De computer beschermen tegen het probleem Klikken en schuiven in Internet Explorer

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een back-up van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Microsoft onderzoekt meldingen van een beveiligingsprobleem met Microsoft Internet Explorer dat bekend staat als Klikken en schuiven. Dit artikel bevat gedetailleerde informatie over dit beveiligingsprobleem. In dit artikel worden ook stappen beschreven waarmee u de computer kunt beschermen tegen dit beveiligingsprobleem.

Inleiding

Er worden meldingen onderzocht van een beveiligingsprobleem met Internet Explorer dat bekend staat als Klikken en schuiven. Dit beveiligingsprobleem is van invloed op alle ondersteunde versies van Windows. Door dit beveiligingsprobleem kan een aanvaller een schadelijk bestand op de computer plaatsen als u een schadelijke website bezoekt. Sinds 26 oktober 2004 zijn er bij Microsoft geen gevallen gemeld waarbij klanten last hadden van dit beveiligingsprobleem. Microsoft blijft onderzoek doen naar dit beveiligingsprobleem zodat de juiste stappen kunnen worden bepaald om onze klanten te beschermen. Daarnaast biedt Microsoft u stappen waarmee u de computer kunt beschermen tegen dit beveiligingsprobleem. Als u de computer wilt beschermen tegen dit beveiligingsprobleem, gaat u als volgt te werk:

Opmerking De volgende stappen worden verderop in het artikel uitvoeriger beschreven.

 1. Installeer de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-038. Klik voor meer informatie over de te volgen werkwijze op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  834707 MS04-038: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer

 2. Schakel de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken in de zones Internet en Intranet uit.

Dit beveiligingsprobleem is alleen van invloed op de computer als u de volgende stappen hebt uitgevoerd:

 • U hebt een schadelijke website bezocht.

 • U hebt contact gehad met de schadelijke website door in het browservenster te klikken of op bepaalde toetsen op het toetsenbord te drukken.

 • U hebt een van de volgende stappen uitgevoerd zodat het schadelijke bestand wordt uitgevoerd:

  • U hebt u afgemeld bij de computer en u opnieuw aangemeld.

  • Start de computer opnieuw op.

Opmerking Als u de instellingen voor de beveiligingszone Internet hebt ingesteld op Hoog, is dit beveiligingsprobleem niet op u van invloed. Raadpleeg de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het verbeteren van de internet- en e-mailbeveiliging:

http://www.microsoft.com/security/incident/settings.mspx

Meer informatie

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Microsoft raadt u aan een van de volgende methoden te gebruiken om computers te beveiligen.

Consumenten en niet-zakelijke klanten

Installeer update MS04-038 en schakel de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uit

Effect van deze configuratie: Als u bestanden probeert te verplaatsen of kopiëren met Internet Explorer of Windows Verkenner nadat u de volgende procedure hebt voltooid, ontvangt u een foutbericht. U ontvangt bijvoorbeeld het volgende foutbericht wanneer u probeert te kopiëren en plakken of te slepen en neerzetten:

Beveiligingswaarschuwing
De huidige instellingen van de beveiliging staan niet toe dat u bestanden kopieert of verplaatst vanuit deze zone.

Als u wilt kopiëren en plakken of slepen en neerzetten nadat u deze configuratie hebt toegepast, volgt u de stappen in de sectie 'De vorige instellingen voor slepen en neerzetten of kopiëren en plakken herstellen' verderop in dit artikel.

Ga als volgt te werk om update MS04-038 te installeren en de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uit te schakelen

 1. Installeer de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-038. Klik voor meer informatie over de te volgen werkwijze op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  834707 MS04-038: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
  Bezoek de volgende Microsoft-website voor meer informatie over de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-038:

  http://www.microsoft.com/netherlands/beveiliging/bulletins/ms04-029_038.aspx#038Belangrijk U moet de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-038 installeren voordat de configuratiestappen die in dit artikel worden beschreven werken.

 2. Schakel de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken in de zones Internet en Intranet uit. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Klik op Internet-opties in het menu
   Extra van Internet Explorer en open het tabblad
   Beveiliging.

  2. Klik in het vak Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Internet en klik op Aangepast niveau.

  3. Zoek in het vak Instellingen de optie
   Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken onder Diversen. Noteer de huidige instelling.

