Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Stel dat u de Omkering van exacte kosten in het dialoogvenster omzet en klanten instellen in Microsoft Dynamics NAV. inschakelt In dit geval, wanneer u de functie Document kopiëren op een gedeeltelijke verkoopretour uitvoert wordt het volgende foutbericht weergegeven:

Verkoop verzending Shipment_No, Regelnr Line_No wordt niet gekopieerd omdat het volledige aantal op de documentregel al handmatig is toegepast.

Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Verwijder de volgende globale variabelen in de codeunit kopie Document CRM (6620):

  Text030@1025 : TextConst 'ENU=%1 %2, line no. %3 is not copied because the full quantity on the posted document line is already manually applied.';Text031@1038 : TextConst 'ENU=Return document line contains only the original document line quantity, that is not already manually applied.';
  SomeAreFixed@1045 : Boolean;
  CopyDimensions@1050 : Boolean;

 2. De volgende globale variabelen toevoegen in de codeunit kopie Document CRM (6620):

  Text030@1025 : TextConst 'ENU=One or more return document lines were not copied. This is because quantities on the posted document line are already fully or partially applied and therefore the Exact Cost Reversing Link could not be created.';Text031@1038 : TextConst 'ENU=Return document line contains only the original document line quantity, that is not already manually applied.';
  SomeAreFixed@1045 : Boolean;
  CopyDimensions@1050 : Boolean;
  WarningDone@1051 : Boolean;
  LinesApplied@1052 : Boolean;

 3. De code in de functie SplitPstdSalesLinesPerILE in de codeunit kopie Document CRM (6620) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...      IF "Shipped Qty. Not Returned" = 0 THEN

  // Delete the following lines.
  ERROR(Text030,"Document Type","Document No.","Document Line No.");
  FromSalesLineBuf := FromSalesLine;
  IF -"Shipped Qty. Not Returned" < ABS(FromSalesLine."Quantity (Base)") THEN BEGIN
  IF FromSalesLine."Quantity (Base)" > 0 THEN
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := -"Shipped Qty. Not Returned"
  ELSE
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := "Shipped Qty. Not Returned";
  IF FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure" = 0 THEN
  FromSalesLineBuf.Quantity := FromSalesLineBuf."Quantity (Base)"
  ELSE
  FromSalesLineBuf.Quantity :=
  ROUND(FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" / FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure",0.00001);
  END;
  FromSalesLine."Quantity (Base)" := FromSalesLine."Quantity (Base)" - FromSalesLineBuf."Quantity (Base)";
  FromSalesLine.Quantity := FromSalesLine.Quantity - FromSalesLineBuf.Quantity;
  FromSalesLineBuf."Appl.-from Item Entry" := "Entry No.";
  FromSalesLineBuf."Line No." := NextLineNo;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  FromSalesLineBuf."Document No." := "Document No.";
  IF GetSalesDocType(ItemLedgEntry) IN
  [FromSalesLineBuf."Document Type"::Order,FromSalesLineBuf."Document Type"::"Return Order"]
  THEN
  FromSalesLineBuf."Shipment Line No." := 1;

  IF NOT FromShptOrRcpt THEN
  UpdateRevSalesLineAmount(
  FromSalesLineBuf,OrgQtyBase,
  FromSalesHeader."Prices Including VAT",ToSalesHeader."Prices Including VAT");

  FromSalesLineBuf.INSERT;
  // End of the lines.

  UNTIL (NEXT = 0) OR (FromSalesLine."Quantity (Base)" = 0);
  ...

