INLEIDING

Cumulatieve Update 4 (CU4) bevat hotfixes voor Microsoft Dynamics AX 2012 die verholpen zijn sinds de release van Microsoft Dynamics AX 2012. Deze cumulatieve update is van toepassing voor Microsoft Dynamics AX 2012 (6.0.947.0) en Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 (6.0.1108.0). Dit artikel bevat informatie over het verkrijgen van de cumulatieve update en over de problemen die worden opgelost met de cumulatieve update.

Opmerking Het build-nummer van dit cumulatieve updatepakket is 6.0.1108.2423. Voordat u dit cumulatieve updatepakket installeert, wordt aangeraden Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 release-opmerkingen zorgvuldig door te lezen.

Meer informatie

Dit artikel bevat een tijdige informatie over hotfixes die zijn uitgebracht door Microsoft. Daarom het KB-artikel waarnaar wordt verwezen nog mogelijk niet beschikbaar. Het KB-artikel, biedt indien beschikbaar, meer details over het probleem, de resolutie en de beschikbaarheid van de hotfix. Als het KB-artikel niet beschikbaar is, kunt u de hotfix aanvragen contact opnemen met ondersteuning.

Opmerking Deze cumulatieve update bevat alle correcties die worden beschreven in de cumulatieve Update 3 cumulatieve Update 2 en in de cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012.
Voor meer informatie over de cumulatieve Update 3 voor Microsoft Dynamics AX 2012, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2709934 cumulatieve Update 3 voor Microsoft Dynamics AX 2012Voor meer informatie over de cumulatieve Update 2 voor Microsoft Dynamics AX 2012, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2606916 cumulatieve Update 2 voor Microsoft Dynamics AX 2012Voor meer informatie over de cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

2579565 cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Land-specifieke updates die zijn opgenomen in de cumulatieve Update 4 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Deze cumulatieve update bevat het volgende land specifieke updates voor Microsoft Dynamics AX 2012:

KB-nummer

Regelgevende functie in de land-specifieke update

Land of regio

Koppelen aan het witboek

2724140

Bijwerken van een land-specifieke aanmaningen EHF voor Noorwegen is beschikbaar voor Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 en voor Microsoft Dynamics AX 2012vstfdax 302211 toevoegen

Noorwegen

Land-specifieke update voor Noorwegen

2741733

Er is een update beschikbaar om te voldoen aan de eisen van de vragen betaling recht wanneer de betaling en betalingsschema functies worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2012 en Microsoft Dynamics AX 2009 SP1vstfdax 329250

Spanje

Land-specifieke update voor Spanje

Hotfixes die zijn opgenomen in de cumulatieve Update 4 voor Microsoft Dynamics AX 2012

Cumulatieve Update 4 bevat hotfixes die worden beschreven in de volgende tabel:
Hotfixes van toepassing

KB-nummer

Beschrijving

Gebied pad

2716475

Onjuiste tabellen in het dialoogvenster "Toewijzing" wordt verwezen in een services en application integration framework inkomende poort in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316399(TFS DAXSE)

\AIF

2724031

U kunt een uitgaand bericht Application Integration Framework (AIF) verzenden als u niet een beheerder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316751(TFS DAXSE) bent

\AIF

2720612

Foutbericht een Best Practices over een AIF-object wanneer u het beste controleren in op het object AIF Feature Pack in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319656(TFS DAXSE)

\AIF

2733110

De update mislukt niet zoals verwacht wanneer u datum-/ tijdvelden UTC bijwerken met behulp van een service in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337929(TFS DAXSE)

\AIF

2736028

U kunt geen is een instructie voor een artikel niet in voorraad maken wanneer u probeert te verkopen in POS in Microsoft Dynamics AX 2012 voor Retail. Bug#:331584(TFS DAXSE)

\AX detailhandel

2741630

De standaarddimensies voor opslag op een verkooporder worden niet automatisch ingevuld wanneer u een productmodel met productvarianten in Microsoft Dynamics AX 2012 voor Retail toevoegt. Bug#:338331(TFS DAXSE)

\AX detailhandel

2762760

U kunt een overzicht met meerdere serviceartikelen in Microsoft Dynamics AX 2012 voor de kleinhandel niet boeken. Bug#:364181(TFS DAXSE)

\AX detailhandel

2735990

Nadat u hotfix 2718392, worden prijs eenheden en handelsovereenkomsten afgerond ten onrechte in een transactie. Bug#:331649(TFS DAXSE)

\AX detailhandel

2719194

De boekwaarde van de werknemer adres worden onverwacht verwijderd wanneer u een winkel in Microsoft Dynamics AX 2012 RetailBug#:317031(TFS DAXSE) bewerken

\AX Retail\Headquarters

2718250

Nettobedragen worden nul niet correct nadat u deels pickup een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:317177(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2730632

Foutbericht 'Kan geen record maken in de Detailhandel planner replicatie items (RetailConnSchedulerReplicationCounter)' wanneer u de functie replicatie item in de locatielijst in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012Bug#:318451(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2722644

' Het geselecteerde item in deze context kan niet worden gebruikt als het wordt gekoppeld aan een Item waar altijd als last opgenomen modelgroep is geselecteerd ' foutbericht wordt weergegeven wanneer u de instructie in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012Bug#:319821(TFS DAXSE) berekenen

\AX Retail\Headquarters

2725213

Korting voor een artikel dat niet is opgehaald uit de artikelregel verwijderd wanneer u deels een item in een verkooporder in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 POS-Bug#:326353(TFS DAXSE) afhalen

\AX Retail\Headquarters

2726531

"Fysiek gereserveerd" hoeveelheid wordt afgetrokken twee keer na het boeken van een instructie voor een winkel in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012Bug#:326354(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2724566

Dubbele velden worden gemaakt wanneer u het proces 'Maken TempDB staging-tabel' in Microsoft Dynamics AX for Retail 2012 Headquarters uitvoert. Bug#:324049(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2734395

Het systeem maakt betaling boekstukregels zonder de financiële dimensies die zijn ingesteld in het archief in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332642(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2735544

U boeken niet een instructie aan een bankrekening voor een contante transactie in Microsoft Dynamics AX 2012 voor de detailhandel. Bug#:338348(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2736820

Stel dat u een verschil in contanten op POS bij de kascontrole registreren met behulp van een overbetaling. Boekt u de instructie, berekent het systeem het verschil geld voor de instructie niet. Bug#:338722(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2742218

Stel dat u de standaardlocatie voor de detailhandel in een magazijn definiëren en een product registreren via het magazijn. Boekt u een instructie voor een transactie met het product, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'De dimensie voorraad locatie moet worden opgegeven'. Bug#:346186(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2750060

Stel dat u een instructie boeken. Het systeem maakt een boekstuk voor de verkooporder en één voor de betaling. Wanneer u een nieuw overzicht boekt, maakt het systeem een extra boekstuk voor de verkooporder die in de vorige instructie. Bug#:351583(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2749412

Stel dat u een dekkingsgroep voor volwassen BMX helmen productcategorie toewijzen. Als u de cursor naar andere productcategorie en terug naar de oorspronkelijke verplaatst, wordt de groep toegewezen dekking automatisch gewist. Bug#:354555(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2759119

'Functie DimensionValidation::validateByTree is onjuist aangeroepen' foutbericht weergegeven wanneer u een instructie voor een transactie in Microsoft Dynamics AX 2012 voor Retail Headquarters boekt. Bug#:358253(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2759120

Grondstoffen codes sectie niet verborgen in het type hiërarchie detailhandel in de categorie hiërarchie dialoogvenster in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:359586(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2711616

Wanneer u een instructie voor een transactie met streepjescodes met prijzen opgenomen boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "decimale afronding van de fysieke bijwerkhoeveelheid in de eenheid Kg is onjuist." Bug#:315591(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2756649

Wanneer u een vertaling voor een item toevoegt, wordt het item is gedupliceerd in het formulier ' verkoop '. Bug#:358392(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2761963

Stel dat u de bewerking bankstorting of het veilig neerzetten op een transactie uitvoert. Wanneer u de instructie die de transactie opgenomen, heeft de bankstorting berekenen of drop veilige transacties worden weergegeven als afzonderlijke transacties in de vorm van de instructie. Bug#:360392(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2763124

Als een tabel wordt gedeeld in een tabel-collectie voor een virtueel bedrijf, kan geen Retail Store Connect gegevens repliceren naar POS.Bug#:365555(TFS DAXSE)

\AX Retail\Headquarters

2720622

Aanroepen van Retail POS voor Retail Transaction Service mislukt als u Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS installeert op een computer waarop Windows ingesloten POSReady 2009Bug#:310792(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2719040

Verkooporder is in de status gefactureerd niet correct nadat u deels afhalen de verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:317553(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2714867

Een restitutie ten onrechte wordt gegenereerd wanneer u deels afhalen items in een volgorde die volledig is betaald in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:318161(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2715413

Een order die volledig vooruitbetaalde in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:318169(TFS DAXSE) is kan niet worden voltooid

\AX Retail\POS

2720763

U kunt het veld 'Verzamelhoeveelheid' in het formulier "Item details" in een verkooporder onverwacht in een bepaald scenario in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:319582(TFS DAXSE) niet bewerken.

\AX Retail\POS

2715390

U kunt onverwacht een item als u wilt dat het totale bedrag negatief in een verkooptransactie met een transactie korting toegepast in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POSBug#:319816(TFS DAXSE) vernietigen

\AX Retail\POS

2723521

Een leeg scherm wordt weergegeven wanneer u de functie 'Kascontrole' in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:322023(TFS DAXSE) uitvoert

\AX Retail\POS

2718392

Onjuiste prijs wordt voor een item in een verkooptransactie berekend als het item van toepassing is een handelsovereenkomst met "prijseenheid" veld dat is opgegeven in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail POS-Bug#:322169(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2726530

De POS loopt vast wanneer u een betaling taak uitvoeren zonder een klant-ID in te voeren in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 POS-Bug#:324220(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2749619

Waarden in de geteld ingediend en in het veld Aantal zijn dezelfde in een tellijst voor een artikel bij het maken van een voorraadtelling via de POS voor het artikel in de Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:352870(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2756648

De functie 'Kascontrole' werkt niet goed als u een onjuiste betalingsmethode in Microsoft Dynamics AX 2012 voor de detailhandel. Bug#:357773(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2757930

Een onkostennota transactie weergegeven onkosten als het transactietype in het dialoogvenster journaal weergeven wanneer u de transactie kosten in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 POS.Bug#:358335(TFS DAXSE) boekt

\AX Retail\POS

2757861

Het bedrag van de prijs geeft onjuiste decimaal in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 POS.Bug#:359038(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2757936

Foutbericht 'Transactie kan niet worden gevonden' wanneer u een item toevoegen aan een servicetransactie in Microsoft Dynamics AX voor Retail 2012 POS.Bug#:361297(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2711725

De waarde van de Manager-ID wordt niet opgeslagen in een retourtransactie. Bug#:312702(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2731399

Traag in POS.Bug#:315750(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2729074

Sommige streepjescodes worden niet goed afgedrukt wanneer u een ontvangstbewijs op een printer afdrukken. Bug#:316177(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2732383

Nadat u deels afhalen artikelen in een verkooporder die is betaald met behulp van de aanbetaling functie overschrijft, kan een onjuist saldo worden gegenereerd in een factuur voor de verkooporder. Bug#:320017(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2735967

Een onjuist saldo wordt weergegeven in het scherm van de orders terugroepen van POS.Bug#:320103(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2732668

Stel dat u een transactie met streepjescodes maken. U in de transactie op prijscontrole en voert u streepjescodes in het dialoogvenster Prijscontrole. Wanneer u klikt op object verkopen, wordt in dit geval een onjuiste prijs weergegeven. Bug#:326355(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2740075

U hoeft niet een optie waarmee u niet kunt decimalen invoeren voor de prijzen in POS.Bug#:327868(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2733980

Wanneer u de kascontrole uitgevoerd voor de laatste valuta uitvoert, wordt de foutcode 1002. Bug#:332648(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2736690

Als u een nul geprijsde artikel bij een transactie toevoegt, ontvangt verschijnt er een waarschuwingsbericht prijs overschreven onverwachts. Bug#:332949(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2736513

Prijs netto en Bruto prijzen worden niet weergegeven in de ontvangsten en de sectie van het artikel op de regel. Bug#:337886(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2737574

Nadat u op de knop Sluiten om het dialoogvenster redencode te sluiten, wordt het dialoogvenster redencode geopend zoals verwacht. Echter, de subcode knoppen worden gedupliceerd in het dialoogvenster. Bug#:338587(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2740063

Nadat u een storting in een transactie in POS inschrijving, wordt de aanbetaling niet berekend in het gedeelte betalingsmethode totalen in de Z-rapport of in de X-rapport. Bug#:342292(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2742651

POS.Bug#:349720(TFS DAXSE) werken niet infocodes die zijn gekoppeld

\AX Retail\POS

2743982

Als u een werknemer waarvan personeel-ID de waarde meer dan tien tekens bevat, werkt de werknemer niet in POS.Bug#:351566(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2743985

Wanneer u een ontvangst op het POS afdrukt, wordt de naam van het niet afgedrukt. Bug#:352831(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2748736

Stel dat de berekeningsoptie kascontrole is ingesteld op de laatste. Wanneer u meerdere kascontrole bewerkingen uitvoeren in een transactie, het totaal betalingsmethoden / geteld bedragen worden onjuist berekend in de Z-rapport. Bug#:354602(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2744953

Stel dat een redencode is gekoppeld aan een resultatenrekening of een kostenrekening. Wanneer u de WenV-rekening of de rekening onkosten, wordt het formulier reden code niet gestart zoals verwacht. Bug#:354781(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2750064

Nadat u hotfix 2731399 hebt toegepast, wordt de hoofdlettergevoelige compatibiliteit met SQL server wordt verbroken. Bug#:355302(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753736

Wanneer u een tellijst doorvoeren probeert, treedt een fout op. Dit probleem wordt veroorzaakt door bepaalde regionale instellingen. Bug#:356870(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753792

Wanneer u een valuta niet-archief, werkt de functie kascontrole niet met valuta's. Bug#:357802(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2751115

Stel dat u de functie prijs negeren als u wilt wijzigen van de prijs van een item in een transactie uitvoert. Wanneer u de bijbehorende verkoop order verzendt, wordt de prijsinformatie overschrijving verwijderd. Bug#:357808(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2752544

Stel dat de statistische producten voor de optie voor afdrukken is ingeschakeld. Bij het afdrukken van een ontvangstbewijs voor een transactie worden items die gebruikmaakt van verschillende eenheidsprijzen onverwacht gegroepeerd. Bug#:357817(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2753796

Wanneer u een item dat is met een totale korting in een transactie met korting, wordt het gedisconteerde bedrag onverwacht opnieuw. Bug#:358228(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2754735

Wanneer u een item dat met een totale korting en een regelkorting is verdisconteerd terugkeert, wordt de kortingswaarde voor het item verkeerd berekend. Bug#:358953(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2762514

Wanneer de Lease dure optie is ingeschakeld, worden kortingen 'Mix-and-Match' verkeerd berekend. Bug#:360884(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2762022

Stel een waarde opgegeven maximumbedrag voor de contantbetaling in te stellen. Tijdens het uitvoeren van de contante betaling snelle bewerking op een item, wordt de instelling van het maximale bedrag niet meegenomen. Bug#:361246(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2761679

Meerdere ploegen kan niet worden gestart, zelfs als u een personeelslid die het toestaan meerdere aanmeldingen ingeschakeld is. Bug#:361339(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2764104

U kunt een kortingsbedrag invoeren in een transactie van het geretourneerde product in POS.Bug#:366514(TFS DAXSE)

\AX Retail\POS

2742214

U kunt een taak als u wilt gegevens overbrengen met behulp van Store Connect wanneer verschillende datumnotaties worden gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2012 Retail-Bug#:310789(TFS DAXSE) niet uitvoeren

\AX Retail\Store verbinden

2744260

De eigenschap van de lade printer die is ingesteld voor een printer wordt niet toegepast in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343214(TFS DAXSE)

\BI en -rapportage

2741506

De ontwikkelingswerkruimte wordt grijs weergegeven en het Team Foundation Server (TFS) wordt uitgeschakeld wanneer u implementeren of SSAS maakt in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335276(TFS DAXSE)

\BI en Reporting\BI, kubussen

2751166

Stel dat u de kredietlimiet die groter is dan of gelijk is aan 10 miljoen voor een klant instellen. Wanneer u de dimensie klant in het project van Dynamics AX OLAP-kubus verwerken, treedt er een fout rekenkundige overloop. Bug#:353088(TFS DAXSE)

\BI en Reporting\BI, kubussen

2734999

U kunt een rapport niet uitvoeren met behulp van verschillende parameters in een batchverwerking in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326243(TFS DAXSE)

\BI en rapportage van Reporting\SRS

2716337

Het systeem wordt niet herkend door de relatie tussen twee gerelateerde tabellen wanneer u een geavanceerd filter voor de tabellen in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316384(TFS DAXSE) uitvoert

\Client

2758532

Opmaak van een e-mailbericht sjabloon wordt genegeerd wanneer u een e-mailbericht verzenden met behulp van de e-mailbericht sjabloon in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356452(TFS DAXSE)

\Client

2757756

Het dialoogvenster 'Selecteer een sjabloon voor klant' wordt weergegeven wanneer u probeert weer te geven van alle velden van een klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357750(TFS DAXSE)

\Client

2757064

U kunt een nieuw document verwerken van een order kwaliteit in Microsoft Dynamics AX 2012 kan niet maken. Bug#:360423(TFS DAXSE)

\Client

2741578

Wanneer u een aanvraag verwijderen, wordt een nieuwe record gegenereerd in het formulier CaseListPage onverwacht. Bug#:337920(TFS DAXSE)

\Client

2745617

Wanneer u een zoekactie uitvoeren in een query, wordt de client vastloopt. Bug#:346319(TFS DAXSE)

\Client

2739010

Stel dat u alle regels in de facturering classificaties vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster Klantbetalingsvoorstel markeren. Als u op OK en de vervolgkeuzelijst opnieuw openen, worden sommige factureringsclassificaties niet langer gemarkeerd. Bug#:326405(TFS DAXSE)

\Client\Controls

2756173

Stel u hebt een DateTime typeveld waarvan de eigenschap AllowEdit is ingesteld op Nee. Wanneer u het veld in een raster selecteert, wordt de datumkiezer niet weergegeven zoals verwacht. Bug#:356759(TFS DAXSE)

\Client\Controls

2716769

U ontvangt een waarschuwing die staat dat er een ongeldig URL-indeling is wanneer u de functie "Overeenstemmingscontrole" op de module Document in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313073(TFS DAXSE)

\Client\Doc behandeling

2755332

Wanneer u een vervolgkeuzelijst in het dialoogvenster in een formulier of in een lijst, en vervolgens een formulier opent door te klikken op een koppeling in het deelvenster Voorbeeld of in het feit, wordt de titelbalk wordt niet weergegeven in het formulier. Bug#:356351(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2757813

Wanneer u bladert in een raster aan de rechterkant en klikt u met de rechtermuisknop op een waarde in een veld, worden de door het veld en het Filter door selectieopties worden niet weergegeven. Bug#:358255(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2733808

U kunt grootboektransacties in batch kosten genereren vanuit grootboek in Microsoft Dynamics AX 2012 niet verwerken. Bug#:296329(TFS DAXSE)

\Control

2754036

Stel u een stuklijst in welke versie van de gegevens is groter dan de ingangsdatum van een kostprijsberekeningsversie. Bij het berekenen van de kosten voor een artikel met behulp van de kostprijsberekeningsversie en de stuklijstversie wordt geen gegevens ingevuld wanneer u op Voltooien om de details van de kosten weer te geven. Bug#:327897(TFS DAXSE)

\Control

2727207

Stel dat u als voorraadmodel standaardkosten instellen. Wanneer u een productontvangstbon voor een artikel boekt, voorraadwijziging kopen en kopen kosten worden onjuist geboekt. Bug#:328980(TFS DAXSE)

\Control

2762578

Wanneer u uitvoeren de 'mogelijke conflicten - voorraad en het grootboek"in de batchverwerking in Microsoft Dynamics AX 2012, negeert het systeem de instelling van de batchverwerking batch. Bug#:360228(TFS DAXSE)

\Control

2733191

Als meer dan één artikel in een stuklijst wordt gebruikt en de artikelen worden gebruikt door de decimalen in hoeveelheid, berekenen onjuiste kostprijs voor de stuklijst. Bug#:329272(TFS DAXSE)

Berekening \Control\BOM

2733852

U kunt kostentabel voor transacties niet importeren vanuit excel met behulp van een excel-sjabloon die is gemaakt met Office-invoegtoepassing in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316695(TFS DAXSE)

