Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

Dit artikel bevat een volledige beschrijving van de wijzigingen die zijn opgenomen in cumulatieve update 7 voor Microsoft System Center Operations Manager 2007 R2.

Cumulatieve update 7 voor Operations Manager 2007 R2 bevat alle eerdere cumulatieve updates voor Operations Manager 2007 R2 en bevat alle platformoverschrijdende updates.

Problemen die zijn opgelost in cumulatieve update 7

Cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 lost de volgende problemen op:

 • Console presteert slecht wanneer gebruikersrollen worden gebruikt voor het bereik van objecttoegang.

 • Beschikbaarheidsgegevens worden niet weergegeven voor de huidige dag waarop dagelijkse aggregatie wordt gebruikt.

 • Gedrag is inconsistent tussen sommige weergaven op de webconsole en de console.

 • Logboekbestanden worden niet overgevouwen wanneer het Unicode-logboekbestand wordt bewaakt.

 • Er zijn verschillende beveiligingsproblemen opgelost.


Cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 lost de volgende platformoverschrijdende problemen op:

 • Statistieken over de prestaties van logische schijven worden niet verzameld voor sommige volumetypen op Solaris-computers.

 • Sommige netwerkadapters op HP-UX-computers worden mogelijk niet gedetecteerd.

 • Prestatiestatistieken van netwerkadapters worden niet verzameld voor HP-UX-netwerkadapters.

 • De Solaris 8- en 9-agent mag niet opnieuw worden opgestart na een onrustige afsluiting.


Cumulatieve update 7 verkrijgen en installeren voor System Center Operations Manager 2007 R2

Informatie over downloaden

Cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 kan worden gedownload via het Microsoft Downloadcentrum.

Downloaden download nu het pakket cumulatieve update 7.


Installatie-informatie

Aanbevolen installatievolgorde

U wordt aangeraden deze cumulatieve update in de volgende volgorde te installeren:

 1. Hoofdbeheerserver (RMS)

 2. Operations Manager-database. Werk de Operations Manager-database handmatig bij door het opgenomen opgeslagen procedurebestand uit te voeren dat in de volgende secties wordt besproken:

 3. Management packs die worden besproken in de sectie Management packs importeren. Importeer deze management packs handmatig.

 4. Secundaire beheerservers

 5. Gatewayservers

 6. Update van agent. Implementeer de update naar agents die een installatie op basis van detectie hebben gebruikt.

 7. Operations-consolerolcomputers

  Opmerking Wanneer u deze rol bijwerkt, selecteert u de optie Server bijwerken uitvoeren in het dialoogvenster Software-update .

 8. Web Console-serverfunctiecomputers

 9. Handmatig geïnstalleerde agents. Pas de agentupdate toe.

 10. ACS-functiecomputers (Audit Collection Services)


Opmerking Nadat u de cumulatieve update hebt toegepast op ACS-computers, voert u de volgende stappen uit:

 1. Net stop adtserver.

 2. Voer DbUpgV6toV7.sql uit.

 3. Net start adtserver.


Zie de sectie 'Handmatige bewerkingen die moeten worden uitgevoerd nadat u de ACS-collector hebt bijgewerkt' voor instructies over het uitvoeren van DbUpgV6toV7.sql.

Opmerkingen bij de installatie

Wanneer u een onderdeel bijwerkt met behulp van het welkomstscherm van het installatieprogramma, moet u drie update-installatieprogramma's voltooien. Wanneer u een onderdeel zoals RMS bijwerkt, wordt elk installatieprogramma gestart en moet u op Voltooien klikken wanneer de update is voltooid. Vervolgens wordt het volgende installatieprogramma automatisch gestart.

Installatiestappen

Voer de volgende stappen uit om de bestanden uit deze update te extraheren:

 1. Kopieer het volgende bestand naar een lokale map of een beschikbare netwerkshare:

  SystemCenterOperationsManager2007-R2CU7-KB2783850-X86-X64-IA64-ENU.MSI

 2. Voer dit bestand lokaal uit op elke toepasselijke computer. Voer dit bestand bijvoorbeeld uit op de hoofdbeheerserver (RMS).

 3. Selecteer in het venster System Center Operations Manager 2007 Software Update de updateoptie voor de rol die wordt bijgewerkt.