  Nieuwe code 1

  ...      IF "Shipped Qty. Not Returned" = 0 THEN

  // Add the following lines.
  LinesApplied := TRUE;
  IF "Shipped Qty. Not Returned" < 0 THEN BEGIN
  FromSalesLineBuf := FromSalesLine;

  IF -"Shipped Qty. Not Returned" < ABS(FromSalesLine."Quantity (Base)") THEN BEGIN
  IF FromSalesLine."Quantity (Base)" > 0 THEN
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := -"Shipped Qty. Not Returned"
  ELSE
  FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" := "Shipped Qty. Not Returned";
  IF FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure" = 0 THEN
  FromSalesLineBuf.Quantity := FromSalesLineBuf."Quantity (Base)"
  ELSE
  FromSalesLineBuf.Quantity :=
  ROUND(FromSalesLineBuf."Quantity (Base)" / FromSalesLineBuf."Qty. per Unit of Measure",0.00001);
  END;
  FromSalesLine."Quantity (Base)" := FromSalesLine."Quantity (Base)" - FromSalesLineBuf."Quantity (Base)";
  FromSalesLine.Quantity := FromSalesLine.Quantity - FromSalesLineBuf.Quantity;
  FromSalesLineBuf."Appl.-from Item Entry" := "Entry No.";
  FromSalesLineBuf."Line No." := NextLineNo;
  NextLineNo := NextLineNo + 1;
  FromSalesLineBuf."Document No." := "Document No.";
  IF GetSalesDocType(ItemLedgEntry) IN
  [FromSalesLineBuf."Document Type"::Order,FromSalesLineBuf."Document Type"::"Return Order"]
  THEN
  FromSalesLineBuf."Shipment Line No." := 1;

  IF NOT FromShptOrRcpt THEN
  UpdateRevSalesLineAmount(
  FromSalesLineBuf,OrgQtyBase,
  FromSalesHeader."Prices Including VAT",ToSalesHeader."Prices Including VAT");

  FromSalesLineBuf.INSERT;
  END;
  // End of the lines.

  UNTIL (NEXT = 0) OR (FromSalesLine."Quantity (Base)" = 0);
  ...

  Bestaande code 2

  ...      MissingExCostRevLink := TRUE;
  END;
  ...

  Vervangende code 2

  ...      MissingExCostRevLink := TRUE;

  // Add the following line.
  CheckUnappliedLines(LinesApplied,MissingExCostRevLink);

  END;
  ...

 4. De code in de functie SplitPstdPurchLinesPerILE in de codeunit kopie Document CRM (6620) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...    ApplyRec@1011 : Record 339;

  // Delete the following line.
  AllAreFixed@1012 : Boolean;

  BEGIN
  ...

  Nieuwe code 1

  ...    ApplyRec@1011 : Record 339;
  BEGIN
  ...

  Bestaande code 2

  ...     REPEAT

  // Delete the following lines.
  IF "Remaining Quantity" = 0 THEN BEGIN
  AllAreFixed := TRUE;
  ApplyRec.AppliedOutbndEntryExists("Entry No.",FALSE);
  IF ApplyRec.FINDFIRST THEN
  REPEAT
  AllAreFixed := AllAreFixed AND ApplyRec.Fixed;
  UNTIL ApplyRec.NEXT = 0;
  IF AllAreFixed THEN
  ERROR(Text030,"Document Type","Document No.","Document Line No.");
  END;
  // End of the lines.

  IF NOT ApplyFully THEN BEGIN
  ...

  Vervangende code 2

  ...     REPEAT
  IF NOT ApplyFully THEN BEGIN
  ...

  Bestaande code 3

  ...    END;
  ...

  Vervangende code 3

  ...    END;

  // Add the following line.
  CheckUnappliedLines(SkippedLine,MissingExCostRevLink);

  ...

 5. De code in de functie CheckUnappliedLines in de codeunit kopie Document CRM (6620) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...
  // Add the following lines.
  LOCAL PROCEDURE CheckUnappliedLines@86(SkippedLine@1000 : Boolean;VAR MissingExCostRevLink@1001 : Boolean);
  BEGIN
  IF SkippedLine AND MissingExCostRevLink THEN BEGIN
  IF NOT WarningDone THEN
  MESSAGE(Text030);
  MissingExCostRevLink := FALSE;
  WarningDone := TRUE;
  END;
  END;

  // End of the lines.

  BEGIN
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 servicepack 1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×