Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2013 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Deze cumulatieve update omvat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2013, waaronder hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in vorige cumulatieve updates.Met deze cumulatieve update vervangt u eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U dient altijd de meest recente cumulatieve update te installeren.Het is mogelijk dat u uw licentie moet bijwerken na de implementatie van deze hotfix om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die deel uitmaken van deze of een vorige cumulatieve update (dit geldt alleen voor klantlicenties). Zie uitgebrachte cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics nav 2013voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft dynamics NAV 2013. Voor een volledige lijst met alle hotfixes die werden uitgebracht in cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics NAV 2013, raadpleegt u de volgende pagina's van CustomerSource en PartnerSource:

CustomerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013

PartnerSource

Overzicht van uitgebrachte hotfixpakketten voor de toepassing voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Overzicht van uitgebrachte platform hotfixbestanden voor Microsoft Dynamics NAV 2013Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2013.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die worden opgelost in deze cumulatieve update

In deze cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

Opmerking Mogelijk moet u de objecten in uw database compileren nadat u deze hotfix hebt toegepast.

-ID

Titel

363374

Het foutbericht ' het element <adres> wordt verwacht door ' min. waarde ' bij het importeren van een XML-bestand.

363773

Het systeem vernieuwt geen printerinformatie, nadat deze is gestart.

371725

De Windows-client loopt vast wanneer u werkt met een uitgebreide monitor.

371782

De client loopt vast wanneer u de naam van de batchnaam van een algemeen journaal wijzigt van een dubbel-byte teken in één byte teken.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

364506

"Nee. Reeks bestaat al. Het foutbericht identificatie velden en waarden: code = XXXX ' wordt weergegeven wanneer u een nieuwe nummerreeks maakt.

Factuurkop

PAG 456

364522

Het veld Openstaand bedrag (LV) wordt niet bijgewerkt op de pagina kredietlimiet controleren als u het veld hoeveelheid op de verkoopregels wijzigt en de kredietlimiet van de klant is overschreden.

Factuurkop

PAG 343

371724

Wanneer u een verkoopfactuur maakt met het veld Prijs inclusief BTW met behulp van de intercompany-functionaliteit, is het Regelbedrag niet juist.

Factuurkop

COD 427

371674

De standaarddimensies voor de leveranciers worden niet gekopieerd naar de journaalregels wanneer u de batchverwerking voorstellen voor leveranciers uitvoert uitschakelt wanneer u het veld samenvatten per leverancier hebt ingeschakeld.

Factuurkop

REP 393

362789

In de gedetailleerde klantenposten wordt alleen het laatste transactienummer weergegeven na het uitvoeren van het rapport wisselkoers aanpassen.

Factuurkop

KABELJAUW 12 REP 595 TAB 331

371877

Het veld bedrag (LV) dat wordt afgedrukt in het rapport leveranciersdetails van de periode is onjuist wanneer u het rapport afdrukt met het veld bedragen in LV weergeven op het tabblad Opties op de pagina aanvraag.

Factuurkop

REP 304

372002

Wanneer u het rapport verouderde klanten afdrukt en u niet een deel van het aantal afgedrukte bedragen selecteert in de velden van de valuta (bijvoorbeeld saldo), wordt er een onjuiste opmaak weergegeven.

Factuurkop

REP 120

371804

De grootboekposten voor de verwachte kosten worden niet gestorneerd wanneer u een aankoopontvangst ongedaan maakt met het Projectnr. en het veld taaknummer op de regel.

Winkelvoorraad

KABELJAUW 5813 COD 5817

372019

Met de batchverwerking kosten voor artikelkosten aanpassen wordt een ingevoerde afrondingswaarde gemaakt met een groot bedrag wanneer het vaste verrekenprijs artikel is geherwaardeerd.

