Cumulatieve Update 4 voor SQL Server 2014 SP2

Content Idea Request 57923

In dit artikel wordt beschreven dat cumulatieve updatepakket 4 (build-nummer: 12.0.5540.0) voor Microsoft SQL Server 2014 Service Pack 2 (SP2). Deze update bevat correcties die zijn uitgebracht na de release van SQL Server 2014 SP2.

Cumulatieve update

Cumulatieve updates (CU) zijn nu beschikbaar via het Microsoft Download Center.Only de meest recente CU die is uitgebracht voor SQL Server 2014 SP2 beschikbaar in het Downloadcentrum is.

 • Elke nieuwe CU bevat alle correcties die opgenomen in de vorige CU voor de geïnstalleerde versie en Service Pack van SQL Server zijn.

 • Microsoft raadt continue, proactieve installatie van CUs zodra deze beschikbaar is:

  • CUs van SQL Server op dezelfde niveaus als Service Packs zijn gecertificeerd en moet worden geïnstalleerd op hetzelfde niveau van vertrouwen.

  • Historische gegevens blijkt dat een aanzienlijk aantal ondersteuning aanvragen betrekking hebben op een probleem dat reeds is geregeld in een vrijgegeven CU.

  • CUs mogen toegevoegde waarde dan hotfixes. Dit omvat ondersteuning, beheerbaarheid en betrouwbaarheidsupdates.

 • Net als voor de servicepacks voor SQL Server, is het raadzaam CUs te testen voordat u ze in productieomgevingen implementeert.

 • Wij raden u aan de installatie van SQL Server te upgraden naar de nieuwste SQL Server 2014 service pack.

Dit cumulatieve updatepakket verkrijgen

De volgende update is beschikbaar via het Microsoft Download Center:

De meest recente cumulatieve update voor Microsoft SQL Server 2014 SP2 nu downloaden.Als de downloadpagina niet wordt weergegeven, neem contact op met Microsoft Customer Service and Support om het cumulatieve updatepakket verkrijgen.Opmerking Nadat de toekomstige cumulatieve updates voor SQL Server 2014 SP2 worden uitgebracht, kunt u deze CU vinden en downloaden uit de Microsoft Windows Update-catalogus. Microsoft raadt echter aan dat u de nieuwste beschikbare cumulatieve update installeert.

Aanvullende hotfixes die zijn opgenomen in deze cumulatieve update-pakket

Note The following table lists the status of individual Microsoft Knowledge Base articles. A separate Microsoft Knowledge Base article might not be created for each bug.

VSTS bug number

KB article number

Description

Fix area

Status

9237325

3208326

FIX: Can't take ownership of an availability group after the owner is dropped in SQL Server 2014

High Availability

MS Internal

9237344

3205935

FIX: Error 2809 when you execute a stored procedure that takes a table-valued parameter from RPC calls in SQL Server 2014

SQL performance

Public

9237310

3067968

FIX: Memory is paged out when columnstore index query consumes lots of memory in SQL Server 2014

SQL service

Public

9290829

4010162

FIX: A system assert occurs when a Transact-SQL stored procedure with a TVP argument is called from a SQLCLR procedure

SQL service

Public

9097478

3212318

Cannot set database to partial containment if the database was ever a part of change tracking

SQL service

Public

9237297

3030352

FIX: The change table is ordered incorrectly for updated rows after you enable change data capture for a Microsoft SQL Server 2012 or 2014 database

SQL service

Public

9222228

4010344

FIX: The sp_msx_enlist stored procedure fails to enlist a target server into a master server in SQL Server 2014 if the server name is too long

Management Tools

Public

9237320

3208244

FIX: Access Violation when you execute queries on a readable secondary replica of a SQL Server 2014 AlwaysOn Availability Group

SQL performance

Public

9367820

3045321

MS15-058: Description of the security update for SQL Server 2012 Service Pack 2 GDR: July 14, 2015

