Een schermlezer gebruiken met Office Backstage

Decoratief pictogram. Inhoud voor schermlezer

Dit artikel is bedoeld voor personen met een visuele beperking die een schermlezer gebruiken met de Office-producten en maakt deel uit van de inhoudsset van Office-toegankelijkheid. Voor meer algemene hulp raadpleegt u de startpagina van Microsoft-ondersteuning.

Gebruik de schermlezer en het toetsenbord om de weergave Backstage te openen enMicrosoft Office gebruiken. We hebben het getest met Verteller, JAWS en NVDS maar mogelijk werkt het ook met andere schermlezers, zolang ze voldoen aan de algemene toegankelijkheidsstandaarden en -technieken.

Als u een nieuw bestand wilt maken, een bestaand bestand moet openen, afdrukken, opslaan, de app-opties of meer wilt wijzigen, is Backstage de plek om dit te doen. Kortom, het is alles wat u doet met een bestand dat u niet in het bestand doet.

Notities: 

In dit onderwerp

Backstage openen

Wanneer u een programma Microsoft Office start, komt u terecht op het tabblad Start in de weergave Backstage.

Als u de volledige Backstage-weergave wilt openen wanneer u al een document, werkmap of presentatie bewerkt, drukt u op Alt+F. U komt terecht op het tabblad Start. U hoort: 'Bestand, Start geselecteerd'.

Opmerking: De meeste sneltoetsen die hieronder worden beschreven, werken alleen wanneer u de volledige weergave Backstage opent vanuit de bewerkingsweergave.

Een nieuw bestand maken

Als u een nieuw bestand wilt maken, kunt u een sjabloon met vooraf ontworpen indeling en opmaak gebruiken of beginnen met een leeg bestand. U kunt een nieuw document maken op het tabblad Start met een kleine selectie sjablonen of op het tabblad Nieuw met een grotere lijst met sjablonen.

 1. Ga op een van de volgende dingen te werk in de weergave Backstage:

  • Als u een nieuw bestand wilt maken vanaf het tabblad Start, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de lege bestandssjabloon bent. U hoort bijvoorbeeld: 'Leeg document'. Druk op Enter om de lege sjabloon te gebruiken. Als u de andere beschikbare sjablonen wilt verkennen, drukt u op de pijl-rechts totdat u de juiste sjabloon hebt gevonden en drukt u tweemaal op Enter om de sjabloon te openen.

  • Als u een nieuw bestand wilt maken op het tabblad Nieuw, drukt u op Alt+N. Als u een lege sjabloon wilt gebruiken, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de lege bestandssjabloon bent en drukt u op Enter. Als u de andere beschikbare sjablonen wilt verkennen, drukt u op de Tab-toets totdat u 'Welkom' hoort, gevolgd door de naam van de huidige app, drukt u op de pijl-rechts totdat u de sjablonen hebt gevonden en drukt u tweemaal op Enter om de sjabloon te openen.

Een bestaand bestand openen

Op het tabblad Start backstage worden enkele van de meest recente bestanden weergegeven waar u aan hebt gewerkt. Als het beste bestand niet in de lijst Recente bestanden op het tabblad Start staat, gebruikt u het tabblad Openen om door bestandslocaties en bestanden te bladeren.

 1. Als u een bestaand bestand wilt openen, gaat u op een van de volgende stappen te werk:

  • Druk op het tabblad Start op de Tab-toets totdat u 'Recent' hoort, gevolgd door de naam van het bestand dat momenteel in focus staat. Druk vervolgens op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u het juiste bestand hebt gevonden en druk op Enter om het te openen.

  • Als u een bestand wilt openen vanaf het tabblad Openen, drukt u op Alt+O. Druk eenmaal op de Tab-toets. De focus wordt verplaatst naar de lijst met bestandslocaties en -typen. Als u door de lijst wilt bladeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Wanneer u de locatie hebt gevonden of uw wilt hebt getypt, drukt u op Alt+O, Y, 4 om de focus te verplaatsen naar het eerste item in de lijst met documenten. Druk op de pijl-omlaag totdat u het juiste bestand hebt gevonden en druk op Enter om het te openen.

Een bestand vastmaken

U kunt een bestand vastmaken aan de lijst Met recente bestanden om het snel te zoeken en te openen.

 1. Ga op het tabbladStart of Openen naar het bestand dat u wilt vastmaken.

 2. Druk op Shift+F10 wanneer u het juiste bestand hebt. Het snelmenu wordt geopend.

 3. Druk op P om het bestand vast te maken.

 4. Druk op Shift+F10+U om het bestand los te maken.

Een kopie van een bestand opslaan

Op het tabblad Kopie opslaan kunt u snel een kopie maken van een bestand aan wie u werkt als u een tweede exemplaar op een andere locatie nodig hebt of als u wijzigingen wilt aanbrengen zonder dat dit van invloed is op het oorspronkelijke bestand.

Opmerking: Het tabblad Kopie opslaan is alleen beschikbaar wanneer Automatisch opslaan is aan.

