Foutbericht 'Artikelnr. [Item_No.] niet bestaat, wordt bij het omkeren van het formulier leveranciersposten in de Russische versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 met Feature Pack 1 registreren

Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fix

BUG #: 145554 (Contentbeheer)

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling Russisch (ru).

Symptomen

In de Russische versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 met Feature Pack 1, als in de tabel BTW-post (254) de btw-toewijzing wijzigingen bewerkingen die u probeert heeft te in het formulier Leveranciersposten vereffenen registreren, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Artikelnr.Item_No. bestaat niet.


Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is niet gepland voor opname in een servicepack van Microsoft Dynamics NAV 2009.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
Opmerking  Gebruik de volgende .fob-bestand maken van het veld (12490).

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Platform

Vstf260227.fob

Niet van toepassing

169,340

03-Jun-2011

10:08

Niet van toepassing

Het volgende bestand is gedownload van de Microsoft Dynamics File Exchange Server:

https://mbs2.microsoft.com/fileexchange/?fileID=5f52394d-7020-4d24-98b4-909002c45cfeReleasedatum: 2 April 2014

Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

 1. De code in de tabel Omkering (179) als volgt wijzigen:

  1. Voeg het volgende veld: {12490; BTW-toewijzing; Boolean}

  2. Wijzig als volgt de code in de functie InsertReversalEntry :
   Bestaande code

   ...         ReversalEntry."Bal. Account Type" := GLEntry."Bal. Account Type";

   ReversalEntry."Bal. Account No." := GLEntry."Bal. Account No.";

   ReversalEntry."Line No." := NextLineNo;

   NextLineNo := NextLineNo + 1;

   ReversalEntry.INSERT;   IF GLEntry.Amount > 0 THEN BEGIN

   GLItemLedgRelation.RESET;

   GLItemLedgRelation.SETRANGE("G/L Entry No.",GLEntry."Entry No.");
   ...

   Nieuwe code

   ...         ReversalEntry."Bal. Account Type" := GLEntry."Bal. Account Type";

   ReversalEntry."Bal. Account No." := GLEntry."Bal. Account No.";

   ReversalEntry."Line No." := NextLineNo;

   // Add the following line.
   ReversalEntry."VAT Allocation" := VATAllocOnCost;
   // End of the added line.

   NextLineNo := NextLineNo + 1;

   ReversalEntry.INSERT;   IF GLEntry.Amount >0 THEN BEGIN

   GLItemLedgRelation.RESET;

   GLItemLedgRelation.SETRANGE("G/L Entry No.",GLEntry."Entry No.");
   ...
  3. Wijzig als volgt de code in de functie CheckEntries :
   Bestaande code 1

   ...  PROCEDURE CheckEntries@14();  
   ...

   Nieuwe code 1

   ...  PROCEDURE CheckEntries@14(IsVATAllocOnCost@1000000000 : Boolean);    
   ...

   Bestaande code 2

   ...   MaxPostingDate := 0D;

   IF NOT GLEntry.FIND('-') THEN

   ERROR(Text009,GLEntry.TABLECAPTION,GLAcc.TABLECAPTION);

   // Delete the following line.
   VATAllocOnCost := VATAllocationExist(VATEntry);
   // End of the deleted line.

   IF GLEntry.FIND('-') THEN BEGIN

   // Delete the following line.
   IF (GLEntry."Journal Batch Name" = '') AND NOT VATAllocOnCost THEN
   // End of the deleted line.

   TestFieldError;

   REPEAT

   CheckGLAcc(GLEntry,BalanceCheckAmount,BalanceCheckAddCurrAmount);

   UNTIL GLEntry.NEXT = 0;

   END;
   ...

   Vervangende code 2

   ...     MaxPostingDate := 0D;

   IF NOT GLEntry.FIND('-') THEN

   ERROR(Text009,GLEntry.TABLECAPTION,GLAcc.TABLECAPTION);

   IF GLEntry.FIND('-') THEN BEGIN

   // Add the following line.
   IF (GLEntry."Journal Batch Name" = '') AND NOT IsVATAllocOnCost THEN
   // End of the added line.

   TestFieldError;

   REPEAT

   CheckGLAcc(GLEntry,BalanceCheckAmount,BalanceCheckAddCurrAmount);

   UNTIL GLEntry.NEXT = 0;

   END;
   ...

   Bestaande code 3

   ...    IF VATEntry.FIND('-') THEN

   REPEAT

   CheckVAT(VATEntry);

   UNTIL VATEntry.NEXT = 0;

   // Delete the following line.
   IF VATAllocOnCost THEN
   // End of the deleted line.

   IF ValueEntry.FIND('-') THEN

   REPEAT

   CheckItem(ValueEntry);

   UNTIL ValueEntry.NEXT = 0;
   ...

   Vervangende code 3

   ...    IF VATEntry.FIND('-') THEN

   REPEAT

   CheckVAT(VATEntry);

   UNTIL VATEntry.NEXT = 0;

   // Add the following line.
   IF IsVATAllocOnCost THEN
   // End of the added line.

   IF ValueEntry.FIND('-') THEN

   REPEAT

   CheckItem(ValueEntry);

   UNTIL ValueEntry.NEXT = 0;
   ...
  4. Wijzig als volgt de code in de functie SetReverseFilter :
   Bestaande code 1

   ...      TaxDiffEntry.SETRANGE("Transaction No.",Number);

   END ELSE BEGIN

   GLReg.GET(Number);
   ...