Aanbevolen stappen voor het toepassen van deze cumulatieve update op een geclusterde hoofdbeheerserver

Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de aanbevolen instructies voor het toepassen van deze cumulatieve update op een geclusterde hoofdbeheerserver:

Een SCOM-hotfix toepassen op een geclusterde RMS

Handmatige bewerkingen die moeten worden uitgevoerd nadat u de hoofdbeheerserver en het datawarehouse hebt bijgewerkt

De SQL-scripts uitvoeren

Deze update bevat oplossingen die handmatig moeten worden toegepast. Deze oplossingen worden toegepast door het bestand c:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850 \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql uit te voeren voor het Operations Manager-datawarehouse (OperationsManager) DW) en door het bestand c:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate\CU_Database.sql uit te voeren op de Operations Manager-database (OperationsManager). Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Meld u aan bij de computer waarop de Operations Manager 2007-database wordt gehost met behulp van een gebruikersaccount met sa-rechten (database systeembeheerder) voor het exemplaar van de Operations Manager 2007-database. Als u de database-update op afstand wilt uitvoeren, meldt u zich aan bij een computer die als host fungeert voor SQL Server Management Studio met behulp van een gebruikersaccount met de juiste SA-rechten voor de Operations Manager 2007-database.

 2. Voer SQL Server Management Studio uit.

 3. Maak in het dialoogvenster Verbinding maken naar server verbinding met het exemplaar van SQL Server dat als host fungeert voor de Operations Manager-database. De standaarddatabasenaam is OperationsManager.

 4. Klik op de werkbalk op Nieuwe query.

 5. Gebruik op de werkbalk SQL Editor de optie Beschikbare databases om de Operations Manager-database te selecteren.

 6. Klik in het menu Bestand op Openen, blader naar C:\program files (x86)\System Center 2007 R2 hotfix utility\KB2783850\SQLUpdate, selecteer het bestand CU_Database.sql dat is geëxtraheerd door het Windows-installatieprogramma (.msi bestand) en klik vervolgens op Openen.

 7. Wanneer het bestand is geladen, klikt u op Uitvoeren in de werkbalk SQL Editor.

 8. Bekijk het deelvenster Berichten om te controleren of de Transact-SQL-opdrachten zijn uitgevoerd.

 9. Sluit SQL Server Management Studio af.

 10. Herhaal stap 1 tot en met 8 voor het Operations Manager-datawarehouse. Maak echter verbinding met het exemplaar van SQL Server dat als host fungeert voor het Operations Manager-datawarehouse en voer vervolgens het bestand \SQLUpdate\CU_DataWarehouse.sql uit.
Handmatige bewerkingen die moeten worden uitgevoerd nadat u de ACS-collector hebt bijgewerkt

De SQL-scripts uitvoeren

Deze update bevat oplossingen die handmatig moeten worden toegepast. Deze oplossingen worden toegepast door het bestand %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql uit te voeren op de ACS-database (OperationsManagerAC2). Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Meld u aan bij de computer waarop de ACS-database wordt gehost met behulp van een gebruikersaccount met sa-rechten (database systeembeheerder) voor het exemplaar van de ACS-database. Als u de database op afstand wilt bijwerken, meldt u zich aan bij een computer die als host fungeert voor SQL Server Management Studio met behulp van een gebruikersaccount met de juiste SA-rechten voor de ACS-database.

 2. Voer SQL Server Management Studio uit.

 3. Maak in het dialoogvenster Verbinding maken naar server verbinding met het exemplaar van SQL Server dat als host fungeert voor de ACS-database. De standaarddatabasenaam is OperationsManagerAC2.

 4. Klik op de werkbalk op Nieuwe query.

 5. Gebruik in de werkbalk SQL Editor de optie Beschikbare databases om de ACS-database te selecteren.

 6. Klik in het menu Bestand op Openen, selecteer het bestand %SystemDrive%\Windows\System32\Security\AdtServer\DbUpgV6toV7.sql dat is geïnstalleerd door het Windows-installatieprogramma (.msi bestand) en klik vervolgens op Openen.

 7. Wanneer het bestand is geladen, klikt u op Uitvoeren in de werkbalk SQL Editor.

 8. Bekijk het deelvenster Berichten om te controleren of de Transact-SQL-opdrachten zijn uitgevoerd.

 9. Sluit SQL Server Management Studio af.De management packs importeren

De management packs die zijn opgegeven in de map ManagementPacks, moeten handmatig worden geïmporteerd met behulp van de wizard Management packs importeren in de Operations-console.

