Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

Een elektronische factuur is een wettelijk aanvaarde digitale belasting ontvangstdocument dat uw organisatie registreert bij factuurregistratie Portal (IRP). Door Microsoft Dynamics AX te gebruiken om elektronische facturen te genereren, u ervoor zorgt dat de elektronische facturen die uw organisatie genereert zijn veilig, vertrouwelijk, authentiek en juridisch aanvaardbaar. U kunt zorg er ook voor dat de vereiste standaarden worden toegepast op uw elektronische facturen.

U kunt een elektronische factuur genereren voor het volgende: Documenten:

 • Factuur van klant

 • Gratis tekstfactuur

 • Projectfactuur

 • en hun creditnota's

Meer informatie

Vereisten voor het gebruik van elektronische facturen

Als u elektronische facturen in uw organisatie wilt gebruiken, moet u voer de volgende taken uit als vereiste:

Opmerking: U hebt uw GSTIN, gebruikersnaam, Wachtwoord, client-id en het clientgeheim.

Een digitaal certificaat voor communicatie configureren met IRP

Voer de onderstaande stappen uit om het certificaat te extraheren en importeer deze voor de lokale computer:

 1. Dubbelklik op het gedownloade certificaatbestand met de extensie .cer.

image.png

2. Klik in het geopende venster op Installeren Certificaat...:

image.png

3. Selecteer 'Lokaal' in het volgende venster Machine" en klik op Volgende:


image.png

4. Selecteer in het volgende venster de optie Plaats alle certificaten in het volgende archief' en klik op Bladeren:image.pngSelecteer de map Persoonlijk en klik op OK:

image.png
klik vervolgens op Volgende.
5. Klik in het volgende venster op Voltooien:

image.png


6. De installatie is voltooid:

image.png

Informatie die is opgenomen in elektronische facturen

Een elektronische factuur bevat het volgende: Details:

 • Naam, adres, contactgegevens en GSTIN nummers van de organisatie (verkoper) en een klant (koper)

 • Het factuurnummer, de datum en het document Type

 • Details van goederen en diensten voor elk verkochte artikel:

  • Serienummer van het item

  • Indicatie of het een servicelevering is

  • SAC \ HSN-code

  • Hoeveelheid, maateenheid en eenheidsprijs

  • GST-tarief

  • Toegepaste kosten of kortingen

  • Totalen voor factuurregel

 • Het documenttotaal met itemisatie van factuurtotalen

Systeem configureren voor het gebruik van elektronische facturering

Voltooi de onderstaande procedures om het systeem in te stellen op elektronische facturering voor India gebruiken.

Maateenheid instellen

U moet dit herhalen voor alle maateenheden die u gebruik in elektronische facturen om overeen te komen met toegestane externe codes.

 1. Ga naar Organisatie >instellen voor beheer >  Eenheden > eenheden.

 2. Selecteer een van de eenheden, bijv. "ea" eenheid en klik op Externe codes.

 3. Voer code in (bijvoorbeeld EInv_IN) en externe codedefinitie

  Opmerking: code wordt gebruikt voor alle maateenheden om de hoofdgegevensset met eenheden van door elektronische facturering aanvaarde meetcodes.

 4. Selecteer uw gemaakte externe code voor elektronische factureringseenheid (bijv. Einv_IN") en voer de waarde in (bijvoorbeeld "NOS") in het onderste raster van het formulier

Parameters voor elektronische facturen instellen

Gaan op Vorderingen > Setup > eInvoices > Electronic parameters facturen (India), vul de volgende parameters in:

Parameter

Parameter Beschrijving

GSTIN

Uw goederen en Services Taxpayer Identification Number, gebruikt voor IRP-integratie.

Gebruikersnaam

Uw gebruiker naam geleverd door NIC, gebruikt voor IRP-integratie

Gebruikerswachtwoord

Uw gebruiker wachtwoord geleverd door NIC, gebruikt voor IRP-integratie

Client-id

Uw client Id geleverd door NIC, gebruikt voor IRP-integratie

Clientgeheim

Uw client geheim geleverd door NIC, gebruikt voor IRP-integratie

Certificaat

Uw Certificaat geleverd door NIC, gebruikt voor IRP-integratie

Vergunning URL-pad

Elektronische URL-pad voor factuurautorisatie

Registratie URL-pad

Elektronische URL-pad voor factuurregistratie

URL annuleren Pad

Elektronische URL-pad voor factuuronderschrijving

Eenheidscode

Eeuwige code type voor het converteren van maateenheden. Eerder gemaakt

Valideren vóór het plaatsen

U kunt aanvullende validatie inschakelen voor alle verplichte informatie die moet worden opgenomen op de elektronische factuur op de boekingstijd van de factuur.

