Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Als u met de rechtermuisknop op een rode vlag bij het pictogram 'Windows-beveiligingsmeldingen' rechts in de taakbalk klikt en vervolgens op Beveiligingscentrum openen klikt, wordt in het venster van het Windows-beveiligingscentrum het bericht 'De Windows Security Center-service is uitgeschakeld' weergegeven.

Als u bij 'Security Center' op Nu inschakelen klikt, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De service Security Center kan niet worden gestart.

Ook als u het nogmaals probeert, kunt u Security Center niet inschakelen.

Oplossing

Controleer om dit probleem op te lossen of de service Security Center goed is geconfigureerd en start de service vervolgens opnieuw op. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Gebruik een van de volgende stappen om Services te openen.

  • Voor het openen van Services in Windows 8:

   1. Tik en veeg vanaf de rechterkant van het scherm, of druk op Windows-logotoets+C.

   2. Tik of klik op de charm Zoeken en klik vervolgens op Instellingen.

   3. Typ services in het vak Zoeken.

   4. Tik of klik op Lokale services weergeven.

  • Voor het openen van Services in Windows 7 en Windows Vista:

   1. Klik op Start.

   2. Typ services in het vak Zoekopdracht starten.

   3. Klik in de lijst Programma's op Services.

 2. Klik in het deelvenster met details met de rechtermuisknop op Security Center (of houd deze optie ingedrukt) en tik of klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Tik of klik in de lijst Opstarttype op Automatisch (vertraagd starten).

 4. Probeer vervolgens de service te starten. Tik of klik in het gebied Status van service op Starten.

  • Tik of klik als de service wordt opgestart op Toepassen, tik of klik op OK en sluit vervolgens het venster Services.

  • Ga naar stap 6 om de aanmeldgebruiker voor de service opnieuw te configureren als er, wanneer u op Starten klikt, een foutbericht van de volgende strekking wordt weergegeven:

   'Windows kan de service Security Center niet starten op de lokale computer. Fout 1079: De voor deze service gespecificeerde account verschilt van de account die is gespecificeerd voor andere services die in hetzelfde proces worden uitgevoerd.'

 5. Tik of klik in het dialoogvenster Eigenschappen Security Center op het tabblad Aanmelden en tik of klik vervolgens op Bladeren.

 6. Voer in het vak Geef de namen van de objecten op de naam van uw computer in.

  1. Tik of klik op Namen controleren en tik of klik wanneer de naam is gecontroleerd op OK.

  2. Voer in het vak Wachtwoord het beheerderswachtwoord in.

  3. Typ het beheerderswachtwoord nogmaals in het vak Wachtwoord bevestigen.

  4. Tik of klik op Toepassen en tik of klik vervolgens op OK.

  5. Sluit het venster Services.

Als u na het opnieuw configureren en starten van Security Center de computer opnieuw hebt opgestart en merkt dat Security Center nog steeds niet naar verwachting wordt opgestart en uitgevoerd, kan dat een van de volgende oorzaken hebben:

 • Uw computer is geïnfecteerd met malware.

 • Uw registersleutel is beschadigd.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Als u het register op onjuiste wijze wijzigt, kunnen er echter grote problemen optreden. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Klik voor meer informatie over het maken en terugzetten van een back-up van het register op de juiste koppeling voor uw versie van Windows:

Windows 7: Een back-up van het register maken
Windows Vista: Een back-up van het register maken

Ga als volgt te werk om de registersleutel te herstellen:

 1. Start de Register-editor. Volg hiervoor de stappen voor uw versie van Windows.

  Windows 8

  1. Tik en veeg vanaf de rechterkant van het scherm, of druk op Windows-logotoets+C.

  2. Tik of klik op de charm Zoeken.

  3. Typ regedit in het vak Zoeken en tik of klik vervolgens op Regedit.

  Windows Vista en Windows 7

  1. Klik op Start.

  2. Typ regedit in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op regedit.exe in de lijst Programma's.

  Opmerking Als wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging, typt u het wachtwoord of tikt of klikt u op Ja.

 2. Ga naar de volgende registersubsleutel:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc

 3. Tik op de subsleutel en houd deze vast of klik met de rechtermuisknop op de subsleutel, en tik of klik vervolgens op Verwijderen.

 4. Tik of klik op Ja.

 5. Start Kladblok. Volg hiervoor de stappen voor uw versie van Windows.

  Windows 8

  1. Tik en veeg vanaf de rechterkant van het scherm, of druk op Windows-logotoets+C.

  2. Tik of klik op de charm Zoeken.

  3. Typ kladblok in het vak Zoeken en tik of klik vervolgens op Kladblok.

  Windows Vista en Windows 7

  1. Klik op Start.

  2. Typ kladblok in het vak Zoekopdracht starten en klik vervolgens op Kladblok in de lijst Programma's.


  Opmerking Als wordt gevraagd om een beheerderswachtwoord of om een bevestiging, typt u het wachtwoord of tikt of klikt u op Ja.