De volgende bijgewerkte management packs bevinden zich in de map ManagementPacks van de pakketinstallatie:

 • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp

 • Microsoft.SystemCenter.WebApplication.Library.mp

 • Microsoft.SystemCenter.WSManagement.Library.mp


Werk het Web.Config-bestand bij op de serverfunctiecomputers van de webconsole

Voeg de volgende configuratie toe aan het Web.Config-bestand op de webconsoleserver om ervoor te zorgen dat alle cookies die door de webconsole worden gemaakt, niet kunnen worden geopend door de client-cscript:

<httpCookies httpOnlyCookies="true"/>Als de webconsole echter is geconfigureerd om te worden uitgevoerd onder SSL, voegt u in plaats daarvan de volgende configuratie toe aan het Web.Config-bestand om ervoor te zorgen dat alle cookies zijn versleuteld:

<httpCookies httpOnlyCookies="true" requireSSL="true"/>Opmerking Er hoeft slechts één van deze regels aan het Web.Config bestand te worden toegevoegd. Als u een van deze regels wilt toevoegen, schuift u omlaag in het Web.Config bestand totdat u de tag <system.web> ziet en voegt u direct na de regel met <system.web-> de juiste nieuwe regel toe.

Bijgewerkte ondersteuningsprogramma's die zijn opgenomen in deze cumulatieve update

Het volgende bijgewerkte bestand in de map SupportTools ondersteunt de upgrade van Microsoft SQL Server 2005 Reporting Services naar SQL Server 2008 Reporting Services en van SQL Server 2008 Reporting Services naar SQL Server 2008 R2 Reporting Services:

SRSUpgradeTool.exeNote Gebruik de juiste platformversie van dit bestand in plaats van het bestand dat is opgegeven in de map SupportTools van de Operations Manager 2007 R2-distributiemedia.

Geavanceerde installatie-instructies bij een opdrachtprompt

Het installatieprogramma (hotfix-hulpprogramma) dat van deze site wordt gedownload, pakt de bootstrapping-toepassing en de benodigde MSP-bestanden uit om cumulatieve update 7 te installeren voor System Center Operations Manager 2007 R2. Het is beter om het hotfix-hulpprogramma op elke computer uit te voeren en cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 te implementeren met behulp van de GUI-interface die wordt aangeroepen nadat u het hotfix-hulpprogramma hebt uitgevoerd. U kunt echter meerdere installaties van het hotfix-hulpprogramma voorkomen door de uitgepakte map en bestanden naar de juiste computers te kopiëren. Deze bestanden worden door het hulpprogramma hotfix uitgepakt naar de volgende locatie:

\Program Files (x86)\System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850\Als u besluit cumulatieve update 7 te installeren voor System Center Operations Manager 2007 R2 bij een opdrachtprompt, gebruikt u de volgende opdracht:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB<#>-x86.msp /amd64msp:KB<#>-x64.msp /ia64msp:KB<#>-ia64.msp /x86locmsp:KB<#>-x86-<LOC>. msp /amd64locmsp:KB<#>-x64-<LOC>.msp /ia64locmsp:KB<#>-ia64-<LOC>.msp /UpdateAgent /Silent /norebootNote De vlag /Silent is niet nodig als u cumulatieve update 7 wilt installeren voor System Center Operations Manager 2007 R2 met behulp van de GUI-interface. Vervang de parameter<LOC> door de juiste taalcode voor de update die u hebt gedownload. Vervang de parameter <#> door het Microsoft Knowledge Base-artikelnummer voor deze cumulatieve update.

Voer bijvoorbeeld de volgende opdracht uit voor de Engelse versie van cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2:

SetupUpdateOM.exe /x86msp:KB2783850-x86.msp /amd64msp:KB2783850-x64.msp /ia64msp:KB2783850-ia64.msp /x86locmsp:KB2783850-x86-ENU.msp /amd64locmsp:KB2783850-x64-ENU.msp /ia64locmsp:KB2783850-ia64-ENU.msp /UpdateAgent /Silent /noreboot

Geavanceerde installatie-instructie voor het handmatig bijwerken van agents

Met cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 kunt u agents handmatig bijwerken zonder de volledige inhoud van het pakket te kopiëren. Voer de volgende stappen uit om updates naar een agent te implementeren:

 1. Installeer het hotfix-hulpprogramma met behulp van de instructies in de sectie Geavanceerde installatie-instructies bij een opdrachtprompt. De bestanden die u nodig hebt om de agent bij te werken, bevinden zich standaard op de volgende locatie:

  C:\Program Files (x86)\System Center 2007 R2 Hotfix Utility\KB2783850

 2. Kopieer de juiste MSP-bestanden naar een map naar keuze (bijvoorbeeld C:\temp\CU7_Agent) op elke computer waarop u de agent handmatig wilt bijwerken.