Reporting Services

Public

8850864

3199212

On-demand hotfix package for Microsoft SQL Server 2012 SP3 CU5

SQL service

MS Internal

9367851

3206912

FIX: Credential settings are lost when you schedule data refresh for PowerPivot workbooks

Analysis Services

Public

9368260

3211304

FIX: Error 5262 when you execute DBCC CHECKDB on the primary replica that contains repaired data pages in SQL Server 2012 or 2014

High Availability

Public

9288607

3213703

FIX: An Always On secondary replica goes into a disconnecting state

High Availability

Public

9139321

3213360

Columnstore intra-query deadlock for batch processing

SQL performance

MS Internal

9237360

3208179

FIX: MDX query returns errors if the value of MaxRolapOrConditions is greater than 256 in SQL Server 2014 Analysis Services

Analysis Services

Public

8850850

3159748

FIX: Cannot connect to a named instance after failover on a mirror server in SQL Server 2016 or 2014

SQL connectivity

Public

9237371

3209443

Update improves the stability of SQL Server 2014 Management Studio when exiting or removing a connection from Object Explorer

Management Tools

MS Internal

9295434

3212214

FIX: Fails to execute the DBCC CLONEDATABASE command on an in-place upgrade instance of SQL Server

SQL service

Public

9237315

3196877

FIX: Incremental statistics runs with higher sample rate than regular statistics when statistics are created or updated in SQL Server 2014

SQL performance

Public

9237338

3208245

FIX: Incorrect query result when you use varchar(max) variable in the search condition in SQL Server 2014

SQL performance

Public

9006268

4010500

FIX: Sys.dm_tran_commit_table DMV and CHANGETABLE function return incorrect results if SQL Server shuts down unexpectedly

SQL service

Public

9227284

4010159

FIX: "Invoke-sqlcmd" cmdlet executes a query statement multiple times if an error occurs in SQL Server 2014

Management Tools

Public

9367816

3212193

FIX: Cannot save the SSRS report after you change a parameter in Report Builder or the SQL Server Data Tool

Reporting Services

Public

9367860

3025408

FIX: Access violation occurs when you run and then cancel a query on distinct count partitions in SSAS

Analysis Services

Public

9367825

3213240

FIX: Changing the data type and then updating the table with more than 4,000 records causes database corruption

SQL service

Public

8981327

4009839

FIX: An MDX query returns incorrect results in SSAS 2014 Tabular mode

Analysis Services

Public

9237349

3209442

FIX: "No Data Available" in the SQL Server Memory Usage page in the SQL Server 2014 MDM report

Management Tools

Public

9316686

4010710

FIX: Memory leak occurs when you run a query that you don't have enough permissions in SQL Server 2014

SQL security

Public

9325579

4010990

FIX: SQL Server is stopped when you install patches on an instance of SQL Server 2014 that contains many databases

Setup & Install

Public

Foutnummer VSTS

KB-artikelnummer

Beschrijving

Gebied repareren

Status

9237344

3205935

FIX: Fout bij het uitvoeren van een opgeslagen procedure die een parameter tabelwaarden van RPC 2809 roept in SQL Server 2014

SQL-prestaties

9237310

3067968

FIX: Geheugen is wisselbaar geheugen uit wanneer columnstore index query veel geheugen in SQL Server 2014 verbruikt

SQL-service

9290829

4010162

FIX: Een assert systeem vindt plaats wanneer een Transact-SQL opgeslagen procedure met een argument TVP wordt aangeroepen vanuit een procedure SQLCLR

SQL-service

9097478

3212318

Database kan niet worden ingesteld op gedeeltelijk inperking als de database was ooit een deel van het bijhouden van wijzigingen

SQL-service

9237297

3030352

FIX: De tabel wijzigen bestelde onjuist voor rijen bijgewerkt nadat u het opnemen van gegevens wijzigen voor 2014-database of een Microsoft SQL Server 2012

