Symptomen

Stel dat u Visual Studio 2012 Update 4 hebt geïnstalleerd op uw computer. Na dat als u een Visual C++-project, mislukt de build met toegangsfout lijkt op het volgende:(17f0.1464): Access violation - code c0000005 (first/second chance not available)eax=00000000 ebx=03de4580 ecx=03de65e8 edx=00000000 esi=0000000e edi=03e0789c
eip=5132b0c0 esp=02f5f6bc ebp=02f5f6f4 iopl=0 nv up ei pl zr na pe nc
cs=0023 ss=002b ds=002b es=002b fs=0053 gs=002b efl=00010246
c2!ExtractSubreg+0x170:
5132b0c0 8b12 mov edx,dword ptr [edx] ds:002b:00000000=????????

02f5f6f4 5136fabe c2!ExtractSubreg+0x170
02f5f744 5138f8d8 c2!Enterloads+0x5fe
02f5f760 513a9227 c2!Globregs+0x168
02f5f770 513b51c6 c2!dop2_GlobalRegAlloc+0x67
02f5f780 513b4811 c2!EmitFunction+0xb6
02f5f7b0 51479169 c2!WorkerThreadMain+0xc1
02f5f7e4 5147913b c2!ThreadPool::Thread::Main+0x29
02f5f7ec 7162f2e9 c2!ThreadPool::Thread::ThreadMain+0xb
02f5f824 7162f2cd msvcr110!_callthreadstartex+0x1b
02f5f830 76aa336a msvcr110!_threadstartex+0x7c
02f5f83c 777f9f72 kernel32!BaseThreadInitThunk+0xe
02f5f87c 777f9f45 ntdll!__RtlUserThreadStart+0x70
02f5f894 00000000 ntdll!_RtlUserThreadStart+0x1b
Opmerking Dit is een bekend probleem bij het gebruik van c2.dll.

Oplossing

Dit probleem oplossen door te downloaden en toepassen van de hotfix uit de volgende koppeling.

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet.

Als er een hotfix beschikbaar is om te downloaden, ziet u een sectie 'Hotfix kan worden gedownload' boven aan dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, dien dan een verzoek in bij Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of een afzonderlijk serviceverzoek maken, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarin de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.


Vereisten

U moet deze hotfix Microsoft Visual Studio 2012 Update 4 geïnstalleerd hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd als de bestanden niet worden gebruikt tijdens de installatie. Wij raden aan dat u alle onderdelen die betrekking hebben op Visual Studio 2012 sluit voordat u de hotfix installeert.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×