Er treedt een fout op wanneer u een e-mailbericht in Outlook of Outlook Express verzendt of ontvangt

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het instellen van een lager beveiligingsniveau of het uitschakelen van de beveiligingsfuncties op een computer. U kunt dat doen om een specifiek probleem te omzeilen. Voordat u deze methode echter toepast, moet u nagaan of uw computer hierdoor geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's loopt. Als u deze methode implementeert, dient u extra maatregelen te nemen om de computer te beschermen.

Samenvatting

Dit artikel vermeldt algemene methoden voor het oplossen van problemen die kunnen optreden bij het ontvangen of verzenden van e-mailberichten in Outlook of Outlook Express.

Probeer deze methoden als een van de volgende fouten optreedt:

NoteAls deze algemene methoden uw probleem niet oplossen, kunt u de alternatieve methoden die in de tabel vermeld staan proberen.

Foutberichten of foutcodes

Alternatieve methoden

Kan geen verbinding maken omdat de doelcomputer de verbinding actief heeft geweigerd.

Kan de server niet vinden. (Account:accountnaam, POPserver:'mail', Foutnummer: 0x800ccc0d).

Bij taak 'servernaam - Verzenden en Ontvangen' is een fout opgetreden (0x800ccc0f): 'De verbinding met de server is onderbroken. Neem contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP) als u dit bericht blijft ontvangen. De reactie van de server was: ? K'.

De server heeft de verbinding onverwachts afgebroken. Mogelijke oorzaken zijn problemen met de server, netwerkproblemen of te lange inactiviteit. Account. accountnaam, Server: 'servernaam', Protocol: POP3, Server Response: '+OK', Poort: 110, Beveiligd (SSL): Nee, Foutcode: 0x800ccc0f.

Bij taak 'SMTP-servernaam - Verzenden en Ontvangen' is een fout opgetreden (0x80042109): 'Outlook kan geen verbinding maken met de SMTP-server voor uitgaande e-mail. Neem contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP) als u dit bericht blijft ontvangen.'

Er is een time-out opgetreden tijdens het wachten op een antwoord van de ontvangende POP-server 0x8004210a.

Verhoog de time-outinstelling van de server.

Er is een time-out opgetreden tijdens de communicatie met de server 0x800ccc19.

Verhoog de time-outinstelling van de server.

Foutcodes: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.

Foutcode: 0x8007000c

Voer het MAPI-hulpprogramma voor herstel uit.

Foutcode: 0x800C013b

Maak het bestand Verzonden items.dbx opnieuw.

Foutcode: 0x8004210b

Controleer of de SMTP-e-mailadressen in de distributielijst juist zijn.


Oplossing

Gebruik een of meer van de volgende methoden om het probleem op te lossen: Na het voltooien van een methode, stuurt u een testbericht naar uzelf om te controleren of u e-mailberichten kunt verzenden en ontvangen zonder dat er een foutbericht volgt. Als er fouten blijven optreden, probeert u de volgende methode.

 

Verdachte e-mailberichten kunnen uw ontvangende foutbericht in Outlook blokkeren. Als u een verdacht e-mailbericht ontvangt, kunt u deze verwijderen met behulp van een van de volgende methoden:

 • Open uw Postvak IN via de webversie van het e-mailprogramma van uw internetprovider. Verwijder vervolgens de verdachte e-mailberichten.

 • Neem contact op met uw internetprovider met het verzoek de e-mailberichten te verwijderen.

 

Waarschuwing Door deze methode kan uw computer of netwerk kwetsbaarder worden voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of schadelijke software, zoals virussen. Microsoft raadt deze methode niet aan, maar verschaft u deze informatie zodat u zelf kunt beslissen of u de methode al dan niet wilt uitvoeren. Het gebruik van deze methode is voor uw eigen risico.

Configureer de firewallsoftware zodanig dat de volgende bestanden toegang tot internet hebben:

 • Outlook.exe (voor Outlook)

 • Msimn.exe (voor Outlook Express)

Poort 25 wordt standaard voor uitgaande toegang gebruikt en poort 110 voor inkomende toegang. Als u niet zeker weet hoe de poorten moeten worden ingesteld, neem dan contact op met uw internetprovider of systeembeheerder.

Meer informatie voor McAfee Personal Firewall en Norton Personal Firewall (Symantec)

Ga naar de McAfee-website voor instructies voor het configureren van McAfee Personal Firewall.

U kunt McAfee Personal Firewall ook verwijderen en opnieuw installeren. Door het verwijderen en opnieuw installeren van de firewall kunt u ervoor zorgen dat Outlook en Outlook Express weer internettoegang hebben, omdat de procedure opnieuw een programma-handtekeningenbestand maakt dat door de firewall wordt gebruikt.

Als u Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security of Norton SystemWorks-software van Symantec gebruikt, neemt u contact op met Symantec-productondersteuning voor upgrade- of herconfiguratie-instructies om uw probleem op te lossen.

Opmerking De volgende methoden gelden alleen voor Outlook.

Om Outlook in de veilige modus te starten, volgt u deze stappen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u heeft geïnstalleerd.

Windows 10, Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

 1. In Windows 10 selecteert u het zoekvak in de taakbalk. In Windows 8.1 of 8 veegt u vanaf de rechterkant van het scherm en tikt u vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en klik vervolgens op Zoeken. In Windows 7 of Windows Vista klikt u op Start.