Tip: Als u een bestaand bestand gebruikt als uitgangspunt voor een nieuw bestand, moet u een kopie van het bestand opslaan voordat u wijzigingen aan gaat brengen. Op die manier zijn uw wijzigingen alleen van invloed op het nieuwe bestand en niet op het origineel. Zie Een kopie opslaan gebruiken om een bestand te wijzigen zonder het origineel te wijzigen voor meer informatie.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+A. U hoort: 'Een kopie opslaan'.

 2. Druk eenmaal op de Tab-toets om de focus naar de lijst met bestandslocaties te verplaatsen.

 3. Druk op de pijl-omhoog of pijl-omlaag totdat u de locatie hoort waar u de kopie wilt opslaan.

 4. Als u de focus naar het bestand en de locatiegegevens wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de detailweergave wilt navigeren, drukt u op de pijl-omhoog of pijl-omlaag. Druk op Enter om te selecteren.

 5. Wanneer u de details hebt ingevuld, drukt u op Alt+A, Y, 5 om het bestand op te slaan. De focus keert terug naar de bewerkingsweergave.

Een bestand afdrukken

Op het tabblad Afdrukken kunt u een printer selecteren, de afdrukstand en -grootte instellen en een harde kopie van het bestand afdrukken.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+P om het tabblad Afdrukken te openen.

 2. Als u de focus naar de afdrukopties wilt verplaatsen, drukt u eenmaal op de Tab-toets. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Druk op Enter om een selectie te maken.

 3. Druk op Alt+P, P om het bestand af te drukken.

Delen en samenwerken

U kunt het bestand delen met anderen OneDrive of een kopie toevoegen aan een e-mailbericht.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+Z. Als het bestand is opgeslagen in OneDrive, wordt het dialoogvenster Koppeling verzenden geopend. Anders wordt het dialoogvenster Delen geopend.

 2. Als u wilt selecteren hoe u het bestand deelt, drukt u op de Tab-toets totdat u de 2e optie hoort en drukt u op Enter.

 3. Vul, afhankelijk van uw selectie, de benodigde informatie in, zoals de namen of e-mailberichten van de geadresseerde.

 4. Ga naar de knop Verzenden en druk op Enter om het bestand te delen.

Zie Een schermlezer gebruiken om een document te delen in Word voor instructies over het delen van een Word-bestand.

Office beheren

In de weergave Backstage kunt u ook opties openen en wijzigen om te beheren hoe Microsoft Office werkt.

De app-instellingen wijzigen

In de app-instellingen kunt u het toegankelijkheids-, controle- of weergaveopties wijzigen.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+T om het dialoogvenster app-opties te openen. De focus ligt in het eerste item van de navigatiestructuur.

 2. Als u door de items in de boom wilt bladeren, drukt u op de pijl-omlaag. Wanneer u het beste item hebt, drukt u op de Tab-toets om de focus te verplaatsen naar de opties van het geselecteerde item.

 3. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Als u een knop wilt selecteren of een selectievakje wilt in- of uitvullen, drukt u op de spatiebalk. Druk op Enter om uw wijzigingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.

Uw accountgegevens controleren

Op het tabblad Account kunt u bijvoorbeeld toegang krijgen tot uw accountgegevens, eenOffice-thema of achtergrond selecteren, verbonden services toevoegen, zoals OneDrive of SharePoint, en de app-updates beheren.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+D om het tabblad Account te openen.

 2. Als u door de optie op het tabblad wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Druk op Enter om een selectie te maken.

Feedback verzenden

Op het tabblad Feedback kunt u ons laten weten wat u vindt van de app of hoe u de app beter kunt maken.

 1. Druk in de weergave Backstage op Alt+K om het tabblad Feedback te openen.

 2. Als u door de opties wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets. Druk op Enter om een selectie te maken.

 3. Het deelvenster Feedback wordt geopend in de bewerkingsweergave. U kunt nu de details toevoegen aan de optie die u hebt geselecteerd. Als u door de velden en opties in het deelvenster wilt bladeren, drukt u op de Tab-toets.

 4. Als u uw feedback wilt verzenden, drukt u op de Tab-toets totdat u bij de knop Verzenden bent en drukt u op Enter.

Backstage afsluiten en terugkeren naar uw document

Druk op Esc om de backstage-weergave te sluiten en terug te gaan naar het document.

Zie ook

Sneltoetsen voor het menu Bestand in Office voor Windows

Technische ondersteuning voor klanten met een handicap

Microsoft wil een optimale ervaring bieden voor al onze klanten. Als u een beperking hebt of als u vragen hebt met betrekking tot toegankelijkheid, kunt u voor technische hulp contact opnemen met Microsoft Disability Answer Desk. Het Disability Answer Desk-ondersteuningsteam is opgeleid in het gebruik van verschillende veelgebruikte hulptechnieken en kan assistentie verlenen in de Engelse, Spaanse, Franse en Amerikaanse gebarentaal. Ga naar de site van Microsoft Disability Answer Desk voor de contactgegevens voor uw regio.

Als u een commerciële of bedrijfsmatige gebruiker bent of werkt voor een overheidsinstantie, neemt u contact op met de Disability Answer Desk voor ondernemers.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×