Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

U kunt gegevenstypen zien als regels die het type informatie voorschrijven dat in tabelkolommen in een database kan worden ingevoerd. Als u bijvoorbeeld wilt voorkomen dat een naam wordt ingevoerd in een datumveld, stelt u het gegevenstype van dat veld in als datum. Wanneer u een tabel aanmaakt worden gegevenstypen ingesteld voor elke kolom in het venster Database eigenschappen.

Opmerking: Het databasemodeldiagram is alleen beschikbaar in bepaalde versies van Visio. Zie U kunt de database databasemodelleringsfuncties niet vinden? voor meer informatie.

Gegevenstypen instellen voor de kolommen in een databasemodeltabel

 1. Dubbelklik op de vorm van de tabel die de kolommen heeft waarvoor u het gegevenstype wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de cel in de kolom Gegevenstype die u wilt wijzigen.

 4. Klik op de Pijl-omlaag naast het huidige gegevenstype en kies een ander gegevenstype in de lijst.

Kiezen tussen overdraagbare en fysieke gegevenstypen

Overdraagbare gegevenstypen zijn generiek gedefinieerde typen die wijzen naar soortgelijke, compatibele fysieke gegevenstypen in verschillende databasesystemen. Fysieke gegevens zijn de gegevenstypen die de doeldatabase ondersteunt. Als u bijvoorbeeld het stuurprogramma hebt ingesteld als Access, zijn alle gegevenstypen die beschikbaar zijn in Microsoft Office Access ook beschikbaar als fysieke gegevenstypen in uw model.

 1. Dubbelklik op de vorm van de tabel die de kolommen heeft waarvoor u het gegevenstype wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik onder de lijst van kolommen op Overdraagbare gegevenstypen of Fysieke gegevenstypen.

  • Overdraagbare gegevenstypen zijn generiek gedefinieerde typen die wijzen naar soortgelijke, compatibele fysieke gegevenstypen in verschillende databasesystemen.

  • Fysieke gegevens worden bepaald door het databasestuurprogramma dat is ingesteld voor het model. Zie de documentatie voor het doeldatabasemanagmentsysteem (DBMS) voor meer informatie over de gegevenstypen voor uw stuurprogramma.

Wijzigen welke fysieke gegevenstypen beschikbaar zijn

Verschillende databasemanagementsystemen ondersteunen verschillende fysieke gegevenstypen. Als u bijvoorbeeld het stuurprogramma hebt ingesteld als Access, zijn alle gegevenstypen die beschikbaar zijn in Access ook beschikbaar als fysieke gegevenstypen in uw model. Als u de gegevenstypen die u verwacht niet ziet, moet u mogelijk het stuurprogramma wijzigen dat u hebt ingesteld in het dialoogvenster stuurprogramma opties.

Om de verzameling gegevenstypen voor het DBMS in uw model te gebruiken, stelt u het stuurprogramma op dat systeem in het dialoogvenster Opties voor stuurprogramma in.

 1. Bepaal welk databasestuurprogramma is ingesteld voor het diagram.

  • Dubbelklik op een tabel en klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

  • Kijk onder de lijst met kolommen, naast de opties voor overdraagbare en fysieke gegevenstypen.

  • Let op het doeldatabasemanagementsysteem dat wordt aangegeven tussen haakjes.

 2. Wijzig het doeldatabasestuurprogramma.

  • Wijs in het menu Database naar Opties en klik op Stuurprogramma's.

  • Selecteer in het tabblad Stuurprogramma het Visio-stuurprogramma voor uw doeldatabasemanagementsysteem.

  • Klik op Instellen en selecteer het selectievakje voor het juiste ODBC-stuurprogramma.