HSN-codes en -producten instellen

De onderstaande procedures illustreren alleen het proces voor het instellen van een HSN-code en toewijzen aan het product.

HSN-code definiëren

 1. Ga naar Grootboek > >Tax > India > HSN instellen codes.

 2. Maak een record.

 3. In het veld Hoofdstuk voer een waarde in.

 4. In het veld Kop, voer een waarde in.

 5. In het veld Subkop: voer een waarde in.

 6. In het land/de regio extensieveld, voer een waarde in.

 7. In de statistische achtervoegselveld, voer een waarde in.

 8. Sla de record op en controleer of het HSN-codeveld wordt bijgewerkt.

 9. In het veld Beschrijving voer een waarde in.

 10. Selecteer Sluiten.

HSN-codes toewijzen aan producten

 1. Ga naar > productinformatiebeheerProducten > uitgebrachte producten.

 2. Selecteer een product en selecteer Vervolgens Bewerken.

 3. Op de Algemene FastTab, als het product type is Item, selecteer een waarde in het HSN-codeveld .

Btw-registratienummers instellen

Meer informatie over het instellen van GSTIN-hoofdgegevens vindt u in https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/appuser-itpro/ind-set-up-tax-registration-numbers. De onderstaande procedure illustreert alleen het vereenvoudigde proces voor het instellen van registratienummers voor gebruik in elektronische facturering.

 1. Ga naar Algemeen grootboek > registratienummers instellen > Enterprise

 2. Een nieuwe record kratten

 3. Belastingtype selecteren = Type GST- en registratienummer = Bedrijf

 4. Voer de registratie in nummeren en de gegevens opslaan

 5. Een nieuwe record kratten

 6. Belastingtype selecteren = Type GST- en registratienummer = Klant

 7. Voer de registratie in nummeren en de gegevens opslaan

Uw rechtspersoon instellen

1. Ga naar Organisatie beheer > instellen > Organisatie > Legal Entiteiten

2. De adressen uitvouwen en gebruik de knop Toevoegen om een nieuw of bestaand primair adres te bewerken

3. ZIP invoeren of bijwerken, Straat, plaats, district, staat en provincie

image.png

Opmerking: De staten moeten een staat hebben codes die zijn toegewezen in De organisatie >adresseninstellen voor beheer > > adres instellen > tabblad Staat/provincie.

4. In Bewerken Formulier met adressen , snel tabblad Belastinginformatie uitvouwen

5. Gebruik Toevoegen om in te stellen Naam of beschrijving (bijvoorbeeld "GST") en selecteer eerder gemaakte bedrijfsregistratie getal in het veld GSTIN/GDI/UID

6. De belasting sluiten informatie - en adresformulier

7. Contactpersoon uitvouwen snel tabblad Informatie in het formulier Juridische entiteiten om primaire telefoon en Primaire e-mail

Uw klanten instellen

Het klantmodel openen vanuit Accounts klanten die >common > > Alle klanten om gegevens in te voeren of te bewerken die vereist zijn voor elektronische facturering.

Belastinggegevens instellen

1.       Het tabblad Adressen voor een geselecteerde klant uitvouwen account en gebruik de knop Toevoegen om een nieuwe of bestaande primaire functie te bewerken Adres

2.       ZIP, Straat, Plaats, invoeren of bijwerken District, staat en provincie

Opmerking: De staten moeten een staat hebben codes die zijn toegewezen in De organisatie >adresseninstellen voor beheer > > adres instellen > tabblad Staat/provincie.

3.       Vouw In het formulier Adressen bewerkende optie Belasting uit tabblad Snel informatie

4.       Toevoegen gebruiken om de naam of beschrijving in te stellen (bijvoorbeeld "GST") en selecteer het eerder gemaakte klantregistratienummer in GSTIN/GDI/UID Veld

5.       De belastinggegevens en het adres sluiten Formulier

Contactgegevens instellen

 1. Knop Contactpersonen gebruiken om te bewerken bestaande of een nieuwe klantcontactpersoon maken

 2. In het tabblad Demografische gegevens verkoop van Klant hoofd, selecteer bestaande primaire contactpersoon

 3. Tabblad Contactgegevens snel uitvouwen in Klanten formulier om primaire telefoon en primaire e-mail toe te voegen

Klant in staat stellen om elektronisch te factureren

 1. Tabblad Factuur en leveringssnel uitvouwen in Klanten Formulier

 2. Het selectievakje eInvoice voor een klant inschakelen

Opmerking: als deze optie is ingesteld op Ja, het systeem markeert facturen die voor dit klantaccount zijn geboekt als gereed voor elektronische factuurverwerking.