\Control\Cost boekhouding

2761088

Wanneer u voor een overzicht van de kostentransacties met de dimensie in Microsoft Dynamics AX 2012, negeert het systeem kosten saldo in het dialoogvenster de instelling van de dimensie. Bug#:358942(TFS DAXSE)

\Control\Cost boekhouding

2728580

Herhaling werkt niet zoals verwacht wanneer u de periodieke berekening in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert ook al u hotfixes 2691100 hebt, 2667287 en 2697516 geïnstalleerdBug#:315609(TFS DAXSE)

\Control\Cost Accounting\Calculation

2713020

De vaste verrekenprijs transacties bevatten geen financiële dimensies die zijn gedefinieerd voor het artikel nadat u een Kanban-taak in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317247(TFS DAXSE) uitvoert

\Control\Cost voor Lean

2713020

De vaste verrekenprijs transacties bevatten geen financiële dimensies die zijn gedefinieerd voor het artikel nadat u een Kanban-taak in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert. Bug#:323664(TFS DAXSE)

\Control\Cost voor Lean

2732005

Financiële standaarddimensies voor indirecte kosten van een productieorder en de kostenbladinstellingen in Microsoft Dynamics AX 2012 niet worden samengevoegd. Bug#:324492(TFS DAXSE)

\Control\Indirect kosten

2730601

Het rapport "voorraad" dagen wordt uitgevoerd als veel artikelen in voorraad in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323668(TFS DAXSE)

Kostprijsberekening \Control\Product

2711984

Wanneer u het rapport 'Indirecte kosten in het proces' in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, negeert het systeem de datuminstelling. Bug#:315814(TFS DAXSE)

Kostprijsberekening \Control\Product

2736608

Stel u hebt een item dat is ingesteld in het zwevend gemiddelde als voorraadmodel en heeft een negatieve fysieke voorraad. Wanneer u een inkooporder die het artikel, de kostprijs en de financiële kostprijs factureert onjuist wordt berekend. Bug#:338918(TFS DAXSE)

Kostprijsberekening \Control\Product

2750062

De berekening van de kosten is onjuist voor een productieorder order-kostprijsberekening in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354597(TFS DAXSE)

Kostprijsberekening \Control\Product

2733803

KPV kolommen in het rapport Voorraadwaarde negeert de waarde op de datum in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329367(TFS DAXSE)

Rapporten van \Control\SSRS

2710700

Oude bedrijfsnaam wordt weergegeven in de Dynamics AX Office-invoegtoepassing niet goed in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314367(TFS DAXSE)

\CRM

2714866

Klant onjuist wordt weergegeven wanneer u een nieuwe contactpersoon voor een klant toevoegen en vervolgens het dialoogvenster contactpersonen zonder op te slaan in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316180(TFS DAXSE) sluit

\CRM

2723193

E-mailadres opzoeken in de 'Inkooporder' waarden in het dialoogvenster geeft onjuiste "naam of beschrijving' wanneer u probeert te wijzigen voor een leverancier op een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:322196(TFS DAXSE)

\CRM

2712050

Het dialoogvenster Details klant wordt geladen en snel draait om het maken van een nieuwe record bij het bewerken van een klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:313045(TFS DAXSE)

\CRM

2737434

Alle subsegmenten worden weergegeven in plaats van een segment subsegmenten gekoppeld wanneer u het segment voor een klant in Microsoft Dynamics AX 2012 selecteert. Bug#:331572(TFS DAXSE)

\CRM

2720628

Het systeem de bijbehorende organisatie niet geopend wanneer u de functie 'Details weergeven' om de details van een activiteit koppeling weergeven in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316748(TFS DAXSE)

\CRM\Activities

2718362

In het dialoogvenster bevestigen wordt tweemaal weergegeven wanneer u een wijziging in het veld verantwoordelijke van een bestaande activiteit in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317170(TFS DAXSE) opslaan

\CRM\Activities

2757395

Foutbericht 'btw veld moet worden ingevuld' wanneer u probeert een prospect converteren naar een klant uit de "alle prospects" dialoogvenster in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358952(TFS DAXSE)

\CRM\Business betrekkingen

2738069

U kunt een aanvraag aan een workflow voor casebeheer kan niet opnieuw indienen nadat u de werkstroom case management in Microsoft Dynamics AX 2012 intrekt. Bug#:332951(TFS DAXSE)

\CRM\Case beheer

2720765

U kunt een contactpersoon maken voor een bedrijf met meer dan één zakenrelatierekening in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319551(TFS DAXSE)

\CRM\Contact persoon

2720767

Onjuiste resultaten in het veld geadresseerde mailings genereren in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317913(TFS DAXSE)

Uitgaande \CRM\Email

2723105

U kunt ontvangst van de producten niet boeken als u niet een beheerder als de parameter 'Beveiligen door in adresboek' is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317908(TFS DAXSE)

Het adresboek \CRM\Global

2723106

Verkoopoffertes verdwijnen nadat u een kandidaat naar een klant converteren als de parameter 'Beveiligen per adresboek' is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320797(TFS DAXSE)

Het adresboek \CRM\Global

2725683

Regeleinde in het opgemaakte adres ontbreekt wanneer u een adres in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:321933(TFS DAXSE) opslaan

Het adresboek \CRM\Global

2742078

De partijnaam van de wordt niet weergegeven in het dialoogvenster 'Dubbele gevonden' als de partijnaam van de een komma in Microsoft Dynamics AX 2012 bevat. Bug#:338300(TFS DAXSE)

Het adresboek \CRM\Global

2736699

Stel dat u een waarde van levering modus voor een klant instellen. Wanneer u een adres voor de klant selecteert, wordt de waarde van levering modus voor de klant in het systeem gewist. Bug#:338516(TFS DAXSE)

Het adresboek \CRM\Global

2749288

Stel dat informatie over de klant wordt gedeeld in twee bedrijven. Derden verzend adreswaarde is leeg voor een klant van een bedrijf bij het maken van een verkooporder voor de klant op het andere bedrijf. Bug#:350630(TFS DAXSE)

Het adresboek \CRM\Global

2725530

'Een voornaam, middelste of laatste naam is vereist' wordt weergegeven wanneer u probeert een contactpersoon toevoegen aan een bestaande lead in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312284(TFS DAXSE)

\CRM\Leads

2742179

Traag bij het openen van het dialoogvenster klant als u een niet-beheerder in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316102(TFS DAXSE)

\CRM\Security

2726548

U kunt dienovereenkomstige gevallen niet weergeven op een serviceorder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314886(TFS DAXSE)

\Deliver\Service beheer

2741589

U kunt een werknemer die een aannemer als de verantwoordelijke persoon van een service of een voorkeurstechnicus in het dialoogvenster Service-order in Microsoft Dynamics AX 2012 is niet selecteren. Bug#:338238(TFS DAXSE)

\Deliver\Service beheer

2741323

Wanneer u een overeenkomst voor een project dat geen primair adres is maakt, worden de regels niet weergegeven in het dialoogvenster 'Serviceovereenkomsten' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338260(TFS DAXSE)

\Deliver\Service Management\Project integratie

2716904

Serviceorder, wordt niet weergegeven wanneer u de serviceorder vanuit een serviceobject in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:309368(TFS DAXSE)

Overeenkomst van \Deliver\Service Management\Service

2746891

U kunt OLAP-projecten niet verplaatsen tussen omgevingen. Bug#:346182(TFS DAXSE)

\Developer en Tools\MorphX\AOT Partner (importeren of exporteren)

2726526

Een EPApplicatioinProxies-project dat is gemaakt in het EPSalesTableCreate-formulier in Visual Studio in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012 kan niet worden gecompileerd. Bug#:323909(TFS DAXSE)

\Enterprise-portal

2722663

Foutbericht ' niet-verwerkte is een fout opgetreden' wanneer u een regel verwijderen die gedeeltelijk is ingevoerd in een rooster in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320199(TFS DAXSE)

\Expense beheer

2741959

Foutbericht 'Fout in de aanroep van de methode EventContextInformation.unpack' wanneer u probeert te verwijderen van een onkostennota van een workflow met twee gebruikers in de lijst met toewijzingen in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:338317(TFS DAXSE)

\Expense beheer

2717503

Een deadlock optreedt wanneer meerdere gebruikers verzenden onkosten in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:321005(TFS DAXSE) tegelijkertijd rapporten

\Expense Management\Expense beleid

2731413

Foutbericht 'de status van het brondocument of de brondocumentregel kan niet worden bijgewerkt' bij het uitvoeren van acties op het rapport in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 is geïnstalleerd,Bug#:323893(TFS DAXSE)

Rapporten van \Expense Management\Expense

2703716

U kunt een niet-afgestemde transactie die is geüpload van de mobiele telefoon in Microsoft Dynamics AX 2012 niet verwijderen. Bug#:310414(TFS DAXSE)

Rapporten van \Expense Management\Expense

2741958

Een veld dat is geconfigureerd voor het weergeven in een rapport wordt niet weergegeven wanneer u het rapport in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert. Bug#:338279(TFS DAXSE)

Rapporten van \Expense Management\Expense

2762790

U ontvangt een stack trace-fout wanneer u probeert een onkostennota boeken in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack is geïnstalleerd. Bug#:364123(TFS DAXSE)

Rapporten van \Expense Management\Expense

2710174

U kan niet voorkomen dat tijdschriften van een consolidatiebedrijf aan een onderneming specifieke schrapping in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315839(TFS DAXSE)

\Financials

2719834

De financiële verdelingen zijn niet juist op een inkooporder die is gemaakt op basis van een opdracht tot aankoop in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315948(TFS DAXSE)

\Financials

2715632

Er een deadlock optreedt wanneer afgifte consolidatie met een grotere data en meerdere batches in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:319686(TFS DAXSE)

\Financials

2719756

Onjuiste leverancier en bankrekening worden weergegeven wanneer u een betalingsdagboek het selectievakje Totalen voor een leverancier in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317649(TFS DAXSE) geselecteerd afdrukken

\Financials\Accounts te betalen

2720145

Factuur van een leverancier van historische in het dialoogvenster 'in behandeling zijnde leveranciersfacturen' wordt onverwacht weergegeven nadat u de factuur in de 'Factuurhistorie en matching' in het dialoogvenster gegevens in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320062(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2728483

Facturen van leveranciers worden niet opgenomen in het rapport 'Saldilijst leverancier met kredietlimiet' als de facturen worden geboekt in de periode van het rapport in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323864(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2734380

Het rapport 'Leveranciersfactuurtransacties' geeft onjuiste resultaten in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325537(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2733989

Wanneer u een factuur boekt voor een leverancier in het dialoogvenster 'openstaande leveranciersfactuur "vak boekstukregels met de 'aankoop uitgave, niet gefactureerd" en 'inkoop, toerekening' boekingstype ontbreken. Bug#:326752(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2733204

U kunt een dagboek in een batch boeken als het nummer van de dagboekregels groter dan de limiet van regels voor het journaal in Microsoft Dynamics AX 2012 is. Bug#:332048(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2739539

Het rapport "Saldilijst leverancier met kredietlimiet" weergegeven eindtotalen niet in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334891(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2742207

Traag wanneer u waarden voor een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen. Bug#:339486(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2740061

Leverancierstransacties in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack en de hotfix 2677758 is geïnstalleerd, kunt u verwijderen. Bug#:350275(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2750927

Stel u hebt een inkooporder met twee regels. Wanneer u de tweede regel voor een overzicht van de btw selecteert, wordt de cursor springt naar de eerste regel en de btw voor de eerste regel weergeven. Bug#:353625(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2755357

Stel dat u de selectievakjes 'Wijzigingsbeheer activeren' en 'Negeren van de instelling per leverancier toestaan' markeren. Cashflowprognoses in Microsoft Dynamics AX 2012 kan niet worden berekend. Bug#:356836(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2756132

Stel dat u het veld 'Datum op de leveranciersfactuur vereist' ingesteld op een fout in het dialoogvenster "Accounts payable parameters". 'Documentdatum is niet opgegeven' wanneer u probeert om te valideren of boeken van een dagboek in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357940(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2755820

U ontvangt een stack trace-fout wanneer u probeert op te halen van een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358076(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2761206

Stel dat u hotfix 2646740 hebt toegepast. De knop "Annuleren hoeveelheid" werkt niet wanneer u de hoeveelheid voor een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 annuleren. Bug#:359252(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2761637

Stel dat u hotfix 2734380 hebt toegepast. Het rapport 'Leveranciersfactuurtransacties' geeft onjuiste resultaten als het betalingsdagboek een gedeeltelijke vereffening heeft. Bug#:360280(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen

2707436

De waarde "Factuur Beschrijving" en de waarde 'Factuurdatum' worden verwijderd wanneer u een inkooporder in het dialoogvenster 'Factuur' in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312091(TFS DAXSE) selecteert

\Financials\Accounts te betalen factuur

2710172

Foutbericht 'een nummerreeks is niet ingesteld voor de verwijzing transactie-ID in het gebied projecten' wanneer u een leveranciersfactuur in wacht van een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315267(TFS DAXSE) registreren

\Financials\Accounts te betalen factuur

2714539

Sommige niet-verwante standaardaccounts worden weergegeven bij het opzoeken van het vak 'Tegenrekening' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316417(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2713951

Transactie voor de toeslag op een inkooporderregel vindt niet de financiële dimensies van de inkooporderregel wanneer u een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316511(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2720368

BTW-bedragen, verdubbeld ten onrechte in het dialoogvenster 'Opsplitsing van boekstuk' als een boekstuk is opgesplitst in meerdere regels in het corresponderende dagboek factuur in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320567(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2716484

Stel u hebt een inkooporder met het Type inkoop geretourneerd. "Niet-overeenkomende inkooporder totale" waarde komt niet overeen met de waarde 'Inkooporder' wanneer u een factuur voor de inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 verwerkt. Bug#:312094(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2734664

Stel dat u hotfix 2654574 hebt toegepast. Standaard leverancier accounts worden niet beperkt door een leveranciersgroep in de vervolgkeuzelijst 'Tegenrekening' in het dialoogvenster 'Journaalboekstuk' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328771(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2738484

Wanneer u een rapport afdrukken op een factuurjournaal met verschillende dimensiecombinaties in Microsoft Dynamics AX 2012, wordt het rapport niet in balans en rekeningen worden uitgesloten. Bug#:332487(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2756532

Stel dat u het selectievakje 'Controleren op W-9 formulier' in het dialoogvenster 'Accounts payable parameters' in Microsoft Dynamics AX 2012. Voor een leverancier die niet over een onverwachte W-9-formulier kunt u een factuur dagboek boeken. Bug#:339224(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2752397

Wanneer u probeert te openen in het dialoogvenster 'Factuur' in Microsoft Dynamics AX 2012 is bijzonder traag. Bug#:339478(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2750080

De waarde "Werkelijke btw-bedrag" op een factuur gemaakt in de regel register wordt onjuist bijgewerkt nadat u een nieuw journaal factuurregel in Microsoft Dynamics AX 2012 toevoegen. Bug#:343218(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2747623

Traag wanneer u de waarde voor 'Aantal' op een inkooporderregel in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen. Bug#:354844(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2755822

Een valuta converteren van foutbericht 'is vereist voor het ophalen van informatie over wisselkoers' wanneer u een factuur boeken die zijn gekoppeld aan een inkooporder en een verschil in de totalen in Microsoft Dynamics AX 2012 afgerond. Bug#:357745(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2751408

Stel dat u een item maakt met behulp van een prijseenheid dan 1. Wanneer u een inkooporder-factuur die het item bevat boekt, wordt in het dialoogvenster 'Subadministratie' in Microsoft Dynamics AX 2012 onjuiste kortingsbedrag geboekt. Bug#:357928(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2754601

"Werkelijke btw-bedrag" waarde is niet bijgewerkt voor een factuurdagboekregel automatisch in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358939(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2755289

U kunt de aanpassing van de diverse toeslagen op een factuurjournaal in Microsoft Dynamics AX 2012 niet annuleren. Bug#:359291(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2762582

Stel dat u setup-logboek voor inkooporderregels in Microsoft Dynamics AX 2012. 'Kan geen record bewerkt in inkooporderregels (PurchLine)' foutbericht wanneer u probeert af te drukken een aankoop pro forma-factuur. Bug#:362542(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2751073

Wanneer het herkenningsproces accounting niet in een brondocument of een regel van het brondocument vereist is, wordt proces voltooiing van de bron niet het kenmerk 'AccountingEvent.State' ingesteld op voltooid. Bug#:354644(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen factuur

2710750

U kan een adres voor de remise in een betalingsdagboek, die gebruikmaakt van een selectievakje betalingsmethode voor een grootboekrekening in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314406(TFS DAXSE) toevoegen

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2715635

Het veld Totaal weergegeven nul niet correct in een rapport 'Leveranciersbetalingsjournaal' altijd voor een leverancier die meer dan twee vereffeningsrecords in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316300(TFS DAXSE) heeft

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2720729

Het systeem geen rekening gehouden met de waarde 'Zoekrichting' op het tabblad sorteren wanneer u afdrukt op een leveranciersbetalingsjournaal die is gemaakt van een Leverancierbetalingsvoorstel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319787(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2729539

Leveranciersaldo valuta is onjuist wanneer u een vooruitbetaling voor de inkooporder met een betalingsschema dat is geselecteerd in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323382(TFS DAXSE) toepassen

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2676762

U kunt een factuur met de factuurbetaling van een aan een betalingsvoorstel opgegeven, zelfs als de vrijgavedatum wordt niet in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:351316(TFS DAXSE) gepasseerd releasedatum overbrengen

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2715930

Onbalans boekstuk-fout treedt op wanneer u een betaling met een factuur met een contantkorting opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012 vereffent. Bug#:320188(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2733526

Stel dat u hotfix 2661238 en de hotfix 2697110 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Het rapport 'Betalingsadvies' geeft onjuiste informatie. Bug#:332214(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts verschuldigde betalingen

2758602

U kunt een betaling voor een draw journaal met een rekeningstructuur en financiële dimensies in Microsoft Dynamics AX 2012 niet genereren. Bug#:355188(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te betalen promessen

2715637

Het rapport "Rekeningoverzicht" in leveranciers werken niet zoals verwacht als de taal van de toepassing niet in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316629(TFS DAXSE) Engels is

De te betalen leverancier \Financials\Accounts

2737918

U kunt geen leverancier in de wachtstand plaatsen als u een niet-system admin-gebruiker in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332676(TFS DAXSE)

De te betalen leverancier \Financials\Accounts

2736812

U kan niet uit een leverancier betalen als u de leverancier de opdracht blokkeren in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335171(TFS DAXSE)

De te betalen leverancier \Financials\Accounts

2722114

Foutbericht 'Kan geen records verwijderen in de transacties met toeslagen (MarkupTrans) ' wanneer u probeert een intercompany-order in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311895(TFS DAXSE) factureren

\Financials\Accounts te ontvangen

2710781

Klanten in rekening worden gebracht van hun creditcard wanneer u in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317861(TFS DAXSE) pro forma-facturen afdrukt

\Financials\Accounts te ontvangen

2712625

'Credit Card proces is mislukt omdat het adres kan niet worden geverifieerd'-foutbericht wanneer u een creditcard voor een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 machtigen. Bug#:317802(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2725411

Foutbericht 'Kan geen record bewerkt in openstaande klanttransacties (CustTransOpen)' wanneer u een verkooporder die boekt gebruikt een korting voor contante betaling een volgende kortingscode is opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012 met Process Industries is geïnstalleerd heeft. Bug#:322134(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2733206

In de groep accountbeheer te ontvangen van een gebruiker bewerken niet een klantenrecord in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325819(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2733205

Stel dat u de hotfix 2702746 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Nadat u de klantfactuur van een afdrukt, wordt de afgedrukte klantfactuur dubbele regels. Bug#:326138(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2733891

Het rapport "externe klant statement" meerdere pagina's worden weergegeven en blijft herhaalsecties bedrijf naam in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326447(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2739540

U kunt in het dialoogvenster 'Aanmaning maken' verantwoordelijke werknemer niet filteren wanneer u probeert een nieuwe aanmaning maken in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:328685(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2736026

U kunt het dialoogvenster dat verschijnt nadat u op 'Contact-verklaring' in Microsoft Dynamics AX 2012 niet sluiten. Bug#:331992(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2736814

Springt u naar een leverancier niet een klant wanneer u de functie gaan voor klanten in de 'klant-herwaardering van vreemde valuta gebruiken' SQL Server Reporting Services-rapport in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:334889(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2749933

"Transactie" velden van transacties voor geboekte afschrijvingen zijn leeg in het dialoogvenster 'Transacties klant' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350966(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2756537

De "rente" externe rapport wordt afgedrukt op basis van de taalinstelling van de gebruiker in plaats van de taalinstelling van de klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358371(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2756900

De "rekeningoverzicht" externe lijst wordt afgedrukt op basis van de taalinstelling van de gebruiker in plaats van de taalinstelling van de klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358374(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen

2724367

U kunt afwikkelen wissel (BOE) met niet-BOE transacties onverwacht in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319909(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten wissels

2715638

Totalen worden niet afgedrukt in het rapport "Aanmaningsoverzicht" in Duitsland in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316442(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten klant

2719276

Het adres verdwijnt in een aanmaning nadat u het adres in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317917(TFS DAXSE) bewerkt hebt

\Financials\Accounts klanten klant

2712127

Klant, bankrekeningen worden niet gefilterd in het dialoogvenster 'vrije tekst-factuur' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316178(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten klant

2712129

Extra opties worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst "Facturering en levering in de wachtstand" lijst in het dialoogvenster voor de klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316627(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten klant

2743337

Het rapport 'Saldilijst klant met een kredietlimiet' wordt niet groeperen op de klant in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack is geïnstalleerd. Bug#:338301(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten klant

2758270

Het dialoogvenster 'Klantensaldo' weergegeven bij het openen of het formaat van het dialoogvenster in Microsoft Dynamics AX 2012 niet met alle details. Bug#:358945(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts klanten klant

2719277

Het systeem genereert geen het btw-nummer voor facturen met vrije tekst automatisch bij het maken van een terugkerende factuur voor een klant met btw-nummer is opgegeven in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317930(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2728349

Meerdere pagina's en houdt bedrijf naam herhaalsecties worden weergegeven op een factuur met vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326302(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2750085

Informatie over btw-vrijstelling code wordt niet afgedrukt op de factuur met vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349471(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2750081

Het rapport "btw-transactie-informatie" bevat dubbele bedragen wanneer u vrije-tekstfactuurregel maken met behulp van de functie 'Bedragen distribueren' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350976(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2750093

Financiële dimensies die gekoppeld aan een activum zijn vullen automatisch in het dialoogvenster 'factuur met vrije tekst' wanneer u de buitengebruikstelling van het activum met behulp van een factuur met vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack geladen. Bug#:351184(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2750924

Onjuiste posten worden geboekt wanneer u een gecorrigeerde factuur maken op een factuur met vrije tekst grootboekrekening, dimensies in Microsoft Dynamics AX 2012 wijzigen. Bug#:351205(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2751459

Betalingsschema zonder bedragen en de vervaldatum weergegeven datum op de factuur van een vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356745(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2750084

U kunt de verdelingen op een onverwachte in Microsoft Dynamics AX 2012 erkende vrije tekst-factuur wijzigen. Bug#:356772(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2754298

U kunt een vrije tekst-factuur boeken zonder deze ter goedkeuring indienen verwacht in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356924(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts vrije tekst te ontvangen factuur

2708448

Impasses treden op wanneer u meerdere verkooporders boeken als de 'Saldi bijwerken tijdens het boekingsproces' is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316269(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2714543

Aanmaningen bieden geen ondersteuning voor de taal die is ingesteld voor de klant bij het afdrukken van aanmaningen in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317226(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2724980

Alle bankrekeningen worden weergegeven in de vervolgkeuzelijst 'Bankrekening' wanneer u een factuur met vrije tekst voor een klant in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323209(TFS DAXSE) maakt

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2727757

Dit is de standaardinstelling SalesInvoice betaling voor CH, Nee, DK en FI worden niet goed afgedrukt wanneer u een betaling slip rapport afdrukt naar een PDF-bestand of een A4-papier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326390(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2727757

Dit is de standaardinstelling SalesInvoice betaling voor CH, Nee, DK en FI worden niet goed afgedrukt wanneer u een betaling slip rapport afdrukt naar een PDF-bestand of een A4-papier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327254(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2727757

Dit is de standaardinstelling SalesInvoice betaling voor CH, Nee, DK en FI worden niet goed afgedrukt wanneer u een betaling slip rapport afdrukt naar een PDF-bestand of een A4-papier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327255(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2727757

Dit is de standaardinstelling SalesInvoice betaling voor CH, Nee, DK en FI worden niet goed afgedrukt wanneer u een betaling slip rapport afdrukt naar een PDF-bestand of een A4-papier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327256(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2715640

Factuurrapport worden gedetailleerde gegevens over verkooporders en klantrekening voor elke verkooporder niet weergegeven wanneer u overzicht bijwerkt op basis van een factuurrekening met verschillende klanten in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316964(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2729535

Financiële dimensies op een geboekte factuur periodiek worden niet weergegeven als u de financiële dimensies na de terugkerende factuur maken in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:323627(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2732396

Bedrijfslogo afgekapt op een klantfactuur wanneer u in Microsoft Dynamics AX 2012 de factuur van de klant afdrukt. Bug#:326399(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2736822

Foutbericht account structuur bij het boeken van een journaal met een contantkorting in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329048(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2735006

U kunt een profiel boeken als de klant in het GEN boekingsprofiel dezelfde samenvatting en afschrijvingsrekening in Microsoft Dynamics AX 2012 hebben GEN niet boeken. Bug#:329126(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2740541

Dubbele lijnen worden afgedrukt op de factuur van een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 vooruitbetaling. Bug#:335189(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2739075

Een terugkerende factuur boekt onverwacht wanneer u de terugkerende factuur in Microsoft Dynamics AX 2012 valideren. Bug#:337833(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2748637

Stel dat u het selectievakje ' afzonderlijke btw-saldo in formulieren' selecteert in het dialoogvenster 'Form setup' in Microsoft Dynamics AX 2012. Het bedrag voor de btw wordt weergegeven als "Niet belastbaar" in plaats van "Belastbare" in een pro forma-factuur voor een verkooporder. Bug#:349815(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2761970

Een factuur voor de verkooporder wordt het factuuradres van de account in plaats van het orderadres rekening zelfs als u het veld 'Adres rekening' aan 'Order account' in het dialoogvenster klant in Microsoft Dynamics AX 2012 instelt. Bug#:361243(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2758603

De titel van de aanmaning nog geen rekening gehouden met de taal die is ingesteld voor de klant bij het afdrukken van aanmaningen in Microsoft Dynamics AX 2012 met hotfix 2714543 is geïnstalleerd. Bug#:361247(TFS DAXSE)

Factuurspecificatie-\Financials\Accounts

2723038

Betalingskenmerk en facturen ontbreken in het rapport 'Klant geboekt betalingsdagboek' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:320275(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen betalingen

2739547

De resultaten op de vrije tekst-factuur met een negatief bedrag invoeren zijn in Microsoft Dynamics AX 2012 onjuist. Bug#:321450(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen betalingen

2728486

'Boekstuk [XXXXXXX] kan niet worden gewijzigd of verwijderd wanneer een cheque is afgedrukt' foutbericht wanneer u een betalingsdagboek waarvoor de ' betaling ' statusveld van gewijzigd in afgekeurd in Microsoft Dynamics AX 2012 geen boeken. Bug#:323882(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen betalingen

2758275

Creditnota's worden niet weergegeven in de vervolgkeuzelijst 'Rekening' in het dialoogvenster 'Journaalboekstuk' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358555(TFS DAXSE)

\Financials\Accounts te ontvangen betalingen

2756068

U kunt een record voor de vereffening nadat u op "Open transacties" niet markeren op een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356891(TFS DAXSE)

Vereffeningen van \Financials\Accounts te ontvangen

2713136

U ontvangt een foutbericht wanneer u een bankcheque van een betalingsdagboek in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314565(TFS DAXSE) omkeren

\Financials\Bank

2712626

Onjuiste gegevens wordt weergegeven in een bankafstemmingsrapport onverwacht in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:315467(TFS DAXSE)

\Financials\Bank account

2710047

De functies "Saldo's bijwerken" en 'Saldi opnieuw opbouwen' kan niet worden uitgevoerd op een financiële dimensie opnieuw ingesteld nadat een probleem tijdens het proces in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310265(TFS DAXSE) optreedt

\Financials\Dimensions

2719279

Foutbericht 'ListEnumerator object niet geïnitialiseerd' bij het sorteren van dimensies in een query waarmee u de lokale variabele opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318108(TFS DAXSE) van "listEnum"

\Financials\Dimensions

2717490

Traag wanneer u een dimensie set saldo opnieuw maken-bewerking in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319685(TFS DAXSE) uitvoert

\Financials\Dimensions

2730732

'De dimensiewaarde [naam kostenplaats] is onderbroken' wanneer u probeert een factuur wordt betaald voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323921(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2728488

Prestatieproblemen optreden als gevolg van een onnodige pessimistische vergrendeling in de klasse DimensionValidation in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328722(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2731465

Als u het dialoogvenster LedgerTransAccount in Microsoft Dynamics AX 2012 opent is bijzonder traag. Bug#:320864(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2742864

Traag wanneer u saldi voor financiële dimensies in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:343216(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2743689

Een grootboektransactie wordt niet verwerkt wanneer u de transactie grootboek boeken met behulp van een dezelfde account die wordt gebruikt voor het boeken van een andere transactie van het grootboek in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353639(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2761636

U kunt de afdelingsdimensie op een tegenrekening voor de typen niet grootboek in Microsoft Dynamics AX 2012 niet wijzigen. Bug#:358965(TFS DAXSE)

\Financials\Dimensions

2741754

Het rapport "Oorsprong van de transactie" wordt onjuiste informatie weergegeven in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326135(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportage integratie

2746204

Het tweede rapport in de lijst wordt weergegeven in de taal van het eerste rapport in de lijst in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:349447(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportage integratie

2761984

De functie pagina-einde per dimensiefocus werkt niet in het financiële overzichtsrapport wanneer er secundaire dimensie in Microsoft Dynamics AX 2012 is ingesteld. Bug#:362689(TFS DAXSE)

\Financials\Financial rapportage integratie

2709642

Een onjuiste vast activum wordt geopend wanneer u dubbelklikt op een record in de gefilterde vaste activaoverzicht in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315668(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2725554

'Functie uitvoeren is onjuist aangeroepen' wordt weergegeven wanneer u een VA-buitengebruikstelling via een factuur met vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323847(TFS DAXSE) boeken

\Financials\Fixed activa

2731472

Het systeem wordt een activagroep opsplitsen in twee kolommen die op twee pagina's worden weergegeven tijdens het uitvoeren van de "vaste activa" rapport met meerdere pagina's in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326143(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2744207

U kunt een verwervingstransactie voor een tegenrekening met een afgeleide waardemodel in Microsoft Dynamics AX 2012 niet boeken. Bug#:326826(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2733895

De aanschafprijs van een vast activum wordt niet verminderd wanneer u een van de van verwervingstransacties in Microsoft Dynamics AX 2012 omkeert. Bug#:328808(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2737639

Geen dagboekposten worden gemaakt op de verwervingstransactie van nieuwe activa wanneer u de activa aan een nieuwe groep die gebruikmaakt van verschillende accounts in Microsoft Dynamics AX 2012 herindelen. Bug#:332217(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2750097

Stel dat u het selectievakje 'Automatisch maken afschrijving correctiebedragen met verwijdering' in Microsoft Dynamics AX 2012. U kunt een afschrijvingsboekjournaal niet boeken. Bug#:350660(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2756130

"Vaste activa [actief], waardemodel [Model]. Er is een verschil tussen het journaal bewerkingen/btw huidige en de waarde model bewerkingen/BTW BTW' foutbericht wanneer u probeert een tweede aanschafkosten ten opzichte van een bestaand activum boeken in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:356805(TFS DAXSE)

\Financials\Fixed activa

2721110

De waarde in het veld valuta is onverwacht uitgeschakeld wanneer u een onjuiste rekeningsoort in een dagboek factuur of in een dagboek in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319647(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2722115

Traag wanneer u veel regels grootboek in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320866(TFS DAXSE) verwijderen

\Financials\General grootboek

2729073

U ontvangt een onjuist foutbericht dat niet over de juiste datum wanneer een boekstuk informeren wordt boekt u een dagboekregel met het boekstuk opnieuw in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323872(TFS DAXSE) wordt gebruikt

\Financials\General grootboek

2725555

Traag wanneer u veel tegengeboekte posten in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325505(TFS DAXSE) boekt

\Financials\General grootboek

2732393

Een beginsaldo waarde wordt weergegeven in het rapport 'Grootboek instructie op grootboekrekening', hoewel het beginsaldo in een weergave per periode van de hoofdrekeningen voor winst en verlies nul in Microsoft Dynamics AX 2012 is. Bug#:325934(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2733892

U kunt de einddatum voor de toerekening van een grootboekrekening in Microsoft Dynamics AX 2012 niet instellen. Bug#:327700(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2737634

Een koppeling ontbreekt in een controleaanvraag voor een dubbele beleidsregel wanneer u het controlebeleid hebt uitgevoerd in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:332219(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2742561

De standaarddimensies zijn in de logboekitems voor een klantrekening in Microsoft Dynamics AX 2012 leeg. Bug#:332723(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2750589

Het rapport "Posten" worden dubbele transacties weergegeven wanneer u het rapport opnieuw in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert. Bug#:339168(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2739041

Stel dat u de hotfix 2733892 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Wanneer u de functie grootboek transitorische posten in een dagboek factuur, wordt het veld einde gevuld met een onjuiste waarde. Bug#:342378(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2741756

Wanneer u een regel voor schrapping van grootboek voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 maakt, kunt u de geavanceerde regel structuur afmetingen die het bedrijf gebruikt in de vorm van de 'Schrapping regel bestemming Postdimensies' niet selecteren. Bug#:342183(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2746233

Dubbele records worden gegenereerd wanneer u het rapport 'Overzicht per dimensie' in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert. Bug#:353613(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2746701

Stel dat u de functie selecteren Overbrugde transacties uitvoeren in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter, nadat u het veld Einddatum invullen en klik vervolgens op OK, ontvangt u het volgende foutbericht weergegeven: "Verkeerd argumenttype voor de functie". Bug#:350970(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2749932

Stel dat u het selectievakje voor het veld boekstuk gebruikt te stellen op duplicaten afwijzen in boekjaar in het formulier 'General ledger parameters' in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter, u dagboek niet boeken een boekstuk in het huidige boekjaar als het nummer wordt gebruikt in een ander boekjaar. Bug#:349457(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2750100

Stel dat u een vaste tegenrekening in Microsoft Dynamics AX 2012. Na het boeken van verschillende regels van debet- en creditbedrag van regels voor de tegenrekening, de bedragen in het veld Saldo en Saldo + journaal veld zijn onjuist. Bug#:349480(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2751407

Wanneer u een inkooporderfactuur in Microsoft Dynamics AX 2012 boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Is gewijzigd naar combinatie [nummer combinatie]." Bug#:351542(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2761961

Het systeem wordt de brug transacties niet verwijderd uit de lijst met transacties in Microsoft Dynamics AX 2012 worden overbrugd. Bug#:360790(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2753705

Vaste dimensies worden niet ondersteund in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350659(TFS DAXSE)

\Financials\General grootboek

2736030

Wanneer u wijzigingen in de gegevens of de fiscale perioden in de tabel Grootboekrekening in Microsoft Dynamics AX 2012, zijn de wijzigingen niet opgenomen in Microsoft Dynamics AX Management Reporter. Bug#:327285(TFS DAXSE)

Grootboekrekening voor \Financials\General

2736030

Na het wijzigen van de structuur van de tabel Grootboekrekening in Microsoft Dynamics AX 2012 is de tabel Grootboekrekening niet gesynchroniseerd tussen Application Object Server (AOS) en de SQL-server. Bug#:350605(TFS DAXSE)

Grootboekrekening voor \Financials\General

2757907

U kunt valuta herwaarderingsboekstukken boeken in een type rekening rapportage in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358109(TFS DAXSE)

Grootboekrekening voor \Financials\General

2709646

Onjuiste budgetregisterregel wordt geopend wanneer u een budgetregisterregel in de lijst 'Werken aan mij toegewezen items' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314424(TFS DAXSE) selecteert

Grootboekbudgetten \Financials\General

2739128

Stel dat u de hotfix 2671070 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Echter, de validatie van de begroting nog steeds optreedt zelfs als u de parameter Budget besturingselement in het formulier 'Configuratie met licentie' uitschakelen. Bug#:335114(TFS DAXSE)

Grootboekbudgetten \Financials\General

2748640

Het formulier 'Openstaande posten' weergegeven budgetregisterregels opbrengst voor de opbrengstrekening niet in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346318(TFS DAXSE)

Grootboekbudgetten \Financials\General

2758605

Na het uitvoeren van consolidatie van de begroting voor een account in Microsoft Dynamics AX 2012, aanwezig werkelijke transacties nog steeds in het formulier "Geboekte transacties". Bug#:356512(TFS DAXSE)

Grootboekbudgetten \Financials\General

2715931

De bedragen in de rijen van het type berekening worden onjuist gedupliceerd in een financieel overzicht met rijen groeperen in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318445(TFS DAXSE)

\Financials\General boekhouding jaarrekening

2733900

Wanneer u een financieel overzichtsrapport uitvoert, wordt de waarde in de eerste berekeningsrij in een berekeningsgroep niet opgenomen in de groepstotalen in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324517(TFS DAXSE)

\Financials\General boekhouding jaarrekening

2737640

De 'Openstaande posten' rapport geeft onjuiste waarden voor de "Winst-en verliesrekening" account na het uitvoeren van het einde van het boekjaar sluit in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325959(TFS DAXSE)

\Financials\General boekhouding jaarrekening

2740790

Stel dat u definieert een Rijengroep debetbedragen weergegeven en een andere Rijengroep creditbedragen weergegeven in een financieel overzicht in Microsoft Dynamics AX 2012. U boekt krediet en debetbedragen in een rekening die gebruikmaakt van verschillende dimensies. In dit geval wordt in het rapport onjuist debet- en creditrekeningen bevat wanneer u het rapport financieel overzicht genereren. Bug#:334887(TFS DAXSE)

\Financials\General boekhouding jaarrekening

2756533

Traag bij het uitvoeren van een rapport financieel overzicht met meer dan één financiële dimensie in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353079(TFS DAXSE)

\Financials\General boekhouding jaarrekening

2725180

De selectievakjes crediteren en correctie worden bijgewerkt niet goed in het formulier 'Transactie boekstuk' nadat u een dagboek factuur in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324497(TFS DAXSE) boekt

Transacties van \Financials\Ledger

2728498

Transacties van een grootboekrekening worden gesorteerd op journaalnummer manier in plaats van wanneer u een rekening in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325556(TFS DAXSE) opent datum aflopend

Transacties van \Financials\Ledger

2738472

Wanneer u de grootboektransacties voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 laadt, worden transacties van andere bedrijven worden overgeboekt. Bug#:334898(TFS DAXSE)

Transacties van \Financials\Ledger

2738474

Wanneer u een lijst van grootboektransacties naar Excel in Microsoft Dynamics AX 2012 exporteren, wordt de negatieve bedragen worden weergegeven als positieve onverwacht in het Excel-werkblad. Bug#:332667(TFS DAXSE)

Transacties van \Financials\Ledger

2739130

Als u een boekjaar in de instellingen van het grootboek in Microsoft Dynamics AX 2012 verwijdert, ontbreken er boekstuktransacties die deel uitmaken van het fiscale jaar. Bug#:332935(TFS DAXSE)

Transacties van \Financials\Ledger

2762540

U kunt een periode van een boekjaar niet sluiten voor een bedrijf als er openstaande transacties zijn in de periode voor een ander bedrijf dat dezelfde fiscale kalender in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt. Bug#:364687(TFS DAXSE)

Transacties van \Financials\Ledger

2740146

Wanneer u het rapport "Geschiedenis van leverancier per transactie" in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, wordt het rapport niet diplay order inkoopfacturen. Bug#:335192(TFS DAXSE)

Transacties van leverancier \Financials\Ledger

2728372

Stel een consolidatie wisselkoers voor een datumbereik op te slaan in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter bij het maken van een nieuwe consolidatie voor een ander datumbereik dat een andere wisselkoers gebruikt het systeem vult de vorige waarde van de wisselkoers op het tabblad valuta vertaling in het "samenvoegen [Online]"-consolidatie formulier niet goed. Bug#:317557(TFS DAXSE)

\Financials\Multicurrency

2717493

Stel dat u een query voor een instelling voor afdrukken maken in het formulier "Instellingen afdrukbeheer" in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter, als u op OK om de query opslaat, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'deze instelling moet een query opnemen'. Bug#:318449(TFS DAXSE)

\Financials\Print beheer

2713960

Niet alle transacties worden weergegeven wanneer u het rapport 'btw-transacties' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316383(TFS DAXSE) uitvoert

\Financials\Taxes

2714544

Het rapport "Sales tax" afdrukken onjuiste waarden worden afgedrukt en alle transacties in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316385(TFS DAXSE) niet wordt afgedrukt in het rapport

\Financials\Taxes

2710749

Onjuiste btw-bedragen worden afgedrukt wanneer u het rapport 'BTW-lijst voor reconciliatie in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316387(TFS DAXSE) uitvoert

