storting in de Italiaanse versie.

BTW/btw/Intrastat

REP 20

404191

Het element CodiceFornitura exporteert niet de juiste waarde in het XML-bestand voor de Mededeling periodieke btw-betaling in de Italiaanse versie.

BTW/btw/Intrastat

REP 12150

MX - Mexico

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

403504

Het type Bewerking is niet de standaardinstelling in aankoopdocumenten zoals beschreven in de knopinfo in de Mexicaanse versie.

Financiën

Extensies: MX_DIOT

NL - Nederland 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

405527

De opbrengst voor een niet-EU-land wordt weergegeven in de ICP-declaratie in de Nederlandse versie.

Financiën

REP 11404

Regelgevende functies 

Lokale regelgevende functies 

IT - Italië

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

404972

De Belastingdienst Doc. Nee. het veld moet worden vergroot in de Italiaanse versie.

Financieel beheer

COD 12130 COD 12183 COD 744 COD 9998 PAG 740 REP 12129 REP 12193 TAB 740 COD 12131

NEE - Noorwegen

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

405032

Verbeteringen voor SAF-T in de Noorse versie.

Financieel beheer

Extensies: NorwegianSAFT

VERENIGD KONINKRIJK - Verenigd Koninkrijk

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

404260

De kopteksten voor fraudepreventie kunnen automatisch worden opgegeven zonder interactie met de gebruiker in de Britse versie.

Financieel beheer

Extensies: UKMakingTaxDigital

Oplossing

De Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-bestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren vanuit het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update CU 26 voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 Update on-premises

Welk hotfix-pakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update heeft meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en download een van de volgende pakketten, afhankelijk van de landversie van uw Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019-database.

Land

Hotfix-pakket

AT - Oostenrijk

Download het AT-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

AU - Australië

Download het AU-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

BE - België

Download het BE-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

CA - Canada

Download het CA-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

CH - Zwitserland

Download het CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 CH-pakket

CZ- Tsjechisch

Download het CZ-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

DE - Duitsland

Download het DE-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

DK - Denemarken

Download het DK-pakket van CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

ES - Spanje

Download het ES-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

FI - Finland

Download het FI-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

FR - Frankrijk

Download het CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 FR-pakket

IS - IJsland

Download het IS-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

IT - Italië

Download het IT-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NA - Noord-Amerika

Download het NA-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

NL - Nederland

Download het CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NL-pakket

NEE - Noorwegen

Download het CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 NO-pakket

NZ - Nieuw-Zeeland

Download het NZ-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

RU - Rusland

Download het RU-pakket CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

SE - Zweden

Download het cu 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 SE pakket

VERENIGD KONINKRIJK - Verenigd Koninkrijk

Download het CU 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019 UK-pakket

Alle andere landen

Download het W1-pakket cu 26 Dynamics 365 Business Central Spring 2019

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installeren

Zie Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 installeren.

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019 hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen.

Meer informatie

Zie meer informatie over de terminologie van software-updates enMicrosoft Dynamics 365 Business Central Spring 2019.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×