Werken met elektronische facturen

Wanneer u een factuur voor een klant met e-factuur boekt van een verkooporder, een gratis tekstfactuur of projectfactuurvoorstel, de elektronische factuur wordt gemaakt. U krijgt informatie in het meldingencentrum dat elektronisch factuur [........] is gemaakt.

De centrale plaats om alle elektronische facturen te werken is Accounts >Periodieke > eInvoices > Electronic facturen (India). Tabblad Details bekijken om alle informatie weer te geven die in verschillende fasen van de elektronische factuurverwerking worden ingevuld.

Veld

Beschrijving

Verzonden gegevens

Gegevens verzonden naar de service in JSON-indeling

Bevestiging Nummer

Indiase elektronisch factuurtransactienummer

Bevestiging datum en tijd

Datum en tijd op welke factuur is geregistreerd

Ondertekende QR Code

Ondertekende QR code van de factuur die is ontvangen van IRP

Ondertekend Factuur

Ondertekend factuurtekst ontvangen van IRP

Foutbericht

De tekst van de fout die is ontvangen van IRP

Gemaakt door

Gebruikers-id die een elektronische factuur gemaakt

Gemaakt op en tijd

Datum en tijd wanneer de factuur is gemaakt

Verzonden door

Gebruikers-id die een elektronische factuur verzonden

Verzonden datum en Tijd

Datum en tijd wanneer de factuur is verzonden

Geannuleerd door

Gebruikers-id die een elektronische factuur geannuleerd

Geannuleerd datum en tijd

Datum en tijd wanneer de factuur is geannuleerd

Met de bronfactuur wordt een factuurlogboek geopend voor de factuur gebruikt als basis voor elektronische factuur. Op elektronische factuur registratie, onder andere informatie krijgt u de IRN- en QR-code die kan worden afgedrukt in btw-factuur- en debiteringsrapporten\Tegoedrapporten die beschikbaar zijn in de verkoop of Project-factuurlogboeken:

image.png

Elektronische factuur registreren

U moet ten minste één elektronische factuur hebben met de status Gemaakt of fout bij het registreren van facturen bij IRP.

 1. Ga naar Vorderingen > Periodiek > eInvoices > Elektronische facturen (India) en selecteer een of meerdere facturen die moeten worden verzonden voor registratie bij IRP

 2. Klik op de knop Verzenden

 3. U kunt het formulier Elektronische facturen verzenden gebruiken en voer een query uit om selectiecriteria te wijzigen voor facturen die moeten worden verzonden.

Opmerking: u kunt het tabblad Batch gebruiken om terugkeerpatroon en geboekte facturen registreren zonder tussenkomst van de gebruiker.

Elektronische factuur annuleren

U kunt de factuur annuleren die u eerder bij IRP hebt geregistreerd. U moet ten minste één elektronische factuur met de status Verzonden of Annuleren hebben om facturen bij IRP te annuleren.

 1. Ga naar Vorderingen > Periodiek > eInvoices > Elektronische facturen (India) en selecteer een of meerdere facturen die moeten worden geannuleerd bij IRP

 2. Klik op de knop Annuleren

 3. U kunt het formulier Elektronische facturen verzenden gebruiken en voer een query uit om selectiecriteria te wijzigen voor facturen die moeten worden verzonden.

Opmerking: u kunt het tabblad Batch gebruiken om terugkeerpatroon en geboekte facturen registreren zonder tussenkomst van de gebruiker.

Een veld toevoegen aan elektronische JSON-factuur

Dit onderwerp is gericht op gebruikers die de JSON aanpassen elektronische factuur om zo nodig aanvullende informatie op te nemen. Het is alleen als leidraad en illustratie voor een persoon die over een vereiste vaardigheden om het product aan te passen met X++.

