Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2016 voor alle landen en taalinstellingen.

Overzicht

Deze cumulatieve update omvat alle hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht voor Microsoft Dynamics NAV 2016, waaronder hotfixes en reglementaire functies die zijn uitgebracht in vorige cumulatieve updates. Opmerking U moet de database converteren als u een upgrade uitvoert van een eerdere cumulatieve update naar deze cumulatieve update. Zie voor meer informatie een database converteren in Help voor Microsoft Dynamics NAV.Met deze cumulatieve update vervangt u eerder uitgebrachte cumulatieve updates. U dient altijd de meest recente cumulatieve update te installeren.Het is mogelijk dat u uw licentie moet bijwerken na de implementatie van deze hotfix om toegang te krijgen tot nieuwe objecten die deel uitmaken van deze of een vorige cumulatieve update (dit geldt alleen voor klantlicenties). Zie uitgebrachte cumulatieve updates voor Microsoft Dynamics nav 2016voor een lijst met cumulatieve updates die zijn uitgebracht voor Microsoft dynamics NAV 2016. Cumulatieve updates zijn bedoeld voor nieuwe en bestaande klanten die werken met Microsoft Dynamics NAV 2016.BelangrijkU wordt aangeraden contact op te nemen met uw Microsoft Dynamics-partner voordat u hotfixes of updates installeert. Het is belangrijk om te controleren of de omgeving compatibel is met de hotfixes of updates die worden geïnstalleerd. Een hotfix of update kan leiden tot compatibiliteitsproblemen met aanpassingen en producten van derden die samenwerken met uw Microsoft Dynamics NAV-oplossing.

Problemen die worden opgelost in deze cumulatieve update

In deze cumulatieve update worden de volgende problemen opgelost:

Platform hotfixbestanden

-ID

Titel

377345

Fout opgetreden bij het maken van structuur van structuur structuur.

377577

Met een beveiligingsfilter kunt u geen nieuwe records maken.

377849

Uitgebreide tekstregels worden niet verwijderd wanneer u de betreffende verkoopregel op de pagina verkoop order verwijdert.

377874

De tabelkolom breedte klopt niet na de conversie van Word naar PDF.

377911

De Cronus-database bevat geen machtigingen voor objecten in het 12xxx-bereik.

377949

Het foutopsporingsprogramma loopt vast wanneer er meerdere NST worden uitgevoerd.

377950

Gebruikerspersonalisatie zorgt voor het opslaan van gegevens.

377964

Als u op de pijltoets drukt, wordt een volledige regel verwijderd.

377989

Microsoft. Dynamics. NAV. client werkt niet meer. De gebruiker moet het programma sluiten of fouten opsporen wanneer u een nieuwe koppeling toevoegt aan de pagina geregistreerde verzuim.

377992

De webclient loopt vast.

378012

U kunt geen structuur toevoegen op subpagina's als de weergegeven waarde niet beschikbaar is als OnOpen (VISIBLE = variableSetToFalse).

378030

MaxNoOfXMLRecords-instelling wordt genegeerd door de Dynamics NAV-client.

378033

Er treedt een fout op wanneer u probeert een record-ID te evalueren.

378036

OnValidate-abonnementen worden niet aangeroepen als er geen code is voor de OnValidate-trigger.

378040

In het IntelliSense-menu worden alleen de velden van de record voor de FromValue weergegeven wanneer u de functie SETRANGE gebruikt.

378059

Gemeld. Met SAVEas wordt de laatste fouttekst overschreven en GETLASTERRORTEXT leidt tot een misleidende fouttekst.

378068

in iOS-9.2.1 zijn er problemen met het weergeven van problemen in Dynamics NAV vergeleken met andere besturingssystemen en versies.

378074

Optie reeksen worden niet weergegeven met behulp van Intellisencse, tenzij de veld naam volledig is gekwalificeerd via de globale variabele van Rec.

378103

Fout treedt op wanneer u pagina's naar Word verzendt en vervolgens opslaat.

378110

Het bestand PerrsonalizationStore. XML wordt verwijderd na een mislukte verbinding.

378144

De client loopt vast wanneer u een notitie maakt op een pagina die wordt geopend via pagina. RunModal.