SQL-service

9222228

4010344

FIX: De sp_msx_enlist opgeslagen procedure niet kan worden een doel-server worden aangemeld bij een masterserver in SQL Server 2014 als naam van de server te lang is

Beheerprogramma 's

9237320

3208244

FIX: Toegangsfout wanneer u query's op een leesbare secundaire replica van een groep AlwaysOn beschikbaarheid van SQL Server 2014 uitvoeren

SQL-prestaties

9367820

3045321

MS15-058: Beschrijving van de beveiligingsupdate voor SQL Server 2012 Service Pack 2 GDR: 14 juli 2015

Reporting Services

9367851

3206912

FIX: Referentie-instellingen gaan verloren wanneer u de gegevens vernieuwen voor PowerPivot werkmappen plant

Analyseservices

9368260

3211304

FIX: Foutbericht wanneer u DBCC CHECKDB uitvoeren op de primaire replica waarin 5262 hersteld pagina's gegevens in SQL Server 2012 of 2014

Hoge beschikbaarheid

9288607

3213703

FIX: Een secundaire replica altijd op gaat in een staat van de verbinding verbreken

Hoge beschikbaarheid

9237360

3208179

FIX: MDX-query retourneert fouten als de waarde van MaxRolapOrConditions groter dan 256 in SQL Server 2014 Analysis Services is

Analyseservices

8850850

3159748

FIX: Kan geen verbinding maken met een benoemde sessie na een failover op een gespiegelde server in SQL Server 2016 of 2014

SQL-verbindingen

9295434

3212214

FIX: De opdracht DBCC CLONEDATABASE uitvoeren op een in-place upgrade-exemplaar van SQL Server mislukt

SQL-service

9237315

3196877

FIX: Incrementele statistieken worden uitgevoerd met een hogere bemonsteringsfrequentie dan regelmatig statistieken als de statistieken worden gemaakt of bijgewerkt in SQL Server 2014

SQL-prestaties

9237338

3208245

FIX: Onjuiste resultaten wanneer u varchar(max) variabele in het zoekcriterium in SQL Server 2014

SQL-prestaties

9006268

4010500

FIX: DMV Sys.dm_tran_commit_table en CHANGETABLE functie geven onjuiste resultaten als SQL Server wordt onverwacht afgesloten

SQL-service

9227284

4010159

FIX: "Roep sqlcmd" cmdlet wordt uitgevoerd een instructie van de query meerdere keren als er een fout optreedt in SQL Server 2014

Beheerprogramma 's

9367816

3212193

FIX: Het SSRS-rapport niet opslaan nadat u een parameter in Report Builder of het hulpprogramma SQL Server-gegevens wijzigen

Reporting Services

9367860

3025408

FIX: Toegangsfout treedt op wanneer u uitvoert en vervolgens een query op een verschillend aantal partities in SSAS annuleren

Analyseservices

9367825

3213240

FIX: Het gegevenstype wijzigen en vervolgens de tabel bij te werken met meer dan 4000 records veroorzaakt beschadiging van de database

SQL-service

8981327

4009839

FIX: Een MDX-query retourneert onjuiste resultaten in de modus SSAS 2014 in tabelvorm

Analyseservices

9237349

3209442

FIX: 'Geen gegevens beschikbaar' in het gebruik van SQL Server geheugen pagina-in de SQL Server 2014 MDM-rapport

Beheerprogramma 's

9316686

4010710

FIX: Geheugenlek bij het uitvoeren van een query dat u niet voldoende machtigingen in SQL Server 2014 hebt

SQL-beveiliging

9325579

4010990

FIX: SQL Server wordt gestopt wanneer u de patches installeert op een exemplaar van SQL Server 2014 met veel databases

Setup & installatie

Notities voor deze update

Implementatie van hybride omgevingen

Als u de hotfixes in een hybride omgeving (zoals AlwaysOn, replicatie, cluster en mirroring) implementeert, raden we aan dat u naar de volgende artikelen verwijzen voordat u de hotfixes implementeert:

 • Cumulatieve Updates voor SQL Server zijn momenteel meerdere talen. Dit cumulatieve pakket dus niet specifiek voor een bepaalde taal. Dit geldt voor alle ondersteunde talen.

