Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Een veld Lange tekst kan handig zijn voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie, zoals notities, opmerkingen en beschrijvingen. Het gegevenstype Lange tekst bevat maximaal 65.536 alfanumerieke tekens en ondersteunt opmaak van tekst met opmaak, zoals verschillende kleuren, lettertypen en markeringen.

Wat wilt u doen?

Een veld lange tekst toevoegen in de gegevensbladweergave

U kunt een veld Lange tekst toevoegen in de gegevensbladweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Schuif zo nodig horizontaal naar het eerste lege veld.

 3. Selecteer Klikken om toe te voegen en selecteer vervolgens Lange tekst in de lijst.

 4. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenisvolle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik op Opslaan en voer in het dialoogvenster Opslaan als een naam in voor de nieuwe tabel.

 3. Selecteer Klikken om toe te voegen en selecteer vervolgens Lange tekst in de lijst.

 4. Dubbelklik op de nieuwe veldnamenrij en typ een betekenisvolle naam voor het nieuwe veld.

 5. Sla uw wijzigingen op.

Naar boven

Een veld lange tekst toevoegen in de ontwerpweergave

U kunt een veld Lange tekst toevoegen in de ontwerpweergave.

Toevoegen aan een bestaande tabel

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2.  Voer in de kolom Veldnaam van de ontwerpfunctie de naam in van het veld Lange tekst. Bijvoorbeeld: 'Adres', 'Notities' of 'Opmerkingen'.

 3. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Lange tekst in de lijst.

 4. Sla uw wijzigingen op.

Toevoegen aan een nieuwe tabel

 1. Klik op het tabblad Maken in de groep Tabellen op Tabel.

 2. Klik met de rechtermuisknop op het documenttabblad voor de nieuwe tabel en klik op Ontwerpweergave in het snelmenu.

 3. Als het dialoogvenster Opslaan als wordt weergegeven, geeft u een naam op voor de nieuwe tabel.

 4. Selecteer in de kolom Veldnaam de eerste lege rij en voer een naam in voor het veld. Meestal worden namen zoals 'Opmerkingen' of 'Notities' toegepast op een veld met lange tekst.

 5. Klik op de kolom Gegevenstype naast de veldnaam en kies Lange tekst in de lijst.

 6. Sla uw wijzigingen op.

Als u een tekstvak van een formulier of rapport bindt aan het veld Lange tekst, moet u ook de eigenschap Tekstindeling voor het tekstvak instellen op Tekst met opmaak.

Naar boven

Eigenschappen van lange tekstvelden instellen of wijzigen

U kunt de gegevensbladweergave gebruiken om een subset van veldeigenschappen in te stellen, zoals Is vereist of Uniek, maar u kunt de ontwerpweergave gebruiken om alle beschikbare eigenschappen in te stellen, inclusief Invoermasker of Bijschrift.

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Zoek op het tabblad Algemeen in het onderste gedeelte van de tabelontwerper onder Veldeigenschappen de eigenschap die u wilt wijzigen.

 3. Selecteer het veld naast de naam van de eigenschap. Afhankelijk van de eigenschap kunt u gegevens invoeren, de opbouwfunctie voor expressies starten door op Knop Opbouwfunctiete klikken of een optie in een lijst selecteren.

  Voor informatie over het gebruik van elke veldeigenschap selecteert u de eigenschap en drukt u op F1.

Naar boven

Een veld met lange tekst verwijderen

U kunt de gegevensbladweergave of ontwerpweergave gebruiken om een lange-tekstveld uit een tabel te verwijderen.

Belangrijk: Wanneer u een veld met lange tekst verwijdert dat gegevens bevat, gaat u die gegevens definitief kwijt en kunt u de verwijdering niet ongedaan maken. U moet een back-up maken van uw database voordat u tabelvelden of andere databaseonderdelen verwijdert.

Verwijderen in de gegevensbladweergave

 1. Open de tabel in de gegevensbladweergave.

 2. Zoek het veld Lange tekst, klik met de rechtermuisknop op de veldnamenrij (de naam) en klik op Veld verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Verwijderen in de ontwerpweergave

 1. Open de tabel in de ontwerpweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop op de rijkiezer (het lege vierkant) naast het veld Lange tekst en klik op Rijen verwijderen.

 3. Klik op Ja om de verwijdering te bevestigen.

Naar boven

Verwijzing naar lange tekstveldeigenschappen

Wanneer u de ontwerpweergave gebruikt om een veld lange tekst toe te voegen aan een tabel, kunt u een aantal eigenschappen voor het veld instellen en wijzigen. Deze tabel bevat de eigenschappen van het veld Lange tekst en beschrijft wat ze allemaal doen, inclusief de gevolgen van het instellen of wijzigen van de eigenschappen.

Eigenschap

Gebruik

Opmaken

Voer aangepaste opmaaktekens in om een weergave-indeling te definiëren. Indelingen die hier zijn gedefinieerd, worden weergegeven in gegevensbladen, formulieren en rapporten.

bijschrift

Hiermee geeft u de naam van het tekstveld op. De eigenschap accepteert maximaal 2048 tekens. Als u geen onderschrift opgeeft, past Access de standaardveldnaam toe.

Standaardwaarde

Hiermee wordt de opgegeven waarde automatisch toegewezen aan dit veld wanneer er een nieuwe record wordt toegevoegd. Als u bijvoorbeeld een waarde opgeeft zoals 'Voer maximaal 65 kB tekst in'. Als u dit doet, worden gebruikers eraan herinnerd dat ze 255 tekens kunnen invoeren.

