Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Wanneer u het hulpprogramma upgrade dimensies voor meerdere bedrijven in Microsoft Dynamics NAV 2013 uitvoert, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Fout: 'System.Data.SqlClient.SqlCommand.ExecuteNonQuery': Er is al een object met de naam 'pk_dimXXXX_id' in de database. Kan geen beperking maken.


Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de sectie algemene variabelen in de codeunit 'Upgrade dimensie post – SQL' (104049) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...Window@1008 : Dialog;
  NoOfDim@1007 : Integer;
  DimTableKeyFields@1006 : ARRAY [16,2] OF Text[80];
  ParentTableKeyFields@1005 : ARRAY [16,2] OF Text[80];

  // Delete the following lines.
  TableNameUpgradeDimTable@1004 : Text[80];
  TableNameUpgradeDimSetID@1001 : Text[80];
  TableNameUpgradeTableID@1000 : Text[80];
  // End of the lines.

  PROCEDURE UpgradeTable@10(DimTableID@1000 : Integer;ParentTableID@1001 : Integer);
  VAR
  RecRef@1002 : RecordRef;
  ...

  Nieuwe code

  ...Window@1008 : Dialog;
  NoOfDim@1007 : Integer;
  DimTableKeyFields@1006 : ARRAY [16,2] OF Text[80];
  ParentTableKeyFields@1005 : ARRAY [16,2] OF Text[80];

  // Add the following lines.
  TableNameUpgradeDimTable@1004 : Text;
  TableNameUpgradeDimSetID@1001 : Text;
  TableNameUpgradeTableID@1000 : Text;
  // End of the lines.

  PROCEDURE UpgradeTable@10(DimTableID@1000 : Integer;ParentTableID@1001 : Integer);
  VAR
  RecRef@1002 : RecordRef;
  ...
 2. De code in de functie CreateTablesQry in de codeunit 'Upgrade dimensie post – SQL' (104049) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...i@1001 : Integer;
  DimNo@1000 : Integer;
  BEGIN
  TableNameUpgradeDimTable := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_Dim',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  // Delete the following line,
  TableNameUpgradeDimSetID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_DimSetID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  TableNameUpgradeTableID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_TableID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);
  DimEntryQry := 'select DISTINCT';
  i := 1;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...i@1001 : Integer;
  DimNo@1000 : Integer;
  BEGIN
  TableNameUpgradeDimTable := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_Dim',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);

  // Add the following line.
  TableNameUpgradeDimSetID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_DimSetID_%3',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID,CREATEGUID);

  TableNameUpgradeTableID := STRSUBSTNO('%1$upgrade%2_TableID',SQLMgt.StringConvert(COMPANYNAME),DimTableID);
  DimEntryQry := 'select DISTINCT';
  i := 1;
  ...

  Bestaande code 2

  ...DimSetQry :=
  DimSetQry +
  STRSUBSTNO(
  ' alter table [%1] add ID int identity ' +

  // Delete the following lines.
  ' alter table [%1] add constraint pk_dim%2_id primary key (ID) ',
  TableNameUpgradeDimSetID,DimTableID);
  // End of the lines.

  i := 1;
  WHILE (i < 5) AND (DimTableKeyFields[i + 1,1] <> '') DO BEGIN
  IF i > 1 THEN
  ...

  Vervangende code 2

  ...DimSetQry :=
  DimSetQry +
  STRSUBSTNO(
  ' alter table [%1] add ID int identity ' +

  // Add the following lines.
  ' alter table [%1] add constraint [pk_dim%2_id_%3] primary key (ID) ',
  TableNameUpgradeDimSetID,DimTableID,CREATEGUID);
  // End of the lines.

  i := 1;
  WHILE (i < 5) AND (DimTableKeyFields[i + 1,1] <> '') DO BEGIN
  IF i > 1 THEN
  ...


Vereisten

U moet Microsoft Dynamics NAV 2013 hebben geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×