 3. Voer de volgende twee opdrachten uit vanaf een opdrachtprompt vanuit de map die de updatebestanden bevat. Deze map is C:\temp\CU7_Agent als u de suggestie hier volgt. Bijvoorbeeld (x64-architectuur en Engelse taal):

  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-Agent.msp" REBOOT="ReallySuppress"

  msiexec.exe /p "C:\temp\CU7_Agent\KB2783850-x64-ENU-Agent.msp" REBOOT="ReallySuppress"


Installeer de Linux- en UNIX-management packs en werk vervolgens de Linux- en UNIX-agents bij

Cumulatieve update 7 voor System Center Operations Manager 2007 R2 bevat nieuwe agents en management packs voor alle ondersteunde Linux- en UNIX-besturingssystemen. Als u cumulatieve update 7 volledig wilt installeren, moet u deze stappen volgen om ervoor te zorgen dat uw bewaking van Linux en UNIX computers up-to-date is:

 1. Download en installeer de bijgewerkte management packs vanaf de volgende Microsoft-website:

  System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Monitoring Management Packs

 2. Importeer het bijgewerkte management pack voor elke versie van Linux of UNIX die u in uw omgeving bewaakt.

 3. Gebruik de wizard Detectie van Operations Manager 2007 R2 om de Linux- en UNIX-computers die u bewaakt, opnieuw te detecteren. Nadat u de computers opnieuw hebt gedetecteerd, worden de agents op deze computers automatisch bijgewerkt.


Met deze update worden bijgewerkte UNIX- en Linux-agents geïnstalleerd en met deze update worden oudere UNIX- en Linux-agents in de volgende map verwijderd:

Program Files\System Center Operations Manager 2007\AgentManagement\UnixAgentsDe bijgewerkte agents hebben bestandsnamen met de volgende indeling en versienummer 318:

scx-1.0.4-318-servertype.serverversie.architectuur.pakkettypeOpmerkingen

 • Het tijdelijke servertype vertegenwoordigt de naam van het UNIX- of Linux-serverproduct.

 • De tijdelijke serverversie vertegenwoordigt het versienummer van het servertype.

 • De tijdelijke aanduidingsarchitectuur vertegenwoordigt de processorarchitectuur van de doelcomputer.

 • Het type tijdelijke aanduiding voor het pakket vertegenwoordigt het type installatiebestand.


Het volgende is bijvoorbeeld de bestandsindeling voor de agent voor SUSE Linux Enterprise Server 10 (x86):

scx-1.0.4-318-sles.10.x86.rpmDe agents die zijn opgenomen in Systems Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Cumulative Update 5 hebben een versienummer 277. Alle agentbestanden voor dit versienummer worden verwijderd tijdens de installatie van deze update.

De agents die zijn opgenomen in System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Cumulative Update 2 (hotfix 979490) hebben een versienummer van 258. Alle agentbestanden voor dit versienummer worden verwijderd tijdens de installatie van deze update.

De agents die zijn opgenomen in System Center Operations Manager 2007 R2 Cross Platform Agent Update (hotfix 973583) hebben een versienummer 252. Alle agentbestanden voor dit versienummer worden verwijderd tijdens de installatie van deze update.

De agents die zijn opgenomen in de oorspronkelijke release van System Center Operations Manager 2007 R2 hebben versienummer 248. Deze bestanden worden niet verwijderd tijdens de installatie. Deze bestanden worden echter vervangen door bestanden van 1 kilobyte (KB). U kunt deze 1 KB-bestanden verwijderen. Deze bestanden zijn als volgt:

 • scx-1.0.4-248.aix.5.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.aix.6.ppc.lpp.gz

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv2.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.ia64.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.hpux.11iv3.parisc.depot.Z

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.4.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.rhel.5.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x64.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.10.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.sles.9.x86.rpm

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.10.x86.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.8.sparc.pkg.Z

 • scx-1.0.4-248.solaris.9.sparc.pkg.Z


Bestandsnaam

Versie

Serverfunctie

Agentrol

Gatewayrol

ACS-rol

X-Plat-rol

Access_Violation_-_Unsuccessful_Logon_Attempts.rdl

Niet van toepassing

X

ActionsPane.ascx

Niet van toepassing

X

AdtAgent.exe

6.1.7221.110

X

X

AdtServer.exe

6.1.7221.110

X

AdtSrvDll.dll

6.1.7221.110

X

AlertPropertypage5.ascx

Niet van toepassing

X

AuditingMessages.dll

6.1.7221.110

X

Blank.aspx

Niet van toepassing

X

DataViews.js

Niet van toepassing

X

DetailsTypeAlert.aspx

Niet van toepassing

X

DetailsTypePerformance.aspx

Niet van toepassing

X

DetailsTypeTaskStatus.aspx

Niet van toepassing

X

DisableForwarding.ps1

Niet van toepassing

X

EnableForwarding.ps1

Niet van toepassing

X

EventCommon.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Forensic_-_All_Events_For_Specified_User.rdl