\Financials\Taxes

2721114

' Onverwachte fout: de activeringsvoorwaarde voor workflow, is niet geldig ' wanneer u een inkooporder maakt in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316431(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2715933

Ongeldig btw-combinatie-fout treedt op wanneer u een lijn in het dialoogvenster 'Opsplitsing van boekstuk' in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316623(TFS DAXSE) toevoegen

\Financials\Taxes

2731462

BTW-bedrag voor betaling boekstuk is niet correct nadat u het rapport BTW-betalingen in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325588(TFS DAXSE) uitvoert

\Financials\Taxes

2715675

De oorsprong en het bedrag oorsprong zijn anders in de geboekte btw dialoogvenster in Microsoft Dynamics AX 2012 afgerond. Bug#:318077(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2732397

Stel u hebt een leveranciersrekening die is opgenomen in de belastingdienst in Microsoft Dynamics AX 2012. Bovendien kunt u verschillende transacties in vreemde valuta en verschillende wisselkoersen gebruiken in een datumbereik boeken. In dit geval wordt bij het uitvoeren van het rapport "BTW-betaling" waarvoor het selectievakje bijwerken is geselecteerd voor het datumbereik een boekstuk onevenwicht fout optreedt. Bug#:323151(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2735001

Boekt u een IC-dagboek boekstukken die goederen sales tax (GST) wordt opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 is geïnstalleerd, een boekstuk onevenwichtigheid gebeurt. Bug#:323885(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2739739

Na het boeken van een factuur met vrije tekst die is opgedeeld in verschillende regels en gedistribueerd voor een klant in Microsoft Dynamics AX 2012. Wanneer u het rapport "BTW-transacties" uitvoert, worden niet de gesplitste btw verdelingen verwerkt in regels splitsen. Bug#:342317(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2744961

Wanneer u een factuur met btw-groep waarvan de verpakking recht parameter is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012 boekt, wordt het btw-bedrag onjuist berekend. Bug#:339185(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2750099

Stel dat de fout op in access-parameter ongeldig veld in Microsoft Dynamics AX 2012 in te schakelen. Wanneer u het formulier 'BTW geboekt' opent, wordt de volgende stack trace-foutbericht: "'SourceCurrencyCode' in tabel 'TaxTrans' is niet expliciet geselecteerd." Bug#:352885(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2753706

Traag bij het uitvoeren van het rapport 'BTW-betaling' als het rapport bevat een groot aantal transacties in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358961(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2754297

Nadat u de prijs in een factuur voor een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 gewijzigd, worden twee dubbele winst-en verliesrekening type records in de tabel 'TaxTransGeneralJournalAccountEntry' gegenereerd. Bug#:356844(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2755293

Het btw-bedrag is onjuist berekend in de vorm van 'Beeld-Inkoopaanvraagtotalen' voor een opdracht tot aankoop die een vreemde valuta in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt. Bug#:354622(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2758274

Het berekende btw-bedrag waarden zijn onjuist voor verschillende factuurjournaalregels in de vorm 'Journaalboekstuk' als u de standaard btw-groep en de standaard btw-groep op een goederen en Service Tax (GST) groep in Microsoft Dynamics AX 2012 instelt. Bug#:360555(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2761635

Wanneer u het rapport "BTW-afwijkingen" op een factuur met vrije tekst met enkele regels splitsen in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, geeft het rapport totalen onjuist. Bug#:342320(TFS DAXSE)

\Financials\Taxes

2727848

De methode AllowNoDupHistoryIdxs werkt niet wanneer u een voor inkooporders in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314841(TFS DAXSE) upgrade

\Financials\Upgrade

2721117

Een dubbele fout treedt op wanneer u een upgrade scriptsBug#:315165(TFS DAXSE) voor bijwerken van de gegevens voor inkooporders met behulp van Microsoft Dynamics AX 2012

\Financials\Upgrade

2732394

Stel dat u Microsoft Dynamics AX 2009 een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. De waarden "LedgerTrans.Qty" worden echter niet gemigreerd naar de corresponderende velden 'GeneralJournalAccountEntry.Quantity' in de tabel 'GeneralJournalAccountEntry'. Bug#:332233(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2732395

Stel dat u Microsoft Dynamics AX 4.0 een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. De waarden "LedgerTrans.Txt" worden echter niet gemigreerd naar de corresponderende velden 'GeneralJournalAccountEntry.Text' in de tabel 'GeneralJournalAccountEntry'. Bug#:332234(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754604

De tabel 'SOURCEDOCUMENTLINE' vult ongeldige record-id-waarden in de velden worden ' SourceDocumentHeader' als u het veld klant verwijzing voor een verkooporder of een inkooporder maken tijdens het uitvoeren van de voorverwerking van de delta-verwerking en bijwerken van Microsoft Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:358551(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754605

Stel dat u de gegevensupgradecockpit uitvoert wanneer u een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. Echter, in de tabel 'LedgerJournalTransZakat_SA' komt overeen met alle records in de tabel 'LedgerJournalTrans' en de 'VendInfoZakat_SA' tabel overeenkomt met alle records in de tabel leverancier niet goed. Bug#:354923(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2754973

De tabel 'SOURCEDOCUMENTLINE' vult ongeldige record-id-waarden in de velden worden ' SourceDocumentHeader' als u het veld klant verwijzing voor een verkooporder of een inkooporder maken tijdens het uitvoeren van de voorverwerking van de delta-verwerking en bijwerken van Microsoft Dynamics AX 4.0 naar Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:357783(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2756899

Stel dat u Microsoft Dynamics AX 4.0 naar Microsoft Dynamics AX 2012 met hotfix 2728470 is geïnstalleerd upgraden. Als u de delta verwerken nadat u een nieuwe dimensie van het formulier ' algemeen grootboek-dimensie gemaakt ' uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven: ' kan een record maken in @SYS129127 (DimensionFinancialTag). " Bug#:357980(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2763061

Onjuiste waarden voor 'LedgerDimension recID' worden gemaakt in de tabel 'CustInvoiceTrans' na het uitvoeren van scripts voor de voorverwerking voor een upgrade naar Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360742(TFS DAXSE)

\Financials\Upgrade

2739548

Boekt u een dagboek intercompany-factuur met btw is inbegrepen in Microsoft Dynamics AX 2012 met de Mexico lokalisatie laag is geïnstalleerd, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "moet valutacode opgegeven." Bug#:332698(TFS DAXSE)

\GDL

2753587

De btw worden omgekeerd wanneer u een betaling voor een factuur in Microsoft Dynamics AX 2012 met de Mexico lokalisatie-laag geïnstalleerd omkeren. Bug#:356806(TFS DAXSE)

\GDL

2756535

U kunt het teken "&" in het veld RFC invoeren voor een klant in Microsoft Dynamics AX met de Mexico lokalisatie-laag geïnstalleerd. Bug#:358132(TFS DAXSE)

\GDL

2752399

Wanneer u een factuur in Thailand in Microsoft Dynamics AX 2012 boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'de volgorde is niet een doorlopende nummerreeks'. Bug#:356514(TFS DAXSE)

\GDL GLS-Cons\Thailand

2714545

BTW voor intracommunautaire verwervingen worden niet weergegeven wanneer u de Duitse btw betalingsrapport in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319679(TFS DAXSE) uitvoert

\GDL\SYS

2746696

Wanneer u een Nederlandse betaling Instructiebrief in Microsoft Dynamics AX 2012 afdrukt, wordt de letter onverwacht een onjuiste indeling. Bug#:346724(TFS DAXSE)

\GDL\SYS

2636555

Een land specifieke update is beschikbaar voor de Thaise opbrengst afdeling certificering in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326325(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\APAC

2715927

Geen record wordt gegenereerd in het dialoogvenster "Vereffening van leverancier voor 1099-formulieren" nadat u een debetnota met een factuur vereffenen voor een leverancier die de btw 1099-opties ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316526(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2729075

De waarde in het veld 'bedrag 1099' is ingesteld op nul na het bijwerken van de waarde in het veld 'Nu ontvangen' op een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316981(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2723005

Het systeem niet gevuld belasting 1099 gerelateerde velden automatisch bij het maken van een inkooporder voor ontvangen voor een leverancier die de btw 1099 gerelateerde velden al ingevoerd in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320183(TFS DAXSE) heeft een pro forma-factuur

\GDL\SYS\North-Amerika

2714546

Het systeem genereert een uitzondering 'Range ongeldig' wanneer u de "Vereffening van leverancier voor 1099-formulieren" rapport afdrukt in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:317025(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2737635

Stel dat u de hotfix 2648973 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. U kunt het veld voor een vereffening leverancier 1099 opnieuw niet wijzigen nadat u deze hebt gewijzigd in het formulier "Btw-transactie 1099". Bug#:331640(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

Nadat u hotfix 2704309 in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 is geïnstalleerd, is de klasse CustVendSettle niet goed wordt geladen in de laag SYP in plaats van de FPP-laag. Bug#:323502(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\North-Amerika

2719282

De totale korting en de contantkorting zijn onjuist wanneer u een ICL-lijst in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310894(TFS DAXSE) maakt

\GDL\SYS\WEMEA

2712624

De berekende btw ontbreekt wanneer u het rapport 'Noorse btw betaling' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315924(TFS DAXSE) uitvoert

\GDL\SYS\WEMEA

2715928

Transacties die zijn gegenereerd op basis van facturen met vrije tekst in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316410(TFS DAXSE) niet wordt weergegeven in het rapport "btw-afstemming Noorwegen"

\GDL\SYS\WEMEA

2718786

Koptekst wordt niet weergegeven wanneer u het financiële dagboek België rapport in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316639(TFS DAXSE) uitvoert

\GDL\SYS\WEMEA

2719287

De waarde 'Berekende btw' in de regel 'aftrekbare BTW terug te vorderen, hoog tarief' is onjuist wanneer u het rapport Noorse btw-betaling in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317898(TFS DAXSE) uitvoert

\GDL\SYS\WEMEA

2719280

Berekende btw-bedragen voor de factuur en de betaling zijn onjuist wanneer u de Italiaanse btw-aangifte af te wikkelen van de btw in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320213(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2723652

Italiaanse btw-betaling update sluit nieuwe Italiaanse omzetbelastingboeksecties niet als btw-boeken niet aan de btw-vereffeningsperiode in Italië in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:321938(TFS DAXSE) toegewezen worden

\GDL\SYS\WEMEA

2730811

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. U boeken verschillende andere type dagboeken met behulp van dezelfde naam. In dit geval wordt bij het uitvoeren van het rapport "Overige journalen" ontbreken sommige transacties. Bug#:327523(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2735000

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Wanneer u het rapport ' inkoop ' uitvoert, wordt elke boekstuknummer gevuld met een "S" aan het einde. Bug#:328733(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2736029

Bij het genereren van een leverancier-bestand buitenlandse betalingen in het Swift-indeling in Microsoft Dynamics AX 2012, een landcode van drie letters in het bestand wordt gebruikt. Bug#:332490(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2736816

Stel dat u de hotfix 2711379 in Italië in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Het rapport "Fiscaal journaal" volgt echter niet de progressieve aantal regels. Het jaar in de rechterbovenhoek van de pagina is onjuist. Bug#:334894(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2738480

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Wanneer u het rapport ' inkoop ' uitvoert, worden transacties die deel uitmaken van hetzelfde boekstuk in verschillende groepen afgedrukt. Bug#:337832(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2739043

Na het importeren van de postcodes voor Zweden in Microsoft Dynamics AX 2012 is de postcode onjuist voor de Zweedse regio in de adres- en contactgegevens. Bug#:328486(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2739240

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2102 instellen. Wanneer u het rapport ' verkoop ' uitvoert, worden de subtotalen onjuist voor de boekstukken. Bug#:337889(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741334

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Wanneer u het rapport ' inkoop ' voor een periode uitvoert, periode onjuist weergegeven op de kop. Bug#:338228(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741758

Wanneer u een vooruitbetalingsfactuur in Italië in Microsoft Dynamics AX 2012 boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "BTW-groep veld moet worden ingevuld en de boeking is geannuleerd". Bug#:337835(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2741762

Stel u hebt een betaling met een betalingsadvies in het Duits in Microsoft Dynamics AX 2012. Wanneer u het betalingsadvies op een printer afdrukt, het systeem het advies alleen afgedrukt op het scherm. Bug#:342988(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742405

De "EU" lijst afdrukken contantkorting onjuiste transacties die geen deel uitmaken van het datumbereik dat u hebt opgegeven in het formulier 'overdrachttransacties voor EU-verkooplijst' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335160(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742551

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Het rapport ' verkoop ' geeft echter onjuist boekstukken die geen deel uitmaken van het journaal-account die u in het formulier 'Verkoopdagboek' in Microsoft Dynamics AX 2012 opgeeft. Bug#:338901(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2742556

Stel dat u het Verenigd Koninkrijk (UK) configuratiesleutel inschakelen in Microsoft Dynamics AX 2012. Bovendien gebruikt u de indeling Engels als de indeling van het rapport BTW. In dit geval bij het uitvoeren van de belasting over de toegevoegde waarde (btw) 100 rapport voor verschillende facturen met vrije tekst met dezelfde btw-code, het rapport alleen geeft het Oorsprongbedrag voor slechts één factuur. Bug#:350603(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2743057

U kunt een postcode die niet wordt weergegeven in de tabel 'LogisticsAddressZipCode' niet opslaan voor een klant waarvan het veld Land/regio is ingesteld op NLD in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:354578(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750091

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Met de parameter begin en eind saldo besturingselement en er is een vaste bank tegenrekening opgeven waarmee u de parameter met meer valuta's. Boekt u een dagboek dat gebruikmaakt van de tegenrekening voor de bank, het bedrag is echter onjuist in het saldo + journaal veld. Bug#:338947(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750584

Stel dat u de mogelijkheid de configuratiesleutel voor Duitsland of Oostenrijk of Zwitserland in Microsoft Dynamics AX 2012. U ontvangt een betaling waarvan het bedrag lager dan het bedrag van de overeenkomstige factuur van een klant is. In dit geval, nadat u de betaling met het selectievakje volledige vereffening is ingeschakeld voor de klant vereffenen, het veld Saldo blijft een onjuist bedrag voor de klant en een onjuiste transactie wordt weergegeven in het formulier "Openstaande transacties vereffenen" voor de klant. Bug#:350590(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2750586

Stel dat u de Belgische configuratiesleutel inschakelen in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter is een interne inkooptransactie ontvangst geboekt naar een grootboekrekening is onjuist en weergegeven in het rapport ' verkoop ' als de interne transactie een nummerreekscode gebruikt. Bug#:346016(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2753583

Wanneer u een verkooporder die gebruikmaakt van een specifiek project-ID voor een buitenlandse klant die in Europa in Microsoft Dynamics AX 2012 is maken, is niet het codeveld op de EU-handel op het snelle tabblad Buitenlandse handel van de verkooporder automatisch ingesteld. Bug#:356365(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2762647

Stel dat u het adres op een Belgische adres voor een bedrijf in Microsoft Dynamics AX 2012 instellen. Echter, na het boeken van sommige inkoopdagboeken de inkoopdagboeken worden weergegeven in het rapport ' verkoop '. Bug#:360632(TFS DAXSE)

\GDL\SYS\WEMEA

2712640

Toepassingen worden niet verwerkt als tijdens de batchverwerking in Human resources in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317803(TFS DAXSE) verwacht

\Human middelen

2708454

U kunt meerdere competenties niet toevoegen voor een werknemer in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:309109(TFS DAXSE)

\Human middelen

2734640

Stel dat u een verzuimregistratie in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012 boeken. Het veld uren is echter leeg in de transactie ontbreken nadat u de registratie van het verzuim in de Microsoft Dynamics AX-client goedkeurt. Bug#:326420(TFS DAXSE)

\Human middelen

2740534

Stel dat u de systeemtijd instellen naar UTC in het Configuratiescherm. Wanneer u een rapport van SQL Server Reporting Services (SSRS) met "utcDateTime" waarden die zijn opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, worden de waarden "utcDateTime" verkeerd berekend. Bug#:326386(TFS DAXSE)

\Human middelen

2754261

Nadat u een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade, vindt u een record waarvan u de waarde "Persoon" "0" in de tabel 'HRMVirtualNetwork is'. Bug#:357809(TFS DAXSE)

\Human middelen

2713955

Foutbericht 'Kan geen record maken in creditcardnummers' wanneer u probeert om een creditcard voor een werknemer in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316690(TFS DAXSE)

\Human Resources\Basic

2730217

Een werknemer met actieve verzuim journalen onverwacht in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 is geïnstalleerd, kunt u verwijderen. Bug#:325776(TFS DAXSE)

\Human Resources\Basic

2713134

Video's die worden toegevoegd aan de vragen worden niet weergegeven wanneer u een vragenlijst in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316424(TFS DAXSE) start

\Human Resources\Questionnaire

2739038

Ingesloten video's worden niet weergegeven op de vragenlijsten in Enterprise Portal in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:316423(TFS DAXSE)

\Human Resources\Questionnaire

2711734

Wanneer u het script updateInventOriginNoParty op de tabel InventTransOrigin in Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoeren, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'de gevraagde databasebewerking kan niet worden uitgevoerd. De record bestaat al'. Bug#:314836(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2729536

Traag bij het laden van het formulier "Voorraadtransacties" voor een artikel in de Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:301939(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2733992

U kunt een quarantaineorder voor een artikel dat gebruikmaakt van de dimensie in Microsoft Dynamics AX 2012 tracering batch niet splitsen. Bug#:322898(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2743445

Stel dat u een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. Daarnaast u hotfix 2711734 hebt toegepast. In deze situatie tijdens het uitvoeren van het script "updateInventOriginNoParty" op de tabel 'InventTransOrigin', krijgt u dubbele fouten. Bug#:351136(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2743445

Stel dat u een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. Daarnaast u hotfix 2711734 hebt toegepast. In dit geval tijdens het uitvoeren van het script "updateInventOriginNoParty" op de tabel 'InventTransOrigin', wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'kan meerdere records invoegen in voorraad opdrachtgever (InventTransOrigin). Referentie: Verkooporder. De record bestaat al'. Bug#:358038(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2748282

De landcodes worden niet bijgewerkt naar drie tekens bestaan nadat u een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. Bug#:346200(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2754278

Stel dat de fout op in access-parameter ongeldig veld in Microsoft Dynamics AX 2012 in te schakelen. Wanneer u de "Kostprijs"-formulier openen vanuit het formulier "voorraad", foutmelding een stack trace. Bug#:360100(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2761048

U kunt de voorhanden voorraad transacties niet filteren met behulp van de afmetingen van de voorraad van het formulier 'Voorhanden' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:362668(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2762886

De 'ShipCarrierId' en de 'ShipCarrierAccountCode'-velden zijn leeg wanneer u de DlvMode gebruikt voor het maken van een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:361082(TFS DAXSE)

\Inventory beheer

2713358

Opties in de wizard zijn inconsistent in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315645(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2723072

Foutbericht 'een hoeveelheid kan niet worden opgenomen' wanneer u probeert een transferorder gemaakt met een uitvalaantal in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323258(TFS DAXSE) ontvangen

\Inventory Management\Inventory beheer

2725936

Foutbericht 'Kan geen record in een transferorder maken' wanneer u de 'Vrijgeven voor orderverzamelen' functie op de overdracht van meerdere regels in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325962(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2723855

Stel dat u de hoeveelheid voor een item in het formulier 'Voorhanden' in Microsoft Dynamics AX 2012 aanpassen. Drukt u op CTRL + N om de hoeveelheid van een ander object aanpassen. De hoeveelheid voor het tweede item is echter niet juist bijgewerkt. Bug#:320175(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2735836

Stel u een tellijst voor een artikel met de modelgroep voor MOVavg in Microsoft Dynamics AX 2012. De kostprijs is echter onjuist als u het veld Site opgeven voordat u het veld magazijn in de tellijstregel. Bug#:332207(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2742552

Stel dat u het veld orderverzamellocatie voor een magazijn in Microsoft Dynamics AX 2012. U boeken niet een dagboekregel locatie voor de aankomst van een artikel echter naar het magazijn hebt u het veld locatie gewijzigd in een andere waarde dan de waarde van de locatie picken in de dagboekregel locatie. Bug#:338949(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2742553

Bij het maken van een Artikeltellijst voor een artikel voor een magazijn in Microsoft Dynamics AX 2012 is het bedrag voorhanden onjuist voor het item voor het magazijn. Bug#:339170(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2744818

Wanneer u het rapport 'Overzicht Transfer' uitgevoerd uit het formulier 'Transferorders' in Microsoft Dynamics AX 2012, het systeem niet het veld Transfer gevuld. Bug#:353138(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2751215

Wanneer u de afmetingen van een inkooporder voor een onderdeel dat is opgenomen in een formule in Microsoft Dynamics AX 2012 traceren, zijn de afmetingen alleen opgespoord één niveau omhoog. Bug#:356386(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2751227

