Er is een programma beschikbaar om ingetrokken certificaten automatisch bij te werken in Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 en Windows Server 2008 R2

INLEIDING

Er is een programma beschikbaar om ingetrokken certificaten automatisch bij te werken in Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 en Windows Server 2008 R2. Dit programma vormt een uitbreiding op de bestaande technologie voor automatische bijwerking van basiscertificaten in Windows Vista en Windows 7, waarmee certificaten die op een bepaalde manier verdacht of onbetrouwbaar zijn, specifiek worden gemarkeerd als niet-vertrouwd.

Een CTL (certificaatvertrouwenslijst) is een vooraf gedefinieerde lijst met items die zijn ondertekend door een vertrouwde instantie. Alle items in de lijst zijn geverifieerd en goedgekeurd door een vertrouwde ondertekeningsinstantie. Deze update vormt een uitbreiding op de bestaande functionaliteit doordat bekende niet-vertrouwde certificaten worden toegevoegd aan het archief met niet-vertrouwde certificaten door een CTL te gebruiken die de openbare sleutel of handtekeninghash van deze certificaten bevat. Nadat deze update is geïnstalleerd, kunnen klanten profiteren van snelle automatische bijwerking van niet-vertrouwde certificaten.

Gebruikers met niet-verbonden systemen profiteren niet van deze functieverbetering. Deze klanten moeten de basiscertificaatupdates nog steeds installeren wanneer deze beschikbaar worden gesteld. Raadpleeg de sectie 'Meer informatie'.Als onderdeel van deze update zijn de Windows Update-URL's om de niet-vertrouwde en vertrouwde CTL's te downloaden, gewijzigd. Dit kan problemen veroorzaken voor ondernemingen die deze URL's als uitzonderingen in hun firewalls hebben hardgecodeerd.

Hier volgende de nieuwe URL's:http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/disallowedcertstl.cab

http://ctldl.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab

Meer informatie

Gebruikers met niet-verbonden systemen kunnen deze update installeren. Maar die gebruikers ontvangen geen voordelen van de update. Mogelijk leidt het installeren van deze update meteen nadat de server opnieuw is opgestart tot storingen bij het opstarten van de service. Services die servercertificaatverificaties uitvoeren tijdens het opstarten van de service, hebben mogelijk meer last van vertraging bij het ophalen van vertrouwde en niet-vertrouwde CTL's van Windows Update.

Zie voor systemen waarop Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 of Windows Server 2008 R2 word uitgevoerd en die de automatische updater van ingetrokken certificaten gebruiken (oftewel, als ofwel KB 2677070 of KB 2813430 eerder zijn geïnstalleerd) de rest van deze sectie en Microsoft Knowledge Base-artikel2813430 voor meer informatie. Klanten hoeven geen actie te ondernemen omdat deze systemen automatisch worden beschermd.

Als het systeem geen toegang heeft tot Windows Update, omdat het systeem niet is verbonden met het internet of omdat Windows Update wordt geblokkeerd door firewall-regels, vindt er een 'time-out' plaats bij het ophalen van netwerkgegevens voordat de service de opstartprocedure kan voortzetten. In sommige gevallen kan deze time-outwaarde voor het ophalen van netwerkgegevens de opstarttime-out van de service van 30 seconden overschrijden. Als een service niet kan rapporteren dat de opstartprocedure na 30 seconden is voltooid, stopt Servicebeheer (SCM) de service.

Als u niet kunt voorkomen dat deze update op niet-verbonden systemen wordt geïnstalleerd, kunt u het ophalen van vertrouwde en niet-vertrouwde CTL's via het netwerk uitschakelen. Hiervoor kunt u automatische basisupdates uitschakelen met behulp van groepsbeleidinstellingen. U schakelt automatische basisupdates met behulp van beleidsinstellingen als volgt uit:

 1. Een groepsbeleid maken of een bestaand groepsbeleid wijzigen in de Editor voor lokaal groepsbeleid.

 2. Dubbelklik in de Editor voor lokaal groepsbeleid, onder het knooppunt Computerconfiguratie, op Beleidregels.

 3. Dubbelklik op Windows-instellingen, dubbelklik op Beveiligingsinstellingen en dubbelklik vervolgens op Beleid voor openbare sleutels.

