Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het verlagen van beveiligingsinstellingen of het uitschakelen van beveiligingsfuncties op een computer. Dit is een handige methode om een bepaald probleem te omzeilen. Voordat u deze methode echter toepast, moet u nagaan of uw computer hierdoor geen onaanvaardbare veiligheidsrisico's loopt. Als u deze methode implementeert, dient u extra maatregelen te nemen om de computer te beschermen.

Samenvatting

In dit artikel worden veelvoorkomende methoden beschreven waarmee u problemen kunt oplossen die kunnen optreden wanneer u een e-mailbericht ontvangt of verzendt in Outlook of Outlook Express.

U moet deze methoden proberen wanneer u de volgende fouten ondervindt:

Opmerking Als het probleem niet wordt opgelost met de algemene methoden, kunt u de extra methoden in de tabel proberen.

Foutberichten of foutcodes

Aanvullende methoden

Er kan geen verbinding worden gemaakt omdat de doelmachine deze actief heeft geweigerd.

Kan de server niet vinden. (Account:accountnaam, POPserver:'mail', Foutnummer: 0x800ccc0d).

De fout 'servernaam - Verzenden en ontvangen' van de taak is gerapporteerd (0x800ccc0f): 'De verbinding met de server is onderbroken. Als dit probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP). De server heeft gereageerd: ? K'.

Uw server heeft de verbinding onverwacht beëindigd. Mogelijke oorzaken hiervan zijn serverproblemen, netwerkproblemen of een lange periode van inactiviteit. Account. accountnaam, Server: 'servernaam', Protocol: POP3, Serverreactie: '+OK', Poort: 110, Secure(SSL): Nee, Foutnummer: 0x800ccc0f.

De gerapporteerde fout 'SMTP-servernaam - Verzenden en ontvangen' van de taak (0x80042109): 'Outlook kan geen verbinding maken met uw uitgaande e-mailserver (SMTP). Als u dit bericht blijft ontvangen, neemt u contact op met de serverbeheerder of internetprovider (ISP).'

Er is een time-out opgetreden bij het wachten op een antwoord van de ontvangende (POP)-server 0x8004210a.

Verhoog de time-outinstelling voor de server.

Er is een time-out opgetreden tijdens de communicatie met de server 0x800ccc19.

Verhoog de time-outinstelling voor de server.

Foutcodes: 0x800ccc15; 0x80042108; 0x800ccc0e; 0x800ccc0b; 0x800ccc79; 0x800ccc67; 0x80040900; 0x800ccc81; 0x80040119; 0x80040600.

Foutcode: 0x8007000c

Voer het MAPI-herstelprogramma uit.

Foutcode: 0x800C013b

Maak het bestand Sent Items.dbx opnieuw.

Foutcode: 0x8004210b

Smtp-e-mailadressen in de distributielijst controleren.


Oplossing

Gebruik een of meer van de volgende methoden om dit probleem op te lossen. Nadat u elke methode hebt voltooid, stuurt u uzelf een test-e-mailbericht om ervoor te zorgen dat u berichten kunt verzenden en ontvangen zonder een foutbericht te ontvangen. Als u fouten blijft ontvangen, probeert u de volgende methode.

Verdachte e-mailberichten blokkeren mogelijk het ontvangende foutbericht in Outlook. Als u een verdacht e-mailbericht hebt, verwijdert u deze op een van de volgende manieren:

 • Open uw postvak met behulp van het webgebaseerde e-mailprogramma van uw internetprovider. Verwijder vervolgens de e-mailberichten.

 • Neem contact op met uw internetprovider en vraag deze om de e-mailberichten te verwijderen.

Waarschuwing Deze tijdelijke oplossing kan een computer of netwerk kwetsbaarder maken voor aanvallen door kwaadwillende gebruikers of door schadelijke software, zoals virussen. We raden deze tijdelijke oplossing niet aan, maar verstrekken deze informatie zodat u deze tijdelijke oplossing naar eigen inzicht kunt implementeren. Het gebruik van deze methode is op eigen risico.

Configureer uw firewallsoftware om de volgende bestanden toegang te geven tot internet:

 • Outlook.exe (voor Outlook)

 • Msimn.exe (voor Outlook Express)

Poort 25 is standaard voor uitgaande toegang en poort 110 voor binnenkomende toegang. Als u niet zeker weet wat de poorten zijn, neemt u contact op met uw internetprovider of systeembeheerder.

