In dit artikel wordt beschreven hoe u de vereiste vermelding toevoegen voor Microsoft .NET Framework 4.6.1 in Microsoft Visual Studio 2015 ClickOnce toepassing voor het .NET Framework 4.6.1.

Microsoft Visual Studio 2015 Update 1 bevat geen .NET Framework 4.6.1 ClickOnce bootstrapper-pakket van de lijst van de vereiste onderdelen in Visual Studio 2015 bijwerken kunt. U kunt de tijdelijke oplossing in de sectie' meer informatie voor het bijwerken van de lijst met beschikbare vereisten voor .NET Framework 4.6.1 bevatten. Deze stappen toevoegen de vereiste bestanden waarmee Visual Studio 2015 aan te bieden van de .NET Framework 4.6.1 vermelding in de voorwaarden.

Meer informatie

Als u de vereiste .NET Framework 4.6.1 aan uw toepassing ClickOnce toevoegen hebt, kunt u het bestaande pakket voor .NET Framework 4.6 als basis. U kunt de vermelding toevoegen, als volgt te werk:

 1. Ga naar de volgende map:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages

 2. Maak een kopie van de map DotNetFX46 en de inhoud ervan. Naam voor de map DotNetFX461.

 3. Visual Studio starten als administrator.

 4. Open het volgende bestand:

  % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX461\Product.xml

 5. Controleer de volgende vervangingen in het XML-bestand:

  1. Update voor de productcode:

   Van

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6">

   Aan

   <Product xmlns="http://schemas.microsoft.com/developer/2004/01/bootstrapper" ProductCode=".NETFramework,Version=v4.6.1">
  2. Update voor de vermeldingen in het pakket:

   Van

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP46-KB3045560-Web.exe" HomeSite="DotNetFX46FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>

   Aan

   <!-- Defines list of files to be copied on build --><PackageFiles CopyAllPackageFiles="false">
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   <PackageFile Name="NDP461-KB3102438-Web.exe" HomeSite="DotNetFX461FullWebBootstrapper" CopyOnBuild="False" PublicKey="3082010A028201010096715DED0646FA84CB9D5BB746C7B0E1B4113903ADB11573609CEBA7B66E1A3C3FFF65E334F1A6A5215E56996C58E492A10A5CC2D3DC522F0C659A20614053319C6C8F217DBAF9FE13505260953A5BB958A5746141A994E0AD264E4CA1977049275E7C67CA4F1E718446BC1D4BB6E20FC5C627C907E67A0AA51700194C7045382D81B450AAC567D1FA79BCC5CCA1729BF4253498F854DF123938122FA46BA59A7EC762D1DCCFED3D34F8B9DF3530BAEC7932A9E1A9AC554D4C7F4C56C3130B76F107F9CC47ACFB88D552A51E28FA3D2DCFCF849886716511CF85C9094486E16FE7B1FCAC4044A5A98B233F82499DD596595013591873FF430CAD2BD47F3040670203010001"/>
   </PackageFiles>
  3. Update voor de sectie Verwante producten:

   Van

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.1" />
   <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.5.2" />
   </RelatedProducts>

   Aan

   <RelatedProducts> <IncludesProduct Code=".NETFramework,Version=v4.6" />
   </RelatedProducts>
  4. De XML voor scenario's SameSite-update:

   • Bijwerken van de opdracht die tijdens de installatie wordt uitgevoerd wanneer de versie van het .NET Framework wordt niet opgenomen als onderdeel van het besturingssysteem:

    Com mands:

    Van

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Aan

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Detectie vanlogica:

    Van

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Aan

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Bijwerken van de opdracht die tijdens de installatie wordt uitgevoerd wanneer de versie van het .NET Framework wordt geleverd als onderdeel van het besturingssysteem:

    Opdrachten:

    Van

    <!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP46-KB3045557-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Aan

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile="NDP461-KB3102436-x86-x64-AllOS-ENU.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Detectielogica:

    Van

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Aan

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Het systeem dat in een latere versie dan Windows 10 overslaan

    Van

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Aan

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />

    Opmerking Als u wilt dat het scenario van de SameSite volledig in te schakelen, hebt u het uitvoerbare bestand van < plaats fwlink-verhaal over > downloaden en opslaan in de map waarin u deze <product> XML-bestand opgeslagen.