 4. Dubbelklik in het detailvenster op Instellingen voor Validering van certificaatpad.

 5. Klik op het tabblad Ophalen vanaf netwerk, schakel Deze beleidsinstellingen vastleggen in en schakel vervolgens het selectievakje Certificaten in het Microsoft Root Certificate Program (Microsoft Basiscertificaatprogramma) automatisch bijwerken (aanbevolen) uit.

 6. Klik op OK en sluit de Editor voor lokaal groepsbeleid.

Nadat u deze wijziging hebt aangebracht, wordt automatische basisupdates uitgeschakeld op systemen waarop het beleid van toepassing is. We raden u aan het beleid alleen toe te passen op systemen zonder internettoegang of systemen die geen toegang hebben tot Windows Update vanwege firewall-regels.

Als automatische basisupdates zijn uitgeschakeld, moeten beheerders handmatig door Windows vertrouwde basiscertificaten beheren. Vertrouwde basiscertificaten kunnen worden gedistribueerd naar computers waarop Windows wordt uitgevoerd met behulp van Groepsbeleid. Voor meer informatie over het beheren van door Windows vertrouwde basiscertificaten, raadpleegt u de volgende website:

http://technet.microsoft.com/nl-nl/library/cc754841.aspxGa naar de volgende Microsoft-webpagina's voor meer informatie over verificatie van certificaatvertrouwen in Windows:

Verificatie van certificaatvertrouwen

Overzicht van verificatie van certificaatvertrouwenKlik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het Windows Root Certificate Program (Basiscertificaatprogramma):

931125
Leden van het Windows basiscertificaatprogramma

Informatie over vervanging van updates

Deze update vervangt de volgende update:

2603469 De back-up van de systeemstatus bevat geen persoonlijke CA-sleutels in Windows Server 2008 of in Windows Server 2008 R2

Informatie over downloaden

U kunt de volgende bestanden downloaden via het Microsoft Downloadcentrum.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Vista

Het pakket Windows6.0-KB2677070-x86.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Vista

Het pakket Windows6.0-KB2677070-x64.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows Server 2008

Het pakket Windows6.0-KB2677070-x86.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008

Het pakket Windows6.0-KB2677070-x64 nu downloaden.

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008

Het pakket Windows6.0-KB2677070-ia64.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x86-versies van Windows 7

Het pakket Windows6.1-KB2677070-x86.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows 7

Het pakket Windows6.1-KB2677070-x64.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde x64-versies van Windows Server 2008 R2

Het pakket Windows6.1-KB2677070-x64.msu nu downloaden.

Voor alle ondersteunde IA-64-versies van Windows Server 2008 R2

Het pakket Windows6.1-KB2677070-ia64.msu nu downloaden.

Releasedatum: 12 juni 2012

Klik op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven voor meer informatie over hoe u Microsoft-ondersteuningsbestanden kunt downloaden:

119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via onlineservices Microsoft heeft dit bestand op virussen gescand. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Bestandsgegevens

Met de Engelse (VS) versie van dit updatepakket worden de bestanden geïnstalleerd met de kenmerken die in de volgende tabellen worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in de UTC-notatie (Coordinated Universal Time). De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in uw lokale tijd, waarbij rekening is gehouden met de zomer- of wintertijd. De datums en tijden kunnen wijzigen wanneer u bepaalde bewerkingen op de bestanden uitvoert.

Bestandsinformatie voor Windows Vista en Windows Server 2008

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:

  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.0.6002.18xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  GDR