378152

Het bijschrift van de door configuratie gedefinieerde acties op het lint is ongedaan wanneer u deze aanpast.

378154

In SaveFilter wordt een fout gegenereerd wanneer een object wordt opgeslagen.

378161

De aangepaste besturingselementen van de invoegtoepassing CU, CU 3 en later in de webclient.

378189

Normaal personaliseren van gebruikers kon niet worden overschreven als de configuratie van Supergebruikers wordt gewijzigd.

378205

U kunt een uitbreiding met gegevensarchivering niet verwijderen als voor de primaire sleutel de velden Sum Index is gedefinieerd.

378210

De eerste parameter van de methode GET wordt behandeld als een veld in plaats van een record.

378288

Tabelveld structuur heeft nog steeds de eigenschap AltSearchField.

Toepassings hotfixbestanden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

377329

Fout met indirecte machtigingen met gewijzigd logboek geactiveerd.

Administratieve

COD 423

377860

De werkstroom goedkeuring van de aankoop order met het limiettype voorgoed keuring ingesteld op eerste gekwalificeerde goedkeurder maakt geen onverwachte vermeldingen voor goedkeuringsaanvraag.

Administratieve

COD 1535

378153

U kunt aankoop-en verkoopoffertes omzetten in aankoop/verkooporder waarbij een werkstroom is ingeschakeld voor aankoop/verkoopofferte en status ingesteld als goedkeuring in behandeling wanneer u de knop volgorde maken selecteert.

Administratieve

KABELJAUW 86 COD 96 PAG 9300

377811

De gewenste waarde van de bankrekening wordt niet verwijderd wanneer de Bank rekening voor klanten/leveranciers die wordt gebruikt als preferente bankrekening, wordt verwijderd.

Kasbeheer

TAB 287 TAB 288

378073

Als u een cheque van het betalingsjournaal voor meer dan één leverancier afdrukt, wordt het adres van de laatste leverancier onjuist weergegeven op alle pagina's.

Kasbeheer

REP 1401

378126

Het veld beginsaldo (LV) wordt niet weergegeven in het Bank rekening. -Detail rapport Proefbalans.

Kasbeheer

REP 1404

377791

' Gebruikers-SID moet een waarde hebben in personalisatie van gebruikers: gebruikers-SID = XX. Het foutbericht mag niet nul of leeg zijn "wanneer u een nieuwe gebruiker maakt.

Clientlease

PAG 9172

377912

Wanneer u een Excel-sjabloon opnieuw importeert met dimensies, worden onvoorspellijk gedrag veroorzaakt.

Clientlease

KABELJAUW 8611 COD 8618

378187

Er is een resterende hoeveelheid OHW voor de voltooide en gecorrigeerde productieorders.

Kostprijsberekeningen

TAB 5896

378321

Wanneer verbruik wordt geboekt voordat het bewerkingsplan aan de productieorder voor een project wordt toegevoegd, blijven de capaciteitskosten in OHW na de voltooiingskosten en zijn de kosten geherwaardeerd.

Kostprijsberekeningen

COD 5407

378004

Per ongeluk is het mogelijk om regels van een vooruitbetalingscreditnota te kopiëren in een nieuwe creditnota met behulp van de regels document kopiëren of geboekte documenten weergeven om de functies te omgekeerde.

Factuurkop

PAG 5850 PAG 5852 PAG 5855 PAG 5857 PAG 5854 PAG 5859 COD 6620 PAG 42 PAG 50 REP 292 REP 492

378025

Prestatieproblemen bij het plaatsen van een gefilterde dagboekbatch.

Factuurkop

COD 13 TABBLAD 232

378026

De client blokkeert de klant wanneer u een periodiek dagboekpost op de pagina Fin. dagboekbatches.

Factuurkop

COD 233

378043

De sjabloon algemeen is niet correct gefilterd in het algemene logboek.

Factuurkop

REP 2

378077

"Het is niet mogelijk om alle journalen te posten. De logboeken die niet konden werden gepubliceerd, zijn gemarkeerd in het foutbericht en er is geen journaal gemarkeerd.