Meer informatie voor McAfee Personal Firewall en Norton Personal Firewall (Symantec)

Ga naar de Website van McAfee voor instructies over het configureren van McAfee Personal Firewall.

Of u kunt McAfee Personal Firewall verwijderen en opnieuw installeren. Dit proces voor opnieuw installeren zorgt ervoor dat Outlook en Outlook Express internettoegang hebben, omdat het programmahandtekeningbestand dat door de firewall wordt gebruikt, opnieuw wordt gemaakt.

Als u Norton Personal Firewall 2002, Norton Internet Security of Norton SystemWorks-software van Symantec gebruikt, neemt u contact op met de productondersteuning van Symantec voor instructies voor upgrade of herconfiguratie om uw probleem op te lossen.

Opmerking De volgende methoden zijn alleen voor Outlook.

Als u Outlook in de veilige modus wilt starten, volgt u deze stappen, afhankelijk van het besturingssysteem dat u hebt geïnstalleerd.

Windows 10, Windows 8.1 Windows 8, Windows 7 of Windows Vista

 1. Selecteer in Windows 10 het zoekvak op de taakbalk. Veeg in Windows 8.1 of Windows 8 vanaf de rechterrand van het scherm en tik op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onderaan het scherm en klik vervolgens op Zoeken. Klik in Windows 7 of Windows Vista op Start.

 2. Typ outlook.exe /safe in het zoekvak .

 3. Druk op Enter.

Windows Server 2003, Windows 2000 of Windows XP

 1. Klik op Start.

 2. Klik op Uitvoeren.

 3. Typ outlook.exe /safe.

 4. Klik op OK.

Als er een melding wordt weergegeven die aangeeft dat het e-mailprofiel is beschadigd of dat conflicterende toepassingen of invoegtoepassingen van derden zijn geïnstalleerd, volgt u de stappen in methode 3 om een nieuw e-mailprofiel te maken.

Klik op het postvak Uit en controleer of er e-mailberichten in het Postvak UIT zitten. Als er berichten zijn die vastlopen, volgt u deze stappen om deze berichten te wissen:

 1. Klik in Outlook op het tabblad Verzenden/ontvangen en klik vervolgens op Offline werken.

  Opmerking Hiermee voorkomt u dat Outlook probeert alle e-mailberichten te verzenden.

 2. Selecteer het postvak Uit. U kunt nu een van de volgende acties uitvoeren:

  • Het bericht verplaatsen: het bericht verplaatsen naar de map Concepten . U kunt het bericht naar de map Concepten slepen of met de rechtermuisknop op het bericht klikken, Verplaatsen selecteren, Andere map selecteren en vervolgens de map Concepten in de lijst selecteren.

   Opmerking Hiermee kunt u het grote e-mailbericht openen en de bijlagen verwijderen, het formaat ervan wijzigen en de bijlagen vervolgens opnieuw toevoegen voordat u het e-mailbericht opnieuw probeert te verzenden.

  • Het bericht verwijderen: klik met de rechtermuisknop op het bericht en selecteer Vervolgens Verwijderen.


  Belangrijk Als u het bericht 'Outlook verzendt het bericht' ontvangt, sluit u Outlook en wacht u tot het wordt afgesloten. Mogelijk moet u Taakbeheer in Windows gebruiken om ervoor te zorgen dat het Outlook.exe proces is voltooid. Start Outlook opnieuw en herhaal stap 2.

 3. Klik op het tabblad Verzenden/ontvangen en klik vervolgens op Offline werken om de selectie ervan ongedaan te maken.

Meer informatie

Producten van derden die dit probleem kunnen veroorzaken, zijn onder andere:

 • Marketscore (Netsetter) Internet Accelerator

 • Net Oppas

 • Panicware Pop-Up Stopper


Als het Mapi32.dll bestand beschadigd of onjuist is, ontvangt u mogelijk het volgende foutbericht wanneer u e-mailberichten verzendt of ontvangt in Outlook:

Gemelde fout verzenden en ontvangen (0x8007000E): Onvoldoende geheugen of systeembronnen. Sluit enkele vensters of programma's en probeer het opnieuw.