  6.0.6002.22xxx

  Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 SP2

  SP2

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

19:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,984

23-Apr-2012

18:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

19:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

18:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

19:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

19:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,984

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,256

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

18:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

17:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

33,792

23-Apr-2012

16:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

19:32

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

42,496

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,256

23-Apr-2012

19:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,088

23-Apr-2012

19:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

18:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

17:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

18:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

17:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,912

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

18:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

18:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

20:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,256

23-Apr-2012

16:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

18:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

33,792

23-Apr-2012

15:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

18:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

42,496

23-Apr-2012

18:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,256

23-Apr-2012

17:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,088

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

17:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

18:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

18:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

16:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

18:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

16:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,912

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

18:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

18:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

18:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

18:45

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

1,267,200

23-Apr-2012

16:25

x64

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

1,267,712

23-Apr-2012

15:24

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

132,096

23-Apr-2012

16:25

x64

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

132,096

23-Apr-2012

15:25

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

174,592

23-Apr-2012

16:25

x64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

177,664

23-Apr-2012

15:25

x64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

19:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,960

23-Apr-2012

19:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,984

23-Apr-2012

18:53

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,816

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,352

23-Apr-2012

19:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

32,768

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,840

23-Apr-2012

19:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

18:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

41,472

23-Apr-2012

19:05

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

18:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

17:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

40,448

23-Apr-2012

19:18

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,376

23-Apr-2012

19:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

38,400

23-Apr-2012

19:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

36,864

23-Apr-2012

19:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

35,328

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

37,888

23-Apr-2012

18:52

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,960

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,984

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,816

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,352

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

32,768

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,840

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

41,472

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

17:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

40,448

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,376

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

38,400

23-Apr-2012

17:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

36,864

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

35,328

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

37,888

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,424

23-Apr-2012

18:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

33,792

23-Apr-2012

15:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

42,496

23-Apr-2012

18:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,088

23-Apr-2012

18:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

18:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,040

23-Apr-2012

17:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,424

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

33,792

23-Apr-2012

14:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

42,496

23-Apr-2012

16:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

16:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,088

23-Apr-2012

16:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

16:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,040

23-Apr-2012

16:44

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

2,387,968

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

2,387,968

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

250,880

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

250,880

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

354,816

23-Apr-2012

15:37

IA-64

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

359,424

23-Apr-2012

14:15

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

39,936

23-Apr-2012

18:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

34,304

23-Apr-2012

16:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

43,008

23-Apr-2012

18:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

26,112

23-Apr-2012

18:15

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

25,600

23-Apr-2012

17:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

17:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.18618

23,552

23-Apr-2012

19:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

39,936

23-Apr-2012

16:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

34,304

23-Apr-2012

15:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

43,008

23-Apr-2012

17:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

26,112

23-Apr-2012

17:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

25,600

23-Apr-2012

17:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

17:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.0.6002.22840

23,552

23-Apr-2012

16:25

Not Applicable

Crypt32.dll

6.0.6002.18618

984,064

23-Apr-2012

16:00

x86

Crypt32.dll

6.0.6002.22840

984,064

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.18618

98,304

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptnet.dll

6.0.6002.22840

98,304

23-Apr-2012

14:48

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.18618

133,120

23-Apr-2012

16:00

x86

Cryptsvc.dll

6.0.6002.22840

135,168

23-Apr-2012

14:48

x86


Bestandsgegevens van Windows 7 en Windows Server 2008 R2

 • Of bestanden betrekking hebben op een specifiek product, specifieke mijlpaal (RTM, SPn) of specifieke servicestructuur (LDR, GDR), kunt u controleren aan de hand van het nummer van de bestandsversie in de volgende tabel:

  Versie

  Product

  Mijlpaal

  Servicestructuur

  6.1.7600.16xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  RTM

  GDR

  6.1.7600.20xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  RTM

  LDR

  6.1.7601.17xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.7601.21xxx

  Windows 7 en Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • GDR-servicestructuren bevatten uitsluitend de oplossingen die op grote schaal beschikbaar zijn gesteld om wijdverbreide kritieke problemen te verhelpen. LDR-servicestructuren bevatten hotfixes als aanvulling op de wijdverbreid beschikbaar gestelde oplossingen.