Factuurkop

KABELJAUW 233 PAG 251

378099

Het rapport algemeen journaal testen geeft niet de juiste waarschuwing wanneer de geblokkeerde waarde is ingesteld op verzenden voor de klanten.

Factuurkop

REP 2

378111

Als u per ongeluk regels van een vooruitbetalingscreditnota kopieert in een nieuwe creditnota met behulp van de functies document kopiëren.

Factuurkop

KABELJAUW 6620 PAG 42 PAG 50 PAG 5850 PAG 5854 PAG 5855 PAG 5859 REP 292 REP 492

378137

Er ontbreekt een BTW-vermelding wanneer u een betaling boekt waarbij u bedragen betaalt waarbij u betaalt en de aftrek van de contantkorting en de BTW.

Factuurkop

REMBOURS 12

378204

' ' ' is geen geldige positiespecificatie voor het foutbericht Microsoft. Dynamics. NAV. runtime. NCLMetaTable de tabel ' wanneer u een weergave opslaat en probeert u deze later te openen.

Factuurkop

PAG 9241

378219

Machtigingsproblemen wanneer u klanten verwijdert.

Factuurkop

TAB 18

378065

Einddatum van de afschrijving wordt niet afgedrukt op het rapport vaste activa-lijst als de waarde fiscaal jaar 365 dagen is ingesteld op waar op de pagina voor het instellen van het afschrijvingsboek.

Vaste activa

REP 5601

378078

Beschrijving verdwijnt wanneer een nieuwe leverancier wordt gevalideerd voor de aanvraag. De werkbladpagina en de nieuwe Verwijzingsrecord voor items heeft een lege beschrijving.

Winkelvoorraad

COD 5702

378112

' U moet de kosten van een item toewijzen... Als u het foutbericht wilt sorteren wanneer u een factuur boekt, terwijl de artikelkosten al zijn toegewezen aan de verwante order.

Winkelvoorraad

KABELJAUW 64 COD 74

378089

De voorraadwaardering en de kostprijs per eenheid die is afgedrukt in het status rapport zijn onjuist.

Winkelvoorraad

REP 706

377907

Foutbericht ' het wijzigen van de capaciteit is mislukt ' wordt weergegeven als u de capaciteit van een resource die de dag moet bijwerken, moet bijwerken.

Arbeids

PAG 6013

378304

' Wilt u de naam van de record wijzigen? ' wordt weergegeven wanneer u de naam van een Projectdagboekbatch wijzigt.

Arbeids

PAG 201

377925

Onjuiste prestaties bij het berekenen van een planningsvoorstel.

Matige

COD 99000810

377956

Globale dimensie wordt niet ingevuld op de paginaonderdeel planning.

Matige

TAB 99000829 COD 99000813

377972

Als de pagina voor het delen van de STUKLIJST wordt uitgevoerd zonder filters, worden er onjuiste samengetelde materialen en totale kosten bedragen weergegeven.

Matige

COD 5870

378094

U kunt geen uitval boeking uitvoeren voor de bewerkingsregels van een subcontract.

Matige

KABELJAUW 5406 COD 5407 COD 5510-TAB 83

378095

Op de pagina met de aandelen van de STUKLIJST wordt de waarde van de capaciteitskosten met de verkeerde decimale waarde weergegeven wanneer de planning van de werkplaats in uren wordt gemeten en de bewerkingsregel minuten is.

Matige

COD 5836

378048

"De eenheid van de maateenheid XX voor artikel YYY bestaat niet. Foutbericht over velden en waarden "wanneer u de pagina kostenaandeel STUKLIJST opent, inclusief een Phantom-STUKLIJST met een andere eenheid dan voor het bovenliggende item, wordt het foutbericht ' identificatie velden en waarden ' weergegeven.

Matige

COD 5870

378057

Wanneer u de pagina met de aandelen voor STUKLIJSTEN van het bovenste item weergeeft, wordt het uitvalpercentage van de onderdelen van de Phantom-STUKLIJST niet aangehouden.

Matige

COD 5870

378100

Onjuiste prestaties bij het berekenen van een planningsvoorstel.

Matige

KABELJAUW 99000810 COD 99000774

378000

Het Artikelnr. Wanneer er geen kruisverwijzing is gedefinieerd, wordt het veld op een artikelkaart niet meegenomen.