 • De "Download de meest recente cumulatieve updatepakket voor Microsoft SQL Server 2014 nu" de talen waarvoor het update-pakket beschikbaar is het formulier worden weergegeven. Als uw taal niet wordt weergegeven, dat is een cumulatieve update-pakket is niet beschikbaar voor speciaal voor die taal en de download ENU is van toepassing op alle talen.

Een cumulatieve update-pakket bevat alle onderdeelpakketten. Het cumulatieve updatepakket werkt echter alleen de onderdelen die zijn geïnstalleerd op het systeem.

Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking voor deze specifieke cumulatieve updatepakket komen. Ga naar de ondersteuningswebsite van Microsoftvoor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of naar een afzonderlijk serviceverzoek indienen.

Volg hiertoe de volgende stappen:

 1. Selecteer toevoegen of verwijderen van programma'sin het Configuratiescherm. Opmerking Als u werkt met Windows 7 of hoger, selecteer programma's en onderdelen in het Configuratiescherm.

 2. Zoek de vermelding die overeenkomt met dit cumulatieve updatepakket.

 3. Druk op en houdt (of klik met de rechtermuisknop) op de post, en selecteer vervolgens verwijderen.

Cumulatieve update pakket informatie

Speciale vereistenAls u wilt dit cumulatieve updatepakket hebt toegepast, moet u SQL Server 2014 SP2 worden uitgevoerd.

Opstartinformatie U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze cumulatieve updatepakket hebt toegepast.

Informatie over het register Om een van de hotfixes in dit pakket te gebruiken, hoeft u geen wijzigingen aan te brengen in het register.

Dit cumulatieve updatepakket bevat mogelijk niet alle bestanden die u hebt nodig om een product volledig bijwerken naar de laatste build. Dit pakket bevat alleen de bestanden die u hebt nodig om de problemen verhelpen die in dit artikel worden vermeld.De Engelse versie van dit pakket heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruik het tabbladtijdzone in het onderdeeldatum en tijd in het Configuratiescherm om het verschil tussen UTC en lokale tijd.

x86-versies

SQL Server 2014 Browser-Service

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5000.0

6649024

18-Jun-2016

01:45

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5000.0

962752

18-Jun-2016

01:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5000.0

960192

18-Jun-2016

01:48

x86

Sqlbrowser_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.5000.0

93888

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.5000.0

89792

18-Jun-2016

01:52

x86

Sqlsqm.exe

12.0.5000.0

110272

18-Jun-2016

01:50

x86

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

SQL Server 2014 Writer

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sqlvdi.dll

2014.120.5540.0

148672

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Analysis Services in SQL Server 2014

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

69312

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

77504

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

77504

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73400

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:02

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

89792

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

65216

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5540.0

400064

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5540.0

911552

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5540.0

401088

27-Jan-2017

11:04

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5540.0

292024

27-Jan-2017

11:04

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmdsrv.exe

2014.120.5540.0

34940608

27-Jan-2017

10:56

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 Database Services Common Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5540.0

3741888

27-Jan-2017

01:21

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 Data Quality Client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:52

x86

SQL Server 2014 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 sql_dreplay_client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

SQL Server 2014 sql_dreplay_controller

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Exemplaar van SQL Server 2014 Database Services Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Databasemail.exe

