Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Bij het berekenen van de afschrijving in de module vaste activa in Microsoft Dynamics NAV 2009, worden dimensies niet correct opgehaald. Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1 (SP1)

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

  • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

  • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

    -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U lost dit probleem op door de code in de functie InsertJnlLineDim in de Codeunit in VA-invoegen door Account G/L (5601) als volgt te wijzigen:

Bestaande code 1

...FADimMgt@1003 : Codeunit 5674;
BEGIN
JnlLineDimTmp2.DELETEALL;
IF FAGLPostBuf."FA Posting Group" <> '' THEN BEGIN
FAAllocDim.SETRANGE(Code,FAGLPostBuf."FA Posting Group");
FAAllocDim.SETRANGE("Allocation Type",FAGLPostBuf."FA Allocation Type");
...

Nieuwe code 1

...FADimMgt@1003 : Codeunit 5674;
BEGIN
JnlLineDimTmp2.DELETEALL;

// Add the following lines.
IF JnlLineDimTmp.FINDSET THEN
REPEAT
JnlLineDimTmp2.INIT;
JnlLineDimTmp2."Dimension Code" := JnlLineDimTmp."Dimension Code";
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := JnlLineDimTmp."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.INSERT;
UNTIL JnlLineDimTmp.NEXT = 0;
// End of the added lines.

IF FAGLPostBuf."FA Posting Group" <> '' THEN BEGIN
FAAllocDim.SETRANGE(Code,FAGLPostBuf."FA Posting Group");
FAAllocDim.SETRANGE("Allocation Type",FAGLPostBuf."FA Allocation Type");
...

Bestaande code 2

...FAAllocDim.SETRANGE("Line No.",FAGLPostBuf."FA Allocation Line No.");
IF FAAllocDim.FIND('-') THEN
REPEAT

// Delete the following lines.
JnlLineDimTmp2."Dimension Code" := FAAllocDim."Dimension Code";
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := FAAllocDim."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.INSERT;
// End of the deleted lines.

UNTIL FAAllocDim.NEXT = 0;
END;
...

Vervangende code 2

...FAAllocDim.SETRANGE("Line No.",FAGLPostBuf."FA Allocation Line No.");
IF FAAllocDim.FIND('-') THEN
REPEAT

// Add the following lines.
JnlLineDimTmp2.SETRANGE("Dimension Code",FAAllocDim."Dimension Code");
IF JnlLineDimTmp2.FINDFIRST THEN BEGIN
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := FAAllocDim."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.MODIFY;
END ELSE BEGIN
JnlLineDimTmp2.INIT;
JnlLineDimTmp2."Dimension Code" := FAAllocDim."Dimension Code";
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := FAAllocDim."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.INSERT;
END;
JnlLineDimTmp2.SETRANGE("Dimension Code");
// End of the added lines.

UNTIL FAAllocDim.NEXT = 0;
END;
...

Bestaande code 3

...UNTIL FAAllocDim.NEXT = 0;
END;

// Delete the following lines.
IF JnlLineDimTmp.FINDSET THEN
REPEAT
JnlLineDimTmp2.SETRANGE("Dimension Code",JnlLineDimTmp."Dimension Code");
IF JnlLineDimTmp2.FINDFIRST THEN BEGIN
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := JnlLineDimTmp."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.MODIFY;
END ELSE BEGIN
JnlLineDimTmp2.INIT;
JnlLineDimTmp2."Dimension Code" := JnlLineDimTmp."Dimension Code";
JnlLineDimTmp2."Dimension Value Code" := JnlLineDimTmp."Dimension Value Code";
JnlLineDimTmp2.INSERT;
END;
JnlLineDimTmp2.SETRANGE("Dimension Code");
UNTIL JnlLineDimTmp.NEXT = 0;
// End of the deleted lines.

FADimMgt.InsertJnlLineDim(
DATABASE::"Gen. Journal Line",
GenJnlLine."Journal Template Name",
...

Vervangende code 3

...UNTIL FAAllocDim.NEXT = 0;
END;

FADimMgt.InsertJnlLineDim(
DATABASE::"Gen. Journal Line",
GenJnlLine."Journal Template Name",
...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

  • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×