Gekocht

TAB 27 TAB 39

378141

Als u het veld voor de boekingsdatum valideert in een document met een inkoopfactuur met een gekoppelde vermelding op de pagina voor het inkomende document, worden de geïmporteerde datums overschreven.

Gekocht

TAB 36 TAB 38

378302

Het aant. te ontvangen en hvh. velden naar facturen zijn onjuist op een inkooporderregel van een verzendingsregel na gedeeltelijke ontvangst en verzendings posten.

Gekocht

COD 80 TAB 39

377455

' De taalcode moet een waarde bevatten in de kop tekst met uitgebreide tekst: ' het foutbericht wordt weergegeven wanneer u probeert een uitgebreide tekst te maken waarbij de taalcode leeg is en de waarde van de taal wordt ingesteld op ONWAAR.

Vertegenwoordiger

TAB 279

378027

De buffer voor de regelnummers bestaat al. Identificatie velden en waarden: oude regelnummer = ' 10000 ' ' foutbericht wanneer u document in verkoopcreditnota kopieert, waarbij de exacte instelling voor de verplichte Kostenomkering wordt toegepast.

Vertegenwoordiger

COD 6620

378182

De factuurkorting. Het veld code moet niet worden ingesteld op leeg op de pagina klant als u een nieuwe klant van een contactpersoon maakt met behulp van een sjabloon waarvoor dit veld niet op de hoogte was.

Vertegenwoordiger

TAB 5050

378183

"De koptekst van de verkoopfactuur bestaat al. Kenmerkvelden en waarden "als u een verkoopdocument probeert te verwijderen dat nog niet is gepubliceerd als u hetzelfde serienummer voor de facturen en geboekte facturen gebruikt, moet u dit foutbericht verwijderen.

Vertegenwoordiger

TAB 36 TAB 38 TAB 5900

378280

De klantstatistieken doen geen rekening met verkoopregel type = resource. Daarom worden in sommige velden onjuiste waarden weergegeven.

Vertegenwoordiger

COD 5836

378284

Wanneer u AssistEdit kiest in Nee. Reeksveld in een assemblageorder wordt een onjuiste code weergegeven die momenteel niet wordt gebruikt.

Vertegenwoordiger

TAB 900

378157

Als u een creditnota boekt met een artikeltoeslag die is toegewezen aan een eerdere verzending, wordt deze fout in het Intrastat-dagboek onjuist voorgesteld.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 594

377903

Er is sprake van een of meer reserverings vermeldingen voor het artikel X, dat mogelijk wordt verstoord wanneer u deze negatieve correctie uitvoert. Wilt u doorgaan? ' foutbericht ' wanneer u een Warehouse-artikeldagboek post.

Magazijn

COD 7304

378067

Er wordt een magazijn pick gemaakt als de optie gerichte opslag en kiezen niet wordt gebruikt. De prioriteit van de standaardopslaglocatie wordt niet geëerbiedigd wanneer u de pick voor een artikel genereert dat zich in meerdere bakken bevindt.

Magazijn

COD 7312

Hotfixes voor lokale toepassingen

BIJ-Oostenrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

377991

Er wordt een voorraadpick geplaatst wanneer u de gerelateerde verkooporder verkoopprijst naar een aankoop die nog niet is ontvangen in de Oostenrijkse versie.

Magazijn

KABELJAUW 7302 COD 7322

AU-Australië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378130

De foutmelding ' u kunt de transactie niet terugdraaien omdat dit een niet-sluitende saldo is ' wanneer u een betalingsjournaal omkeert in de Australische versie.

Factuurkop

REMBOURS 13

CH-Zwitserland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378188

Wanneer u het ESR-bestand importeert, is de machtiging voor wijzigen van de instelling voor de ESR vereist als u de optie back-up maken gebruikt in de lijst van de ESR-installatie in de Zwitserse versie.

Factuurkop

KABELJAUW 3010531 COD 3010831 REP 3010541 REP 3010542

CZ-Tsjechisch

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378217

Voorschot brief en Extern documentnr. in de Tsjechische versie.

