Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Select a different account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Wanneer u een kenmerk van de verbinding van een ODBC-verbinding instellen waarbij groepsgewijze verbindingen met behulp van ODBC-stuurprogramma API met ODBC-stuurprogramma voor Microsoft SQL Server is ingeschakeld, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

IM006 [Microsoft] [ODBC Driver Manager] SQLSetConnectAttr van is mislukt

Opmerking Documentatie bij het ODBC-stuurprogramma wordt vermeld dat het bericht een informatiebericht is. Echter ontvangt, u het bericht als een foutbericht wordt weergegeven.

Dit probleem kan optreden wanneer alle volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • U maakt de verbinding met een gegevensbronnaam (DSN) met behulp van de API SQLConnect ODBC-stuurprogramma.

 • Een van de standaardeigenschappen van het DSN-bestand (bijvoorbeeld de optie Gebruik ANSI NULL-waarden, opvulling en waarschuwingen ) is uitgeschakeld.

 • Groepsgewijze verbindingen is ingeschakeld voor het milieu.

 • Het isolatieniveau kenmerk van de verbinding is ingesteld nadat u de verbinding opent via SQLConnect.

 • Een databasetransactie wordt uitgevoerd.

Tijdelijke oplossing

U kunt dit probleem voorkomen door de volgende stappen uit:

 1. Groepsgewijze voor de ODBC-verbinding uitschakelen.

  Opmerking Het uitschakelen van groepsgewijze verbindingen mogelijk van invloed op de prestaties van uw toepassing.

 2. Nadat u de transactie doorgevoerd, zet niet op de optie voor automatisch doorvoeren.

 3. Stel het isolatieniveau van de transactie voordat u de ODBC-verbinding opent.

 4. Een verbindingsreeks zonder DSN gebruiken in plaats van het verkrijgen van de ODBC-verbinding met een DSN-bestand.

Oplossing

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, dien dan een verzoek in bij Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is. Van de Engelse versie van deze correctie heeft de bestandskenmerken (of hoger) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in coordinated universal time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Gebruiken om het verschil tussen UTC en lokale tijd, de
Het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.


MDAC 2.7 SP1

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------
13-Oct-2002 19:24 90,112 Dahotfix.exe
03-Jul-2003 04:09 2000.81.9031.51 372,736 Sqlsrv32.dll


MDAC 2.8

Date Time Version Size File name
--------------------------------------------------------
31-Mar-2004 16:44 2000.85.1040.0 24,576 Odbcbcp.dll
31-Mar-2004 16:43 2000.85.1040.0 401,408 Sqlsrv32.dll

Opmerking Een lijst met alle hotfixes die beschikbaar zijn voor MDAC 2.8, klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base:

839801 oplossen: Hotfixes zijn beschikbaar voor MDAC 2.8

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit een probleem is in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie "Van toepassing op". Dit probleem is gecorrigeerd in Microsoft Data Access Component 2.7 Service Pack 1 Refresh en Microsoft Data Access Components 2.8.

Meer informatie

U ziet dat het probleem dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen' van dit artikel alleen als u Microsoft Data Access Component (MDAC) 2.7 Service Pack 1 geïnstalleerd op uw computer.

Stappen om het gedrag te reproduceren

De volgende code gebruiken om het probleem te reproduceren:

// ODBCTestCase.cpp : Defines the entry point for the console application.
//

#include "stdafx.h"
#include "windows.h"
#include "sqlext.h"
#include "sql.h"
#include "stdlib.h"

void GetSQLError();
long InitializeEnvironment();
long Connect(BOOL lbUseDSN);
long Disconnect();
int ExecuteProcedure();

SQLHENV ghEnvironment = NULL;
SQLHDBC ghConnection = NULL;
HSTMT ghStatement = NULL;
/**********************************************
* main
**********************************************/
int main(int argc, char* argv[])
{
BOOL lbTransaction = TRUE;
BOOL lbUseDSN = FALSE;
long lValue =0;

if(argc > 1)
{
if(strcmp(argv[1], "DSN") == 0)
lbUseDSN = TRUE;
if(argc > 2)
{
if(strcmp(argv[2], "TRAN") == 0)
lbTransaction = TRUE;
}
}

if(InitializeEnvironment() == 0)
{
for(long llSub = 0; llSub < 2; llSub++)
{
if(Connect(lbUseDSN) == 0)
{

if(lbTransaction)
SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_OFF);

//SQLGetConnectAttr(ghConnection,SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,&lValue,0,NULL);

ExecuteProcedure();

if(lbTransaction)
{
SQLTransact(ghEnvironment, ghConnection, SQL_COMMIT);

//If you do not call the following, the problem does not occur:
SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_ON);


//If you call the following the problem does not occur:
//SQLSetConnectOption(ghConnection, SQL_AUTOCOMMIT, SQL_AUTOCOMMIT_OFF);
//SQLGetConnectAttr(ghConnection,SQL_ATTR_AUTOCOMMIT,&lValue,0,NULL);
}