Validatieregel

Hiermee geeft u vereisten op voor gegevens die zijn ingevoerd in een record, veld of besturingselement. Wanneer u gegevens invoert die in strijd zijn met de regel die voor het veld is gedefinieerd, kunt u de eigenschap Validatietekst gebruiken om het resulterende foutbericht op te geven. Maximale lengte: 2048 tekens.

Zie het artikel Gegevensinvoer beperken met behulp van een validatieregel voor meer informatie over het gebruik van validatieregels.

Validatietekst

Hiermee geeft u de tekst in het foutbericht op dat wordt weergegeven wanneer gebruikers een validatieregel schenden. Zie het artikel Gegevensinvoer beperken met behulp van een validatieregel voor meer informatie over het maken van validatieregels.

Vereist

Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, moet u een waarde invoeren in het veld of in besturingselementen die aan het veld zijn gebonden. De waarde mag niet Null zijn.

Lengte nul toestaan

Als deze optie is ingesteld op Ja, kunt u tekenreeksen met lengte nul invoeren in een veld. Een tekenreeks met lengte nul bevat geen tekens en u gebruikt deze om aan te geven dat u weet dat er geen waarde bestaat voor een veld. U voert een tekenreeks van nul in door twee dubbele aanhalingstekens te typen zonder spatie ertussen ("").

Geïndexeerd

U kunt indexen gebruiken om query's, sorteer- en groeperingsbewerkingen op grote hoeveelheden gegevens te versnellen. U kunt ook indexen gebruiken om te voorkomen dat gebruikers dubbele gegevens invoeren. Keuzes:

 • Nee:Indexering uitschakelen (standaard)

 • Ja (duplicaten OK):Hiermee indexeert u het veld en staat u dubbele waarden toe. U kunt bijvoorbeeld dubbele voor- en achternamen hebben.

 • Ja (geen duplicaten): Indexeert het veld en staat dubbele waarden niet toe.

Unicode-compressie

Access gebruikt Unicode om gegevens weer te geven in de velden Korte tekst, Lange tekst en Hyperlink. Unicode neemt meer opslagruimte in beslag omdat het 2 bytes per teken gebruikt in plaats van één. Om de bestandsgrootte te verminderen, is de standaardwaarde van de eigenschap Unicode-compressie voor een veld Korte tekst, Lange tekst of Hyperlink Ja. Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, wordt elk teken waarvan de eerste byte 0 is, gecomprimeerd wanneer het wordt opgeslagen en gedecomprimeerd wanneer het wordt opgehaald.

Gegevens in een veld met lange tekst worden niet gecomprimeerd, tenzij hiervoor na compressie 4096 bytes of minder opslagruimte is vereist. Als gevolg hiervan kan de inhoud van een lang tekstveld in één record worden gecomprimeerd, maar niet worden gecomprimeerd in een andere record.

IME-modus

Hiermee geeft u een Input Method Editor op, een hulpprogramma voor het gebruik van Engelse versies van Access met bestanden die zijn gemaakt in het Japans of Koreaans. Standaardwaarde: Geen besturingselement. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

IME-zinmodus

Hiermee geeft u het type gegevens op dat u kunt invoeren met een invoermethode-editor. Druk op F1 voor meer informatie over het gebruik van deze eigenschap.

Infolabels

Geef alleen in Access 2010 een of meer infolabels op voor het veld en eventuele besturingselementen die aan het veld zijn gebonden. Infolabels zijn onderdelen die de typen gegevens in een veld herkennen en waarmee u actie kunt ondernemen op basis van dat type. In het veld E-mailadres kan een infolabel bijvoorbeeld een nieuw e-mailbericht starten of het adres toevoegen aan een lijst met contactpersonen.

Klik op Knop Opbouwfunctie om een lijst met beschikbare infolabels weer te geven.

Tekstopmaak

Hiermee schakelt u het bewerken van tekst met opmaak in of uit. Selecteer Rtf om tekst met opmaak te bewerken.

Als u tekst met opmaak voor het veld inschakelt en vervolgens een tekstvakbesturingselement aan het veld bindt, moet u ook bewerken met tekst met opmaak inschakelen voor het besturingselement.

Zie Een veld met tekst met opmaak maken of verwijderen voor meer informatie over het opmaken van gegevens als tekst met opmaak.

Tekst uitlijnen

Hiermee geeft u de uitlijning voor gegevens in een lang tekstveld. U hebt de volgende opties:

 • Algemene:Tekst links uitlijnen, getallen en datums rechts

 • Links: hiermee worden alle tekst, datums en getallen links uitgelijnd

 • Midden: alle tekst, datums en getallen centreren

 • Rechts: alle tekst, datums en getallen rechts uitlijnen

 • Verdelen: hiermee worden alle tekst, datums en getallen gelijkmatig verdeeld over beide zijden van het veld of tekstvak

Alleen toevoegen

Hiermee bepaalt u of u wijzigingen van de waarde in het veld wilt bijhouden.

Er zijn twee instellingen:

 • Ja: Houdt wijzigingen bij. Als u de geschiedenis van de veldwaarde wilt bekijken, klikt u met de rechtermuisknop op het veld en klikt u op Kolomgeschiedenis weergeven.

 • Nee: houdt geen wijzigingen bij.

Waarschuwing    Als u deze eigenschap instelt op Nee, verwijdert u de bestaande geschiedenis van een waarde (indien aanwezig).

Naar boven

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×