De labels werkelijk gewicht worden nog steeds weergegeven in het rapport 'Inkoopontvangst' en het rapport "Inkoopfactuur" zelfs als u de configuratie van de werkelijk gewicht in Microsoft Dynamics AX 2012 uitschakelen. Bug#:356468(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2754237

Wanneer u via een object leveren en de hoeveelheid in een magazijn in Microsoft Dynamics AX 2012 registreren, is de hoeveelheid gesplitst en gedeeltelijk geregistreerd in het registratieformulier. Bug#:357420(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Inventory beheer

2742187

De variabele "AdditionalDescription" is toegewezen aan het veld '_productDimensionDescription' en de variabele 'Beschrijving' is toegewezen aan het veld '_productDimensionAddDescription' niet goed in de "addProductDimensionValue"-methode in de klasse 'EcoResProductMasterManager' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:351116(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Product-object Data Management

2749885

Stel dat u de hotfix 2709934 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Wanneer u een product in de beheermodule maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "functie writeMoreFields is onjuist aangeroepen." Bug#:356801(TFS DAXSE)

\Inventory Management\Product-object Data Management

2714569

Een quarantaineorder voor de hoeveelheid monster in plaats van de volledige hoeveelheid van een inkooporder wordt gemaakt als de test in een Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:311605(TFS DAXSE) kwaliteit mislukt

\Inventory Management\QMS

2718378

De hoeveelheid destructieve kwaliteitscontrole is voor het orderaantal in plaats van de ontvangen hoeveelheid van een inkooporder gereserveerd als u een kwaliteitscontrole destructieve test in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317149(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2717836

Het systeem voorraadtransacties aan een onjuiste batch worden gegenereerd bij het valideren van een kwaliteitsorder waarvoor het selectievakje "Destructieve testen" in een batch in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317379(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2721272

Foutbericht 'U kunt niet blokkeren artikelen [Quantity1]' wanneer u probeert de functie "Open kwaliteitsorder" uitvoeren op een gesloten kwaliteit van een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323643(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2742300

U niet een quarantaineorder genereren uit een kwaliteitsorder als het veld standaard ontvangst locatie is opgegeven voor het quarantainemagazijn in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:346715(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2743250

Stel u hebt een bestelling doorgegeven kwaliteit en een mislukte kwaliteitsorder van dezelfde inkooporder. Wanneer u een quarantaineorder vanuit de kwaliteitsorder mislukte maakt, genereert het systeem een quarantaineorder voor de doorgegeven en mislukte kwaliteitsorders onjuist. Bug#:350042(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2757066

Wanneer u het formulier 'Document handling' voor een voorraaddimensieveld in een volgorde kwaliteit opent, wordt de record document ten opzichte van de tabel 'InventDim' in plaats van de tabel 'InventQualityOrderTable' gemaakt. Bug#:360403(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2759088

Stel dat u een kwaliteitsorder maakt in Microsoft Dynamics AX 2012. U kunt ook het standaardmagazijn wijzigen naar een ander magazijn met sommige voorraad voor het artikel. Echter, wanneer u op OK om op te slaan, de volgorde van de kwaliteit, ontvangt u het volgende foutbericht weergegeven: "De volgorde kwaliteit kan niet worden gemaakt voor een hoeveelheid die groter is dan de waarde EUR 0,00." Bug#:360885(TFS DAXSE)

\Inventory Management\QMS

2717848

Status van de bestandsoverdracht is incorrect nadat u de rest van een transferorder in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317124(TFS DAXSE) annuleren

\Inventory Management\WMS

2733751

Traag bij het openen van het dialoogvenster 'Overzicht van aankomst' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325942(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2697493

Het veld magazijn wordt niet gevuld met het formulier "Overzicht aankomst" zelfs als u de waarde van het magazijn op het tabblad instellingen in het formulier 'Overzicht van aankomst' in Microsoft Dynamics AX 2012 opgeven. Bug#:326868(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2732844

Wanneer u een artikelontvangstjournaal voor een artikel quarantaine in Microsoft Dynamics AX 2012 boekt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'Als de artikelen rechtstreeks op een locatie worden geregistreerd, het mag niet in een quarantainemagazijn'. Bug#:326000(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2733507

Stel dat u de uitgaande regel die het selectievakje Automatische verzending maken is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012 is ingesteld. Een transactie bijhouden fout treedt op bij het afdrukken van een zendingslijst. Bug#:318136(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2754271

U kunt niet een zending voor een verkooporder reserveren als u de verzending gereserveerd en eerder in Microsoft Dynamics AX 2012 is geannuleerd. Bug#:358259(TFS DAXSE)

\Inventory Management\WMS

2729425

Stel dat u een invoermagazijn opgeven voor een productie-eenheid in Microsoft Dynamics AX 2012. Echter wanneer u een productieorder voor een bron die gebruikmaakt van de productie-eenheid maken, de waarde invoermagazijn niet standaard in de materiaalregel. Bovendien wordt het volgende foutbericht weergegeven: "dimensie voorraadmagazijn is verplicht en moet bijgevolg worden opgegeven." Bug#:316731(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2741293

Boekt u een productieorder voor een artikel dat een specifieke indirecte kosten in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt, gebruikt de productieboeking transactie onverwacht onjuiste indirecte kosten. Bug#:346730(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2745135

Stel dat u een item voor een inkooporder uit het formulier "Uitbesteed werk" voor een productieorder in Microsoft Dynamics AX 2012 ontvangt. Nadat u de hoeveelheid van het inkoopdagboek ontvangst hebt gecorrigeerd, de bijbehorende gereedmeldingsjournaal niet wordt bijgewerkt en het routekaartjournaal wordt de waarde van een goede hoeveelheid onjuist weergegeven. Bug#:343190(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2750786

Nadat u de parameter in Microsoft Dynamics AX 2012 bewerken blokkeren inschakelt, kunt u de functie van de productie configureren niet uitvoeren op een item. Bug#:354840(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2750918

Stel dat u de afmetingen van de voorraad voor een inkooporderregel wijzigen en vervolgens de inkooporderregel verwijderen als u Microsoft Dynamics AX 4.0 een naar Microsoft Dynamics AX 2012 upgrade. Echter wanneer u voor de delta-upgrade scripts uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven: ' Script: ReleaseUpdateTransformDB40_Prod.updatePurchLine (dat). " Bug#:358393(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2757320

De primaire en secundaire bewerkingen gebruiken dezelfde standaard financiële dimensie voor de hoeveelheid type kostencategorie in de tabel 'ProdRouteTrans' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:360432(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2758634

Resource capaciteitsreserveringen worden niet gewist wanneer u de functie voor een project in Microsoft Dynamics AX 2012 bijwerken taak uitvoert. Bug#:362770(TFS DAXSE)

\Manufacturing

2720755

De "bevestigd schip" en de "bevestigd ontvangstdatum' velden nog steeds worden gevuld, hoewel er een korte capaciteit en de CTP-berekening is niet ingevuld voor een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315384(TFS DAXSE)

\Manufacturing\ATP

2719045

Wordt automatisch een onjuiste dimensie naar een routeversie wanneer u de routeversie voor een site in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318113(TFS DAXSE) maakt

\Manufacturing\BOM-Route

2720966

U kunt de materiaallijst-service in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320530(TFS DAXSE) niet aanroepen

\Manufacturing\BOM-Route

2721899

Foutbericht 'Object object niet geïnitialiseerd' wordt weergegeven wanneer u een routekaartjournaal voor een productieorder in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:325586(TFS DAXSE) maakt

\Manufacturing\BOM-Route

2731890

Tijdens het uitvoeren van taak plannen voor een productieorder voor een artikel in de Microsoft Dynamics AX 2012 is de locatie van het verbruik niet opgehaald uit de opgegeven bron in de materiaallijst (BOM) voor het artikel. Bug#:329002(TFS DAXSE)

\Manufacturing\BOM-Route

2754566

Wanneer u de geplande productieorders in het Gantt-diagram weergeven in Microsoft Dynamics AX 2012, foutmelding een stack trace. Bug#:359308(TFS DAXSE)

Grafiek met \Manufacturing\Gantt

2717272

Kanban hoeveelheid overzicht tabblad updates onverwacht afgesloten wanneer een formulier verliest vereist het verwerken van uitvouwen of samenvouwen gebeurtenissen van het snelle tabblad in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316245(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2731366

Foutbericht 'het bewerkingsnummer of de leverancier moet worden opgegeven voor lijntype Pegged aanbod' wanneer u een nieuw item toevoegt aan een productiestuklijst in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316494(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2718688

Voorraad wordt geen rekening gehouden wanneer een verkoopgebeurteniskanban wordt gegenereerd voor een product uit de Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316654(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2714542

Verzending is gemaakt zonder de groepering van de uitvoerorders op basis van de productie van Kanbans tijdens het uitvoeren van de gebeurtenis van Kanban batch verwerken in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320040(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2714039

Stel u afleveringsschema's voor een verkooporderregel in Microsoft Dynamics AX 2012. De bijbehorende kanban wordt echter onjuist aantal waarde voor de verkooporderregel weergegeven. Bug#:299211(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2714039

Een nieuw filter toegevoegd voor de taak de status en de creatie van omheining voor kanban interventie bij gebeurtenisproces in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:318104(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2714039

Tijdens het uitvoeren van de interventie bij gebeurtenis verwerken voor een verkooporder voor een artikel in de Microsoft Dynamics AX, wordt de gebeurtenis kanban-signaal voor een andere verkooporder voor het artikel in de tabel ReqPeggingEvent verwijderd. Bug#:320055(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2714039

Status van het zojuist toegevoegde taakfilter werkt niet zoals verwacht wanneer u de verwerking van de gebeurtenis interventie in de batchverwerking in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:353113(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2729493

Nadat u een nieuwe kalender in Microsoft Dynamics AX 2012 implementeren gesloten dagen in het kanbanplanningsbord weergegeven. Dit probleem doet zich voor als de datum van de kalender na de ingangsdatum van de productiestroom is. Bug#:327876(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2733492

Stel dat u een onderdeel aan een materiaallijst (BOM) in Microsoft Dynamics AX 2012 toevoegen. U toewijzen de stuklijst aan de bijbehorende kanban met hetzelfde versienummer stuklijst. In dit geval wordt het toegevoegde onderdeel niet weergegeven in de structuur van de tracering voor de kanban. Bug#:323092(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2735234

Traag wanneer u de gegevens in de tabel LeanProductionFlowActivity in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:326758(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2739463

Traag bij het maken van een kanban voor bepaalde orders als het systeem automatisch verzendingen voor de orders die zijn gemaakt in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324215(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2739492

U kunt een kanbankaart kan niet scannen als er geen filter is ingesteld in de vorm 'Kanbanoverboekingsbord' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:335117(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2757298

U kunt een kanban voor een onderdeel voor een gebeurtenis maken als de onderdelen in verschillende kanbanregels in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruiken. Bug#:360337(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2757564

Wanneer u een verkooporder voor een artikel dat de automatische reservering kanban-regel in Microsoft Dynamics AX 2012 wordt maakt, wordt de verkoopgebeurteniskanban niet automatisch gereserveerd voor het artikel. Bug#:361090(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2757804

Traag wanneer u een geplande kanban in Microsoft Dynamics AX 2012 bevestigt. Bug#:358516(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Lean productie

2732046

Stel dat u de hotfix 2693241 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Echter kunt filteren of sorteren van de productnamen in de object nummer-keuzelijst in het formulier 'Productieorder maken'. Bug#:324502(TFS DAXSE)

\Manufacturing\List pagina 's

2713798

De capaciteitsreservering niet wordt bijgewerkt nadat u een taak met een nieuwe bron voor een productieorder in Australië in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312774(TFS DAXSE) opnieuw te plannen

\Manufacturing\MRP

2712551

De vereiste kloppen de datums in de productie op meerdere niveaus als u de functie explosie op een verkoop van een product in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315533(TFS DAXSE) uitvoert

\Manufacturing\MRP

2708676

Inactieve planversies die worden gemaakt door het vastlopen van Application Object Server (AOS) in Microsoft Dynamics AX 2012 kunt u niet verwijderen. Bug#:314175(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2725927

Het systeem rekening tijdens het uitvoeren van de hoofdplanning op een formule in Microsoft Dynamics AX 2012-product geen met het rendement is in een formule. Bug#:317298(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2728369

Het systeem rekening wanneer u de hoofdplanning uitvoert die het product bij Microsoft Dynamics AX 2012 is geen met de varianten van een product. Bug#:323886(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2734195

De berekening van stuklijst-niveau werkt niet zoals verwacht in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:325549(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2734862

De hoofdplanning controleert niet de instelling "Gesloten voor ophalen" op de agenda tijdens het uitvoeren van de hoofdplanning een geplande transferorder genereren in Microsoft Dynamics AX 2012- Bug#:328390(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2737000

De levertijd binnen de levertijd voor een geplande inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 kunt u niet wijzigen. Bug#:338243(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2743252

Alle opties worden overgebracht naar de pagina 'Wizard Item dekking', hoewel sommige opties niet zijn geselecteerd in de vorige pagina's in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:350654(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2754245

Als u een Voorraadprognose met behulp van een verdeelsleutel van het item in het formulier 'Levering plannen' in Microsoft Dynamics AX 2012 filtert, wordt niets weergegeven. Bug#:357967(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2759105

Stel dat u een inkooporder verwijderen nadat u een geplande inkooporder naar de inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 bevestigt. Daarna kan niet u echter andere geplande orders in het formulier 'Geplande inkooporder' bevestigt. Bug#:359260(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2724098

De taakplanning proces mislukt als secundaire bewerkingen bij betrokken zijn. Dit probleem treedt op wanneer de waarde laden niet gelijk is aan 100. Bug#:326102(TFS DAXSE)

\Manufacturing\MRP

2717842

Geen bron is voor een productieroute ingesteld nadat u een productieorder voor een artikel met een bepaalde hoeveelheid opgenomen in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320789(TFS DAXSE) plannen

\Manufacturing\Scheduling engine

2729081

Stel u hebt een artikel met de bewerking plannen parameter is ingeschakeld en een secundaire bewerking met een batch met opgenomen in de route in Microsoft Dynamics AX 2012. Wanneer u een vraag prognose voor het item maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "een CLR-fout opgetreden tijdens het aanroepen van de planningsengine." Bug#:324560(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling engine

2735238

Bij het maken van de planning van een geplande productieorder voor een artikel waarvan de route is het magazijn Input waarde die is opgegeven in Microsoft Dynamics AX 2012, een onjuiste vereiste transactie met het magazijn afmetingen in de voorraad gegenereerd. Bug#:337875(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling engine

2727812

Nadat u een upgrade naar Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert kan niet u productieorders plannen. Bug#:325925(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling engine

2735235

De taakplanning proces mislukt als secundaire bewerkingen bij betrokken zijn. Dit probleem treedt op wanneer de waarde laden niet gelijk is aan 100. Bug#:335017(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Scheduling engine

2724019

Onjuiste profieldatum is ingevuld in het formulier berekenen wanneer u de functie "Ontbrekende uitklokken" voor de berekening van een tijd- en aanwezigheidsregistratie in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319689(TFS DAXSE) uitvoert

\Manufacturing\Shop floor Control

2719993

U kunt niet een projectkaart boeken voor een werknemer die een in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:318110(TFS DAXSE) contractant

\Manufacturing\Shop floor Control\Job registratie

2723065

'Delen door nul'-foutbericht wanneer u de functie 'feedback Report' uitvoert op een taak met een route met nul runtime die betrokken zijn bij Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323940(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Job registratie

2728882

'Het ingevoerde wachtwoord komt niet overeen met het personeelsnummer' wanneer u zich probeert aan te melden voor tijdregistratie in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327818(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Job registratie

2737257

Stel de parameter valideren feedback hoeveelheid in het formulier 'Productieparameters' in Microsoft Dynamics AX 2012 in te schakelen. Wanneer u het formulier 'Feedback wijzigen' om de waarde van de goede hoeveelheid bijwerkt met een waarde van de goede hoeveelheid rapport, wordt een foutbericht weergegeven dat de lidstaten de feedbackhoeveelheid komt niet overeen met de productie hoeveelheid gepland. Bug#:339430(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Job registratie

2755848

Routetransacties zijn niet geregistreerd voor een taak die is gestopt door de automatische klok functie uit en de taak wordt niet weergegeven in het goedkeuringsformulier in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:337830(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Job registratie

2758565

U kunt een afwezigheid die wordt gemeten in dagen een salaris eenheid in Microsoft Dynamics AX 2012 niet overbrengen. Bug#:360760(TFS DAXSE)

Floor-Control\Payroll \Manufacturing\Shop

2727206

Het systeem maakt geen gebruik van het betalingstarief van werknemer voor de berekening van het percentage van de taak wanneer u een kaart projectdagboek boekt met behulp van Manufacturing Execution System in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315949(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Production integratie

2742985

Wanneer u het rapport als voltooide functie die het selectievakje Gebruik tijd en kosten van de aanwezigheid van een productieorder in Microsoft Dynamics AX 2012 is geselecteerd uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "fout in eenheid van het bedrag in de valuta USD. Moet worden afgerond op 0,01." Bug#:338814(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Production integratie

2723068

Het rapport "Salarisspecificatie" onjuiste gegevens worden weergegeven wanneer u het rapport voor een opgegeven datumbereik in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323214(TFS DAXSE) uitvoert

\Manufacturing\Shop floor Control\Time en aanwezigheid

2727811

Registratie van een project gestart voor een werknemer wordt niet weergegeven in de dialoogvensters "Registratie geschiedenis" en de "aanwezigheid", de "goedkeuring" bij het goedkeuren van de registratie in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:325767(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Time en aanwezigheid

2729564

Nadat u prikkaart transactie transfers in de vorm van 'Elektronische prikkaart' in Microsoft Dynamics AX 2012 annuleert, wordt de geannuleerde transacties worden niet automatisch verwijderd in het formulier goedkeuren. Bug#:323652(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Time en aanwezigheid

2735643

Stel dat u de hotfix 2723068 in Microsoft Dynamics AX 2012 van toepassing. Bij het uitvoeren van het rapport 'Salarisspecificatie' weergeven de 'Flex +' en 'Flex-' kolommen onjuiste gegevens in het gedeelte 'Resultaten'. Bug#:337829(TFS DAXSE)

\Manufacturing\Shop floor Control\Time en aanwezigheid

2728891

De streepjescode kan niet worden gelezen in het rapport 'Werknemer-ID-kaart' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324023(TFS DAXSE)

Rapporten van \Manufacturing\SSRS

2730599

De streepjescode kan niet worden gelezen in het rapport 'Routekaart' in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:324194(TFS DAXSE)

Rapporten van \Manufacturing\SSRS

2726435

Foutbericht 'de opgegeven sleutel is niet aanwezig in de woordenlijst' bij het valideren van een model voor productconfiguratie met een beperking systeem niveau tabel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326257(TFS DAXSE)

\Planning\Product configuratie

2762078

U kunt de basisproducten die zijn geïmporteerd als ze dezelfde tabelbeperking in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruiken niet gebruiken. Bug#:362781(TFS DAXSE)

\Planning\Product configuratie

2757803

Stel u hebt een model met alleen een tekstveld. Wanneer u het bijbehorende product in Enterprise Portal configureert, wordt geen optie weergegeven. Bug#:358263(TFS DAXSE)

\Planning\Product Configuration\EP

2728885

Foutbericht 'route nummer nummerreeks mag geen handmatige' wanneer u klikt op "Regel configureren" in het dialoogvenster 'Sales order' voor het configureren van een verkooporderregel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324167(TFS DAXSE)

\Planning\Product Configuration\UI

2712607

De tekens aan de linkerkant worden onverwacht afgekapt bij het afdrukken van een factuur van de klant op een printer in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316966(TFS DAXSE)

\Process industrie

2700080

Foutbericht 'actieve planversie bestaat niet voor plan [nummer]' bij het uitvoeren van hoofdplanning voor een nieuwe statische plan in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:346139(TFS DAXSE)

\Process industrie

2733801

U kunt een geplande batchorder voor een artikel waarvan u de formule bevat meerdere regels die hetzelfde onderdeel en plan groep in Microsoft Dynamics AX 2012 gebruikt niet handmatig maken. Bug#:335178(TFS DAXSE)

\Process industrie

2735703

Procesdistributie gerelateerde velden worden nog steeds weergegeven op standaard standaardbrieven, zelfs als u de bijbehorende configuratieparameters voor de licentie in Microsoft Dynamics AX 2012 uitgeschakeld. Bug#:323420(TFS DAXSE)

\Process industrie

2759106

De hoeveelheid gewicht en de velden werkelijk gewicht eenheid worden nog steeds weergegeven in sommige rapporten zelfs als u de parameter werkelijk gewicht in Microsoft Dynamics AX 2012 uitschakelen. Bug#:358937(TFS DAXSE)