  4. Klik onder Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken op
   Uitschakelen en klik op OK.

  5. Klik op Ja en klik nog tweemaal op
   OK.

  6. Herhaal deze stappen voor de lokale intranetzone door in stap 2b te klikken op Lokaal intranet in plaats van
   Internet.

De vorige instellingen voor slepen en neerzetten of kopiëren en plakken herstellen

Ga als volgt te werk om de vorige instellingen voor slepen en neerzetten of kopiëren en plakken te herstellen

 1. Klik op Internet-opties in het menu
  Extra van Internet Explorer en open het tabblad
  Beveiliging.

 2. Klik in het vak Selecteer de zone waarvoor u beveiligingsinstellingen wilt opgeven op Internet en klik op Aangepast niveau.

 3. Zoek in het vak Instellingen de optie
  Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken onder Diversen.

 4. Klik op de optie die u in stap 2c eerder in dit artikel hebt genoteerd, en klik op OK.

 5. Klik op Ja en klik nog tweemaal op
  OK.

 6. Herhaal deze stappen voor de lokale intranetzone door in stap 2 te klikken op Lokaal intranet in plaats van
  Internet.

Organisaties en bedrijven

Update MS04-038 installeren en de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uitschakelen voor een domein

Mogelijk effect van deze configuratie: Het uitvoeren van de volgende procedure kan gevolgen hebben voor de werking van bepaalde Windows-programma's en -onderdelen. Het is tevens mogelijk dat bepaalde functies van programma's niet meer werken. Het is dan ook raadzaam de procedure eerst uitvoerig te testen voordat u deze implementeert in een productieomgeving om er zeker van te zijn dat bedrijfskritieke programma's correct blijven functioneren voor alle gebruikers.

Belangrijk Wegens specifieke behoeften van het bedrijf, kunnen zakelijke gebruikers de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken mogelijk niet uitschakelen. U kunt computers met Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) nog steeds beveiligen door het ActiveX-besturingselement Hhctrl.ocx uit te schakelen. Raadpleeg voor meer informatie hierover de sectie 'Het HTML Help-besturingselement (ActiveX-besturingselement Hhctrl.ocx) handmatig uitschakelen' verderop in dit artikel.

Mogelijk wilt u nog steeds kopiëren en plakken of slepen en neerzetten nadat u deze configuratie hebt toegepast. Volg hiervoor de stappen die worden beschreven in de sectie 'De optie voor het slepen en neerzetten of kopiëren en plakken van bestanden herstellen binnen een domein' verderop in dit artikel.

Ga als volgt te werk om update MS04-038 te installeren en de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uit te schakelen:

 1. Download de cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer MS04-038 en implementeer de beveiligingsupdate op alle computers in het domein. Als u meer informatie wilt over het verkrijgen van deze beveiligingsupdate, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  834707 MS04-038: Cumulatieve beveiligingsupdate voor Internet Explorer
  Ga naar de sectie Informatie over de beveiligingsupdate op de volgende Microsoft-website voor aanvullende informatie over het implementeren van deze update:

  http://www.microsoft.com/netherlands/technet/security/bulletins/ms04-038.mspxBelangrijk De configuratiestappen die in dit artikel worden beschreven, zijn pas effectief nadat u de cumulatieve beveiligingsupdate MS04-038 voor Internet Explorer hebt geïnstalleerd.

 2. Gebruik Groepsbeleid om de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uit te schakelen op alle computers in een domein met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Server 2003. Hiertoe volgt u de methode die op uw omgeving van toepassing is:

  De beveiligingszones: De instelling Alleen de instellingen van de computer gebruiken is niet ingeschakeld in Groepsbeleid

  1. Start de module Active Directory:gebruikers en computers. Hiertoe klikt u op Start op een domeincontroller, klikt u op Uitvoeren, typt u dsa.msc en klikt u op OK.

  2. Klik met de rechtermuisknop op het domein, klik op
   Eigenschappen en open het tabblad
   Groepsbeleid.

  3. Klik op Nieuw, typ een beschrijvende naam voor het nieuwe groepsbeleidobject en druk op ENTER. Klik bijvoorbeeld op
   Nieuw, typ Oplossing voor Klikken en schuiven in Internet Explorer en druk vervolgens op ENTER.

