Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Overzicht

Deze cumulatieve update bevat alle hotfixes en regelgevende functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2018, inclusief hotfixes en regelgevende functies die zijn uitgebracht in eerdere cumulatieve updates. 

Deze cumulatieve update vervangt eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U moet altijd de meest recente cumulatieve update installeren.

Het kan nodig zijn om uw licentie bij te werken nadat u dit hotfix hebt geïnstalleerd om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die zijn opgenomen in deze of een eerdere cumulatieve update. (Dit geldt alleen voor klantlicenties.)

Zie cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics NAV 2018voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2018. Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten met Microsoft Dynamics NAV 2018.


Belangrijk
U wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of uw omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan interoperabiliteitsproblemen veroorzaken met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die zijn opgelost in deze cumulatieve update

De volgende problemen worden opgelost in deze cumulatieve update.

Platform hotfixes

ID

Titel

418207

Foutbericht 'Internetbrowser is niet geïnstalleerd' bij het openen van de startpaginakoppeling met Windows 11.

421837

De waarde van de besturingselementinstelling in Ingeschakeld = onwaar en Bewerkbaar = waar kan in WinClient niet worden gewijzigd.

Toepassings hotfixes 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

421425

Het account nee. wordt niet automatisch ingevuld bij het selecteren van het document Van toepassing. Nee. handmatig in het Algemeen Dagboek als de regels zijn gemaakt op basis van een afstemming van bankrekeningen.

Cash Management

TAB 81

415532

'Factuurrondrekening moet een waarde hebben in de klantenpostgroep: Code=XXX. Het foutbericht kan niet nul of leeg zijn, zelfs niet als de optie Factuur afronding is uitgeschakeld.

Financiën

COD 441 COD 442 COD 444

418625

Onjuiste afgedrukte verkoopfacturen en onjuiste BTW- en G/L-vermeldingen worden gemaakt voor de uiteindelijke factuur bij het wijzigen van de btw-productboekingsgroep na het posten van een vooruitbetalingsfactuur.

Financiën

TAB 15 TAB 252

418737

De details kunnen worden gewijzigd bij het aanvragen van goedkeuring in het algemene dagboek.

Financiën

COD 1543 COD 1550

420063

De btw-id wordt niet ingevuld in het Intrastat-logboek voor verzendingen van overdrachtsorders.

Financiën

PAG 5740 PAG 5743 PAG 5745 TAB 263 TAB 5740 TAB 5744 TAB 5746 REP 594

420251

In het rapport Schijfbelasting auth wordt de waarde van de velden gecontroleerd, met uitzondering van de partner-btw voor verzendingen en de landregio van origin voor verzendingen en ontvangstbevestigingen.

Financiën

REP 593

420257

In het rapport Intrastat - Controlelijst wordt gecontroleerd op de transportmethode in plaats van de btw van de partner voor verzendingen en de landregio van herkomst.

Financiën

REP 502 REP 593

421268

Het intrastat-bestand kan niet worden gemaakt als de Intrastat-code van een veld Land/regio van origin leeg is en het intrastat-bestand de Intrastat-code gebruikt in plaats van de land/regio van origin-code.

Financiën

REP 593

421536

Met de functie Snelstart worden afbreekstree streepjes genegeerd.

Integratie

COD 8614

416071

De voorraadwaarde wordt niet correct geherwaardeerd.

Voorraad

COD 22

415530

Kan de velden Van toepassing op/van toepassing van invoer niet in itembevestiging/verzendingsdocumenten invullen wanneer u de correctie = ja gebruikt bij het bijhouden van items.

Voorraad

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

420883

Het contact nee. kan niet worden bewerkt wanneer een taak wordt gemaakt op een verkoper/inkoper.

Marketing

PAG 5097

416968

In het rapport Inkooporder ziet u de BTW-id in plaats van het BTW-% in de regels.

Kopen

REP 1322

419804

"De transactie kan niet worden voltooid omdat er inconsistenties worden veroorzaakt in de G/L-invoertabel. Controleer waar en hoe de functie CONSISTENT ..." foutbericht bij het posten van een aankoopfactuur in valuta en geen BTW.

Kopen

COD 80 COD 90 TAB 49

414700

Het foutbericht 'Het resterende aantal in itemboekinvoer is te laag om hoeveelheid (basis)' te dekken bij het posten van de volgorde van de vergadering.

Verkoop

PAG 6510

417659

'Poging om te delen door nul'. foutbericht bij het posten van een verkoopfactuur.

Verkoop

TAB 37 TAB 39

418991

Slechts enkele adresvelden worden bijgewerkt in de verkoopopgave nadat het adres van de klant is gewijzigd.

