Samenvatting

Dit artikel bevat een Microsoft Visual Basic for Applications-macro (subprocedure) die in een lus alle werkbladen in de actieve werkmap. Deze macro wordt ook de naam van elk werkblad.

Meer informatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden dienen uitsluitend ter illustratie expliciete of impliciete. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen. De voorbeeldmacro Ga als volgt te werk:

 1. Typ de volgende macrocode in een nieuw modulewerkblad.

     Sub WorksheetLoop()     Dim WS_Count As Integer     Dim I As Integer     ' Set WS_Count equal to the number of worksheets in the active     ' workbook.     WS_Count = ActiveWorkbook.Worksheets.Count     ' Begin the loop.     For I = 1 To WS_Count      ' Insert your code here.      ' The following line shows how to reference a sheet within      ' the loop by displaying the worksheet name in a dialog box.      MsgBox ActiveWorkbook.Worksheets(I).Name     Next I   End Sub
 2. De macro wordt uitgevoerd, plaatst u de invoegpositie in de regel 'Sub WorksheetLoop()' en druk op F5.

De macro wordt de werkmap doorlopen en een berichtvenster met de naam van een ander werkblad telkens wanneer die deze wordt uitgevoerd door middel van de lus. Houd er rekening mee dat deze macro alleen de weergegeven namen; de namen van andere typen bladen wordt niet weergegeven in de werkmap. U kunt ook doorlopen alle werkbladen in de werkmap met behulp van een For Each-lus.

 1. Voer de volgende macrocode in een nieuw modulewerkblad.

     Sub WorksheetLoop2()     ' Declare Current as a worksheet object variable.     Dim Current As Worksheet     ' Loop through all of the worksheets in the active workbook.     For Each Current In Worksheets      ' Insert your code here.      ' This line displays the worksheet name in a message box.      MsgBox Current.Name     Next   End Sub
 2. De macro wordt uitgevoerd, plaatst u de invoegpositie in de regel 'Sub WorksheetLoop2()' en druk op F5.

Deze macro werkt identiek aan de macro WorksheetLoop, met dien verstande dat een ander type lus wordt gebruikt voor het verwerken van alle werkbladen in de actieve werkmap.

Verwijzingen

Voor meer informatie over het opvragen van help voor Visual Basic for Applications, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

163435 VBA: Programming Resources for Visual Basic for Applications

226118 Office 2000: Programming Resources for Visual Basic for Applications

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×