Winkelvoorraad

COD 5895

371945

Als u de ext hebt ingesteld. Doc. Nee. Verplicht veld als u een vooruitbetalingsfactuur wilt plaatsen zonder een extern documentnummer, wordt de status van de verkooporder gewijzigd van openstaande vooruitbetaling om deze te openen.

Vooruitbetalingen

COD 80

371611

Als u de pagina voor de Aankoopregel kortingen opent vanaf de pagina met het item, wordt de naam van een leverancier weergegeven.

Gekocht

PAG 7014

364565

Wanneer u de naam van de code van een klantprijsgroep wijzigt, wordt de code niet bijgewerkt in de tabel Verkoopprijs.

Vertegenwoordiger

TAB 6

371951

Als u het veld regels herberekenen op de pagina document kopiëren selecteert, moet u de standaardafmetingen toevoegen aan de regels, maar niet de dimensies die worden gebruikt op de document regels waaruit u kopieert.

Vertegenwoordiger

COD 6620

371995

Na het invoeren van een beschrijvings regel op de werkbladpagina voor het service artikel behoudt de nieuwe regel de oorspronkelijke positie.

Service

KABELJAUW 5900 PAG 5907 TAB 5902

Hotfixes voor lokale toepassingen

TE-België

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

371737

Wanneer u de koppeling naar Accon-rapport exporteert, zijn er spaties voor het grootboekrekeningnummer. veld in de Belgische versie.

Factuurkop

REP 11313

371519

Het veld niet-aftrekbare BTW% in facturen mag niet worden beperkt tot de waarden tussen nul en 100 in de Belgische versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 39

371771

Het veld onderneming nummer het veld ontbreekt in het Intrastat XML-bestand dat in de Belgische versie is geëxporteerd.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP593

CH-Zwitserland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

372013

De rapporten van de leverancierslijst met betalingen op een onjuiste manier als er leveranciers zijn met maar één betaling en u de optie leverancier met groepstotaal selecteert onder het veld sorteren in de Zwitserse versie.

Gekocht

REP 11507

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

363908

De naam van een aantal accounts wordt niet weergegeven als een PDF-, Word-of Excel-bestand wordt opgeslagen in de Duitse versie.

Factuurkop

REP 11002

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

371733

Wanneer u een afstoting voor een vast activum boekt, worden sommige negatieve vermeldingen niet weergegeven in de FA-posten en in de Franse versie.

Vaste activa

COD 5605

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

371650

U beschikt niet over de machtiging om records te lezen in de tabel BTW-invoer... " Foutbericht wanneer u het rapport BTW-transactiegegevens bijwerken uitvoert met een klant licentie in de Italiaanse versie.

Factuurkop

REP 12190

371718

Wanneer u het rapport rapport afdrukt, worden de totalen van de vorige periode niet gerapporteerd in de Italiaanse versie.

Factuurkop

REP 12121

364603

Als u een verkoopfactuur of een Servicefactuur uitschakelt en u een verkoopfactuur of een Servicefactuur afdrukt, ontbreekt er informatie voor de intentie brief in de Italiaanse versie.

Factuurkop

REP 206 REP 5911

371886

Op de pagina leveranciers wordt het veld speciale categorieën ingesteld op 0 als het leeg is, maar het moet leeg zijn in de Italiaanse versie.

Gekocht

TAB 23

371654

Wanneer u een inkoopfactuur voor een vast activum met niet-aftrekbare BTW boekt, gebruikt het systeem een verkeerde grootboekrekening voor de BTW in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

371813

Wanneer u de functionaliteit voor de splitsing van betaling gebruikt, wordt de omgekeerde BTW ingevoegd in het veld BTW-bedrag en niet in het veld BTW basis. Dit leidt tot een onjuiste post in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

TAB 36

371821

Wanneer u het BTW-rapport exporteert met behulp van de Italiaanse taal, wordt het veld record aanduiding geëxporteerd als SUDEST in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 741

371989

Wanneer u een nieuwe BTW-uitsluitingsregel invoegt voor een leverancier, wordt een onjuiste nummerreeks gebruikt wanneer u in het vak BTW-tarief int. Registry geen veld in de Italiaanse versie opzoekt.