Verkoop

TAB 36

420082

Het transactietype wordt gemaakt met een verkeerde waarde in de documentregel wanneer u de functie Document kopiëren in de regel Inkoop- of verkooporder gebruikt.

Verkoop

COD 6620

420915

De berekende geplande verzenddatum gebruikt de bedrijfsagenda met niet-werkdagen in plaats van de basiskalender in de servicecode van de verzendagent, waardoor een eerdere verzenddatum dan nodig is.

Verkoop

TAB 37

421158

Foutbericht 'Geprobeerd om te delen naar nul' bij het posten van een toepassing en een saldo met de functie Betalingstolerantie.

Verkoop

COD 426

421435

De logboeklijnen met verschillende land-/regiocodes worden gecombineerd tot één regel in het rapportagebestand.

BTW/btw/Intrastat

REP 593 TAB 263

Hotfixes voor lokale toepassingen 

AT - Oostenrijk

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

420593

Het Intrastat-bestand exporteert de velden in een onjuiste volgorde en exporteert niet de beschrijving van het tarief nee. in de Oostenrijkse versie.

Financiën

REP 593

420599

Het Bestand Intrastat voldoet niet aan de vereisten voor het ronden van decimalen voor factuur, statistisch bedrag, aanvullende eenheden en totaalgewicht in de Oostenrijkse versie.

Financiën

REP 593

DACH

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

416986

De Btw-adv. Niet. Acc. Controlerapport werkt niet correct als een rij Nee. wordt gebruikt voor dezelfde set-upcombinaties met verschillende gen. Boekingstypen in de DACH-versie.

Financiën

REP 11009

421444

De functie GetEntries in het Intrastat-logboek suggereert niet de juiste decimalen voor het gefactureerde bedrag en het statistische bedrag in de DACH-versie.

Financiën

REP 594 TAB 263

420794

Het controlelijstrapport en het formulierrapport moeten btw-partners valideren bij het groeperen van de regels in de Intrastat in de DACH-versie.

BTW/btw/Intrastat

REP 11012 REP 11013

DE - Duitsland

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

421444

De functie GetEntries in het Intrastat-logboek suggereert niet de juiste decimalen voor het gefactureerde bedrag en het statistische bedrag in de Duitse versie.

Financiën

REP 594 TAB 263

418961

Partner-btw-id is altijd QV999999999999999 in het intrastat-logboek als de zending is gemarkeerd als een handel van derden in de Duitse versie.

Financiën

TAB 263

ES - Spanje

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

415475

Het btw-bedrag en het EC-bedrag zijn onjuist bij het afdrukken van een BTW-verklaring met de instelling Totaaltype op EC in de Spaanse versie.

Financiën

REP 12

IT - Italië

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

415420

Regel nee. gerapporteerd in de <RiferimentoNumeroLinea> van de <DatiDDT->-blokken zijn niet uitgelijnd op de <NumeroLinea> van de <DettaglioLinee>-blokken van het E-Factuurbestand in de Italiaanse versie.

Financiën

COD 12179

416543

De Certificazione unica-functionaliteit groepeert de vermeldingen voor dezelfde leverancier niet in de Italiaanse versie.

Financiën

COD 12132 TAB 12116

416086

Het kostenbedrag is onjuist in de posten voor het grootboek bij het gebruik van btw-terugboeking in de Italiaanse versie.

Taken

COD 1004

NL - Nederland

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

420386

De gegevens van de klantrekening worden automatisch bijgewerkt in telebankvoorstel in de Nederlandse versie.

Financiën

TAB 287

RU - Rusland 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

415530

Kan de velden Van toepassing op/van toepassing van invoer in documenten voor het ontvangen/verzenden van items niet invullen wanneer u de correctie = ja gebruikt in items die worden bijgehouden in de Russische versie.

Voorraad

COD 99000830 PAG 6510 COD 12452

VERENIGD KONINKRIJK - Verenigd Koninkrijk

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

420675

Het foutbericht 'Controleer het maandnummer' wanneer u januari 2022 probeert op te geven als '2201', zoals wordt voorgesteld door een melding in de Britse versie.

Financiën

TAB 262

421113

De Intrastat-bestanden voor 2022 voor zendingen en ontvangstbewijzen zijn onjuist in de Britse versie.

Financiën

REP 593

Regelgevende functies 

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

418242

De Intrastat-indeling voor 2022 bijwerken.

Financieel beheer

COD 425 REP 593 TAB 263 COD 352 REP 11014 COD 11002 COD 10821 PAG 311 REP 10821 REP 11413

Lokale regelgevende functies 

DE - Duitsland

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

418257

Het ASCII-bestand voor Intrastat-export in de Duitse versie afschaafen.