\Process industrie

2711491

De hoeveelheid wordt niet bijgewerkt op basis van de formule grootte van het nummer van de bijbehorende formules wanneer u een batchorder in de procesindustrie in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310913(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2722384

Het systeem wordt een onjuiste waarde weergegeven in het veld 'Aantal Ink' voor een vervangend artikel met een verschillende concentratie wanneer u de hoofdplanning uitvoert op een geplande order voor een formule-artikel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316203(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2713795

Foutbericht 'activiteiten in het proces bestaat, na het uitvoeren van de functie 'Batchreservering' van 'Orderverzamellijstregistratie' in het dialoogvenster in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316645(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2719840

De velden 'Werkelijk gewicht' worden nog steeds in een rapport weergegeven, hoewel de parameter 'Werkelijk gewicht' is uitgeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317838(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2722987

"Batch [XXXXXX] gemaakt. Veld 'configuratie' moet worden ingevuld"fout wanneer u een batch maken voor een verkooporder in het formulier 'Dezelfde batch reservering conflict' in Microsoft Dynamics AX 2012 met Process IndustriesBug#:322992(TFS DAXSE) geïnstalleerd

\Process Industries\Process industries AX2012

2725959

De labels werkelijk gewicht nog steeds zichtbaar, zelfs als u de configuratie van de licentie werkelijk gewicht in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:323879(TFS DAXSE) uitschakelen

\Process Industries\Process industries AX2012

2727815

' Fout bij het uitvoeren van code: onjuist type in veldnummer ' wanneer u probeert een nieuwe productieorder voor een artikel vrijgegeven product maken in het dialoogvenster 'Levering plannen' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328730(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2724410

U kunt het veld Vervaldatum in de vorm van Batches niet bewerken wanneer u een inkooporder voor een batchartikel maken als u alleen de configuratie erkend leverancier licentie voor productie in Microsoft Dynamics AX 2012 met Process Industries-proces inschakelen. Bug#:320822(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2724410

Nadat u de taal EN-GB in Microsoft Dynamics AX 2012 met Process Industries wijzigt, geeft de koptekst voor een regel formule het label bijproducten in plaats van de neven-label. Daarnaast worden twee bijproduct labels weergegeven in de productie type keuzelijst op het tabblad technicus in het formulier vrijgegeven producten. Bug#:339385(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2727636

Geplande batch niet automatisch worden gefiatteerd als u een groep dekking met de Firming time fence veld dat is opgegeven voor het soort formule artikelen die zijn opgenomen in de batchverwerking geplande orders in Microsoft Dynamics AX 2012 met Process Industries. Bug#:326180(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2733192

U kunt de rapportsjabloon voor een item niet bewerken als u de parameter werkelijk gewicht onder het knooppunt distributie proces in het formulier 'Configuratie met licentie' in Microsoft Dynamics AX 2012 uitschakelt. Bug#:324195(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2738117

Stel dat u een factuur boekt voor een inkooporder met meerdere regels voor een artikel met een werkelijk gewicht met verschillende afmetingen in Microsoft Dynamics AX 2012. Bovendien kunt u het proces "Komt overeen met de ontvangsten te factureren product" voor de factuur uitvoeren. In deze situatie zijn de hoeveelheden onjuist voor de transacties in het formulier "voorraad". Bug#:339380(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2739986

Stel dat u verschillende ontvangsten voor een inkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012 hebben. Als u het leveranciersnummer batch op een ontvangstbewijs, wordt het nummer van de partij op de vorige ontvangst overschreven. Bug#:323221(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2739995

Wanneer u een prognoseplanning maakt van een formule die gebruikmaakt van een groep plannen in Microsoft Dynamics AX 2012, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Parameters voor hoofdplan FP bestaan niet." Bug#:338287(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2743687

Stel dat u een batchorder met een beschikkingscode die geen picken voor productie in Microsoft Dynamics AX 2012 start. Echter kunt nog steeds u boeken orderverzamellijsten voor de batchorder zonder dat er een fout. Bug#:351576(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2750921

Kan geen maakt u een aanbodprognose als de parameter werkelijk gewicht in Microsoft Dynamics AX met Process Industries is uitgeschakeld. Bug#:358288(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2751153

Wanneer u de planning voor voorzieningen voor bepaalde geplande productieorders in Microsoft Dynamics AX 2012 weergeven, wordt geen geplande productieorders worden weergegeven in het overzicht raster in het formulier "levering". Bug#:357787(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2755339

U kunt een verkoopofferte maken en boeken van een verkooporder voor een artikel met beperkte toegang in Microsoft Dynamics met Process Industries. Bug#:327525(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2755726

Wanneer u van plan een formule bent voor het genereren van een partij om een coproduct in Microsoft Dynamics AX met Process Industries planning, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'kan een record in de netto-eisen (ReqTrans) niet bewerken. De record is nooit geselecteerd." Bug#:358431(TFS DAXSE)

\Process Industries\Process industries AX2012

2713796

Foutbericht 'DialogField object niet geïnitialiseerd' wanneer u klikt op het pictogram Agenda op een datum in de "categorie uur gebruik - efficiëntie" of de "Uurverbruik - efficiëntiepercentage Project" lijst in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:314699(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2717385

Informatie over financiële dimensies in het veld "Grootboekrekening" wordt niet bijgewerkt op basis van een nieuw project-ID bij het splitsen van een verdeling op de factuur van een leverancier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316105(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2719113

U selecteren het selectievakje 'Inkomsten toenemen' niet in een beginsaldotransactie met het selectievakje 'Capitalize kosten' is uitgeschakeld in het formulier 'Eigenschappen' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317556(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2730635

De bevestigde worden ontvangstdatum en de bevestigde verzenddatum niet automatisch nadat u controle van de leveringsdatum op CTP voor de behoefte van een item in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:327874(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2730815

Distributies zijn niet juist gemaakt wanneer u een opdracht tot aankoop voor een project in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:332981(TFS DAXSE) maakt

\Project boekhouding

2667357

Stel dat u een geavanceerde grootboekjournaal post aan een project met meerdere financieringsbronnen betrokken importeren. Als de totale bedragen in het project overschrijdt de financiering van de eerste financieringsbron, kunt u de geavanceerde leger logboek naar verwachting niet boeken. Bug#:287729(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2730814

De pagina "Geboekte projecttransacties" lijst met weergegeven records die niet een transitorische post niet. Bug#:319593(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2726002

Wanneer u een verkooporder vanuit een project boekt met behulp van gemeenschappelijke tussenliggende language (CIL) in Microsoft Dynamics AX 2012, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'Unable to cast-object van het type 'SalesTotals_Proj', 'ProjProposalTotals' typen' methode 'CalcTax' van klasse 'SalesCalcTax_ProjProposal'. Bug#:323096(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2725145

Wanneer u de factuur van een leverancier voor een project maken en vervolgens het verzenden van de factuur van de leverancier, wordt het bedrag van de reservering van het project wordt verdubbeld. Bug#:323275(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2739249

U kunt bovenliggende en een subproject transacties niet weergeven in Microsoft Dynamics AX 2012. Bug#:329454(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2737606

Als u op Ga naar de oorsprong van een waarschuwing voor een project budget, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Kan niet gaat u naar de context van de waarschuwing hier." Bug#:331587(TFS DAXSE)

\Project boekhouding

2715888

Oorspronkelijke transactie en omgekeerde transactie worden in het voorstel weergegeven wanneer u een factuurvoorstel maken nadat u een projecttransactie in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316106(TFS DAXSE) aanpassen

\Project Accounting\Adjustment

2718465

Project met de fase van een door de gebruiker gedefinieerd wordt niet weergegeven wanneer u probeert om transactie te selecteren van het project voor de correctie in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316996(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2758006

Wanneer u transacties voor correctie selecteren het selectievakje gefactureerd is geselecteerd in het veld 'transactiestatus' in projectbeheer en boekhouding, wordt geen transactie weergegeven. Bug#:357517(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Adjustment

2758701

Een stack trace-fout treedt op tijdens het uitvoeren van een taak die de klasse AxProjInvoiceTable wordt gebruikt. Bug#:358080(TFS DAXSE)

\Project Accounting\AxdClasses

2738196

Wanneer u waarden voor de transactie van een subproject voor het projectbudget te laden, wordt er geen transactie weergegeven. Bug#:326131(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Budget

2709943

De nummerreeks is niet continu wanneer u projecten, klanten of leveranciers in Enterprise Portal bij de nummerreeks is ingesteld op automatisch in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312982(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Enterprise-portal

2718709

Geeft het systeem alle grootboektransacties bijwerken in het dialoogvenster 'grootboekupdates' wanneer u de omzet in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315289(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2716221

De waarde in het veld ' hoofdletters' is onjuist wanneer u een raming in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316117(TFS DAXSE) boekt

\Project Accounting\Estimates

2718706

Begin balans posten met het transactiesoort worden niet meegenomen als u een raming voor een project in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317133(TFS DAXSE) maakt

\Project Accounting\Estimates

2723640

Alle geboekte transacties worden weergegeven nadat u een raming boeken voor een vaste prijsproject in Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 geïnstalleerdBug#:320176(TFS DAXSE) tweemaal

\Project Accounting\Estimates

2762137

Stel u hebt een project met het veld berekenen methode Markup percentage ingesteld - raming van de regel. U maakt een kostentransactie voor het project. In dit geval wordt bij het schatten van het project, onjuiste dimensies gebruikt in de posten van opbrengsten. Dimensies van het project in plaats van uit de kostentransacties worden gebruikt. Bug#:359269(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Estimates

2757478

Wanneer een factuur boekingsdatum is ingesteld op een voorgaande periode in de projectfactuur van een, wordt de btw-post niet in de projectfactuur geboekt. Bug#:360603(TFS DAXSE)

\Project Accounting\FIM integratie

2760282

Het veld "type Budget" in een project weergeven is niet juist gekopieerd. Bug#:360882(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Forecast of de

2758779

U kunt meerdere werknemers toewijzen aan een project. Bug#:360841(TFS DAXSE)

\Project Accounting\HRM integratie

2721467

De prijs is niet ingesteld als de kostprijs van een inkooporder en een factuur van een leverancier, zelfs als u de parameter 'Standaard de kostprijs als de verkoopprijs' in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317011(TFS DAXSE) inschakelen

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2722637

Foutbericht 'de transacties op boekstuk [InvoiceProposal] niet in overeenstemming zijn [factuurdatum valt] aan de hand van' wanneer u boekt een factuur projectvoorstel in vreemde valuta met diverse toeslagen in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320088(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2723659

Diverse toeslagen worden niet opgenomen in de belastingberekening van de wanneer u een factuurvoorstel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320202(TFS DAXSE) maakt

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2737260

Stel dat u een verkooporder voor een project maken. Boekt u deels pakbonnen en facturen voor de verkooporder, het tabblad 'Verkooporder' ontbreekt in sommige facturen en u niet de factuurdetails bekijken. Bug#:332910(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2744514

Wanneer u klikt op "Ga naar oorsprong" op een melding die wordt gegenereerd voor een projectfactuurvoorstel in het formulier "kennisgeving", wordt het volgende foutbericht weergegeven: "het formulier kan niet vinden de context van de waarschuwing hier." Bug#:346029(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2762150

Stel dat u een transactie op de rekening voor een projectcontract maken. U kunt de rekening van het project wijzigen. In dat geval boekt u de transactie, wordt de transactie geboekt naar de vorige klant onjuist. Bug#:360198(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2762151

Wanneer u plaatst op de muisaanwijzer op de "Resterende" en 'Percentage voltooid' kolommen het contractformulier status, worden de waarden berekend en onverwacht gewijzigd. Bug#:362572(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Invoice of creditnota

2713821

Het grootboek is onjuist wanneer u een artikeldagboek waarin meer dan één item in projectbeheer en Accounting in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315618(TFS DAXSE) boeken

\Project Accounting\Journals

2735684

Wanneer u een projectjournaal onkosten maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Functie DimensionValidation::syncStructureChangesPrivate is onjuist aangeroepen." Bug#:328729(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2734013

Waarden in sommige velden ontbreken in een dagboek vooruitbetaling. Bug#:332452(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2740130

Wanneer u een project artikeldagboekregel met negatieve hoeveelheid maken en u een waarde in het veld 'Terug Lot-Id' in de dagboekregel selecteren, werkt de waarde "Retourneren Lot-Id" niet. Bug#:335215(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2742391

De validatie van het Project/categorie werkt niet in projectprognoses. Bug#:346227(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Journals

2745903

Wanneer u dubbelklikt op een in behandeling zijnde projecttransactie die is gegenereerd op basis van een onkostennota, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Formulier heette niet goed." Bug#:346191(TFS DAXSE)

\Project Accounting\List pagina 's

2761632

Wanneer u probeert een offerteaanvraag uit het formulier openen door te klikken op een koppeling naar een feit is, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'De vereiste QueryBuildDataSource is niet gevonden in de Query die is gekoppeld aan de FormDataSource 'PurchRFQVendLink'.' Bug#:361077(TFS DAXSE)

\Project Accounting\List pagina 's

2710615

Kunt u geen handmatig boeken meerdere roosters tegelijkertijd in de lijst niet-geboekte roosters in automatisering van professionele Services in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:312306(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2708851

De kolom categorie in plaats van de kolom 'Naam activiteit' wordt weergegeven in de lijst met activiteiten in een onkostennota in Microsoft Dynamics AX 2012 met automatisering van professionele Services geïnstalleerdBug#:312811(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2713816

Adres van de klant wordt niet afgedrukt wanneer u een factuur van de klant in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:314923(TFS DAXSE) afdrukken

\Project Accounting\Professional diensten

2722407

Foutbericht 'Kan geen record maken in projectfactuur (ProjInvoiceJour)' wanneer u de functie Afdrukvoorbeeld op een factuurvoorstel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:320196(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2734393

De waarde 'Sales tax group' wordt niet overgebracht vanuit een dagboek onkosten naar onkostentransacties. Bug#:320299(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2729509

De waarde "BTW-groep" wordt niet automatisch gegenereerd in een journaal met bijzondere kosten dat wordt gegenereerd door de inhoudingstermijn voor betaling. Bug#:325818(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2733660

Wanneer u een voorschot van de klant voor een project maakt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: 'Vooraf gefactureerde project is meer dan de contractwaarde.' Dit probleem treedt ook op wanneer de waarde van het Contract is ingesteld in de factureringsregels van project contract. Bug#:327251(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2755106

Wanneer u een nieuw rooster maken, u het veld klant stelt en u de zoekopdracht in het rooster voert, wordt geen project weergegeven. Bug#:356389(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Professional diensten

2712482

Foutbericht 'deze functie werkt met office EN maar niet met ES of DE' wanneer u de functie 'Exporteren naar Microsoft Excel' uitvoert in Microsoft Dynamics AX 2012 met de Duitse versie van Excel 2010Bug#:316087(TFS DAXSE) geïnstalleerd

\Project Accounting\Project-besturingselement

2733590

Stel dat u een kostentransactie met belastingen opgenomen voor een project invoeren. Wanneer u de functie "Project budget balances" voor het project uitvoert, wordt onjuiste informatie weergegeven. Bug#:326393(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project-besturingselement

2734187

Stel dat u een kostentransactie die in een vreemde valuta voor een project gebruikt invoeren. Wanneer u de functie "Project budget balances" voor het project uitvoert, wordt onjuiste informatie weergegeven. Bug#:326397(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project-besturingselement

2707206

De overeenkomstige gelegenheid wordt niet bijgewerkt zoals verwacht wanneer u bevestigen, annuleren of verliezen van een offerte in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312823(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project-offerte

2756645

U kan een project niet offertes maken met behulp van een sjabloon. Bug#:357387(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project-offerte

2757944

Wanneer u Projectofferteregels overbrengen aan de eisen van artikel probeert, offerteregels die niet zijn geselecteerd onverwacht overgebracht. Bug#:358375(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Project-offerte

2717397

Alle headers bevatten '#Error' in de koptekstsectie wanneer u het rapport 'Project-OHW (werkelijk versus budget)' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315950(TFS DAXSE) uitvoert

\Project Accounting\Reports

2717398

Alle headers bevatten '#Error' in de koptekstsectie wanneer u het rapport 'Categorie OHW (werkelijk versus budget)' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316301(TFS DAXSE) uitvoert

\Project Accounting\Reports

2717400

Alle headers bevatten '#Error' in de koptekstsectie wanneer u het rapport 'OHW (werkelijk versus budget) werknemer/artikel' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316302(TFS DAXSE) uitvoert

\Project Accounting\Reports

2716406

'#Error' wordt in de koptekstsectie in een rapport 'Winst en verlies Project (werkelijk versus budget)' afgedrukt wanneer u het rapport afdrukt zonder datum in te voeren in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316327(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Reports

2717401

Alle headers bevatten '#Error' in de koptekstsectie wanneer u het rapport ' Werknemer/artikel winst en verlies (werkelijk versus budget)' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316329(TFS DAXSE) uitvoert

\Project Accounting\Reports

2736208

Stel u item eisen die verschillende afleveradressen voor een project gebruiken. Wanneer u pakbonnen voor de vereisten van artikel boekt, wordt slechts één document afgedrukt. Bug#:329006(TFS DAXSE)

\Project Accounting\SCM integratie

2739223

Bevestigde datums worden niet weergegeven in de artikelbehoefte van een project dat controle van de leveringsdatum CTP soms gebruikt. Bug#:339375(TFS DAXSE)

\Project Accounting\SCM integratie

2750760

Bij het openen van de "Verkoopprijs - uur ', ' verkoop prijs - kosten", of "verkoop prijs - kosten ' in het dialoogvenster van een project, wordt het dialoogvenster komt niet overeen met het dialoogvenster dat wordt geopend vanuit de verkoopprijs. Bug#:352886(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Setup

2754895

Stel dat u beschikt over een werknemer met een periode code die is gekoppeld. Als u de werknemer verwijdert, worden de ProjPeriodEmpl records die zijn gekoppeld aan de werknemer worden niet verwijderd. Bug#:357890(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Setup

2714894

U kunt nog steeds verwijderen van een werknemer na het boeken van een rooster voor de werknemer in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316067(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2737665

Onjuiste boekhouding opbrengst wordt geboekt in een intercompany-rooster. Bug#:331558(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2735603

Wanneer u punten toevoegt aan een semi-maandelijkse rooster, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Kan een record maken in Projectperioderegels (ProjPeriodLine)." Bug#:332237(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2742267

Categorieën voor activiteiten worden niet gekopieerd naar de roosterlijnen project standaard. Bug#:346206(TFS DAXSE)

\Project Accounting\Timesheet

2730815

Distributies zijn niet juist gemaakt wanneer u een opdracht tot aankoop voor een project in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:332979(TFS DAXSE) maakt

\Public sector

2711936

U kunt een grootboek voor een contantkorting in klanten niet toewijzen. Bug#:331565(TFS DAXSE)

\Public Sector\AP\Setup

2749479

Als u openbare Sector geïnstalleerd hebt, kunt u een gecentraliseerde betaling niet verwerken voor een klant. Bug#:304669(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Payments en vereffeningen

2749120

Wanneer u probeert een waarde te selecteren voor het veld 'Factureringsclassificatie' in het dialoogvenster "Customer aging report", wordt er geen waarde weergegeven. Bug#:356524(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2757264

Alle open transacties niet wordt weergegeven in het rapport "Klant open transacties". Bug#:360875(TFS DAXSE)

\Public Sector\AR\Reports

2699045

Totalen zijn onjuist in het veld Saldo wanneer u het rapport 'Budget beheer account Historie' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:309413(TFS DAXSE) uitvoert

\Public Sector\Budget

2719776

Het rapport "Budget Control activiteit door Project" omvat alle transacties niet. Bug#:319629(TFS DAXSE)

\Public Sector\Budget

2746774

Bij het afdrukken van het transactierapport 'sluiten van jaar ' voor een fonds, zijn sommige Fonds transacties die niet zijn geselecteerd worden opgenomen. Bug#:323220(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2742837

Wanneer u een Fonds sluit, worden transacties openen voor alle fondsen die gesloten zijn verwijderd. Bug#:327675(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Periodic

2739001

Bij het uitvoeren van het afstemmingsrapport "vorderingen en grootboek" worden kortingen voor openstaande inkooporders niet in het veld 'Grootboeksaldo' in het rapport opgenomen. Bug#:311510(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Reports

2737557

Categorie van afgeleide financiële hiërarchische structuur wordt niet toegepast in OLAP. Bug#:332348(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Setup

2717859

Financieringsbron onjuist wordt gebruikt wanneer u een transactie voor een project via een geavanceerde post in een publieke omgeving in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311429(TFS DAXSE) boekt

\Public Sector\GL\Transactions

2698520

U kunt het veld 'Project-ID' voor de van financiële distributieregels in de factuur van een leverancier niet wijzigen. Bug#:308892(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2739473

Bijzondere transacties die zijn gegenereerd op basis van een geavanceerde post kunt u niet wijzigen. Bug#:338951(TFS DAXSE)

