De kleur, stijl of dikte van een lijn wijzigen

U kunt het uiterlijk van een lijnvorm wijzigen door de kleur, stijl of dikte van de lijn te wijzigen. Als u in Excel, Outlook, Word of PowerPoint werkt, kunt u het uiterlijk van de lijn snel wijzigen door een vooraf gedefinieerde snelle stijl toe te passen.

Opmerking: Deze functies zijn alleen beschikbaar in de bureaubladversies van de bovengenoemde programma's.

Wat wilt u doen?

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

De kleur van een lijn wijzigen

Een lijn in streepjes verdelen

De dikte van een lijn wijzigen

Werken met lijnen in Project

Celranden opmaken in Excel

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

Snelle stijlen voor lijnen bevatten themakleuren van het documentthema, schaduwen, lijnstijlen, kleurovergangen en driedimensionale (3D) perspectieven. Wanneer u de muisaanwijzer op een miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de lijn heeft. Probeer verschillende snelle stijlen uit totdat u de gewenste stijl hebt gevonden.

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik op het tabblad Opmaak op de gewenste snelle stijl.

  Hiermee wordt de regel Snelle stijlen in Office weergegeven

  Als u meer snelle stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u de lijn hebt geselecteerd.

Naar boven

De kleur van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak, klik op de pijl naast Omtrek van vorm en klik vervolgens op de gewenste kleur.

  Hiermee worden kleuropties voor lijnen in Office weergegeven

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u de lijn hebt geselecteerd.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kaderkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Een lijn in streepjes verdelen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik op de pijl naast Omtrek van vorm.

  Hiermee worden verschillende lijnstijlen in Office weergegeven

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u de lijn hebt geselecteerd.

 3. Wijs Streepjes aan en klik op de gewenste lijnstijl.

  Als u een aangepaste stijl wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

Naar boven

De dikte van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Ga naar het tabblad Opmaak en klik op de pijl naast Omtrek van vorm.

  Hiermee worden verschillende lijndikten in Office weergegeven

  Opmerking: Als u het tabblad Opmaak niet ziet, controleert u of u de lijn hebt geselecteerd.

 3. Wijs Lijndikte aan en klik vervolgens op de gewenste lijndikte.

  Als u een aangepaste lijndikte wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

  Opmerking: Als u een dubbele lijn wilt tekenen, tekent u een enkele lijn, kopieert en plakt u hiernaast een tweede lijn en groepeert u de twee lijnen vervolgens.

Naar boven

Werken met lijnen in Project

Er moet een Gantt-diagram zijn geopend om deze stappen uit te voeren.

 1. Klik met de rechtermuisknop op de lijn die u wilt wijzigen en klik op Eigenschappen.

 2. Kies onder Lijn een kleur in de lijst Kleur en een lijndikte in de lijst Lijn.

Naar boven

Celranden opmaken in Excel

Als u lijnstijlen en kleuren wilt toepassen op randen in Excel-werkbladen of -tabellen, raadpleegt u de volgende artikelen:

Naar boven

Zie ook

Een lijn of verbindingslijn tekenen of verwijderen

Het staafdiagram van een Gantt-diagramweergave opmaken in Project

Wat wilt u doen?

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

De kleur van een lijn wijzigen

Een lijn in streepjes verdelen

De dikte van een lijn wijzigen

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

Snelle stijlen voor lijnen bevatten themakleuren van het thema van het document, schaduwen, lijnstijlen, kleurovergangen en driedimensionale (3D) perspectieven. Probeer verschillende snelle stijlen uit totdat u de gewenste stijl hebt gevonden. Wanneer u met livevoorbeeld de muisaanwijzer op een miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de lijn heeft.

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de gewenste snelle stijl.

  Als u meer snelle stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Het tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor tekenen in PowerPoint 2010.
  voorbeeld van de groep Vormstijlen op het tabblad Opmaak

  Controleer of u de lijn hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de lijn dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

Naar boven

De kleur van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen, op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen op de pijl naast Omtrek van vorm en klik op de gewenste kleur.

  Het tabblad Opmaak onder Hulpmiddelen voor tekenen in PowerPoint 2010.
  Voorbeeld van de groep Vormstijlen op het tabblad Opmaak.

  Controleer of u de lijn hebt geselecteerd als het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet wordt weergegeven. Mogelijk moet u op de lijn dubbelklikken om het tabblad Opmaak te openen.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kaderkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Naar boven

Een lijn in streepjes verdelen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de pijl naast Omtrek van vorm.

  Het type streepje wijzigen voor een lijn

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn zodat deze zeker is geselecteerd.