File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

06:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:12

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

06:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

07:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

08:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

08:20

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

08:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

08:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

07:01

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

07:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

05:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

07:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

07:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

05:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

07:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

07:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:51

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

07:58

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

07:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

06:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

05:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

08:11

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

05:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:06

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

08:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

08:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

08:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

08:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

06:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

05:21

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

05:23

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

08:00

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

06:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

07:56

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

07:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:04

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

08:03

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

08:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

08:02

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

06:19

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

06:27

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,460,224

24-Apr-2012

05:59

x64

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,461,760

24-Apr-2012

05:36

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,462,272

24-Apr-2012

05:37

x64

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,463,296

24-Apr-2012

05:22

x64

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

140,288

24-Apr-2012

05:59

x64

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

140,288

24-Apr-2012

05:36

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

05:37

x64

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

140,288

24-Apr-2012

05:22

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

182,272

24-Apr-2012

05:59

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

183,808

24-Apr-2012

05:36

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

184,320

24-Apr-2012

05:37

x64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

186,880

24-Apr-2012

05:22

x64

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

41,472

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

32,768

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,888

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

35,840

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,912

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,960

24-Apr-2012

06:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

40,448

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,424

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

37,376

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

36,352

24-Apr-2012

06:42

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,816

24-Apr-2012

07:16

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

38,400

24-Apr-2012

06:55

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

41,472

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

32,768

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

35,840

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,912

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:40

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

40,448

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,424

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

37,376

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

36,352

24-Apr-2012

06:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,816

24-Apr-2012

06:50

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

38,400

24-Apr-2012

06:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

41,472

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

32,768

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,888

24-Apr-2012

06:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

35,840

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,912

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,960

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

40,448

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,424

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

37,376

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

36,352

24-Apr-2012

06:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,816

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

38,400

24-Apr-2012

06:41

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

41,472

24-Apr-2012

06:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

32,768

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,888

24-Apr-2012

06:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

35,840

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,912

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,960

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

40,448

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,424

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

37,376

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

36,352

24-Apr-2012

06:25

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,816

24-Apr-2012

06:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

38,400

24-Apr-2012

06:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


File name

File version

File size

Date

Time

Platform

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:26

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:28

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:29

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:30

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:38

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:31

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:09

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:08

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:10

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:17

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:22

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:24

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:14

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:13

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:21

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

2,657,792

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

2,658,816

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

2,659,840

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

2,660,352

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

267,264

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

267,264

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

267,264

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

267,264

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

379,904

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

381,952

24-Apr-2012

04:29

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

381,952

24-Apr-2012

04:12

IA-64

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

386,048

24-Apr-2012

04:17

IA-64

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

39,936

24-Apr-2012

04:57

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

34,304

24-Apr-2012

04:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

43,008

24-Apr-2012

04:59

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

26,112

24-Apr-2012

05:54

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

25,600

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,040

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.17008

23,552

24-Apr-2012

05:46

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

39,936

24-Apr-2012

04:45

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

34,304

24-Apr-2012

04:47

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

43,008

24-Apr-2012

04:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

26,112

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

25,600

24-Apr-2012

05:36

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,040

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7600.21199

23,552

24-Apr-2012

05:44

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

39,936

24-Apr-2012

04:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

34,304

24-Apr-2012

04:48

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

43,008

24-Apr-2012

04:49

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

26,112

24-Apr-2012

05:43

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

25,600

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,040

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.17827

23,552

24-Apr-2012

05:35

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

39,936

24-Apr-2012

04:39

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

34,304

24-Apr-2012

04:27

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

43,008

24-Apr-2012

04:37

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

26,112

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

25,600

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,040

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll.mui

6.1.7601.21979

23,552

24-Apr-2012

05:34

Not Applicable

Crypt32.dll

6.1.7600.17008

1,156,608

24-Apr-2012

04:47

x86

Crypt32.dll

6.1.7600.21199

1,156,608

24-Apr-2012

04:33

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.17827

1,158,656

24-Apr-2012

04:36

x86

Crypt32.dll

6.1.7601.21979

1,159,168

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.17008

103,936

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptnet.dll

6.1.7600.21199

103,936

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.17827

103,936

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptnet.dll

6.1.7601.21979

103,936

24-Apr-2012

04:28

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.17008

139,264

24-Apr-2012

04:47

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7600.21199

141,312

24-Apr-2012

04:33

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.17827

140,288

24-Apr-2012

04:36

x86

Cryptsvc.dll

6.1.7601.21979

142,336

24-Apr-2012

04:28

x86


Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×