IN DEZE TAAK

Oplossing

In deze stapsgewijze handleiding wordt het gebruik beschreven van de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) in Windows 7, in Windows Vista en in Windows XP.

Met de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) kunt u internationale en speciale tekens invoeren door bepaalde toetscombinaties te gebruiken.

De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) gebruiken

De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen


Ga als volgt te werk om de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toe te voegen:

 • Windows 7 of Windows Vista

  1. Klik op Start , typ intl.cpl in het vak Zoekopdracht starten en druk vervolgens op Enter.

  2. Klik op het tabblad Toetsenborden en talen en klik op Toetsenborden wijzigen.

  3. Klik op Toevoegen.

  4. Vouw de gewenste taal uit. Vouw bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten) uit.

  5. Vouw de lijst Toetsenbord uit, schakel het selectievakje Verenigde Staten (internationaal) in en klik op OK.

  6. Klik in de lijst onder Standaardinvoertaal op Taal - Verenigde Staten (internationaal) (waarbij Taal de naam is van de taal die u hebt geselecteerd in stap 4). Klik vervolgens twee keer op OK.

  7. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op OK.


   Het pictogram Taal verschijnt op de taakbalk. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, ziet u knopinfo met de naam van de actieve toetsenbordindeling.

  8. Klik op het pictogram Taal en klik vervolgens op Verenigde Staten (internationaal) in het snelmenu dat verschijnt.

   De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) is nu ingeschakeld.

 • Windows XP

  1. Klik op Start, typ intl.cpl in het vak Uitvoeren en druk op vervolgens op Enter.

  2. Open het tabblad Talen en klik op Details.

  3. Klik onder Geïnstalleerde services op Toevoegen

  4. Klik in de lijst Invoertaal op de taal die u wilt toevoegen. Vouw bijvoorbeeld Engels (Verenigde Staten) uit.

  5. Klik in de lijst Toetsenbordindeling/IME op Verenigde Staten (internationaal) en klik op OK.

  6. Klik in de lijst Standaardinvoertaal op Taal - Verenigde Staten (internationaal) (waarbij Taal de naam van de taal is die u hebt geselecteerd in stap 6). Klik vervolgens op OK.

  7. Klik in het dialoogvenster Landinstellingen op OK.

   Het pictogram Taal verschijnt op de taakbalk. Wanneer u de muisaanwijzer op het pictogram plaatst, ziet u knopinfo met de naam van de actieve toetsenbordindeling. Verenigde Staten (internationaal) wordt bijvoorbeeld weergegeven.

  8. Klik op het pictogram Taal en klik vervolgens op Verenigde Staten (internationaal) in het snelmenu dat verschijnt.

   De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) is nu ingeschakeld.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over de taalbalk:

306993 PROCEDURE: De taalbalk in Windows XP gebruiken
 

Uitgebreide tekens invoeren

Als de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) actief is, kunt u uitgebreide tekens invoeren door de Alt-toets rechts op het toetsenbord samen met andere toetsen in te drukken.

In de volgende tabel staan de tekens die u kunt invoeren door de Alt-toets samen met een andere toets in te drukken. De tabel bevat ook de tekens die u kunt maken door de Alt-toets te combineren met de Shift-toets en een andere toets.

Internationale tekens invoeren

Als u op de toets apostrof ( ' ), aanhalingsteken (") accent grave (`), tilde (~) of accent circonflexe (^) drukt , wordt er pas iets op het scherm weergegeven als u op een tweede toets drukt:

 • Als u vervolgens een toets indrukt van een teken dat een accentteken kan hebben, wordt het teken met het bijbehorende accentteken weergegeven.

 • Als u de toets indrukt van een teken dat geen accentteken kan hebben, worden er twee afzonderlijke tekens weergegeven.

 • Als u op de spatiebalk drukt, wordt het symbool (apostrof, aanhalingsteken, accent grave, tilde, accent circonflexe) afzonderlijk weergegeven.

In de volgende tabel staan de toetscombinaties die u kunt gebruiken om het gewenste teken te maken.

Opmerking Als het toetsgebruik dat in de volgende tabel wordt beschreven u niet bevalt, kunt u een alternatieve toetsenbordindeling toevoegen, bijvoorbeeld de Amerikaanse indeling. In de sectie De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen van dit artikel leest u hoe u een toetsenbordindeling toevoegt. In dit scenario selecteert u een ander toetsenbord dan Verenigde Staten (internationaal).

Druk op deze toets

en vervolgens op deze toets

om dit teken weer te geven

' (apostrof)

c, e, y, u, i, o, a

ç, é, ý, ú, í, ó, á

" (aanhalingsteken)

e, y, u, i, o, a

ë, ÿ, ü, ï, ö, ä

` (accent grave)

e, u, i, o, a

è, Ù, ì, ò, à

~ (tilde)

o, n, a

õ, ñ, ã

^ (accent circonflexe)

e, u, i, o, a

ê, û, î, ô, â

Wijziging in Windows 7

In bepaalde Midden- en Oost-Europese taalversies van Windows 7 wordt standaard de toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) geïnstalleerd in plaats van de Amerikaanse toetsenbordindeling. Hierdoor kan het toetsgebruik anders zijn. De wijziging heeft plaatsgevonden omdat het toetsenbord Verenigde Staten (internationaal) alle toetsen van het Amerikaanse toetsenbord bevat en bovendien ondersteuning biedt voor extra tekens die vaak in deze talen worden gebruikt.

Als u toch het Amerikaanse toetsenbord wilt gebruiken, leest u in de sectie De toetsenbordindeling Verenigde Staten (internationaal) toevoegen van dit artikel hoe u een toetsenbordindeling toevoegt.

Opmerking In dit scenario selecteert u Amerikaans in plaats van Verenigde Staten (internationaal).

Plaktoetsen gebruiken

Het indrukken van toetscombinaties houdt in dat u twee of meer toetsen tegelijkertijd moet indrukken en vasthouden. Dit is erg lastig voor mensen die maar één hand hebben of die mondbesturing gebruiken. Als de functie Plaktoetsen is ingeschakeld, blijft een wijzigingstoets (Ctrl, Alt of Shift), of de Windows-logotoets, actief totdat u een andere toets indrukt.Ga als volgt te werk om Plaktoetsen in te schakelen:

 • Windows 7 of Windows Vista

  1. Klik op Start windows icon en vervolgens op Configuratiescherm.

  2. Klik op Toegankelijkheid en klik vervolgens op Wijzigen hoe het toetsenbord werkt.

  3. Schakel het selectievakje Plaktoetsen inschakelen in.

  4. Klik op OK.

 • Windows XP

  1. Klik op Start en klik op Configuratiescherm.

  2. Klik onder Kies een categorie op Toegankelijkheidsopties.

  3. Klik onder of kies een pictogram op Toegankelijkheidsopties.

   Het dialoogvenster Toegankelijkheidsopties wordt weergegeven.

  4. Open het tabblad Toetsenbord, schakel het selectievakje Plaktoetsen gebruiken in en klik op OK.Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuning.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

Deelnemen aan Microsoft insiders >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×