 1. Het contract identificeren dat overeenkomt met de JSON-onderdeel dat u gaat wijzigen. Einvoice-contractklassen hebben het volgende: naampatroon Einvoice*Contract_IN. Bijvoorbeeld:

  • EInvoiceSupplierInformationContract_IN (met 2 nakomelingen voor klant- en projectfacturen: EInvoiceSupplierInfoCustInvContract_IN en EInvoiceSupplierInfoProjInvContract_IN)

  • EInvoiceBuyerInformationContract_IN met 2 nakomelingen voor klant- en projectfacturen: EInvoiceBuyerInfoCustInvoiceContract_IN en EInvoiceBuyerInfoProjInvoiceContract_IN)

 2. Voeg een methode toe aan de bovenliggende abstracte klasse die retourneert de benodigde gegevens. Als gegevens anders worden geëxtraheerd voor de klant en projectfacturen, overschrijft u deze methode in elke descendant en geeft u de noodzakelijke uitvoering. Anders kan de methode worden toegevoegd aan het abstracte bovenliggende element alleen klasse.

 3. De klasse identificeren die verantwoordelijk is voor JSON Generatie. Dergelijke klassen hebben het volgende naampatroon "Einvoice*Details_IN" en implementeer ITaxEngineJsonSerializable Interface. Bijvoorbeeld:

  • EInvoiceSellerDetails_IN

  • EInvoiceBuyerDetails_IN

 4. Een variabele toevoegen aan de klassedeclaratie die overeenkomt met de parameter die u gaat toevoegen aan het JSON-bestand.

 5. Voeg een parm-methode toe voor deze variabele.

 6. De methode getJsonAttributes overeenkomstig wijzigen door de zojuist gemaakte parm-methode toe te voegen aan het einde van de lijst die wordt geretourneerd door de methode getJsonAttributes. In de getJsonAttributes moet u de kenmerknaam toevoegen, net zoals moet worden geschreven in het JSON-bestand.

 7. Zoek in de EInvoiceCreateOutputFile_IN klasse de methode die verantwoordelijk is voor het maken van een JSON-onderdeel dat u wijzigt. Voor Voorbeeld:

  • insertSeller

  • insertBuyer

 8. Een regel toevoegen aan deze methode om nieuwe regels toe te voegen gegevens naar de JSON. Bijvoorbeeld

_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN());


Met deze regel wordt het GSTIN-nummer uit het contract opgehaald en doorgegeven aan de klasse Details.

Als de parameter niet leeg kan zijn, gebruikt u het volgende patroon voor aanvullende validatie:

    if (!_sellerDetails.parmGSTIN(supplierInformationContract.getGSTIN()))


    {


        ret = checkFailed(strFmt("@SYS136411", "@SYP4887805"));


    }


Opmerking: Compileer het project met uw wijzigingen en start alle AOSes opnieuw op voordat u deze wijzigingen test.


Veelgestelde vragen

V: Kan ik aanvullende criteria opgeven die moeten worden overwogen wanneer facturen voor elektronische verwerking selecteren om te registreren of te annuleren Factuur?

U kunt query's controleren en wijzigen gebruikt voor factuur na gebruik van de functie Verzenden of Annuleren in Accounts >Periodieke > eInvoices > Electronic facturen (India). Knop selecteren opent systeemqueryformulier om extra in te stellen of bestaande querycriteria wijzigen.

image.png

V: Waar kan ik gedetailleerde informatie vinden voor wat er is misgegaan een factuur die niet is geregistreerd?

U kunt het ontvangen foutbericht over de foutcode bekijken in Vorderingen > periodieke > eInvoices > Electronic facturen (India).

image.png

V: Wat is er niet aan de elektronische factuuroplossing voor India?

 • Digitale handtekening door verkoper

 • Generatie van IRN

 • ISD-factuur

 • AP-e-factuur importeren

V: Wat zijn de ondersteunde indelingen van elektronische facturen voor India?

De export van elektronische facturen kan worden uitgevoerd in JSON-indeling die alle vereiste velden bevat die zijn gedefinieerd in technische specificatie. Als er een andere indeling is of als u extra informatie over het elektronische factuurbericht, moet dit worden gedaan als aanpassing. Raadpleeg de sectie Een veld toevoegen aan de elektronische JSON-factuursectie van in dit artikel vindt u meer informatie over het uitbreiden van de ondersteunde JSON-indeling.

V: Wat zijn de ondersteunde integraties voor Indiase elektronische factuurregistratie?

De ondersteunde out-of-the-box-integratie is rechtstreeks aan IRP . Elke andere integratie, bijvoorbeeld met een SAP van uw keuze is om op maat te worden gebouwd door uw ISV of implementatiepartner.

Opmerking: Integratie via GSP is wordt niet systeemeigen ondersteund door Microsoft.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×