Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Zie 170081voor een Excel 97-versie van dit artikel.

Zie 178959voor een Excel 98 Macintosh-versie van dit artikel.

Symptomen

U probeert een van de volgende bewerkingen uit te voeren:

 • Kolommen met gegevens verbergen in Microsoft Excel.

 • Voeg rijen of kolommen in Excel in.

Wanneer u een van beide bewerkingen uitvoert, wordt mogelijk het volgende foutbericht weergegeven:

Kan objecten niet van het werkblad schuiven.

Druk op CTRL + SHIFT + I om het unieke nummer te bepalen dat is gekoppeld aan het bericht dat u ontvangt. Het volgende nummer wordt in de rechterbenedenhoek van dit bericht weergegeven:

100185

Oorzaak

Dit foutbericht wordt weergegeven als de volgende voorwaarden van toepassing zijn:

 • De optie niets (objecten verbergen) is geselecteerd in de sectie Weergaveopties voor deze werkmap in het dialoogvenster Opties voor Excel .

 • U maakt een object, zoals een celopmerking, in een willekeurige cel in een kolom.

 • U probeert de kolom links van de kolom met het object, de kolom met het object of alle kolommen aan de rechterkant van de kolom die het object bevat, te verbergen. In sommige gevallen probeert u een rij of kolom in te voegen in het werkblad.

Dit probleem ontstaat als u een celopmerking in cel IR1 en probeert vervolgens kolommen IQ te verbergen: IS (tegelijk). Dit foutbericht kan ook worden weergegeven wanneer er verborgen objecten in het werkblad aanwezig zijn.Opmerking Dit probleem doet zich voor bij de meeste objecten die in een werkblad kunnen worden ingevoegd. Dit omvat maar niet beperkt tot celopmerking, grafieken, tekenvormen en afbeeldingen. U kunt een speciale kennisgeving aan celopmerkingen betalen. Als u de meeste objecten standaard en ongewijzigd hebt, zijn de cellen verborgen en zijn deze mogelijk niet direct zichtbaar. Het kan ook zijn dat het foutbericht wordt weergegeven als u de kolom met het object en alle kolommen aan de rechterkant van de kolom met het object wilt verbergen. Dit is afhankelijk van de locatie van de kolom die het object bevat. .

Oplossing

Als u dit probleem wilt oplossen, volgt u de stappen in de methode die van toepassing is op uw versie van Excel. In Excel 2007 gebruikt u methode 1. Gebruik methode 2 in Excel 2003, Excel 2002 en Excel 2000.

Methode 1: de optie van ' niets (objecten verbergen), tijdelijk inwisselen

In Excel 2007 kunt u tijdelijk de optie van Nothing (objecten verbergen) naar alleen vervolgens de rijen of kolommen indien nodig invoegen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik in de linkerbovenhoek van het Excel-venster op de Microsoft Office-knop.

 2. Klik onder in het menu op Opties voor Excel.

 3. Klik op Geavanceerd in lijst met opties aan de linkerkant.

 4. Schuif omlaag naar de sectie weergave opties voor deze werkmap en klik op alle onder voor objecten, weergeven:en klik vervolgens op OK.

Opmerkingen Als u de sneltoets wilt gebruiken om deze selectie in te schakelen, drukt u op CTRL +6. Als u niet wilt dat rijen of kolommen in Excel 2007 worden verborgen of rijen of kolommen invoegen in Excel, voert u de stappen in methode 2 uit.

Methode 2: de eigenschap positie van het object wijzigen en de grootte ervan wijzigen met cellen

U kunt dit probleem omzeilen door Excel 2003, Excel 2002 en Excel 2000 door de eigenschap position van het object te wijzigen en de grootte te wijzigen met cellen. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Als het object een celopmerking is, selecteert u de cel met de opmerking, klikt u met de rechtermuisknop op de cel en klikt u vervolgens op Opmerking weer geven of opmerkingen weergeven/verbergen. Opmerking De opmerking wordt nu weergegeven.

 2. Plaats de aanwijzer op de rand van het object totdat de aanwijzer verandert in een witte pijl met vier kleine zwarte pijlen op de aanwijzer. Klik vervolgens op het object om dit te selecteren.

 3. In Excel 2003 en een eerdere versie van Excel klikt u op <objectnaam> in het menu opmaak . Opmerking In deze menuopdracht ziet u <object name> de naam van het object, bijvoorbeeld ' Comment ' of ' auto shape '. Klik in Excel 2007 op opmaak <objectnaam>.

 4. Klik in het dialoogvenster opmaak op het tabblad Eigenschappen .

 5. Klik op verplaatsen en formaat met cellenen klik vervolgens op OK.

 6. Als u de opmerking in de cel opnieuw wilt verbergen, klikt u met de rechtermuisknop op de cel met de opmerking en klikt u op Opmerking verbergen.

Voer de volgende stappen uit voor elk object in de desbetreffende kolom, zoals wordt beschreven in de sectie oorzaak. Wanneer u de kolommen verbergt, wordt het foutbericht niet weergegeven.

Alternatieve methode: de eigenschap wijzigen voor alle objecten op het actieve werkblad

Microsoft verstrekt deze code zonder enige expliciete of impliciete garantie, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal VBScript, alsmede met de hulpprogramma's waarmee procedures worden gemaakt en waarmee fouten in procedures worden opgespoord. Ondersteuningsmedewerkers van Microsoft kunnen helpen bij de uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Deze medewerkers zullen de voorbeelden echter niet aanpassen om extra functionaliteit toe te voegen of om procedures te maken die aan uw specifieke eisen voldoen. Opmerking Als u de volgende macro uitvoert, wordt de eigenschap ingesteld die wordt genoemd in methode 1 voor alle objecten op het actieve werkblad. Aangezien u met deze instelling de grootte van objecten wijzigt wanneer de rijen en kolommen die zijn gekoppeld aan het object, worden aangepast, kan dit onverwachte resultaten opleveren wanneer u de objecten in het werkblad weergeeft wanneer u het formaat van rijen en kolommen wijzigt. Als u een macro in het bestand uitvoert, moet u dit probleem voordoen. Als u de eigenschap van alle opmerkingen op het actieve werkblad wilt wijzigen, voert u de volgende macro uit.

Sub Test()Dim s As Shape On Error Resume NextFor Each s In ActiveSheet.Shapes s.Placement = xlMoveAndSizeNext End Sub

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden

TRAINING VERKENNEN >

Als eerste nieuwe functies krijgen

DEELNEMEN AAN MICROSOFT 365 INSIDERS >

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×