Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als u een extern toetsenbord gebruikt met de PowerPoint voor iPad, kunt u toetscombinaties gebruiken om snel te navigeren. U kunt snel tussen gebieden wisselen en taken uitvoeren. De toetscombinaties in dit artikel zijn gebaseerd op de Amerikaanse toetsenbordindeling voor de Mac of iOS.

Notities: 

  • Als voor een sneltoets twee of meer toetsen tegelijk moeten worden ingedrukt, worden de toetsen in dit hoofdstuk gescheiden door een plusteken (+). Als toetsen direct na elkaar moeten worden ingedrukt, worden de toetsen gescheiden door een komma (,).

  • U kunt de invoegpositie naar verschillende gebieden in PowerPoint voor iPad verplaatsen (bijvoorbeeld van het lint naar het deelvenster Miniaturen) door de focus naar een knop te verplaatsen en op Shift+Pijl-rechts (heen) of Shift+Pijl-links (terug) te drukken.

  • PowerPoint voor iPad is een mobiele toepassing, dus de toetscombinaties en navigatie kunnen afwijken van die in PowerPoint 2016.

In dit onderwerp

Veelgebruikte sneltoetsen

In deze tabel worden de meestgebruikte toetscombinaties voor PowerPoint voor iPad getoond.

Handeling

Druk op

Een nieuwe dia invoegen

Command+Shift+N

Geselecteerde tekst, dia of object verwijderen

Del

Geselecteerde inhoud knippen en naar het Klembord kopiëren

Command+X

De laatste bewerking ongedaan maken

Command+Z

De geselecteerde inhoud naar het Klembord kopiëren

Command+C

Gekopieerde of geknipte inhoud plakken

Command+V

Alle tekst selecteren

Command+A

Geselecteerde inhoud vet maken

Command+B

Geselecteerde inhoud cursief maken

Command+I

Geselecteerde inhoud onderstrepen

Command+U

Het woord links selecteren

Shift+Option+Pijl-links

Het woord rechts selecteren

Shift+Option+Pijl-rechts

Een nieuwe dia maken

Command+Shift+N

Navigeren in PowerPoint voor iPad

PowerPoint voor iPad wordt geopend met een horizontale lijst met opdrachten. Als u door de opties wilt navigeren, drukt u op Shift+Pijl-rechts totdat de invoegpositie zich op de rij met opdrachten bevindt en drukt u vervolgens op de toets Pijl-rechts of Pijl-links. Als u een optie wilt selecteren, drukt u op Command+Option+Spatiebalk.

Overschakelen naar weergave Diavoorstelling

  1. Plaats de invoegpositie op een knop.

  2. Druk op Shift+Pijl-rechts totdat u 'Diavoorstelling afspelen vanaf de huidige dia' hoort en druk op Command+Option+Spatiebalk. De invoegpositie bevindt zich op de knop Einde diavoorstelling.

Naar de volgende dia

Plaats de focus op een dia en druk op de spatiebalk.

De diavoorstelling afsluiten

Druk op Esc.

De werkbalk Diavoorstelling verbergen

Swipe omhoog met drie vingers.

De invoegpositie verplaatsen binnen tijdelijke aanduidingen en notities

Handeling

Druk op

Eén teken naar rechts gaan

Pijl-rechts

Eén teken naar links gaan

Pijl-links

Eén woord naar rechts gaan

Command+Pijl-rechts

Eén woord naar links gaan

Command+Pijl-links

Eén regel omhoog gaan

Pijl-omhoog

Eén regel omlaag gaan

Pijl-omlaag

Naar het begin van de regel gaan

Command+Pijl-links

Naar het einde van de regel gaan

Command+Pijl-rechts

Naar het begin van de tijdelijke aanduiding of notitie gaan

Command+Pijl-omhoog

Naar het einde van de tijdelijke aanduiding of notitie gaan

Command+End

Inhoud selecteren

Handeling

Druk op

Het teken rechts selecteren

Shift+Pijl-rechts

Het teken links selecteren

Shift+Pijl-links

Het woord rechts selecteren

Shift+Command+Pijl-rechts

Het woord links selecteren

Shift+Command+Pijl-links

Eén regel hoger selecteren

Shift+Pijl-omhoog

Eén regel lager selecteren

Shift+Pijl-omlaag

Eén alinea hoger selecteren

Shift+Command+Pijl-omhoog

Eén alinea lager selecteren

Shift+Command+Pijl-omlaag

Alles selecteren binnen de tijdelijke aanduiding of notitie

Command+A

Selecteren vanaf de huidige positie tot het begin van de regel

Shift+Command+Pijl-links

Selecteren vanaf de huidige positie tot het einde van de regel

Shift+Command+Pijl-rechts

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×