Niet van toepassing

X

FormatTracing.cmd

Niet van toepassing

X

X

X

HeaderControl.ascx

Niet van toepassing

X

HealthExplorer.css

Niet van toepassing

X

HealthExplorerView.ascx

Niet van toepassing

X

HealthService.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServiceMessages.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServicePerformance.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HealthServiceRuntime.dll

6.1.7221.110

X

X

X

HSLockdown.exe

6.1.7221.110

X

X

X

Login.aspx

Niet van toepassing

X

MainStyles.css

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.DataWarehouse.DataAccess.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.DataWarehouse.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.Notification.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.HealthService.Modules.WorkflowFoundation.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.EnterpriseManagement.Modules.Azure.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Console.psc1

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.dll-help.xml

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Format.ps1xml

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Functions.ps1

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.NonInteractiveStartup.ps1

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Startup.ps1

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.ClientShell.Types.ps1xml

Niet van toepassing

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Common.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.CommonSetup.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.DataAbstractionLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.OperationsManager.Web.ConsoleFramework.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Authoring.resources.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Reporting.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Common.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.Mom.ConfigServiceHost.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.DataAccessLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.DiscoveryDatabaseAccess.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Modules.ClientMonitoring.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Modules.DataTypes.dll

6.1.7221.110

X

X

X

Microsoft.Mom.RecorderBarBHO.dll

1.0.0.2

X

Microsoft.Mom.Sdk.ServiceDataLayer.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.Sdk.ServiceHost.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.ServiceCommon.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Common.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Components.dll

6.1.7221.110

X

Microsoft.MOM.UI.Console.exe

6.1.7221.110

X

Microsoft.Mom.UI.Wrappers.dll

6.1.7221.110

X

MicrosoftRSChart.dll

2.0.0.175

X

MicrosoftRSChartDesigner.dll

2.0.0.175

X

MobileWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

MomADAdmin.exe

6.1.7221.110

X

MOMAgentInstaller.exe

6.1.7221.110

X

X

MOMAgentInstallerPS.dll

6.1.7221.110

X

X

MOMAgentManagement.dll

6.1.7221.110

X

X

MomBidLdr.dll

5.2.3790.1290

X

X

X

MOMConnector.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MomConnectorMessages.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMConnectorPerformance.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MomIISModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMModuleMsgs.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

mommodules2.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMMsgs.dll

6.1.7221.110

X

MOMNetworkModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMPerfSnapshotHelper.exe

6.1.7221.110

X

X

X

MOMScriptAPI.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MOMSCXLogModules.dll

6.1.7000.277

X

MOMV3.SP2_7221_signed.cab

Niet van toepassing

X

X

X

MomWsManModules.dll

6.1.7221.110

X

X

X

MonitoringHost.exe

6.1.7221.110

X

X

X

MPConvert.exe

6.1.7221.110

X

MPExport.exe

6.1.7221.110

X

MPImport.exe

6.1.7221.110

X

MPVerify.exe

6.1.7221.110

X

OperationalDataReporting.exe

6.1.7221.110

X

OpsMgrVssWriterService.exe

6.1.7221.110

X

Planning_-_Logon_Counts_of_Privileged_Users.rdl

Niet van toepassing

X

PrereqResource.dll

6.1.7221.0

X

RootWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

RSSWebConsole.dll

6.1.7221.110

X

ScopingForm.aspx

Niet van toepassing

X

SCXAgents.dll

6.1.7000.295

X

scxcertconfig.exe

6.1.7000.277

X

SecureStorageBackup.exe

6.1.7221.110

X

SecureStorageSDK.dll

6.1.7221.110

X

StateSummary.ascx

Niet van toepassing

X

TitleBar.js

Niet van toepassing

X

TraceConfig.exe

6.1.7221.110

X

X

X

tracefmtsm.exe

6.1.7221.110

X

X

X

TraceLogSM.exe

6.1.7221.110

X

X

X

Usage_-_Privileged_logon.rdl

Niet van toepassing

X

Usage_-_User_Logon.rdl

Niet van toepassing

X

ViewTypeFavoritesOverview.aspx

Niet van toepassing

X

ViewTypeOverview.aspx

Niet van toepassing

X

Web.Config

Niet van toepassing

WSSDiscovery.exe

6.1.7221.110

X

XMeer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×