\Public Sector\GL\Transactions

2727588

Nadat u een workflow overeenkomst gemaakt met behulp van de aankoop overeenkomst element van de goedkeuringswerkstroom, begint de werkstroom niet in het formulier "aankoopovereenkomst". Bug#:313656(TFS DAXSE)

\Public Sector\Procurement en Sourcing\Agreement

2757687

Wanneer u wijzigen of annuleren van de productontvangst van een, wordt het veld bedragen op het tabblad beheren niet bijgewerkt in de bijbehorende inkooporder. Bug#:358456(TFS DAXSE)

\Public Sector\Procurement en Sourcing\Purchase Order

2760984

Nummerreeksen werkt niet in virtuele bedrijven. Bug#:346055(TFS DAXSE)

\Server

2730676

AOS loopt vast in een ontwikkeling omgeving sometims. Bug#:300802(TFS DAXSE)

\Server

2756174

Stel dat de tabel CustTable is opgenomen in de collectie van een tabel in een virtueel bedrijf. Wanneer u een overzicht van de externe klant afdrukt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Kan niet een record selecteren in Customers (CustTable)." Bug#:346193(TFS DAXSE)

\Server\DataBase

2746917

Wanneer u probeert te openen in het dialoogvenster 'Instellingen databaselogboek', wordt het volgende foutbericht weergegeven: "U bent niet gemachtigd voor toegang tot de tabel handtekeningprocedure (SIGProcSetup)." Bug#:346202(TFS DAXSE)

\Server\Licensing

2706155

Servicecategorie wordt niet zoals verwacht wanneer u klikt op 'Laden servicecategorieën' geladen "flexibele budgettering" type budgetmodel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:313885(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2736353

Gebruiksgegevens in het rapport 'Instructeurs cursus' wordt niet juist opgeslagen. Bug#:317072(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2722095

Het systeem geeft onjuiste informatie tijdens het controleren van de rollen die een bevoegdheid of een functie in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:319531(TFS DAXSE) delen

\Server\Security\Security Admin formulieren

2728524

Als u meerdere gebruikers van een beveiligingsrol verwijdert, wordt de client vastloopt. Bug#:323877(TFS DAXSE)

\Server\Security\Security Admin formulieren

2717405

Boekstuk onevenwicht probleem treedt op wanneer u de verkoopprijs voor een geboekte projecttransactie in Professional Service automatisering (PSA) in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:301671(TFS DAXSE) aanpassen

\Service industrie

2732472

Nadat u een uurtransactie boekt die nul verkoopprijs en nul kostprijs, een voorstel voor een factuur met een lege financiering bron onjuist gegenereerd. Bug#:325807(TFS DAXSE)

\Service industrie

2733905

Wanneer u probeert een transactie kosten met BTW opgenomen aanpassen, worden niet het boekstuk aanpassing geboekt. Dit probleem treedt op wanneer de transactie kosten is opgenomen in een factuurvoorstel. Bug#:326205(TFS DAXSE)

\Service industrie

2733661

Een stack trace-fout treedt op in het query-formulier "in"transacties. Bug#:328521(TFS DAXSE)

\Service industrie

2739251

Stel dat u een correctie voor een project boekt. Na het wijzigen van het project in het formulier ' aanpassen ' de kosten projectdimensies worden niet bijgewerkt en de voucher voor aanpassen niet gemaakt. Bug#:337822(TFS DAXSE)

\Service industrie

2721764

Kostprijs is leeg als u een vermelding van de projectstructuur voor een vaste verrekenprijs artikel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319984(TFS DAXSE) maakt

\Service Industries\Activity structuur

2730895

Na het boeken van een dagboek factuur voorstel voor een project kosten niet opgenomen in het dialoogvenster 'Beheren'. Bug#:325584(TFS DAXSE)

\Service Industries\Billing regels

2725143

Samenstellingsregels berekenen niet indirecte kosten in een rooster of een uur-dagboek als u de indirecte kosten onderdelen groep in Frans-Canadees in Microsoft Dynamics AX 2012 met automatisering van professionele Services maken geïnstalleerdBug#:323952(TFS DAXSE)

\Service Industries\Indirect kosten

2744537

Bij het afdrukken van een projectfactuur met een onderdeel van de indirecte kosten en BTW opgenomen worden onjuiste bedragen afgedrukt. Bug#:343133(TFS DAXSE)

\Service Industries\Indirect kosten

2741961

Dubbele lijnen worden in een projectjournaal factuur in het voorstel gegenereerd. Bug#:342193(TFS DAXSE)

Factuur \service Industries\Manage

2718717

Status van de offerte is incorrect nadat u een offerte in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316705(TFS DAXSE) in het dialoogvenster "Workflowgeschiedenis" intrekken

\Service Industries\Project-offerte

2726123

Nadat u een offerte aan een workflow verzendt, wordt een andere offerte onverwacht weergegeven. Bug#:323219(TFS DAXSE)

\Service Industries\Project-offerte

2717996

Dubbele project worden weergegeven in de lijst Project wanneer u een project in een rooster in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316520(TFS DAXSE) selecteert

\Service Industries\Timesheet

2665135

Foutbericht 'de opgegeven database-instantie voldoet niet aan de eisen van de toepasbaarheid van deze update' wanneer u probeert een hotfix geïnstalleerd in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323959(TFS DAXSE)

\Setup\Installation\Patching

2724717

Bericht 'is een niet-afgehandelde fout opgetreden' wanneer u probeert het tweede productitem uit de lijst met producten catalogus toevoegen aan de winkelwagen web in de portal diensten voor werknemers in de Enterprise Portal-website in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315764(TFS DAXSE)

\SRM\Purchase catalogus

2712905

De status is onjuist voor een goedgekeurde regel nadat u de regel in een workflow artikel in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315799(TFS DAXSE) goedkeuren

\SRM\Purchase tot aankoop

2716332

De activiteiten van alle projecten worden in de vervolgkeuzelijst activiteit weergegeven wanneer u een activiteit voor een opdracht tot aankoop voor een project in de Enterprise Portal-website in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:319819(TFS DAXSE)

\SRM\Purchase tot aankoop

2743244

Adressen in de lijst "Aanvragen voor offertes" worden niet goed bijgewerkt. Bug#:320809(TFS DAXSE)

\SRM\RFQ

2728365

De velden op het tabblad "Profiel leverancier" zijn onverwacht in een omgeving voor Australië is geconfigureerd in het dialoogvenster leverancier zichtbaar. Bug#:321455(TFS DAXSE)

\SRM\Sourcing

2718380

U ontvangt dezelfde berichten twee keer wanneer u het artikelaantal in een offerte in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317039(TFS DAXSE) wijzigen

\Trade en bron

2743683

Nadat u het adres in een verkooporder met een opgegeven btw-groep wijzigt, wordt de btw-groep niet bijgewerkt zoals verwacht. Bug#:338593(TFS DAXSE)

\Trade en bron

2722965

De gegevens zijn onjuist wanneer u het rapport met de optie ' artikel-/ statische"alleen met het artikel of de leverancier account in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:320197(TFS DAXSE) geselecteerd

\Trade en Source\Accounts te betalen

2730212

Wanneer u het prijsveld in een inkooporderregel wijzigt, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Kan niet bewerken van een record in de geschiedenis van inkoop-regels (PurchLineHistory-)." Bug#:315927(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2717846

Wanneer u een order vrijgeven van de aankoopovereenkomst wordt gegenereerd, wordt het verwijderde item nog steeds opgenomen in de release order. Bug#:319552(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2729417

Stel dat de parameter 'Aanschaft orderbedragen prijzen' is uitgeschakeld. Als u een inkooporder bevestigt, worden de prijzen nog steeds in de inkooporderbevestiging afgedrukt. Bug#:319907(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2739004

Stel dat de betrekkingen van de gebruiker is ingesteld om records te beperken. Verkooporders of inkooporders worden gemaakt voor klanten of leveranciers die worden gevirtualiseerd. In dit geval worden de verkooporders of inkooporders onjuist weergegeven in Enterprise Portal. Bug#:339461(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2748217

Wanneer leveranciers of klanten worden gevirtualiseerd, moet u beheerdersmachtigingen voor inkooporders weergeven. Bug#:346207(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2761590

Wanneer u een aanvrager in een regel wijzigen, financiële dimensies niet bijgewerkt zoals verwacht. Bug#:354848(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2757807

Wanneer u voor het verwerken van een inkooporder met een totale korting is opgegeven, treedt een fout op. Bug#:362516(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2758626

Bepaalde dimensies worden niet afgedrukt in de ontvangstlijst. Bug#:362822(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te betalen

2731370

Meerdere regels worden weergegeven voor de offerte dezelfde in het deelvenster 'Meest recente verkoopoffertes' in het formulier 'Verkoopofferte' in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324192(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te ontvangen

2755352

Wanneer een verkooporder wordt bijgewerkt met behulp van AIF, zijn financiële dimensies in de verkooporder verwijderd. Bug#:349440(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te ontvangen

2757067

Wanneer u een verkoopofferte voor een artikel met een werkelijk gewicht maken, worden verkoopprijzen die zijn ingesteld in de overeenkomstige handelsovereenkomst niet afhankelijk van de hoeveelheidsbereik toegepast. Bug#:358552(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Accounts te ontvangen

2725823

Stel dat u het veld 'Controle leveringsdatum' ingesteld op de CTP in klantparameters. De standaardinstellingen van de order kunnen niet worden opgeslagen voor een serviceartikel dat zojuist is gemaakt. Bug#:323408(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Delivery plannen

2730210

U ontvangt een foutbericht wanneer u een pakbon voor de hoeveelheid meerlevering in een IC-verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:310572(TFS DAXSE) boekt

\Trade en Source\Intercompany handel

2748534

Wanneer u een retourorder waarop de directe levering optie ingeschakeld voor een item met opgegeven dimensies maken, treedt er een fout op. Bug#:318164(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Intercompany handel

2730655

Rekeningnummer van leverancier is onjuist op een inkoopregel nalevering van een leverancier in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:323211(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2727641

Traag wanneer u een inkooporderregel in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:324548(TFS DAXSE) maakt

\Trade en Source\Purchase Order

2684629

U kunt een aankoopovereenkomst niet toepassen op een inkooporderregel in een inkooporder die is gemaakt zonder de aankoopovereenkomst geselecteerd in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326862(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2688974

U kan bevestigen een inkooporder of een productontvangst maken voor de overige items in de inkooporder weergegeven zoals verwacht als u een van de inkoopregels van de order in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326866(TFS DAXSE) stoppen

\Trade en Source\Purchase Order

2658022

U kunt de juiste functie uitvoeren op een Productontvangstbonjournaal om enkele wijzigingen op het niveau van in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:326872(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2711983

Wanneer u een nieuwe opdracht tot aankoop maakt, wordt de waarde status filter onverwacht overgenomen. Bug#:315789(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2748999

Onjuiste prijzen worden weergegeven in het dialoogvenster "Inkoopdagboeken order bevestigingen". Bug#:322534(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2760970

Als u een pakbon voor meerdere inkooporders wordt geboekt, kunt u de pakbon voor een van de inkooporders niet annuleren. Bug#:338925(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2754277

Stel dat u een inkooporder maken van een goedgekeurde opdracht tot aankoop die is uitgebracht. Wanneer u klikt u op Beeld op de inkooporder in de lijstpagina voor de aankoop en vervolgens klikt u op totalen, wordt de waarde voor totale korting in de handelsovereenkomsten niet weergegeven in het formulier Totalen. Bug#:358337(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2755735

Wanneer u een inkooporder met een artikel niet gecatalogiseerd uit een opdracht tot aankoop maakt, wordt niet de waarde van de naam van het Product van de opdracht tot inkoop gekopieerd. Bug#:358597(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2762883

Wanneer u een inkooporder met een artikel niet gecatalogiseerd uit een opdracht tot aankoop maakt, wordt niet de waarde van de naam van het Product van de opdracht tot inkoop gekopieerd. Bug#:365639(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Purchase Order

2737466

Bij het verwerken van een ontvangst van producten voor een retourorder die meerdere regels bevat, treedt er een fout op. Bug#:338236(TFS DAXSE)

\Trade en het beheer van Source\Return

2742186

Als u een retourorder afdrukt, worden de details worden niet afgedrukt. Bug#:338975(TFS DAXSE)

\Trade en het beheer van Source\Return

2762579

Wanneer u een vervangingsorder ter van een retourorder, wordt de waarde van de oorspronkelijke verkooporder niet gebruikt in het veld Prijs per eenheid. Bug#:360817(TFS DAXSE)

\Trade en het beheer van Source\Return

2724420

De waarde in het veld naam wordt volgens de waarde in het veld 'Afleveradres' niet bijgewerkt wanneer u het adres op een verkooporder wijzigen met behulp van de knop 'Ander adres selecteren' in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:317004(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2720991

Er wordt geen informatie weergegeven wanneer u een filter gemaakt in het "Openstaande verkooporderregels"-formulier dat wordt geopend vanuit het deelvenster Favorieten in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317709(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2722387

U kunt een verkoopovereenkomst voor een klant voor een andere klant toepassen wanneer u een verkooporder in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317918(TFS DAXSE) maakt

\Trade en Source\Sales Order

2730219

Het systeem genereert geen een geplande productieorder wanneer u de verzenddatum bevestigt als controle van de leveringsdatum CTP wordt gebruikt in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:328698(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2734171

Een nieuwe record van LogisiticsPostalAddress dat is gemarkeerd als primaire kan worden gemaakt, zelfs als een andere primaire record bestaat. Bug#:332654(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2756259

Wanneer u de juiste functie op een verkooporder Pakbonjournaal uitvoert, worden dimensies niet goed bijgewerkt. Bug#:339335(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2748938

Wanneer u een nieuwe verkooporder maakt, worden de velden "onder leveringsvoorwaarden" en "Modus levering" niet volgens het bijbehorende adres ingesteld. Bug#:346751(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Sales Order

2741238

Het afronden en totaalvelden worden niet goed in het rapport 'Verkoopofferte' afgerond. Bug#:332492(TFS DAXSE)

\Trade en Source\SSRS-rapporten

2741120

Wanneer u een factuur afdrukt, wordt alleen het laatste serienummer wordt afgedrukt. Bug#:338546(TFS DAXSE)

\Trade en Source\SSRS-rapporten

2746697

Inkooporderbevestiging kan niet worden afgedrukt als u de laag FPK is ingeschakeld. Bug#:349550(TFS DAXSE)

\Trade en Source\SSRS-rapporten

2713341

Traag wanneer u naar een prijs kortingsjournaal in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313671(TFS DAXSE) handelsovereenkomsten uit de tabel PriceDiscTable kopieert

\Trade en Source\Trade-overeenkomsten

2712675

Traag wanneer u een korting prijs dagboek in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:313672(TFS DAXSE) boekt

\Trade en Source\Trade-overeenkomsten

2716487

Verkoopovereenkomstregels die worden verwijderd die nog steeds wordt weergegeven in het formulier Verkoop release in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:317214(TFS DAXSE)

\Trade en Source\Trade-overeenkomsten

2661889

Het systeem maakt geen gebruik van de laagste prijs als de prijs per eenheid op basis van de instellingen van de overeenkomst handel wanneer u een verkooporderregel maakt, zelfs als de 'volgende zoeken' is ingeschakeld in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:326888(TFS DAXSE) instellen

\Trade en Source\Trade-overeenkomsten

2691459

Sommige gegevens in een tabel die wordt gedeeld via een tabelverzameling in virtuele bedrijven gaat verloren wanneer u een naar Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:294203(TFS DAXSE) upgrade

Checklist voor \Upgrade\Upgrade

2733583

Het hulpprogramma State Transfer upgrade van Microsoft Dynamics AX 4.0 is verwijderd de inhoud die nodig zijn voor het activeren van meerdere locaties uit de tabel ChangeTrack niet. Bug#:317928(TFS DAXSE)

\Upgrade\Upgrade-framework

2728470

Wanneer u een upgrade van Microsoft Dynamics AX 2009 naar Microsoft Dynamics AX 2012 uitvoert, ontbreken er enkele rijen grootboek transactie. Dit probleem omdat er een dubbele record-fout doet zich niet voor de batch-verwerking. Bug#:324134(TFS DAXSE)

\Upgrade\Upgrade Framework\Data upgrade Framework

2715682

Dynamics AX loopt vast wanneer u een werkstroom in een bepaald scenario in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:312845(TFS DAXSE) configureert

\Workflow

2748479

Stel dat u de parameter "systeemtaal" op nl instellen. De client loopt vast wanneer u de werkstroom taal instructies invoeren. Bug#:312850(TFS DAXSE)

\Workflow

2739800

Workflow delegaties die zijn ingesteld in de gebruikersopties van de niet goed werkt. Bug#:337867(TFS DAXSE)

\Workflow

2748724

Het bedrag van de goedkeuring van werkstromen gebruiken in een ondertekeningslimietbeleid in plaats van het bedrag van de uitgaven. Bug#:349554(TFS DAXSE)

\Workflow

2754274

Lege voorwaarden in een werkstroom die is gemaakt voor de inkooporder regels altijd geretourneerd als false. Bug#:354645(TFS DAXSE)

\Workflow

2754005

De functie 'Wijzigen op basis van meldingen' werkt niet correct op de periode van het boekjaar. Bug#:358252(TFS DAXSE)

\Workflow

2740537

Wanneer u meerdere meldingen bijwerkt, worden de status niet correct ingesteld. Bug#:342228(TFS DAXSE)

\Workflow\Alerts

2743332

De functie 'Wijzigen op basis van meldingen' werkt niet correct op de periode van het boekjaar. Bug#:343286(TFS DAXSE)

\Workflow\Alerts

Binaire hotfixes

KB-nummer

Beschrijving

Gebied pad

2734234

Sommige bestanden ontbreken in de invoegtoepassing CreateDatabase Retail POS en de invoegtoepassing kan niet worden gecompileerd. Bug#:327302(TFS DAXSE)

\AX Retail\Plug-ins

2744300

Wanneer u rapporten implementeren probeert, zijn beheerdersmachtigingen vereist onverwacht. Bug#:339218(TFS DAXSE)

\BI en Reporting\Setup

2720601

Foutbericht 'De objectverwijzing is niet ingesteld op een exemplaar van een object' wanneer u afdrukt een onderliggende rapport vanuit een volledige analyse-rapport in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:318403(TFS DAXSE) bekijken

\BI en Reporting\SRS Reporting\Client-integratie

2714739

U kunt geen rapporten met de SQL Server Reporting Services-server implementeren als een slash (/) aan het einde van de URL van de rapport-servers in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:316120(TFS DAXSE)

\BI en Reporting\SRS Reporting\Deployment

2726353

Wanneer u een intercompany-factuur boekt probeert, wordt het systeem vastloopt. Bug#:326246(TFS DAXSE)

\Client

2755444

U kunt een client Dynamics AX 2012 niet openen door te klikken op de hyperlink van een werkstroom. Bug#:360615(TFS DAXSE)

\Client

2724568

Wanneer u records uit een tabel afgeleid met behulp van het Refrencegroup-besturingselement in een formulier selecteert, wordt de Dynamics AX 2012-client vastloopt. Bug#:322037(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2728465

Nadat u hotfix 2726111 hebt geïnstalleerd, worden de linten niet weergegeven. Bug#:332004(TFS DAXSE)

\Client\Forms

2741152

Nadat u de host-header AX 2012 Help-Server gebruik van een IIS, Help-Server werkt niet zoals verwacht. Bug#:346779(TFS DAXSE)

\Client\Help

2721075

Foutbericht 'Methode 'System.ServiceModel.FaultException.Detail' niet gevonden' wanneer u gegevens publiceert, nadat u de Excel-invoegtoepassing gebruiken om gegevens te halen naar een AOS-aan een andere AOS in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:310516(TFS DAXSE)

\Client\Office-invoegtoepassingen

2733638

Dynamics AX 2012 Office-invoegtoepassingen hebben geen toegang tot gegevens die actief in het verleden was of in toekomst geldig zijn. Bug#:316274(TFS DAXSE)

\Client\Office-invoegtoepassingen

2736369

Dimensie van aangepaste zoekacties worden niet correct opgeslagen in Dynamics AX 2012 Office-invoegtoepassingenBug#:317231(TFS DAXSE)

\Client\Office-invoegtoepassingen

2734760

Na het installeren van Dynamics AX 2012 Office Add-in tabellen die zijn gekopieerd uit een Excel-werkbladen kunnen niet worden bewerkt in een document in Word. werkblad kan niet worden bewerkt. Bug#:326388(TFS DAXSE)

\Client\Office-invoegtoepassingen

2707453

Traag als u Microsoft Dynamics AX 2012 via de WAN-verbindingBug#:303027(TFS DAXSE) starten

\Client\Perf en Stress

2723199

Bij het openen van formulieren traag omdat de infrastructuur voor het venster van de beveiliging. Bug#:322032(TFS DAXSE)