 2. In het vak Zoeken typt u outlook.exe /safe.

 3. Druk op ENTER.

Windows Server 2003, Windows 2000 of Windows XP

 1. Klik op Start.

 2. Klik op Uitvoeren.

 3. Typ outlook.exe /safe.

 4. Klik op OK.

Als er een melding verschijnt die aangeeft dat het e-mailprofiel beschadigd is of dat er conflicterende toepassingen of invoegtoepassingen van derden zijn geïnstalleerd, volgt u de stappen in methode 3 om een nieuw e-mailprofiel te maken.

Klik op uw Postvak UIT en controleer of er e-mailberichten zijn vastgelopen in het Postvak UIT. Als er berichten vastzitten in het Postvak UIT, gaat u als volgt te werk om deze berichten wissen:

 1. Open in Outlook het tabblad Verzenden/ontvangen en klik op Offline werken.

  Opmerking Hiermee zal Outlook helemaal stoppen met het verzenden van e-mailberichten.

 2. Selecteer het Postvak UIT. U kunt nu een van de volgende acties ondernemen:

  • Het bericht verplaatsen: Verplaats het bericht naar de map Concepten. U kunt het bericht naar de map Concepten slepen, maar u kunt ook met de rechtermuisknop op het bericht klikken, Verplaatsen selecteren, Andere map selecteren en vervolgens in de lijst de map Concepten kiezen.

   OpmerkingDit stelt u in staat om het grote e-mailbericht te openen, te verwijderen, het formaat te wijzigen en vervolgens de bijlagen opnieuw toe te voegen voordat u het e-mailbericht opnieuw probeert te verzenden.

  • Het bericht verwijderen: Klik met de rechtermuisknop op het bericht en selecteer vervolgens Verwijderen.


  Belangrijk Als u het bericht "Outlook verzendt het bericht" ontvangt, moet u Outlook sluiten en wachten tot het wordt afgesloten Mogelijk moet u Taakbeheer in Windows gebruiken om te controleren of het proces van Outlook.exe voltooid is. Start Outlook opnieuw en herhaal stap 2.

 3. Klik op het tabblad Verzenden/Ontvangen en klik op Offline werken om de selectie ongedaan te maken.

Meer informatie

Producten van derden waarvan bekend is dat deze het probleem veroorzaken, zijn onder meer:

 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator

 • Net Nanny

 • Panicware Pop-Up Stopper


Als het Mapi32.dll-bestand beschadigd of onjuist is, ontvangt u mogelijk de volgende foutmelding wanneer u e-mailberichten verzendt of ontvangt in Outlook:

Bij taak Verzenden en ontvangen is een fout (0x8007000E) opgetreden: Onvoldoende geheugen of systeembronnen. Sluit enkele vensters en probeer het opnieuw.


U kunt dit probleem oplossen door MAPI-hulpprogramma voor herstel (Fixmapi.exe) uit te voeren. Het bestand Fixmapi.exe bevindt zich meestal in een van de volgende mappen:

 • C:\Winnt\System32

 • C:\Windows\System32


Als het bestand Verzonden items.dbx beschadigd is, ontvangt u mogelijk een foutbericht als u een bericht in Outlook Express verzendt:


Er is een onbekende fout opgetreden. Protocol: SMTP, Port: 0, Beveiligd(SSL): Nee, Foutcode: 0x800C013B.


Hernoem het bestand Verzonden items.dbx van de e-mailbestanden van Outlook Express om dit probleem op te lossen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik op Bestanden of mappen.

 2. In het vak Naam typt u Verzonden items.dbx.

 3. Klik in het vak Kijk in op uw primaire harde schijf (meestal station C) en klik vervolgens op Nu vinden.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Verzonden items.dbx en kies Naam wijzigen.

 5. Typ Verzonden items.old en klik vervolgens op OK.

 6. Start Outlook Express opnieuw. Deze actie maakt automatisch een nieuw bestand Verzonden items.dbx.


Als één SMTP-adres in een distributielijst beschadigd is of onjuist is samengesteld, kan fout 0x8004210b optreden. U moet alle e-mailadressen in de distributielijst onderzoeken om er zeker van te zijn dat ze correct zijn. Bovendien kunt u individuele testmailberichten naar elk lid van de distributielijst sturen om ongeldige e-mailadressen te identificeren.

Als de foutmelding vergezeld gaat van een time-outfoutmelding, kunt u dit probleem mogelijk oplossen door de instelling voor de time-out van de server in Outlook of Outlook Express te verhogen. Volg de toepasselijke methode voor uw versie van Outlook of Outlook Express als u de time-outinstelling voor de server wilt instellen op een hogere waarde.

Outlook 2010 en later

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Bestanden op Info.

 3. Klik op Accountinstellingen en selecteer vervolgens Accountinstellingen in de lijst.

 4. Klik om de POP3-account te selecteren en klik op Wijzigen.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 7. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2007

 1. Start Outlook.

 2. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

 3. Klik om het POP3-doelaccount te selecteren en klik dan op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 6. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2003 en Outlook 2002

 1. Start Outlook.

 2. Open het menu Extra en klik op E-mailaccounts.

 3. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik op Volgende.

 4. Klik op uw POP3-account en vervolgens op Wijzigen.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 7. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2000 Corporate of Workgroup mode (CW)

 1. Start Outlook.

 2. In het Tools menu, klik op Services.

 3. Klik in het tabblad Services op Internet-e-mail en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Tools op Accounts.

 3. Selecteer het doelaccount en klik op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.

Outlook Express 6.0 en 5.x

 1. Start Outlook Express.

 2. Klik in het menu Tools op Accounts.

 3. Klik op het tabblad E-mail.

 4. Klik op uw POP3-account en vervolgens op Eigenschappen.

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 6. Verhoog de waarde voor de servertime-out stapsgewijs tot het probleem is opgelost.


Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×