   Nieuwe code 1

   ...     TaxDiffEntry.SETRANGE("Transaction No.",Number);

   // Add the following line.
   ValueEntry.SETRANGE("Entry No.",0);
   // End of the added line.

   END ELSE BEGIN

   GLReg.GET(Number);
   ...

   Bestaande code 2

   ...      VATEntry.SETRANGE("Entry No.",GLReg."From VAT Entry No.",GLReg."To VAT Entry No.");

   GLItemLedgRelation.SETCURRENTKEY(GLItemLedgRelation."G/L Register No.");

   GLItemLedgRelation.SETRANGE("G/L Register No.",GLReg."No.");

   IF GLItemLedgRelation.FINDFIRST THEN

   FromValueEntryNo := GLItemLedgRelation."Value Entry No.";

   IF GLItemLedgRelation.FINDLAST THEN

   ToValueEntryNo := GLItemLedgRelation."Value Entry No.";

   ValueEntry.SETRANGE("Entry No.",FromValueEntryNo,ToValueEntryNo);
   ...

   Vervangende code 2

   ...    VATEntry.SETRANGE("Entry No.",GLReg."From VAT Entry No.",GLReg."To VAT Entry No.");

   // Add the following lines.
   FromValueEntryNo := 0;

   ToValueEntryNo := 0;

   IF VATAllocOnCost THEN BEGIN
   // End of the added lines.

   GLItemLedgRelation.SETCURRENTKEY(GLItemLedgRelation."G/L Register No.");

   GLItemLedgRelation.SETRANGE("G/L Register No.",GLReg."No.");

   IF GLItemLedgRelation.FINDFIRST THEN

   FromValueEntryNo := GLItemLedgRelation."Value Entry No.";

   IF GLItemLedgRelation.FINDLAST THEN

   ToValueEntryNo := GLItemLedgRelation."Value Entry No.";
   // Add the following line.
   END;
   // End of the added line.

   ValueEntry.SETRANGE("Entry No.",FromValueEntryNo,ToValueEntryNo);
   ...
  5. Wijzig als volgt de code in de functie VATAllocationExist :
   Bestaande code

   ...// Delete the following line.
   VATEntry2.COPYFILTERS(VATEntry2);
   // End of the deleted line.

   VATEntry2.SETRANGE("VAT Allocation Type",VATEntry2."VAT Allocation Type"::Charge);

   EXIT(NOT VATEntry2.ISEMPTY);
   ...

   Nieuwe code

   ...// Add the following line.
   VATEntry2.COPYFILTERS(VATEntry);
   // End of the added line.

   VATEntry2.SETRANGE("VAT Allocation Type",VATEntry2."VAT Allocation Type"::Charge);

   EXIT(NOT VATEntry2.ISEMPTY);
   ...
 2. De code in de functie boeken in het formulier Posten tegenboeken (179) als volgt wijzigen:
  Voeg de volgende lokale variabele toe:

  • Naam: VATAllocOnCost

  • Gegevenstype: Boolean

  Bestaande code 1

  ...      IF TempGLReg.FINDSET THEN

  REPEAT

  ReversalEntry2.SetReverseFilter(TempGLReg."No.","Reversal Type");

  // Delete the following line.
  ReversalEntry2.CheckEntries;
  // End of the deleted line.

  GET(1);

  IF "Reversal Type" = "Reversal Type"::Register THEN

  Number := TempGLReg."No."

  ELSE

  Number := "Transaction No.";
  ...

  Nieuwe code 1

  ...       IF TempGLReg.FINDSET THEN

  REPEAT

  // Add the following lines.
  SETRANGE("G/L Register No.",TempGLReg."No.");

  SETRANGE("VAT Allocation",TRUE);

  VATAllocOnCost := NOT ISEMPTY;
  // End of the added lines.

  ReversalEntry2.SetReverseFilter(TempGLReg."No.","Reversal Type");

  // Add the following line.
  ReversalEntry2.CheckEntries(VATAllocOnCost);
  // End of the added line.

  GET(1);

  IF "Reversal Type" = "Reversal Type"::Register THEN

  Number := TempGLReg."No."

  ELSE

  Number := "Transaction No.";
  ...

  Bestaande code 2

  ...     UNTIL TempGLReg.NEXT = 0;

  END ELSE BEGIN

  ReversalEntry2.SetReverseFilter("Transaction No.","Reversal Type");

  // Delete the following line.
  ReversalEntry2.CheckEntries;
  // End of the deleted line.

  GET(1);

  IF "Reversal Type" = "Reversal Type"::Register THEN

  Number := "G/L Register No."
  ...

  Vervangende code 2

  ...       UNTIL TempGLReg.NEXT = 0;

  END ELSE BEGIN

  // Add the following lines.
  SETRANGE("G/L Register No.",TempGLReg."No.");

  SETRANGE("VAT Allocation",TRUE);

  VATAllocOnCost := NOT ISEMPTY;
  // End of the added lines.

  ReversalEntry2.SetReverseFilter("Transaction No.","Reversal Type");

  // Add the following line.
  ReversalEntry2.CheckEntries(VATAllocOnCost);
  // End of the added line.

  GET(1);

  IF "Reversal Type" = "Reversal Type"::Register THEN

  Number := "G/L Register No."
  ...


Vereisten

U moet de Russische versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 met Feature Pack 1 zijn geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSTF DynamicsNAV SE: 260227

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Auteur: alexef
Schrijver: v-tinw
Tech Reviewer: alexef
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?

Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hebt u aanvullende feedback? (Optioneel)

Bedankt voor uw feedback.

×