 3. Wijs Streepjes aan en klik op de gewenste lijnstijl.

  Als u een aangepaste stijl wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

Naar boven

De dikte van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de pijl naast Omtrek van vorm.

  De dikte van een lijn wijzigen

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn zodat deze zeker is geselecteerd.

 3. Wijs Lijndikte aan en klik vervolgens op de gewenste lijndikte.

  Als u een aangepaste lijndikte wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

Opmerking: Als u een dubbele lijn wilt tekenen, tekent u een enkele lijn, kopieert en plakt u hiernaast een tweede lijn en groepeert u de twee lijnen vervolgens.

Naar boven

Zie ook

Een lijn of verbindingslijn tekenen of verwijderen

Wat wilt u doen?

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

De kleur van een lijn wijzigen

Een lijn in streepjes verdelen

De dikte van een lijn wijzigen

Werken met lijnen in Publisher

Een snelle stijl aan een lijn toevoegen

Belangrijk: Snelle stijlen zijn alleen beschikbaar in deze 2007 Microsoft Office-systeem programma's: Excel, Outlook, Word en PowerPoint.

Snelle stijlen voor lijnen bevatten themakleuren van het thema van het document, schaduwen, lijnstijlen, kleurovergangen en driedimensionale (3D) perspectieven. Probeer verschillende snelle stijlen uit totdat u de gewenste stijl hebt gevonden. Wanneer u de muisaanwijzer op een miniatuur van een snelle stijl plaatst, ziet u welk effect de snelle stijl op de lijn heeft.

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert. Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van lijnen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de gewenste snelle stijl.

  Als u meer snelle stijlen wilt zien, klikt u op de knop Meer Knop Meer.

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn zodat deze zeker is geselecteerd.

Naar boven

De kleur van een lijn wijzigen

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert. Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van lijnen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen, op het tabblad Opmaak, in de groep Vormstijlen op de pijl naast Omtrek van vorm en klik op de gewenste kleur.

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn zodat deze zeker is geselecteerd.

  Als u een kleur wilt wijzigen die niet in de themakleuren staat, klikt u op Meer kaderkleuren en vervolgens op het tabblad Standaard op de gewenste kleur, of mengt u zelf een kleur op het tabblad Aangepast. Aangepaste kleuren en kleuren op het tabblad Standaard worden niet bijgewerkt als u het thema van het document later wijzigt.

Een lijn in streepjes verdelen

In Excel, Outlook, PowerPoint en Word

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert. Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van lijnen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de pijl naast Omtrek van vorm.

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn, zodat deze zeker is geselecteerd.

 3. Wijs Streepjes aan en klik op de gewenste lijnstijl.

  Als u een aangepaste stijl wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

De dikte van een lijn wijzigen

In Excel, Outlook, PowerPoint en Word

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert. Zie Een vorm of een ander object selecteren voor meer informatie over het selecteren van lijnen.

 2. Klik onder Hulpmiddelen voor tekenen op het tabblad Opmaak in de groep Stijlvormen op de pijl naast Omtrek van vorm.

  Als u het tabblad Hulpmiddelen voor tekenen of Opmaak niet ziet, dubbelklikt u op de lijn, zodat deze zeker is geselecteerd.

 3. Wijs Lijndikte aan en klik vervolgens op de gewenste lijndikte.

  Als u een aangepaste lijndikte wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

Opmerking: Als u een dubbele lijn wilt tekenen, tekent u een enkele lijn, kopieert en plakt u hiernaast een tweede lijn en groepeert u de twee lijnen vervolgens. Zie Vormen, afbeeldingen of andere objecten groeperen of de groepering ervan opheffen voor meer informatie.

Naar boven

Werken met lijnen in Publisher

 1. Selecteer de lijn die u wilt wijzigen.

  Als u meerdere lijnen wilt wijzigen, selecteert u de eerste lijn en houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de andere lijnen selecteert.

 2. Klik op werkbalk tekenstijl op StreepjesstijlKnopafbeelding, Lijn/randstijlKnopafbeeldingof de pijl naast Lijnkleur Knopafbeelding en klik vervolgens op de beste stijl.

  Als u een kleur van de rand wilt wijzigen in een kleur die u hier niet voorkomt, klikt u op Meer omtrekkleuren en klikt u op de gewenste kleur op het tabblad Standaard of mengt u een eigen kleur op het tabblad Aangepast.

  Als u een aangepaste dikte wilt maken, klikt u op Meer lijnen en selecteert u de gewenste opties.

Naar boven

Zie ook

Een lijn of verbindingslijn tekenen of verwijderen

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×