Factuurkop

COD 31020

378224

Het bedrag van de kas Bureau moet worden berekend op basis van het bedrag inclusief BTW in de Tsjechische versie.

Factuurkop

PAG 11747

378230

Het verwijderen van de rapporten 31052, 31053 en 31054 in de Tsjechische versie.

Factuurkop

PAG 256 REP 31051 REP 31052 REP 31053 REP 31054

378240

Het rapport onjuiste totale BTW-aangifte in de Tsjechische versie.

Factuurkop

VERKOPER 12

378250

BTW-beheerrapport-partner identificatie voor interne documenten, oplossing voor exporteren naar XML en oplossing voor de functie BTW-vermeldingen weergeven in de Tsjechische versie.

Factuurkop

REMBOURS 11 REMBOURS 13 COD 31100 REMBOURS 370 PAG 283 PAG 39 TABBLAD 254 31103

378254

De lengte van het externe document verlengen. veld naar 35 in de Tsjechische versie van de tabellen 11704, 11706, 11708, 11710, 11730, 11731, 11735, 11736, 274 en 1296.

Factuurkop

TABBLAD 11704 TAB 11708 11706 TABBLAD 11710 11730 TABBLAD 11731 11735 11736 1296 TABBLAD 274 TABBLAD

378276

Demo gegevens correctie in de Tsjechische versie.

Factuurkop

N/A

378241

De PostResourceConsumption-aanpassingsfunctie: het veld BTW-boekingsgroep invullen van assemblageregels in de Tsjechische versie.

Matige

COD 900

378168

Het veld variabele Symbol wordt niet correct berekend op basis van het factuurnummer van de leverancier. of leverancier CR. Memo nummer velden in de geboekte aankoopdocumenten in de Tsjechische versie.

Gekocht

KABELJAUW 11711 COD 90

378232

De functie print BTW in de Tsjechische versie opgelost.

Vertegenwoordiger

TAB 113 TAB 115

DE-Duitsland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378198

De geboekte fysiek. Voorraadpick. Order toelichting. de pagina bevat geen zinvolle informatie in de Duitse versie.

Magazijn

PAG 5005373

DK-Denemarken

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378120

De regelkorting moet worden weergegeven op het regelniveau van het OIOUBL-rapport in de Deense versie.

Vertegenwoordiger

COD 13609

378054

De foutmelding ' de tekenreeks is X, maar moet kleiner zijn dan of gelijk zijn aan X tekens ' wanneer u probeert een elektronische factuur te maken (OIOUBL) en het veld land/regio code langer is dan twee tekens in de Deense versie.

Vertegenwoordiger

KABELJAUW 13609 COD 13611 COD 13612 COD 13616 79

ES-Spanje

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378044

Het totale bedrag in de koptekst van het 340-declaratie bestand klopt niet als het BTW-geld facturen bevat die niet in dezelfde periode zijn betaald in de Spaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

378269

Het BTW-registratienummer veld wordt onjuist geëxporteerd voor EU-klanten en leveranciers in de 340-declaratie, als dit al de waarde land/regio code bevat in de Spaanse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 10743

FR-Frankrijk

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

377994

De lokale variabelen ReceivablesAccount en PayablesAccount voor de functies PostCust en PostVend in codeunit 12 zijn leeg voor de functionaliteit van de functie uitstellen in de Franse versie.

Factuurkop

REMBOURS 12

IT-Italië

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378061

Het berekende plafond bedrag verwijst naar de bewerkings datum van de aankoopfactuur in plaats van de documentdatum in de Italiaanse versie.

Factuurkop

TAB 12187

378199

Aankoop facturen waarbij de categorie BTW-payers fiscaal moet worden gerapporteerd in Certificazione Unica, ook als er geen bronbelasting bedragen zijn berekend in de Italiaanse versie.

Gekocht

COD 12101

378267

"De lengte van de tekenreeks is [XX], maar moet minder dan of gelijk zijn aan 10 tekens" foutbericht als u probeert een betaaldatum regel te wijzigen die is gekoppeld aan een verkooporderdocument met een nummerreeks van meer dan tien tekens in de Italiaanse versie.

