Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Van toepassing op

CheckBox-object

OptionGroup-object

ComboBox-object

TextBox-object

ListBox-object

ToggleButton-object

OptionButton-object

Geeft een waarde voor String op die automatisch in een veld wordt ingevoerd als er een nieuwe record wordt gemaakt. In een adressentabel kunt u bijvoorbeeld de standaardwaarde voor het veld Plaats instellen op Amsterdam. Wanneer een gebruiker een record aan de tabel toevoegt, kan deze besluiten deze waarde te accepteren of een andere plaatsnaam in te voeren. Lezen/schrijven.

expressie.DefaultValue

expressie Vereist. Een expressie die een van de objecten in de lijst Van toepassing op retourneert.

Opmerkingen

  • De eigenschap DefaultValue is niet van toepassing op de besturingselementen selectievakje, keuzerondje en wisselknop wanneer ze in een groepsvak aanwezig zijn. Dit geldt echter voor het groepsvak zelf.

  • De eigenschap DefaultValue is van toepassing op alle tabelvelden, behalve de velden met het gegevenstype AutoNummering of OLE-Object.

In de eigenschap DefaultValue wordt tekst of een expressie opgegeven die automatisch in een besturingselement of veld wordt ingevoerd wanneer een nieuwe record wordt gemaakt. Als u bijvoorbeeld de eigenschap DefaultValue voor een besturingselement tekstvak instelt op =Now(), geeft het besturingselement de huidige datum en tijd aan. De eigenschap DefaultValue mag maximaal 255 tekens bevatten.

Voor een besturingselement kunt u deze eigenschap instellen in het eigenschappenvenster van het besturingselement. Voor een veld kunt u deze eigenschap in de ontwerpweergave voor tabellen instellen (in het gedeelte Veldeigenschappen), in een macro of met behulp van VBA-code (Visual Basic for Applications).

In VBA-code gebruikt u een reeksexpressie om de waarde voor deze eigenschap in te stellen. Zo wordt door de onderstaande code de eigenschap DefaultValue voor het tekstvak PaymentMethod ingesteld op 'Cash':

Forms!frmInvoice!PaymentMethod.DefaultValue = """Cash"""

Opmerking: Als u deze eigenschap met VBA-code voor een veld wilt instellen, gebruikt u de ADO-eigenschap DefaultValue of de DAO-eigenschap DefaultValue.

De eigenschap DefaultValue wordt alleen toegepast wanneer u een nieuwe record toevoegt. Als u de eigenschap DefaultValue wijzigt, wordt die wijziging niet automatisch toegepast op bestaande records.

Als u de eigenschap DefaultValue hebt ingesteld voor een formulierbesturingselement dat afhankelijk van een veld is en waarvoor ook een eigenschapsinstelling DefaultValue in de tabel is gedefinieerd, dan overschrijft de instelling van het besturingselement de tabelinstelling.

Als u een besturingselement maakt door een veld uit de lijst met velden te slepen, wordt de eigenschapsinstelling DefaultValue van dat veld, zoals gedefinieerd in de tabel, toegepast op het besturingselement op het formulier. De eigenschap DefaultValue van het besturingselement blijft echter leeg.

Het ene besturingselement kan de standaardwaarde voor een ander besturingselement leveren. Als u bijvoorbeeld de eigenschap DefaultValue van een besturingselement op de volgende expressie instelt, wordt de standaardwaarde van het besturingselement ingesteld op de eigenschapsinstelling DefaultValue van het besturingselement txtShipTo.

=Forms!frmInvoice!txtShipTo

Als de besturingselementen op hetzelfde formulier staan, moet het besturingselement dat de bron is van de standaardwaarde eerder in de tabvolgorde staan dan het besturingselement dat de expressie bevat.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×