  4. Klik op Bewerken om het nieuwe groepsbeleidobject te wijzigen dat u in stap 3 hebt gemaakt.

  5. Vouw achtereenvolgens
   Gebruikersconfiguratie, Windows-instellingen en Internet Explorer-onderhoud uit, klik op
   Beveiliging en dubbelklik op Beveiligingszones en inhoudsrestricties.

  6. Klik onder Beveiligings- en privacyinstellingen op Huidige instellingen voor beveiligingszones en privacy importeren. Als wordt gevraagd of u wilt doorgaan, klikt u op Doorgaan.

  7. Klik op Instellingen wijzigen.

  8. Klik op Lokaal intranet en op
   Aangepast niveau.

  9. Bekijk de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken. Noteer de huidige instellingen en klik op Uitschakelen.

  10. Klik op OK, klik op
   Ja en klik nog tweemaal op OK.

  11. Herhaal stap 8 tot en met 10, maar klik in stap 8 op
   Internet-zone in plaats van op Lokaal intranet.

  Belangrijk Wijzigingen worden pas toegepast op de accounts van domeingebruikers als de gebruikers zich aanmelden bij het domein.

  De beveiligingszones: De instelling Alleen de instellingen van de computer gebruiken is ingeschakeld in Groepsbeleid

  1. Wijzig op de domeincontroller waarop u de module Active Directory: gebruikers en computers uitvoert, de 1802 registerwaarden in 3 op basis van het desbetreffende platform:

   • Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 32-bits versies van Windows of voor 64-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op Windows Server 2003 wijzigt u de volgende registersubsleutels op de computers in het domein:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

    Maak een registerbestand en een batchbestand (.bat). Ga hiervoor als volgt te werk:

    1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

     REGEDIT4

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1]
     "1802"=dword:00000003

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
     "1802"=dword:00000003
    2. Sla het bestand op als Disable1802.reg.

    3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

     REGEDIT.EXE /S  Disable1802.reg
    4. Sla het bestand op als Disable1802.bat.

     Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

   • Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op 64-bits versies van Windows Server 2003 wijzigt u de volgende registersubsleutels op de computers in het domein:

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

    • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

    Maak een registerbestand en een batchbestand. Ga hiervoor als volgt te werk:

    1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

     REGEDIT4

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1]
     "1802"=dword:00000003

     [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
     "1802"=dword:00000003
    2. Sla het bestand op als Disable1802_64.reg.

    3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

     REGEDIT.EXE /S  Disable1802_64.reg
    4. Sla het bestand op als Disable1802_64.bat.

     Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

  2. Maak een nieuw groepsbeleidobject en importeer de instellingen in het nieuwe groepsbeleidobject. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Kopieer het batchbestand en het REG-bestand dat u in stap 1 hebt gemaakt, naar de map \\Domeinnaam\SysVol\Domeinnaam\Beleid\GUID van het geselecteerde groepsbeleidobject\Computer\Scripts\Opstartmap.

   2. Start op dezelfde computer die u hebt gebruikt in stap 1, de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiervoor op
    Start, klik op Uitvoeren, typ
    dsa.msc en klik op OK.

   3. Klik met de rechtermuisknop op het domein, klik op
    Eigenschappen en open het tabblad
    Groepsbeleid.

   4. Klik op Nieuw, typ een beschrijvende naam voor het nieuwe groepsbeleidobject en druk op ENTER. Klik bijvoorbeeld op Nieuw, typ Oplossing voor Klikken en schuiven in Internet Explorer en druk vervolgens op ENTER.

   5. Klik op Bewerken om het nieuwe groepsbeleidobject te wijzigen dat u in stap 2d hebt gemaakt.

   6. Vouw Computerconfiguratie en
    Windows-instellingen uit en klik achtereenvolgens op
    Scripts (Opstarten/Afsluiten), Opstarten en
    Toevoegen.

   7. Zoek het batchbestand dat u hebt gemaakt in stap 1, en klik erop. Klik op Toevoegen.

   8. Klik op OK, klik op
    Ja en klik nog tweemaal op OK.

Belangrijk Wijzigingen worden pas toegepast op de accounts van domeingebruikers als de gebruikers zich aanmelden bij het domein.