\Client\Perf en Stress

2750621

Wanneer u een nieuwe versie van een model importeert, wordt het afgesloten gedeelte van een methode niet verwijderd zoals verwacht. Bug#:351030(TFS DAXSE)

\Developer en hulpmiddelen van Partner

2756522

Wanneer u de eigenschap AutoDeploy voor groep ingesteld op Nee en vervolgens u de wijziging naar een model XPO-bestand exporteert, worden de eigenschap AutoDeploy voor groep niet weergegeven in het XPO-bestand. Bug#:358058(TFS DAXSE)

\Developer en Tools\MorphX Partner

2713434

U kunt de wijzigingen die u hebt aangebracht niet op alle knooppunten in de bestanden in de Toepassingsobjectstructuur in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315164(TFS DAXSE) Web opslaan

\Developer en Tools\MorphX\AOT Partner

2736381

Wanneer u in de toepassingsobjectstructuur bladert, worden soms leeg knooppunten weergegeven. Bug#:324508(TFS DAXSE)

\Developer en Tools\MorphX\AOT Partner

2713545

Wijzigingen op de methoden in een formulier in een model gaan verloren wanneer u het model opnieuw importeren met behulp van de functie AxUtil in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:315287(TFS DAXSE)

\Developer en Tools\MorphX\AOT Partner (importeren of exporteren)

2763907

U kunt een OLAP-project niet verplaatsen tussen omgevingen. Bug#:360878(TFS DAXSE)

\Developer en Tools\MorphX\AOT Partner (importeren of exporteren)

2761889

U kunt een pagina met het webonderdeel Inhoudseditor aan een pagina-definition niet importeren. Bug#:356348(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise-portal

2728532

Wanneer u de opdracht AXUpdatePortal in Enterprise Portal uitvoeren in een omgeving op basis van claims, mislukt de opdracht zelfs als u een lokale beheerder zijn. Bug#:308878(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\Deployment

2741621

De methode WebSession.Redirect werkt niet in de pagina's. Bug#:320068(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Enterprise Portal\X ++-Framework

2751151

De constantewaarde relaties werken niet zoals verwacht in een webclient. Bug#:350965(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Kernel

2757735

Een Enterprise search werkt niet in een omgeving waar de SharePoint-site SSL is ingeschakeld heeft. Bug#:357740(TFS DAXSE)

\Enterprise Portal\Search

2734183

AOS loopt vast in bepaalde situaties. Bug#:320664(TFS DAXSE)

\Server

2716319

Nadat u een modelbestand importeert, kan de AOS-service niet starten. Bug#:316270(TFS DAXSE)

\Server\AOS Service

2739574

Als u de meerdere SQL-instructie traceringsoptie ingeschakeld hebt, loopt soms AOS vast. Bug#:335053(TFS DAXSE)

\Server\AOS Service

2720209

U kunt een formulier die een kaart als gegevensbron in Microsoft Dynamics AX 2012Bug#:315943(TFS DAXSE) gebruikt niet openen

\Server\DataBase

2748199

Als u een bereik op een veld van het type Base Enum instellen, wordt het bereik niet toegepast zoals verwacht. Bug#:349470(TFS DAXSE)

\Server\DataBase

2754718

De eigenschappen ViewUserLicense en MaintainUserLicense zijn uitgeschakeld in het aangepaste menu-items in het CUS-laag. Bug#:353093(TFS DAXSE)

\Server\Licensing

2748621

Wanneer u de functie QueryRun.Changed op een weergave, retourneert de functie waar. Bug#:346729(TFS DAXSE)

\Server\Queries

2740543

Wanneer de machtigingen van een gebruiker worden gewijzigd, rapporten nog steeds gegevens worden weergegeven met de vorige machtigingen. Bug#:320099(TFS DAXSE)

\Server\Security

2734632

U heeft geen toegang tot records in een bepaalde tabel soms. Bug#:320441(TFS DAXSE)

\Server\Security

2739576

Als de tabel VendBankAccount wordt toegewezen aan een virtueel bedrijf, kunt u geen cheques voor leveranciers betalingsdagboeken genereren. Bug#:329456(TFS DAXSE)

\Server\Security

2729496

Een actieve of passieve SQL clusterfailover niet wordt verwerkt door de AOS-server. Bug#:314169(TFS DAXSE)

Tabel \Server\Temp

2741279

De opties 'details weergeven' en 'Ga naar de belangrijkste tabel' ontbreken in het snelmenu van een veld weergeven wanneer de eigenschap IgnoreEDTRelation is ingesteld op het tabelniveau van de. Bug#:339408(TFS DAXSE)

\Server\Views

2744296

U kunt een schema kan maken als Microsoft SQL Server 2012 is geïnstalleerd. Bug#:342449(TFS DAXSE)

Hulpprogramma's voor \Setup\Config

2743714

Nadat u hotfix 2717859 en de hotfix 2725145 hebt geïnstalleerd, treedt er een fout synchroniseren op. Bug#:346062(TFS DAXSE)

\Setup\Installation\Patching

2715685

'Update niet toegestaan'-foutbericht wanneer u probeert een C#-service implementeren met behulp van Microsoft Dynamics AX Service Proxy in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:316119(TFS DAXSE)

\X++ taal

2738056

Wanneer u een intercompany-order die opgenomen in de koptekst van de toeslagen is factureren probeert, wordt het volgende foutbericht weergegeven: "Kan niet in een record verwijderen (MarkupTrans) transacties met toeslagen." Bug#:328719(TFS DAXSE)

\X++ taal

2741605

Wanneer u de functie 'SysExtensionAppClassFactory::getClassFromSysAttribute' in de batchverwerking uitvoert, wordt een exemplaar van de bovenliggende klasse in plaats van de afgeleide klasse. Bug#:337899(TFS DAXSE)

Interop \x++ Language\CLR

2720205

X ++-code die een matrix EDT veld via de tabeltoewijzing van een benadert werkt niet correct wanneer u de code in CIL in batch in Microsoft Dynamics AX 2012-Bug#:311154(TFS DAXSE) uitvoert

\X++ Language\Compiler

2748615

AOS loopt vast en de "Ax32Serv! interpret::xal_asg_sym_opr" call. Bug#:351187(TFS DAXSE)

\X++ Language\Compiler

2756564

Wanneer u de ETW-tracering hebt ingeschakeld, is het traceren van IL-uitvoering niet aangemeld Trace Parser. Bug#:350995(TFS DAXSE)

\X++ Language\Managed overgang

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Er is een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als u een probleem downloaden ondervindt, installeren van deze hotfix of andere technische vragen hebt, neem contact op met uw partner of als ingeschreven in een ondersteuningsplan rechtstreeks met Microsoft, kunt u contact opnemen met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics en een nieuw ondersteuningsverzoek. Hiertoe gaat u naar de volgende Microsoft-website:

https://mbs.microsoft.com/support/newstart.aspxU kunt ook telefonisch contact op met technische ondersteuning voor Microsoft Dynamics voor land bepaalde telefoonnummers met behulp van deze koppelingen. Hiertoe gaat u naar een van de volgende Microsoft-websites:

Partners

https://mbs.microsoft.com/partnersource/support/Klanten

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/information/SupportInformation/global_support_contacts_eng.htmIn speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten van toepassing op alle extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als u klant bent en u geen Premier-ondersteuningsovereenkomst met Microsoft hebt, moet u contact opnemen met uw partner om deze hotfix te verkrijgen.

Informatie over de installatie

De installatie van Microsoft Dynamics AX 2012 is vergelijkbaar met de installatie van deze cumulatieve update. Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de installatie van Microsoft Dynamics AX 2012:
Installatiehandleiding voor Microsoft Dynamics AX 2012
Opmerkingen

 • Hotfixes niet in deze cumulatieve update opgenomen zijn gaan verloren nadat u deze cumulatieve update. Daarom raden we u deze hotfixes toepassen na de installatie.

 • Bij het plannen van een implementatie met een van de oplossingen, wordt u aangeraden de oplossing te installeren voordat u deze cumulatieve update. In dit geval is de update die overeenkomt met de geïnstalleerde oplossing geïnstalleerd of bijgewerkt door installatie van de cumulatieve update. Anders, als de oplossing is na de installatie van de cumulatieve update hebt geïnstalleerd, moet u opnieuw uitvoeren de installatie van de cumulatieve update wilt installeren of bijwerken van de overeenkomstige bedrijfstak oplossing bijwerken.

 • Het cumulatieve updatepakket bevat updates voor de AOS-server, client en andere onderdelen die worden geïnstalleerd door Microsoft Dynamics AX 2012 en een toepassingsupdate cumulatieve voor de modelarchiefdatabase. Wij raden aan componenten en de database met model samen te werken.

Release-opmerkingen voor Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4

Installatie

Databaseschema bijwerken

Het is raadzaam dat model databaseschema wordt bijgewerkt naar de nieuwste versie in de database-exemplaren van een model waarmee Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 is toegepast in de volgende gevallen:

 • De modeldatabase is aangepast.

 • De omgeving actief is SQL Server 2012

 • De omgeving wordt SQL Server 2008 uitgevoerd zonder aanpassingen toegepast om te voorkomen dat potentiële problemen tijdens de installatie van de update.


Databaseschema bijwerken, als volgt te werk:

 1. Zorg ervoor dat het onderdeel hulpprogramma's voor beheer via een installatiepakket van Dynamics AX 2012 of Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 is geïnstalleerd.

 2. De update van toepassing op het item onderdelen met behulp van de Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4-pakket.

  Belangrijke opmerking Database-updates niet op dit moment gelden.

 3. Voer de volgende opdracht:

  AxUtil.exe schema /db:target model databasenaam

  Opmerking AxUtil.exe wordt geïnstalleerd met de Dynamics AX 2012 Management-hulpprogramma's naar de map C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. U kunt starten door te voeren het deelvenster artikel Systeembeheer en vervolgens te klikken op Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 4. Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 van toepassing op de model-database.

SQL-fouten wordt tijdens de compilatie

Stel dat u een upgrade van Microsoft Dynamics AX 2012 of Microsoft Dynamics AX 2012 met Feature Pack 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4, of van Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 2 of 3 Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update of Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 1 voor Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 uitvoert. Nadat u de cumulatieve update als onderdeel van een upgrade toegepast, wordt u gevraagd de controlelijst voor software-update uitvoeren via het formulier Model winkel gewijzigd wanneer u de client start. U kunt ook een controlelijst voor de software-update rechtstreeks starten. Hiertoe klikt u op Systeembeheer, klik op Instellingen, klik op Controlelijstenen klik op Controlelijst voor Software-Update. Als u de compilatie in de controlelijst uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven dat dat update meldt instructie conflicten in de tabel dbo.model:

Een opgeslagen procedure kan niet worden uitgevoerd. De SQL-database heeft een fout gegenereerd.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Herstel een reservekopie van de database van het milieu.

 2. Zorg ervoor dat het onderdeel hulpprogramma's voor beheer door Kana Dynamics AX 2012 of een installatiepakket van Dynamics AX 2012 Feature Pack 1 is geïnstalleerd.

 3. Update van toepassing op het item onderdelen met behulp van de Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4-pakket.

  Belangrijke opmerking Pas de update niet op dit punt.

 4. Voer de volgende opdracht:

  AxUtil.exe schema /db:target model databasenaam

  Opmerking AxUtil.exe wordt geïnstalleerd met de Dynamics AX 2012 Management-hulpprogramma's naar de map C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\60\ManagementUtilities. U kunt starten door te voeren het deelvenster artikel Systeembeheer en vervolgens te klikken op Microsoft Dynamics AX 2012 Management shell.

 5. Microsoft Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 van toepassing op de model-database.

Bijwerken van Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 in Dynamics AX 2012 functie Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 werkt niet bij het systeem met het model van Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 functie Pack Patch (FPP)

De ondersteunde versies van Microsoft Dynamics AX 2012 zijn als volgt:


De voorlopige versie, inclusief 6.0.1100.0, zijn niet ondersteunde versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor de upgrade.Bijwerken van Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 op Dynamics AX 2012 functie Pack 1 Virtual Machine (VM) 6.0.1100.0 kan leiden tot de beëindiging van Application Object Server (AOS) tijdens het compileren, als onderdeel van de upgrade wordt uitgevoerd

De ondersteunde versies van Microsoft Dynamics AX 2012 zijn als volgt:


De voorlopige versie, inclusief 6.0.1100.0, zijn niet ondersteunde versies van Microsoft Dynamics AX 2012 voor de upgrade.

Impactanalyse

Impactanalyse uitgevoerd tegen de Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 kan resulteren in een fout

Een oplossing wordt geleverd met Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 te overwinnen de storing met Impact Analysis tool. Zodat de correctie als volgt te werk:

 1. De binaire inhoud van Dynamics AX 2012 cumulatieve Update 4 van toepassing.

 2. Het hulpprogramma impactanalyse opnieuw uitvoeren.


Vereisten

U hebt Microsoft Dynamics AX 2012 is geïnstalleerd om deze cumulatieve update.

Opnieuw opstarten

U moet de service Application Object Server (AOS) opnieuw starten nadat u deze cumulatieve update.

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze cumulatieve update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Microsoft Dynamics AX 2012

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Aximpactanalysis.exe

Niet van toepassing

60,280

30-Oct-2012

14:01

x86

Axupdate.exe

Niet van toepassing

60,264

30-Oct-2012

14:01

x86

Axupgar.ald

Niet van toepassing

347,469

31-Oct-2012

04:22

Niet van toepassing

Axupgcs.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:22

Niet van toepassing

Axupgda.ald

Niet van toepassing

276,226

31-Oct-2012

04:22

Niet van toepassing

Axupgde-at.ald

Niet van toepassing

302,673

31-Oct-2012

04:23

Niet van toepassing

Axupgde-ch.ald

Niet van toepassing

302,594

31-Oct-2012

04:23

Niet van toepassing

Axupgde.ald

Niet van toepassing

302,673

31-Oct-2012

04:23

Niet van toepassing

Axupgen-au.ald

Niet van toepassing

270,641

31-Oct-2012

04:23

Niet van toepassing

Axupgen-ca.ald

Niet van toepassing

270,927

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-gb.ald

Niet van toepassing

270,308

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-ie.ald

Niet van toepassing

270,337

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-in.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-my.ald

Niet van toepassing

270,694

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-nz.ald

Niet van toepassing

270,644

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-sg.ald

Niet van toepassing

270,740

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupgen-us.ald

Niet van toepassing

270,647

10-Oct-2012

04:13

Niet van toepassing

Axupgen-za.ald

Niet van toepassing

270,327

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupges-mx.ald

Niet van toepassing

302,614

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupges.ald

Niet van toepassing

301,450

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupget.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupgfi.ald

Niet van toepassing

281,441

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupgfr-be.ald

Niet van toepassing

307,850

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupgfr-ca.ald

Niet van toepassing

308,954

31-Oct-2012

04:53

Niet van toepassing

Axupgfr-ch.ald

Niet van toepassing

308,954

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupgfr.ald

Niet van toepassing

307,850

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupghe.ald

Niet van toepassing

404,590

31-Oct-2012

04:25

Niet van toepassing

Axupghu.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupgis.ald

Niet van toepassing

281,145

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupgit-ch.ald

Niet van toepassing

294,092

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupgit.ald

Niet van toepassing

294,092

31-Oct-2012

04:31

Niet van toepassing

Axupgja.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupglt.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupglv.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupgnb-no.ald

Niet van toepassing

273,376

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupgnl-be.ald

Niet van toepassing

286,885

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupgnl.ald

Niet van toepassing

287,030

31-Oct-2012

04:36

Niet van toepassing

Axupgpl.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgpt-br.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgru.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgsv.ald

Niet van toepassing

277,502

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgth.ald

Niet van toepassing

499,159

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgtr.ald

Niet van toepassing

270,647

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Axupgzh-hans.ald

Niet van toepassing

345,227

31-Oct-2012

04:24

Niet van toepassing

Performance_updatestatistics.sql

Niet van toepassing

740

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Pi_upgradeax4.xpo

Niet van toepassing

10,160,106

31-Oct-2012

09:24

Niet van toepassing

Pi_upgradeax5.xpo

Niet van toepassing

10,357,536

31-Oct-2012

09:24

Niet van toepassing

Privateproject_ax40preprocessing_si.xpo

Niet van toepassing

1,570

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Privateproject_ax40preupgradeframework_batch.xpo

Niet van toepassing

55,970

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Privateproject_ax50preupgradeframework_batch.xpo

Niet van toepassing

109,854

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Sharedproject_ax50preupgrade_lean.xpo

Niet van toepassing

2,013,282

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Sharedproject_ax50preupgrade_retail.xpo

Niet van toepassing

794,412

10-Oct-2012

04:13

Niet van toepassing

Sharedproject_ax50preupgrade_si.xpo

Niet van toepassing

7,183

14-Jun-2012

16:33

Niet van toepassing

Upgradeax4.xpo

Niet van toepassing

10,079,358

31-Oct-2012

09:24

Niet van toepassing

Upgradeax5.xpo

Niet van toepassing

10,263,943

31-Oct-2012

09:24

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-extensions.axmodel

6.1.1108.2416

5,224,704

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-extensionsupgrade.axmodel

6.1.1108.2416

19,728

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-fpplabels.axmodel

6.0.1108.2416

203,008

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-processmanufacturing.axmodel

6.0.1108.2416

1,612,056

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagement.axmodel

6.0.1108.2416

518,416

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-projectmanagementupgrade.axmodel

6.0.1108.2416

133,408

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-publicsector.axmodel

6.0.1108.2416

2,152,712

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-foundation.axmodel

6.0.1108.2416

19,044,608

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-syplabels.axmodel

6.0.1108.2416

997,632

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Dynamicsax2012-kb2765124-foundationupgrade.axmodel

6.0.1108.2416

92,432

31-Oct-2012

13:34

Niet van toepassing

Clientoba32.msp

Niet van toepassing

21,463,040

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Clientoba64.msp

Niet van toepassing

21,524,480

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Components32.msp

Niet van toepassing

18,530,304

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Components64.msp

Niet van toepassing

35,852,288

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Helpserver64.msp

Niet van toepassing

897,024

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Objectserver32.msp

Niet van toepassing

8,138,752

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Objectserver64.msp

Niet van toepassing

10,096,640

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retaildatabaseutility.msp

Niet van toepassing

421,888

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailheadquarters32.msp

Niet van toepassing

802,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailheadquarters64.msp

Niet van toepassing

802,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailpos.msp

Niet van toepassing

3,387,392

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailposplugins.msp

Niet van toepassing

323,584

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailstoreconnect32.msp

Niet van toepassing

446,464

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailstoreconnect64.msp

Niet van toepassing

446,464

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailtransactionservice.msp

Niet van toepassing

122,880

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Setupsupport32.msp

Niet van toepassing

11,952,128

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Setupsupport64.msp

Niet van toepassing

19,234,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Traceparser.msp

Niet van toepassing

434,176

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Axsetupsp.exe

6.0.1108.2379

1,390,832

30-Oct-2012

14:01

x86

Axutillib.dll

6.0.1108.806

821,480

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft Dynamics AX 2012 binaire alleen

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Axupdate.exe

Niet van toepassing

60,264

30-Oct-2012

14:01

x86

Clientoba32.msp

Niet van toepassing

21,463,040

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Clientoba64.msp

Niet van toepassing

21,524,480

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Components32.msp

Niet van toepassing

18,530,304

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Components64.msp

Niet van toepassing

35,852,288

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Helpserver64.msp

Niet van toepassing

897,024

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Objectserver32.msp

Niet van toepassing

8,138,752

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Objectserver64.msp

Niet van toepassing

10,096,640

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retaildatabaseutility.msp

Niet van toepassing

421,888

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailheadquarters32.msp

Niet van toepassing

802,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailheadquarters64.msp

Niet van toepassing

802,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailpos.msp

Niet van toepassing

3,387,392

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailposplugins.msp

Niet van toepassing

323,584

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailstoreconnect32.msp

Niet van toepassing

446,464

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailstoreconnect64.msp

Niet van toepassing

446,464

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Retailtransactionservice.msp

Niet van toepassing

122,880

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Setupsupport32.msp

Niet van toepassing

11,952,128

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Setupsupport64.msp

Niet van toepassing

19,234,816

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Traceparser.msp

Niet van toepassing

434,176

31-Oct-2012

08:11

Niet van toepassing

Axsetupsp.exe

6.0.1108.2379

1,390,832

30-Oct-2012

14:01

x86

Axutillib.dll

6.0.1108.806

821,480

30-Oct-2012

14:01

x86

Microsoft.dynamics.servicing.operations.dll

6.0.888.436

35,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

382,848

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

378,752

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

374,656

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

370,560

30-Oct-2012

14:01

x86

Axsetupsp.resources.dll

6.0.947.491

407,424

30-Oct-2012

14:01

x86

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×