  5. Breng dezelfde updates voor HomeSite scenario's:

   • Bijwerken van de opdracht die tijdens de installatie wordt uitgevoerd wanneer de versie van het .NET Framework wordt niet opgenomen als onderdeel van het besturingssysteem:

    Opdrachten:

    Van

    <!-- Defines how to invoke the setup for the .NET Framework redist --><Commands Reboot="Immediate">
    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.-->
    <Command PackageFile="NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Aan

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper /lcid 1033" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="468232836">

    Detectie Logica:

    Van

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Aan

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />
   • Bijwerken van de opdracht die tijdens de installatie wordt uitgevoerd wanneer de versie van het .NET Framework wordt geleverd als onderdeel van het besturingssysteem:

    Opdrachten:

    Van

    <Commands Reboot="Immediate"><!--Command for Operating Systems where netfx is integrated within OS.-->
    <Command PackageFile=" NDP46-KB3045560-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Aan

    <!--Command for downlevel and future Operating Systems where netfx is not integrated within OS.--><Command PackageFile=" NDP461-KB3102438-Web.exe" Arguments=" /q /norestart /ChainingPackage FullX64Bootstrapper" EstimatedInstalledBytes="437362964" EstimatedInstallSeconds="600" EstimatedTempBytes="2095870765">

    Detectielogica:

    Van

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="393297" />

    Aan

    <!-- This indicates .NET Framework Full is already installed --><BypassIf Property="DotNet46Full_Release" Compare="ValueGreaterThanOrEqualTo" Value="394271" />

    Overslaan van de systemen die een latere versie dan Windows 10 is:

    Van

    <!-- Skip install if OS is Win10 or above --><BypassIf Property="VersionNT" Compare=" ValueGreaterThanOrEqualTo " Value="10.0.0" />

    Aan

    <!-- Skip install if OS is above Win10--><BypassIf Property="VersionNT" Compare="VersionGreaterThan" Value="10.0.0" />
 6. Werk de Package.xml heeft voor elke taal die u wilt lokaliseren. Deze stap wordt Engels als voorbeeld gebruikt. Herhaal deze stap voor elke taal die u wilt ondersteunen.  1. Het volgende bestand openen (als beheerder in Visual Studio):

   % Program Files (x86)%\Microsoft Visual Studio 14.0\SDK\Bootstrapper\Packages\DotNetFX451\en\Package.xml

  2. Controleer de volgende updates:   • Het bestand wordt gedownload in Homesite scenario's bijwerken
    Van

    <String Name="DotNetFX46FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=528222&clcid=0x409</String>

    Aan

    <String Name="DotNetFX461FullWebBootstrapper">http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=671728&clcid=0x409</String>
   • Zoeken/vervangen gebruiken voor het bijwerken van alle tekenreeksen alle exemplaren van ' Microsoft .NET Framework 4.6"naar"Microsoft .NET Framework 4.6.1".

  Opmerking Als uw toepassing een taal niet ondersteunt, verwijdert u de bijbehorende map op de niet-ondersteunde taal. Als uw toepassing moet niet worden gelokaliseerd in de Franse taal, kunt u de map \fr verwijderen onder de map DotNetFX461 bootstrapper-pakket.

De vereiste .NET Framework 4.6.1 is nu klaar om te worden gebruikt. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Open het project ClickOnce-toepassing.

 2. Op het tabblad publiceren , klikt u op voorwaarden en klik op de vermelding .NET Framework 4.6.1.

Vereisten

Als u wilt deze tijdelijke oplossing hebt toegepast, moet u Microsoft Visual Studio 2015 geïnstalleerd hebben.

Van toepassing op

Dit artikel is van toepassing op de volgende producten:

 • Microsoft Visual Studio 2015

Ondersteunde besturingssystemen:

 • Windows 7 SP1 (x 86 en x64)

 • Windows 8 (x86 en x64)

 • Windows 8.1 (x86 en x64)

 • Windows 10 (x86 en x64)

 • Windows Server 2008 R2 SP1 (x 64)

 • Windows Server 2012 (x 64)

 • Windows Server 2012 R2 (x 64)

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×