12.0.5540.0

29888

27-Jan-2017

10:52

x86

Hadrres.dll

2014.120.5540.0

160448

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5540.0

69312

27-Jan-2017

11:03

x86

Qds.dll

2014.120.5540.0

520384

27-Jan-2017

11:00

x86

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Sqlaccess.dll

2014.120.5540.0

469184

27-Jan-2017

11:03

x86

Sqlagent.exe

2014.120.5540.0

454848

27-Jan-2017

10:56

x86

Sqldk.dll

2014.120.5540.0

1994432

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqllang.dll

2014.120.5540.0

28918464

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlmin.dll

2014.120.5540.0

67329728

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlos.dll

2014.120.5540.0

25280

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5540.0

25280

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5540.0

5718208

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlservr.exe

2014.120.5540.0

199872

27-Jan-2017

10:56

x86

Sqltses.dll

2014.120.5540.0

9014968

27-Jan-2017

11:00

x86

Xpstar.dll

2014.120.5540.0

343744

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014-Database Core gedeelde Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5540.0

203456

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5540.0

1593024

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5540.0

3741888

27-Jan-2017

01:21

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:03

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Sqllogship.exe

12.0.5540.0

105152

27-Jan-2017

11:04

x86

Sqlps.exe

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5540.0

285376

27-Jan-2017

11:00

x86

SQL Server 2014 Full-Text Engine

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Fd.dll

2014.120.5000.0

584896

18-Jun-2016

01:49

x86

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

SQL Server 2014 Integration Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:03

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5540.0

217280

27-Jan-2017

11:04

x86

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Reporting Services voor SQL Server 2014

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5540.0

147136

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5540.0

147136

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5540.0

657088

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5540.0

657088

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5540.0

321216

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5540.0

321216

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5540.0

303296

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5540.0

303296

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5540.0

158912

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5540.0

158912

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5540.0

5565120

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5540.0

5565120

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5540.0

108736

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5540.0

108736

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5540.0

239808

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5540.0

477888

27-Jan-2017

11:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5540.0

2015936

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5540.0

110272

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5540.0

106176

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5540.0

1542848

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5540.0

2236608

27-Jan-2017

11:03

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5540.0

203456

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5540.0

317120

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5540.0

1593024

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5540.0

3975360

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5540.0

110272

27-Jan-2017

11:03

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Sqlps.exe

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5540.0

285376

27-Jan-2017

11:00

x86

Hulpprogramma's voor SQL Server 2014 en Workstation Components

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5540.0

2141376

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5540.0

399544

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5540.0

2035384

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5540.0

60096

27-Jan-2017

11:03

x86

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

x64-versies

SQL Server 2014 Browser-Service

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

51904

18-Jun-2016

01:49

x86

Keyfile.dll

2014.120.5000.0

60096

18-Jun-2016

01:49

x86

Msmdredir.dll

2014.120.5000.0

6649024

18-Jun-2016

01:45

x86

Msmdsrv.rll

2014.120.5000.0

962752

18-Jun-2016

01:48

x86

Msmdsrvi.rll

2014.120.5000.0

960192

18-Jun-2016

01:48

x86

SQL Server 2014 Business Intelligence Development Studio

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.sqlsqmqueries.dll

12.0.5000.0

93888

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.sqlserver.sqm.dll

12.0.5000.0

89792

18-Jun-2016

01:50

x86

Sqlsqm.exe

12.0.5000.0

106176

18-Jun-2016

01:50

x64

Sqlsqm_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

SQL Server 2014 Writer

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sqlvdi.dll

2014.120.5540.0

148672

27-Jan-2017

11:00

x86

Sqlvdi.dll

2014.120.5540.0

161472

27-Jan-2017

11:00

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Analysis Services in SQL Server 2014

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

69312

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

77504

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73400

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

77504

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

89792

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

65216

27-Jan-2017

11:02

x86

Microsoft.analysisservices.configurationtool.resources.dll

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5540.0

400064

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.configurationproxy.dll

12.0.5540.0

400056

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5540.0

911552

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll

12.0.5540.0

911552

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.common.dll

12.0.5540.0

129728

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5540.0

401088

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.spaddin.configuration.proxy.dll