Een door de gebruiker gedefinieerd gegevenstype maken

Door de gebruiker gedefinieerde typen zijn aangepaste gegevenstypen die u kunt maken en hergebruiken in het databasemodel waarin ze gemaakt zijn. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als de tabel een kolom bevat met een numeriek gegevenstype voor het bijhouden van activa. Maar u weet dat u mogelijk moet overschakelen van een activaregistratiesysteem gebaseerd op getallen naar een systeem gebaseerd op tekens. Als u een gebruikergedefinieerd gegevenstype gebruikt, kunt u op elk gewenst moment de eigenschappen veranderen van getal naar teken. Alle betroffen kolommen worden naar dit type gewijzigd, maar andere kolommen met een numeriek gegevenstype blijven ongewijzigd.

 1. Klik in het menu Database op Door gebruiker gedefinieerde typen.

 2. Klik in het dialoogvenster Door gebruiker gedefinieerde typen op Toevoegen.

 3. Voer in het dialoogvenster Nieuw door gebruiker gedefinieerd type toevoegen een naam in.

 4. Schakel het selectievakje Kopie van in om uw nieuwe gegevenstype te baseren op een bestaand gegevenstype, en selecteer vervolgens de naam van een bestaand, door de gebruiker gedefinieerd type.

 5. Klik op OK. Geef de eigenschappen van het overdraagbare gegevenstype op voor het gegevenstype.

 6. Klik op OK.

Een verzamelingstype instellen voor een kolom

Met verzamelingstypen kunnen meerdere waarden worden opgeslagen in een veld. Als u bijvoorbeeld een tabel met informatie over muziek hebt, kunt u kiezen voor een verzamelingstype genre met daarin de genres Klassiek, Populair en Folk. Verzamelingstypen kunnen de prestaties van een database optimaliseren door gegevens op te slaan in een enkele eenheid, in plaats van gebruik te maken van refererende sleutels en tweede tabellen.

 1. Dubbelklik op de tabel met de kolom die u als verzamelingstype wilt instellen.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de kolom die u wilt instellen als verzamelingstype en klik vervolgens op Wijzigen.

 4. Klik in het dialoogvenster Kolomeigenschappen op het tabblad Verzameling en kies vervolgens een van de volgende verzamelingstypen:

  • Ongesorteerde, niet-herhalende groep waarden (verzameling) Hiermee kunnen populatie-exemplaren van een veld in een kolom meerdere waarden hebben, maar elke waarde moet uniek zijn. De waarden hebben geen bijbehorende sorteercriteria en zijn dan ook ongeordend.

  • Geordende groep waarden (lijst) Hiermee wordt een geordende verzameling elementen gemaakt, waarbij dubbele waarden zijn toegestaan. Elk element in de verzameling heeft een ordinale positie. Een ordinale positie is een positie waarmee een waarde kan worden geopend. Omdat twee waarden hetzelfde kunnen zijn, worden deze onderscheiden door de ordinale positie.

  • Ongesorteerde, herhalende groep waarden (multiset) Hiermee wordt een verzameling elementen gemaakt, waarbij dubbele waarden zijn toegestaan. De elementen hebben geen ordinale positie.

 5. Klik op OK om het dialoogvenster Kolomeigenschappen te sluiten.

Een samengesteld gegevenstype maken met de vorm Type

De sjabloon Databasemodeldiagram ondersteunt zowel relationele als object-relationele databasemodellen, zodat u met zowel eenvoudige als samengestelde gegevenstypen kunt werken. Eenvoudige gegevenstypen, die door zowel relationele als object-relationele databases worden gebruikt, ondersteunen één waarde per kolom. Object-relationele databases ondersteunen daarnaast samengestelde gegevenstypen, waarbij een kolom meerdere waarden of velden kan bevatten; ieder veld kan een ander gegevenstype hebben. U kunt bijvoorbeeld een adres definiëren als een samengestelde gegevens met kolommen voor straat, plaats, provincie en postcode.

 1. Sleep een vorm Type uit het stencil Object-relationeel in uw databasemodeldiagram.

 2. Dubbelklik op de vorm Type om het venster Database-eigenschappen te openen en klik vervolgens onder Categorieën op Velden.