De optie voor het slepen en neerzetten of kopiëren en plakken van bestanden herstellen binnen een domein

U kunt de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken herstellen op alle computers in een domein met Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Server 2003 door Groepsbeleid te gebruiken. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Wijzig op de domeincontroller waarop u de module Active Directory: gebruikers en computers uitvoert, de 1802 registerwaarden in 0 op basis van het desbetreffende platform:

  • Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 32-bits versies van Windows of voor 64-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op Windows Server 2003 wijzigt u de volgende twee registersubsleutels:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

   Maak een registerbestand en een batchbestand. Ga hiervoor als volgt te werk:

   1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

    REGEDIT4

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1]
    "1802"=dword:00000000

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
    "1802"=dword:00000000
   2. Sla het bestand op als Enable1802.reg.

   3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

    REGEDIT.EXE /S  Enable1802.reg
   4. Sla het bestand op als Enable1802.bat.

    Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

  • Voor 32-bits versies van Internet Explorer op 64-bits versies van Windows XP of op 64-bits versies van Windows Server 2003 wijzigt u de volgende twee registersubsleutels:

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1

   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3

   1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

    REGEDIT4

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\1]
    "1802"=dword:00000000

    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\3]
    "1802"=dword:00000000
   2. Sla het bestand op als Enable1802_64.reg.

   3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

    REGEDIT.EXE /S  Enable1802_64.reg
   4. Sla het bestand op als Enable1802_64.bat.

    Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

 2. Maak een nieuw groepsbeleidobject en importeer de instellingen in het nieuwe groepsbeleidobject. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Kopieer het batchbestand en het REG-bestand dat u in stap 1 hebt gemaakt, naar de map \\Domeinnaam\SysVol\Domeinnaam\Beleid\GUID van het geselecteerde groepsbeleidobject\Computer\Scripts\Opstartmap.

  2. Start op dezelfde computer die u hebt gebruikt in stap 1, de module Active Directory: gebruikers en computers. Klik hiervoor op
   Start, klik op Uitvoeren, typ
   dsa.msc en klik op OK.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het domein, klik op
   Eigenschappen en open het tabblad
   Groepsbeleid.

  4. Klik op het nieuwe groepsbeleidobject dat u hebt gemaakt in stap 2d van de sectie 'Update MS04-038 installeren en de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren-en-plakken uitschakelen voor een domein', en druk op ENTER.

  5. Klik op Bewerken.

  6. Vouw Computerconfiguratie en
   Windows-instellingen uit en klik achtereenvolgens op
   Scripts (Opstarten/Afsluiten), Opstarten en
   Toevoegen.

  7. Zoek het batchbestand dat u hebt gemaakt in stap 1, en klik erop. Klik op Toevoegen.

  8. Klik op OK, klik op
   Ja en klik nog tweemaal op OK.

Het HTML Help-besturingselement (ActiveX-besturingselement Hhctrl.ocx) handmatig uitschakelen

Als u de optie Bestanden verplaatsen met slepen-en-neerzetten of kopiëren en plakken niet kunt uitschakelen, kunt u computers met Windows XP SP2 beveiligen door het HTML Help-besturingselement (ActiveX-besturingselement) uit te schakelen.

Effect van deze configuratie: als u het ActiveX-besturingselement Hhctrl.ocx uitschakelt, beveiligt u alleen computers met Windows XP SP2 tegen dit beveiligingsprobleem. Als u Hhctrl.ocx uitschakelt, kan er in Internet Explorer geen exemplaar van het besturingselement worden gemaakt. Deze configuratie veroorzaakt problemen met de compatibiliteit van programma's. Enkele voorbeelden van zulke problemen zijn:

 • De Index-functie werkt niet meer in Help en ondersteuning.

 • Functies zoals Verwante onderwerpen en Snelkoppelingen werken niet meer in HTML Help.

 • Functies die worden geboden door het HTML Help-besturingselement in intranetprogramma's van een onderneming werken niet meer.