 6. Selecteer de volgende tekst:

  Windows Registry-editor versie 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc]
  "DisplayName"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-200"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,4c,00,6f,00,63,00,61,00,6c,00,53,00,65,00,72,00,76,00,69,00,63,\
  00,65,00,4e,00,65,00,74,00,77,00,6f,00,72,00,6b,00,52,00,65,00,73,00,74,00,\
  72,00,69,00,63,00,74,00,65,00,64,00,00,00
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020
  "Description"="@%SystemRoot%\\System32\\wscsvc.dll,-201"
  "DependOnService"=hex(7):52,00,70,00,63,00,53,00,73,00,00,00,57,00,69,00,6e,00,\
  4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "ObjectName"="NT AUTHORITY\\LocalService"
  "ServiceSidType"=dword:00000001
  "RequiredPrivileges"=hex(7):53,00,65,00,43,00,68,00,61,00,6e,00,67,00,65,00,4e,\
  00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,\
  67,00,65,00,00,00,53,00,65,00,49,00,6d,00,70,00,65,00,72,00,73,00,6f,00,6e,\
  00,61,00,74,00,65,00,50,00,72,00,69,00,76,00,69,00,6c,00,65,00,67,00,65,00,\ 00,00,00,00
  "DelayedAutoStart"=dword:00000001
  "FailureActions"=hex:80,51,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,14,00,00,\
  00,01,00,00,00,c0,d4,01,00,01,00,00,00,e0,93,04,00,00,00,00,00,00,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Parameters]
  "ServiceDllUnloadOnStop"=dword:00000001
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\ 00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  77,00,73,00,63,00,73,00,76,00,63,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\wscsvc\Security]
  "Security"=hex:01,00,14,80,c8,00,00,00,d4,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
  00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
  00,00,02,00,98,00,06,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
  05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
  20,02,00,00,00,00,14,00,9d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,04,00,00,00,00,\
  00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,06,00,00,00,00,00,14,00,00,01,\
  00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,00,28,00,15,00,00,00,01,06,00,\
  00,00,00,00,05,50,00,00,00,49,59,9d,77,91,56,e5,55,dc,f4,e2,0e,a7,8b,eb,ca,\
  7b,42,13,56,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,\
  00,00,00

 7. Klik met de rechtermuisknop op de geselecteerde tekst of tik op de tekst en houd deze vast, en tik of klik vervolgens op Kopiëren.

 8. Tik of klik in de werkbalk van Kladblok op Bewerken en tik of klik vervolgens op Plakken.

 9. Tik of klik in de werkbalk op Bestand en tik of klik vervolgens op Opslaan als.

 10. Klik in het vak Opslaan als op Alle bestanden.

 11. Voer in het vak Bestandsnaam de tekst Hkey.reg in en tik of klik vervolgens op Opslaan.

 12. Tik of klik in de Register-editor op Bestand en tik of klik vervolgens op Importeren.

 13. Ga naar het bestand Hkey.reg en tik of dubbelklik erop.

 14. Tik of klik op OK.


Gebruik antivirussoftware om uw computer op virussen te controleren. Start de antivirussoftware, controleer of deze up-to-date is en voer vervolgens een volledige scan uit. Als de antivirussoftware virussen of schadelijke software aantreft, verwijder of herstel dan de probleemgebieden.

Bepaalde antivirussoftware wordt aangeboden in de vorm van verlengbare jaarlijkse abonnementen. Er zijn echter ook gratis antivirusprogramma's. Microsoft biedt de gratis antivirussoftware Microsoft Security Essentials aan die u kunt downloaden op de website Microsoft Security Essentials. U kunt ook naar de website met aanbieders van beveiligingssoftware van Windows gaan voor antivirussoftware van andere bedrijven.Ga naar de volgende Microsoft-website voor meer informatie over het verkrijgen van gratis software voor veiligheidsscans voor uw computer:

http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows/products/security-essentials

Meer informatie

Ga voor meer informatie over het Windows-beveiligingscentrum en andere onderwerpen over veiligheid in Windows naar de juiste websites voor uw versie van Windows:

Windows 7Wat is er gebeurd met het Windows-beveiligingscentrum?
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/What-happened-to-Windows-Security-Center

Beveiligingscontrolelijst voor Windows 7
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/Security-checklist-for-Windows-7

Windows VistaHet Windows-beveiligingscentrum gebruiken
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Using-Windows-Security-Center

Beveiligingscontrolelijst voor Windows
http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows-vista/Windows-security-checklist

Microsoft verstrekt deze contactinformatie om u te helpen bij het aanvragen van technische ondersteuning. Deze contactinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Microsoft kan niet instaan voor de juistheid van deze contactinformatie.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×