12.0.5540.0

401088

27-Jan-2017

11:04

x86

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5540.0

291512

27-Jan-2017

11:03

x64

Powerpivotconfigtool.exe

12.0.5540.0

292024

27-Jan-2017

11:04

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

52093632

27-Jan-2017

11:05

x64

Msmdsrv.exe

2014.120.5540.0

51192000

27-Jan-2017

11:02

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

7423680

27-Jan-2017

11:06

x64

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

8571584

27-Jan-2017

11:05

x64

Sql_as_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

19110080

27-Jan-2017

11:01

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 Database Services Common Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5540.0

3741888

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5540.0

3741888

27-Jan-2017

01:21

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

SQL Server 2014 Data Quality Client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sql_dqc_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

SQL Server 2014 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.cleansing.dll

12.0.5000.0

472768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.core.dll

12.0.5000.0

609984

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.dataservice.dll

12.0.5000.0

88768

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.infra.dll

12.0.5000.0

1876160

18-Jun-2016

01:52

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:50

x86

Microsoft.ssdqs.matching.dll

12.0.5000.0

375488

18-Jun-2016

01:52

x86

SQL Server 2014 gegevenskwaliteit

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Sql_dq_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

SQL Server 2014 sql_dreplay_client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

59072

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

SQL Server 2014 sql_dreplay_controller

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Instapi120.dll

2014.120.5000.0

59072

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

Exemplaar van SQL Server 2014 Database Services Core

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Databasemail.exe

12.0.5540.0

29376

27-Jan-2017

11:03

x64

Hadrres.dll

2014.120.5540.0

178880

27-Jan-2017

11:05

x64

Hkcompile.dll

2014.120.5540.0

752320

27-Jan-2017

11:05

x64

Hkengine.dll

2014.120.5540.0

1655480

27-Jan-2017

11:05

x64

Hkruntime.dll

2014.120.5540.0

109248

27-Jan-2017

11:05

x64

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2014.120.5540.0

70848

27-Jan-2017

11:06

x64

Qds.dll

2014.120.5540.0

544448

27-Jan-2017

11:00

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Sqlaccess.dll

2014.120.5540.0

469696

27-Jan-2017

11:06

x64

Sqlagent.exe

2014.120.5540.0

613056

27-Jan-2017

11:02

x64

Sqldk.dll

2014.120.5540.0

2480320

27-Jan-2017

11:00

x64

Sqllang.dll

2014.120.5540.0

36366016

27-Jan-2017

11:01

x64

Sqlmin.dll

2014.120.5540.0

64917696

27-Jan-2017

11:01

x64

Sqlos.dll

2014.120.5540.0

26816

27-Jan-2017

11:00

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2014.120.5540.0

25792

27-Jan-2017

11:00

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2014.120.5540.0

5718208

27-Jan-2017

11:00

x64

Sqlservr.exe

2014.120.5540.0

372416

27-Jan-2017

11:02

x64

Sqltses.dll

2014.120.5540.0

8975040

27-Jan-2017

11:01

x64

Xpstar.dll

2014.120.5540.0

419520

27-Jan-2017

11:01

x64

SQL Server 2014-Database Core gedeelde Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5540.0

203456

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5540.0

1650368

27-Jan-2017

11:06

x64

Microsoft.sqlserver.smo.dll

12.0.5540.0

3741888

27-Jan-2017

01:21

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:06

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Sqllogship.exe

12.0.5540.0

104640

27-Jan-2017

11:05

x64

Sqlps.exe

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5540.0

397504

27-Jan-2017

11:00

x64

SQL Server 2014 Full-Text Engine

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Fd.dll

2014.120.5000.0

661184

18-Jun-2016

01:49

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2014.120.5000.0

57024

18-Jun-2016

01:49

x64

SQL Server 2014 Integration Services

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:06

x86

Msdtssrvr.exe

12.0.5540.0

216768

27-Jan-2017

11:03

x64

Sql_is_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Reporting Services voor SQL Server 2014