Financieel beheer

REP 11014

IT - Italië

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

416692

Exporteert de juiste XML-knooppunten in het geval van het gebruik van de buitenlandse leverancier in de Italiaanse versie.

Financieel beheer

COD 12179 TAB 254 COD 12184 COD 12185 PAG 12203 TAB 12203

NA - Noord-Amerika

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

418604

Maak een aanvulling voor CFDI Carte de Porte in de Noord-Amerikaanse versie.

Financieel beheer

COD 10145 COD 1752 COD 27030 PAG 130 PAG 27010 PAG 27019 PAG 27021 PAG 27022 PAG 27023 PAG 27024 PAG 27025 PAG 27026 PAG 27027 PAG 27028 PAG 42 PAG 43 PAG 5703 PAG 5740 PAG 5740 PAG 57 10480 TAB 10002 TAB 110 TAB 14 TAB 27019 TAB 27021 TAB 27022 TAB 27023 TAB 27024 TAB 27025 TAB 27026 TAB 27027 TAB 27028 TAB 27029 TAB 36 TAB 5740 TAB 5744 XML 27019

NEE - Noorwegen

ID

Titel

Functioneel gebied

Gewijzigde objecten

409657

Nieuwe functie voor het indienen van btw in de Noorse versie.

Financieel beheer

COD 10 COD 1173 COD 1297 COD 1751 COD 6224 PAG 1173 PAG 1174 PAG 740 PAG 742 PAG 743 REP 743 REP 742 REP 742 TAB 1173 TAB 740 TAB 743 TAB 747 COD 1140 COD 1824 PAG 1823 PAG 502 TAB 11 10600 COD 1752 MANNEN 1030 PAG 10602 TAB 10602 TAB 10689 TAB 325 COD 10680 COD 10681 COD 10683 COD 10684 COD 10685 COD 10686 COD 10687 COD 10688 COD 10689 COD 10690 PAG 10692 PAG 10696 PAG 10697 PAG 10698 PAG 317 PAGEXT 10697 PAGEXT 10698 PAGEXT 10699 TAB 10686 TAB 10687 TAB 10688 TAB 256 TABEXT 10687 TABEXT 10688 TABEXT 10689 TABEXT 10689 TABEXT 10690

Oplossing

De microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voor handmatig downloaden en installeren vanuit het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update CU 48 voor Microsoft Dynamics NAV 2018

Welk hotfix-pakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update heeft meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en download een van de volgende pakketten, afhankelijk van de landversie van uw Microsoft Dynamics NAV 2018-database.

Land

Hotfix-pakket

AT - Oostenrijk

Het CU 48 NAV 2018 AT-pakket downloaden

AU - Australië

Download het CU 48 NAV 2018 AU-pakket

BE - België

Het CU 48 NAV 2018 BE-pakket downloaden

CH - Zwitserland

Download het CU 48 NAV 2018 CH-pakket

CZ- Tsjechisch

Het CZ-pakket VAN CU 48 NAV 2018 downloaden

DE - Duitsland

Het CU 48 NAV 2018 DE-pakket downloaden

DK - Denemarken

Het DK-pakket VOOR CU 48 NAV 2018 downloaden

ES - Spanje

Het ES-pakket CU 48 NAV 2018 downloaden

FI - Finland

Het CU 48 NAV 2018 FI-pakket downloaden

FR - Frankrijk

Het CU 48 NAV 2018 FR-pakket downloaden

IS - IJsland

Het IS-pakket CU 48 NAV 2018 downloaden

IT - Italië

Het IT-pakket VOOR CU 48 NAV 2018 downloaden

NA - Noord-Amerika

Het NA-pakket VOOR CU 48 NAV 2018 downloaden

NL - Nederland

Het CU 48 NAV 2018 NL-pakket downloaden

NEE - Noorwegen

Download het CU 48 NAV 2018 NO-pakket

NZ - Nieuw-Zeeland

Het NZ-pakket VAN CU 48 NAV 2018 downloaden

RU - Rusland

Het CU 48 NAV 2018 RU-pakket downloaden

SE - Zweden

Download het CU 48 NAV 2018 SE pakket

VERENIGD KONINKRIJK - Verenigd Koninkrijk

Download het CU 48 NAV 2018 UK-pakket

Alle andere landen

Het CU 48 NAV 2018 W1-pakket downloaden

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2018 installeren

Zie Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2018 installeren.

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics NAV 2018 hebben geïnstalleerd om deze hotfix toe te passen.

Meer informatie

Zie meer informatie over de terminologie van software-updates enMicrosoft Dynamics NAV 2018.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×