VAT/Sales Tax/Intrastat

PAG 12100

372008

Wanneer u een inkoopfactuur voor een vast activum met niet-aftrekbare BTW boekt, gebruikt het systeem een verkeerde grootboekrekening voor de BTW in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REMBOURS 12

372076

Wanneer u het BTW-rapport exporteert met behulp van de Italiaanse taal, wordt het veld record aanduiding geëxporteerd als SUDEST in de Italiaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 741

NB-Noord-Amerika

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

371794

In het rapportdetails van klantrekening worden verschillende totalen berekend op basis van het Gegevensfilter dat wordt gebruikt in de Noord-Amerikaanse versie.

Factuurkop

REP 10042

364614

Wanneer u een elektronische overschrijving exporteert die een leverancier bevat met een naam van meer dan 30 tekens, wordt er een foutbericht weergegeven in de Noord-Amerikaanse versie.

Gekocht

KABELJAUW 10090 COD 10092

371983

Wanneer u het rapport naar de optie AP afstemmen uitvoert, wordt er een foutbericht weergegeven als de beschrijving van het item langer is dan 30 tekens in de Noord-Amerikaanse versie.

Gekocht

REP 10101

NL-Nederland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

364591

Wanneer u een betaling boekt met de functionaliteit van de telebankieren en u de korting voor de aankoop creditnota gebruikt, wordt de geopende factuur geopend voor het korting bedrag in de Nederlandse versie.

Kasbeheer

REMBOURS 12

364556

Wanneer u een ICP declaratie verzendt met de functie Digipoort, bevat het veld Status beschrijving in het antwoordbericht een code, maar geen beschrijving in de Nederlandse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 11408

Nee-Noorwegen

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

364516

In het rapport verkoop-credit nota 2 worden de gegevens in een onjuiste indeling in de Noorse versie weergegeven.

Vertegenwoordiger

REP 10604

371565

Als u het rapport verkoopfactuur 2 afdrukt in een buitenlandse valuta en met de optie interne informatie weergeven hebt ingeschakeld, worden er onjuiste totalen afgedrukt in de indeling van de Noorse versie.

Vertegenwoordiger

REP 10604

371891

Wanneer u het rapport verkoopfactuur afdrukt, wordt een overbodige pagina afgedrukt in de Noorse versie.

Vertegenwoordiger

REP 10604

371969

Als u het rapport verkoopfactuur 2 afdrukt met een factuurkorting, worden onjuiste totalen afgedrukt in de sectie voettekst van de Noorse versie.

Vertegenwoordiger

REP 10604

SE-Zweden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

371669

Als u gebruikmaakt van een automatische acc. groeperen in een algemeen journaal met een buitenlands valutabedrag en gesplitste transacties, maakt het systeem onjuiste algemene grootboekposten in de Finse versie en Zweedse versie.

Factuurkop

REMBOURS 12

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 26 voor Microsoft Dynamics NAV 2013

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2013-database:

Land

Hotfixpakket

BIJ-Oostenrijk

Download het ATKB3058009-pakket

AU-Australië

Download het AUKB3058009-pakket

TE-België

Download het BEKB3058009-pakket

CH-Zwitserland

Download het CHKB3058009-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB3058009-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB3058009-pakket

ES-Spanje

Download het ESKB3058009-pakket

FI-Finland

Download het FIKB3058009-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB3058009-pakket

IS-IJsland

Download het ISKB3058009-pakket

IT-Italië

Download het ITKB3058009-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB3058009-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB3058009-pakket

Nee-Noorwegen

Download het NOKB3058009-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB3058009-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB3058009-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB3058009-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB3058009-pakket

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeren

Lees hoe u een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2013 installeert.

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2013 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Zie de terminologie van software-updates en Microsoft Dynamics NAV 2013voor meer informatie.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×