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll.deploy

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll.deploy

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll.deploy

12.0.5540.0

147136

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.datarendering.dll

12.0.5540.0

147136

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy

12.0.5540.0

657088

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

12.0.5540.0

657088

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy

12.0.5540.0

321216

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

12.0.5540.0

321208

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy

12.0.5540.0

303296

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

12.0.5540.0

303296

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy

12.0.5540.0

158912

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

12.0.5540.0

158912

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy

12.0.5540.0

5565120

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.processingcore.dll

12.0.5540.0

5565120

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy

12.0.5540.0

108736

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.reportingservices.richtext.dll

12.0.5540.0

108736

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.sharepoint.server.dll

12.0.5540.0

239808

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.reportingservices.upgradescripts.dll

12.0.5540.0

477888

27-Jan-2017

11:04

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

52093632

27-Jan-2017

11:05

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

7423680

27-Jan-2017

11:06

x64

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

8571584

27-Jan-2017

11:05

x64

Reportingserviceslibrary.dll

12.0.5540.0

2015936

27-Jan-2017

11:06

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5540.0

110272

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5540.0

104640

27-Jan-2017

11:06

x64

Reportingservicesnativeserver.dll

2014.120.5540.0

100032

27-Jan-2017

11:06

x64

Reportingserviceswebserver.dll

12.0.5540.0

1542840

27-Jan-2017

11:06

x86

Reportingserviceswebuserinterface.dll

12.0.5540.0

2236600

27-Jan-2017

11:06

x86

Sql_rs_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

19110080

27-Jan-2017

11:01

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

SQL Server 2014 Management Studio

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.reportingservices.dataextensions.dll

12.0.5540.0

202944

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

12.0.5540.0

1412800

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.pssnapins.dll

12.0.5540.0

203456

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.dll

12.0.5540.0

317120

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2014.120.5540.0

1593024

27-Jan-2017

11:03

x86

Microsoft.sqlserver.xmltask.dll

12.0.5540.0

153792

27-Jan-2017

11:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Objectexplorer.dll

12.0.5540.0

3975360

27-Jan-2017

11:03

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2014.120.5540.0

110272

27-Jan-2017

11:03

x86

Sql_ssms_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Sqlps.exe

12.0.5540.0

73408

27-Jan-2017

11:04

x86

Txdatacollector.dll

2014.120.5540.0

285376

27-Jan-2017

11:00

x86

Hulpprogramma's voor SQL Server 2014 en Workstation Components

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Microsoft.analysisservices.dll

12.0.5540.0

1541312

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2014.120.5540.0

2141376

27-Jan-2017

11:04

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

12.0.5540.0

399544

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

12.0.5540.0

2035392

27-Jan-2017

11:05

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Microsoft.sqlserver.manageddts.dll

12.0.5540.0

531648

27-Jan-2017

11:06

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

35137216

27-Jan-2017

11:00

x86

Msmdlocal.dll

2014.120.5540.0

52093632

27-Jan-2017

11:05

x64

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

6739136

27-Jan-2017

11:03

x86

Msmgdsrv.dll

2014.120.5540.0

7423680

27-Jan-2017

11:06

x64

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

7116480

27-Jan-2017

11:00

x86

Msolap120.dll

2014.120.5540.0

8571584

27-Jan-2017

11:05

x64

Sql_tools_keyfile.dll

2014.120.5540.0

57016

27-Jan-2017

11:05

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

19110080

27-Jan-2017

11:01

x64

Xmsrv.dll

2014.120.5540.0

22251200

27-Jan-2017

11:03

x86

Verwijzingen

Writer Review: v-shysun
Tech Reviewer: sanat;ramakoni;leewoods;DS D- SQL Server Preview
Edit:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×