U kunt dit probleem oplossen door het MAPI-herstelprogramma (Fixmapi.exe) uit te voeren. Het Fixmapi.exe-bestand bevindt zich in een van de volgende mappen:

 • C:\Winnt\System32

 • C:\Windows\System32


Als het bestand Sent Items.dbx is beschadigd, ontvangt u mogelijk het volgende foutbericht wanneer u een bericht hebt verzonden in Outlook Express:


Er is een onbekende fout opgetreden. Protocol: SMTP, Poort: 0, Secure (SSL): Nee, Foutnummer: 0x800C013B.


U kunt dit probleem oplossen door de naam van het bestand Sent Items.dbx te wijzigen in de e-mailbestanden van Outlook Express. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs Zoeken aan en klik vervolgens op Bestanden of Mappen.

 2. Typ Verzonden items.dbx in het vak Benoemd .

 3. Klik in het vak Zoeken in op uw primaire harde schijf (meestal station C) en klik vervolgens op Nu zoeken.

 4. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Sent Items.dbx en klik vervolgens op Naam wijzigen.

 5. Typ Verzonden items.oud en klik op OK.

 6. Start Outlook Express opnieuw. Met deze actie wordt automatisch een nieuw bestand Verzonden items.dbx gemaakt.


Als één SMTP-adres in een distributielijst beschadigd of onjuist is gevormd, kan er een fout 0x8004210b optreden. Controleer alle e-mailadressen in de distributielijst om er zeker van te zijn dat ze juist zijn. Daarnaast kunt u afzonderlijke test-e-mailberichten verzenden naar elk lid van de distributielijst om ongeldige e-mailadressen te identificeren.

Als het foutbericht vergezeld gaat van een time-outfout, kunt u dit probleem mogelijk oplossen door de time-outinstelling voor de server in Outlook of Outlook Express te verhogen. Als u de time-outinstelling voor de server wilt verhogen, gebruikt u een van de volgende methoden, afhankelijk van de versie van Outlook of Outlook Express die u hebt geïnstalleerd.

Outlook 2010 en later

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Bestanden op Info.

 3. Klik op Accountinstellingen en selecteer accountinstellingen in de lijst.

 4. Klik om het POP3-doelaccount te selecteren en klik vervolgens op Wijzigen.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 7. Verhoog geleidelijk de time-outinstelling van de server totdat het probleem is opgelost.

Outlook 2007

 1. Start Outlook.

 2. Open het menu Extra en klik op Accountinstellingen.

 3. Klik om het POP3-doelaccount te selecteren en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik op Meer instellingen.

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 6. Verhoog geleidelijk de time-outinstelling van de server totdat het probleem is opgelost.

Outlook 2003 en Outlook 2002

 1. Start Outlook.

 2. Open het menu Extra en klik op E-mailaccounts.

 3. Klik op Bestaande e-mailaccounts weergeven of wijzigen en klik vervolgens op Volgende.

 4. Klik op uw POP3-account en klik vervolgens op Wijzigen.

 5. Klik op Meer instellingen.

 6. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 7. Verhoog geleidelijk de time-outinstelling van de server totdat het probleem is opgelost.

Outlook 2000 Corporate or Workgroup mode (CW)

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Extra op Services.

 3. Klik op het tabblad Services op Internet-e-mail en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Verhoog de time-outinstelling van de server geleidelijk totdat het probleem is opgelost.

Outlook 2000 Internet Mail Only (IMO)

 1. Start Outlook.

 2. Klik in het menu Extra op Accounts.

 3. Selecteer het doelaccount en klik vervolgens op Eigenschappen.

 4. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 5. Verhoog de time-outinstelling van de server geleidelijk totdat het probleem is opgelost.

Outlook Express 6.0 en 5.x

 1. Start Outlook Express.

 2. Klik in het menu Extra op Accounts.

 3. Klik op het tabblad E-mail .

 4. Klik op uw POP3-account en klik vervolgens op Eigenschappen.

 5. Klik op het tabblad Geavanceerd.

 6. Verhoog de time-outinstelling van de server geleidelijk totdat het probleem is opgelost.


Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.
De producten van derden die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door bedrijven die onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestaties of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×