Waarschuwing Met de volgende stappen wordt deze configuratie geïmplementeerd op alle computers in het domein. Als u een gemengde omgeving hebt met computers met Windows 2000, Windows XP Service Pack 1 (SP1) en Windows XP SP2, moet u bepaalde stappen uitvoeren. Alle computers met Windows XP SP2 moeten zich centraal in een organisatie-eenheid van Active Directory bevinden. U moet het groepsbeleid dat u met deze methode maakt, toepassen op die organisatie-eenheid. Nadat u de implementatie van deze configuratie hebt voltooid, kunt u de computers met Windows XP SP2 weer verplaatsen naar de oorspronkelijke organisatie-eenheden.

 1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

  REGEDIT4

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{41B23C28-488E-4E5C-ACE2-BB0BBABE99E8}\]

  "Compatibility Flags"=dword:00000400
 2. Sla het bestand op als DisableHhctrl.reg.

 3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

  REGEDIT.EXE /S  DisableHhctrl.reg
 4. Sla het bestand op als DisableHhctrl.bat.

  Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

 5. Importeer het batchbestand in het groepsbeleidobject. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Kopieer het batchbestand dat u in stap 4 hebt gemaakt, en het bestand DisableHhctrl.reg naar de map \\Domeinnaam\SysVol\Domeinnaam\Beleid\GUID van het geselecteerde groepsbeleidobject\Computer\Scripts\Opstarten.

  2. Klik op de computer waarop u de module Active Directory: gebruikers en computers wilt uitvoeren op Start, klik op Uitvoeren, typ dsa.msc en klik op OK.

  3. Klik op Bewerken.

  4. Vouw Computerconfiguratie en
   Windows-instellingen uit en klik achtereenvolgens op
   Scripts (Opstarten/Afsluiten), Opstarten en
   Toevoegen.

  5. Zoek het batchbestand dat u hebt gemaakt in stap 4, en klik erop. Klik op Toevoegen.

  6. Klik op OK, klik op
   Ja en klik nog tweemaal op OK.

Als u de standaardinstellingen van het HTML Help-besturingselement opnieuw wilt instellen nadat u deze configuratie hebt toegepast, volgt u de stappen in de sectie 'De standaardinstellingen van het HTML Help-besturingselement opnieuw instellen' verderop in dit artikel.

De standaardinstellingen van het HTML Help-besturingselement opnieuw instellen

Ga als volgt te werk om de standaardinstellingen van het HTML Help-besturingselement opnieuw in te stellen:

 1. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

  REGEDIT4

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\{41B23C28-488E-4E5C-ACE2-BB0BBABE99E8}\]
 2. Sla het bestand op als EnableHhctrl.reg.

 3. Kopieer de volgende tekst en plak deze in een teksteditor, zoals Kladblok:

  REGEDIT.EXE /S  EnableHhctrl.reg
 4. Sla het bestand op als EnableHhctrl.bat.

  Opmerking Voordat u het batchbestand implementeert, moet u controleren of het bestand correct werkt door het te testen op één computer.

 5. Importeer het batchbestand in het groepsbeleidobject. Ga hiervoor als volgt te werk:

  1. Kopieer het batchbestand dat u in stap 4 hebt gemaakt, en het bestand EnableHhctrl.reg naar de map \\Domeinnaam\SysVol\Domeinnaam\Beleid\GUID van het geselecteerde groepsbeleidobject\Computer\Scripts\Opstarten.

  2. Start de module Active Directory:gebruikers en computers. Hiertoe klikt u op Start op een domeincontroller, klikt u op Uitvoeren, typt u dsa.msc en klikt u op OK.

  3. Klik met de rechtermuisknop op het domein, klik op
   Eigenschappen en open het tabblad
   Groepsbeleid.

  4. Klik op het nieuwe groepsbeleidobject dat u hebt gemaakt in stap 4 van de sectie 'Het HTML Help-besturingselement (ActiveX-besturingselement Hhctrl.ocx) handmatig uitschakelen' eerder in dit artikel, en druk op ENTER.

  5. Klik op Bewerken.

  6. Vouw Computerconfiguratie en
   Windows-instellingen uit en klik achtereenvolgens op
   Scripts (Opstarten/Afsluiten), Opstarten en
   Toevoegen.

  7. Zoek het batchbestand dat u hebt gemaakt in stap 4, en klik erop. Klik op Toevoegen.

  8. Klik op OK, klik op
   Ja en klik nog tweemaal op OK.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

×