Disconnect();
}
}
SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_ENV, ghEnvironment);
}

return 0;
}


/**********************************************
* InitializeEnvironment
**********************************************/
long InitializeEnvironment()
{
if (!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(NULL,
SQL_ATTR_CONNECTION_POOLING,
(SQLPOINTER)SQL_CP_ONE_PER_DRIVER,
SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}

if(!SQL_SUCCEEDED(SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_ENV, NULL, &ghEnvironment)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(ghEnvironment, SQL_ATTR_ODBC_VERSION, (SQLPOINTER) SQL_OV_ODBC2, SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
if (!SQL_SUCCEEDED(SQLSetEnvAttr(ghEnvironment,
SQL_ATTR_CP_MATCH,
(SQLPOINTER) SQL_CP_STRICT_MATCH ,
//(SQLPOINTER) SQL_CP_RELAXED_MATCH ,
SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}

return 0;
}
/**********************************************
* Connect
**********************************************/
long Connect(BOOL lbUseDSN)
{
SQLCHAR lszOutConnectString[1024];
SQLSMALLINT llReturnLength;
SQLAllocHandle(SQL_HANDLE_DBC, ghEnvironment, &ghConnection);

// If you set the isolation before opening the connection, no error reported.
// Customer cannot set this attribute before opening connection because the object
//is running under COM+, and under COM+ isolation levels automatically are set to serializable
//if(!SQL_SUCCEEDED(::SQLSetConnectAttr(ghConnection, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, (SQLPOINTER)SQL_TXN_READ_COMMITTED , SQL_IS_INTEGER)))
//{
// GetSQLError();
// return 8;
//}

if(lbUseDSN)
{
int iReturn = ::SQLConnect(ghConnection,
(SQLCHAR*)"LocalCPR",
SQL_NTS,
(SQLCHAR*)"sa",
SQL_NTS,
(SQLCHAR*)"password1",
SQL_NTS);
if(!SQL_SUCCEEDED(iReturn))
{
GetSQLError();
return 8;
}
}
else
{
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLDriverConnect(ghConnection,
NULL,
(SQLCHAR*)"DSN=LocalCPR;UID=sa;PWD=password1;",
SQL_NTS,
lszOutConnectString,
1024,
&llReturnLength,
SQL_DRIVER_NOPROMPT)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
}

SQLAllocStmt(ghConnection, &ghStatement);

//If you set the isolation after you open the connection, you see the problem.
if(!SQL_SUCCEEDED(::SQLSetConnectAttr(ghConnection, SQL_ATTR_TXN_ISOLATION, (SQLPOINTER)SQL_TXN_READ_COMMITTED , SQL_IS_INTEGER)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
return 0;
}
/**********************************************
* Disconnect
**********************************************/
long Disconnect()
{
if(ghStatement)
{
if(!SQL_SUCCEEDED(SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_STMT, ghStatement)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
ghStatement = NULL;
}

if(ghConnection)
{
::SQLDisconnect(ghConnection);

if(!SQL_SUCCEEDED(SQLFreeHandle(SQL_HANDLE_DBC, ghConnection)))
{
GetSQLError();
return 8;
}
ghConnection = NULL;
}
return 0;
}
/**********************************************
* ExecuteProcedure
**********************************************/
int ExecuteProcedure()
{
SQLINTEGER mlIndicator = 0;
SQLRETURN lnSqlRetCd = SQL_SUCCESS;
::SQLFreeStmt(ghStatement, SQL_CLOSE);
::SQLFreeStmt(ghStatement, SQL_UNBIND);

/*****************************************************************/
/* Execute Procedure
/*****************************************************************/
RETCODE llDbRetCd = SQLExecDirect(ghStatement, (SQLCHAR*)"SELECT * From Table1", SQL_NTS);
if((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}


/*****************************************************************/
/* Bind return Value
/*****************************************************************/
char lszReturnBuf[300];
SDWORD lSts;

llDbRetCd = SQLBindCol(ghStatement, 1, SQL_C_TCHAR, &lszReturnBuf, 300, &lSts);

if ((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}


/*****************************************************************/
/* Fetch Result
/*****************************************************************/
llDbRetCd = SQLFetch(ghStatement);
if ((llDbRetCd != SQL_SUCCESS) && (llDbRetCd != SQL_SUCCESS_WITH_INFO))
{
GetSQLError();
return 8;
}

printf("Output Value : %s\n",lszReturnBuf);
return 0;
}

/**********************************************
* GetSQLError
**********************************************/
void GetSQLError()
{
long llDbErrCd = 0;
short llRetMsgLen = 0;
char lszSqlErrMsg[255];
char lszSqlMsg[255];

SQLError(ghEnvironment,
ghConnection,
ghStatement,
(SQLCHAR*) lszSqlErrMsg,
&llDbErrCd,
(SQLCHAR*) lszSqlMsg,
255,
&llRetMsgLen);
printf(lszSqlErrMsg);
printf(lszSqlMsg);
}

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×