Vertegenwoordiger

TAB 12170

Nee-Noorwegen

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

377938

Het rapport rentefacturen berekent onjuiste totalen wanneer u de parameter MIR detail weergeven gebruikt in de Noorse versie.

Factuurkop

REP 118

RU-Rusland

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378064

Het systeem blokkeert het boeken van een verkoop corr. Factura-factuurrecord (creditnota) wanneer de waarde rode Storno inschakelen is ingesteld op Ja in de Russische versie.

Factuurkop

COD 12422

377995

Verkeerde informatie op de pagina BTW-verkoop dagboek voor specifieke scenario's in de Russische versie.

Factuurkop

REP 12456

378113

In het rapport van de grootboekrekening wordt het onverwachte resultaat weergegeven in de Russische versie.

Factuurkop

REP 12437 REP 12441

378116

In het rapport Customer Accounting Card wordt het onverwachte resultaat weergegeven in de Russische versie.

Factuurkop

REP 12437 REP 12441

378139

De pagina voor het aangaan van een contante cash flow kon niet vanuit de geboekte record worden afgedrukt wanneer u de optie betalingen handmatig controleren in de Russische versie gebruikt.

Factuurkop

REMBOURS 12

378258

Het systeem is zeer traag bij het voorbereiden van gegevens voor het export rapport BTW-grootboek in de Russische versie.

Factuurkop

REP 12460

SE-Zweden

-ID

Titel

Functiegebied

Gewijzigde objecten

378311

De #RAR informatie in het SIE-bestand klopt niet als de boekingsperiode korter is dan 12 maanden in de Zweedse versie.

Factuurkop

REP 11207

378051

Het veld transport methode mag niet verplicht zijn voor het rapport Intrastat-Controlelijst in de Zweedse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 502

378231

Als u het rapport BTW-INTRACOMM. aangifte met meer dan één pagina exporteert, tonen sommige van de velden op de eerste pagina de tekenreeks #Error in plaats van de juiste waarde in de Zweedse versie.

VAT/Sales Tax/Intrastat

REP 19

Oplossing

De Microsoft Dynamics NAV-updatebestanden verkrijgen

Deze update is beschikbaar voorhand matig downloaden en installeren van het Microsoft Downloadcentrum.

Cumulatieve update van CU 05 voor Microsoft Dynamics NAV 2016

Welk hotfixpakket u wilt downloaden

Deze cumulatieve update bevat meerdere hotfix-pakketten. Selecteer en Download één van de volgende pakketten, afhankelijk van de land versie van de Microsoft Dynamics NAV 2016-database:

Land

Hotfixpakket

BIJ-Oostenrijk

Download het ATKB3145855-pakket

AU-Australië

Download het AUKB3145855-pakket

TE-België

Download het BEKB3145855-pakket

CH-Zwitserland

Download het CHKB3145855-pakket

CZ-Tsjechisch

Download het CZKB3145855-pakket

DE-Duitsland

Download het DEKB3145855-pakket

DK-Denemarken

Download het DKKB3145855-pakket

ES-Spanje

Download het ESKB3145855-pakket

FI-Finland

Download het FIKB3145855-pakket

FR-Frankrijk

Download het FRKB3145855-pakket

IS-IJsland

Download het ISKB3145855-pakket

IT-Italië

Download het ITKB3145855-pakket

NB-Noord-Amerika

Download het NAKB3145855-pakket

NL-Nederland

Download het NLKB3145855-pakket

Nee-Noorwegen

Download het NOKB3145855-pakket

NZ-Nieuw-Zeeland

Download het NZKB3145855-pakket

RU-Rusland

Download het RUKB3145855-pakket

SE-Zweden

Download het SEKB3145855-pakket

VK (Verenigd Koninkrijk)

Download het GBKB3145855-pakket

Alle andere landen

Download het W1KB3145855-pakket

Een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2016 installeren

Lees hoe u een cumulatieve update voor Microsoft Dynamics NAV 2016 installeert.

Vereisten

U kunt deze hotfix alleen toepassen als Microsoft Dynamics NAV 2016 is geïnstalleerd.

Meer informatie

Zie de terminologie van software-updates en Microsoft Dynamics NAV 2016voor meer informatie.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×