 3. Klik in een lege regel en typ een nieuwe Fysieke naam om een veld toe te voegen.

 4. Voer een gegevenstype in of selecteer er een in de lijst voor dat veld.

 5. Als u null-waarden wilt voorkomen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in.

 6. Om het Type te definiëren als Benoemd, Afzonderlijk of Domein te definiëren, klikt u onder Categorieën op Definitie.

 7. Selecteer de gewenste opties:

  • Benoemd rijtype Selecteer deze optie om aan te geven dat het type geen alias is van een ander type.

  • Afzonderlijk type Selecteer deze optie om aan te geven dat het type is gebaseerd op een ander type dat dezelfde weergave heeft als het type waarop het is gebaseerd, maar een volledig afzonderlijk type is.

   Als je deze optie selecteert, kun je geen opties selecteren in de categorie Velden.

  • Domein Selecteer deze optie om aan te geven dat het type een alias is van een ander type: het is een indirecte weergave van hetzelfde type.

   Als je deze optie selecteert, wordt de optie Type aliascollectie beschikbaar en kun je geen opties selecteren in de categorie Velden.

  • Type aliascollectie (alleen zichtbaar als Domein is geselecteerd) Selecteer een optie om aan te geven of de waarde van een kenmerk een verzameling is van een enkele waarde, verzameling, lijst of multiset. In een relationele database zijn alle kenmerkverzamelingstypen afzonderlijke waarden. In object-relationele databases kunt u extra verzamelingenstypen opgeven.

Een samengesteld gegevenstype toewijzen aan een kolom

Als u een samengestelde type met de vorm Type maakt, kunt u deze aan een kolom toewijzen, waardoor de kolom alle de kolommen van dat type aanneemt. U hebt bijvoorbeeld een tabel met kolom-ID‘s, Naam en Adres, waarbij Adres een type is dat is opgebouwd uit de kolommen Straat, Plaats, Provincie en Postcode.

 1. Dubbelklik op de tabel waarin u het samengestelde gegevenstype wilt gebruiken.

 2. Klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Kolommen.

 3. Klik op de Pijl-omlaag naast het huidige gegevenstype en kies een andere in de lijst.

Een getypte tabel maken

Als u een samengesteld type met de vorm Type maakt, kunt u deze aan een tabel toewijzen, waardoor alle tabelkolommen worden gedefinieerd die op dat type zijn gebaseerd. Als u bijvoorbeeld een type hebt met kolom Een, Twee en Drie, kunt u dit type toewijzen aan de tabel waarna de tabel automatisch de kolommen bevat.

Opmerking: Dit kan alleen worden gedaan met een lege tabel.

 1. Sleep een vorm Entiteit in het modeldiagram.

 2. Dubbelklik op een tabel en klik in het venster Database-eigenschappen, onder Categorieën, op Definitie.

 3. Klik op de Pijl-omlaag naast het huidige gegevenstype en kies een andere in de lijst.

Kunt u de databasemodelleringsfuncties niet vinden?

De kans is groot dat uw versie van Visio niet beschikt over de functies die u zoekt. Als u wilt weten met welke versie van Visio u werkt, klikt u op Info in het menu Help. De naam van de versie wordt op de eerste regel van de tekst in het dialoogvenster vermeld.

Visio Standard bevat de sjabloon Databasemodeldiagram niet.

De Visio Professional- en Premium-edities ondersteunen de reverse-engineering-functies voor de sjabloon Databasemodeldiagram (dat wil zeggen: een bestaande database gebruiken om een model te maken in Visio). Het biedt echter geen ondersteuning voor forward-engineering (dat wil zeggen: een Visio-databasemodel gebruiken om SQL-code te genereren).

Opmerking: U vindt de volledige suite met databasemodelleringsfuncties, waaronder reverse-engineering en forward-engineering, in Visio for Enterprise Architects. Visio for Enterprise Architects is opgenomen in het MSDN Premium-abonnement. Dit is beschikbaar met Visual Studio Professional en rolgebaseerde Visual Studio Team System-edities.

Als u Visio Abonnement 2 gebruikt en meer wilt weten over het toepassen van een databasemodel op een bestaande database, leest u het onderwerp Een bestaande database reverse-engineeren.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×