Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Gebruik de functie DDE om een DDE-gesprek (Dynamic Data Exchange) te starten met een andere toepassing, een item met gegevens bij die toepassing op te vragen en die gegevens vervolgens weer te geven in een besturingselement in een formulier of rapport.

U kunt de functie DDE bijvoorbeeld gebruiken in de eigenschap ControlSource van een tekstvak om gegevens uit een opgegeven cel weer te geven in een werkblad van Microsoft Office Excel 2007.

Syntaxis

DDE( toepassing, onderwerp, item )

De syntaxis van de functie DDE heeft deze argumenten:

Argument

Beschrijving

toepassing

Een reeksexpressie die een toepassing identificeert die kan deelnemen aan een DDE-gesprek. De waarde voor het argument toepassing is meestal de naam van een EXE-bestand (zonder de extensie .exe) voor een Microsoft Windows-toepassing, zoals Excel. Als u bijvoorbeeld een DDE-gesprek met Excel wilt starten, typt u "Excel" voor het argument toepassing.

onderwerp

Een tekenreeksexpressie die bestaat uit de naam van een onderwerp dat wordt herkend door toepassing. Het argument onderwerp is vaak een document of gegevensbestand. Raadpleeg de documentatie van de andere toepassing voor een lijst met mogelijke onderwerpen.

item

Een tekenreeksexpressie die bestaat uit de naam van een gegevensitem dat wordt herkend door toepassing. Raadpleeg de documentatie van de andere toepassing voor een lijst met mogelijke items.


Opmerkingen

De functie DDE probeert om via DDE een gesprek te starten met de toepassing en het onderwerp die zijn opgegeven, en vraagt de gegevens in item op. Als dat lukt, retourneert DDE een tekenreeks die de gevraagde informatie bevat.

Als u gegevens opvraagt bij Excel, kan item een rij- of kolomaanduiding zijn, zoals "R1C1" of de naam van een bereik van cellen. In het volgende voorbeeld wordt met de functie DDE informatie opgevraagd uit de cel in rij 1, kolom 1 van een Excel-werkblad. U kunt deze expressie voor een besturingselement tekstvak invoeren in het eigenschappenvak ControlSource van het eigenschappenvenster van het besturingselement:

=DDE("Excel", "Sheet1", "R1C1")

U kunt de functie DDE alleen gebruiken in de eigenschap ControlSource van een tekstvak, groepsvak, selectievakje of keuzelijst met invoervak. U kunt de functieniet aanroepen vanuit een VBA-module (Visual Basic for Applications).

Als u de functie DDE gebruikt, krijgt het besturingselement het kenmerk Alleen-lezen in de formulierweergave en in het afdrukvoorbeeld. Als u de functie DDE bijvoorbeeld gebruikt in een tekstvak, kan de tekst in het tekstvak niet worden bewerkt. U moet de tekst in de andere toepassing bewerken. Aangezien de eigenschap ControlSource Alleen-lezen is in de formulierweergave en in het afdrukvoorbeeld, moet het besturingselement worden gewijzigd in de ontwerpweergave.

Microsoft Windows en het geheugen en de bronnen van uw computer bepalen het maximum aantal DDE-gesprekken dat tegelijk geopend kan zijn. Als het gesprek niet kan worden gestart omdat de andere toepassing niet wordt uitgevoerd of het opgegeven onderwerp niet herkent, of als het maximum aantal gesprekken al is bereikt, retourneert DDE een Null.

Opmerking: Het is ook mogelijk dat de andere toepassing is geconfigureerd om aanvragen voor een DDE-gesprek te negeren. In dat geval retourneert DDE een Null. Op dezelfde manier kunt u instellen dat Access aanvragen van andere toepassingen negeert: klik op Opties voor Access in het menu Bestand en klik op Geavanceerd in het dialoogvenster Toepassingsinstellingen. Schakel onder DDE-bewerkingen het selectievakje DDE-aanvragen negeren in.

Tip

Als u de objecten van een andere toepassing vanuit Access wilt manipuleren, kunt u overwegen om Automatisering te gebruiken.

In de volgende tabel ziet u hoe DDE werkt met de verschillende besturingselementen.

Besturingselement

Opmerkingen

Tekstvak

Het argument item kan verwijzen naar tekst of getallen. Als item verwijst naar meer dan één gegevensitem, zoals een benoemd bereik in een Excel-werkblad met meerdere cellen, geeft DDE de eerste vermelding als resultaat. U kunt deze functie gebruiken met een tekstvak om de gegevens in een cel in het werkblad weer te geven.

Keuzelijst met invoervak

De functie DDE vult de keuzelijst met invoervak met de gegevens waarnaar wordt verwezen door item. U kunt geen gegevens invoeren in het tekstgedeelte van het vak. Gebruik de functie DDE met een keuzelijst met invoervak om een lijst met landen/regio's weer te geven die u onderhoudt in een Excel-werkblad.

Groepsvak

De eigenschap OptionValue van elk keuzerondje in een groepsvak is ingesteld op een getal. Meestal heeft de eerste knop de waarde 1, de tweede knop 2, enzovoort. Het getal dat wordt geretourneerd door DDE bepaalt welk keuzerondje wordt geselecteerd.

Als DDE bijvoorbeeld 2 als resultaat geeft, wordt het tweede keuzerondje geselecteerd. Als deze functie een waarde resulteert die met geen enkele instelling van OptionValue overeenkomt, wordt geen van de keuzerondjes geselecteerd. Als item verwijst naar meer dan één gegevensitem, zoals een benoemd bereik in een Excel-werkblad met meerdere cellen, geeft DDE de eerste vermelding als resultaat.

Selectievakje

Als DDE 0 als resultaat geeft, wordt het selectievakje uitgeschakeld. Als de functie een ander getal dan nul retourneert, zoals 1- of – 1, wordt het selectievakje ingeschakeld. Als item verwijst naar meer dan één gegevensitem, zoals een benoemd bereik in een Excel-werkblad met meerdere cellen, kan het selectievakje niet worden ingeschakeld.


Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×