Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Gebruik de functie GUIDFromString om een reeks om te zetten in een GUID, bestaande uit een matrix van het type Byte.

Syntaxis

GUIDFromString ( tekenreeksexpressie )

Het vereiste argument tekenreeksexpressie is een tekenreeksexpressie die een GUID in de vorm van een tekenreeks als resultaat geeft.

Opmerkingen

In de database-engine van Microsoft Access worden GUID's opgeslagen als matrices van het type Byte. Microsoft Office Access 2007 kan echter geen gegevens van het type Byte retourneren uit een besturingselement in een formulier of rapport. Om de waarde van een GUID op te vragen uit een besturingselement, moet u de id converteren naar een tekenreeks. Dit kan met de functie StringFromGUID. Als u een tekenreeks wilt converteren naar een GUID, gebruikt u de functie GUIDFromString.

Queryvoorbeeld

Expression

Resultaten

SELECT userID,GUIDfromString(userGUID) as GUIDCode FROM GUID_Table;

Geeft de 'userID' weer, converteert de StringExpression(userGUID) naar GUID (matrix van bytes) en wordt weergegeven in de kolom GUIDCode. Dit voorbeeld werkt alleen voor een tekenreeksexpressie die kan worden geëvalueerd naar een GUID.

VBA-voorbeeld

Opmerking: In de volgende voorbeelden wordt het gebruik van deze functie in een VBA-module (Visual Basic for Applications) toegelicht. Meer informatie over het werken met VBA vindt u door in de vervolgkeuzelijst naast Zoeken de optie Referentie voor ontwikkelaars te selecteren en een of meer termen in het zoekvenster te typen.

In het volgende voorbeeld wordt de functie GUIDFromString gebruikt om een tekenreeks te converteren naar een GUID. De tekenreeks is een GUID die in de vorm van een tekenreeks is opgeslagen in een gerepliceerde werknemerstabel. Het veld, s_GUID, is een verborgen veld dat wordt toegevoegd aan elke gerepliceerde tabel in een gerepliceerde database.

Sub CheckGUIDType()
Dim dbsConn As ADODB.Connection
Dim rstEmployees As ADODB.Recordset
' Make a connection to the current database.
Set dbsConn = Application.CurrentProject.Connection
Set rstEmployees = New ADODB.Recordset
rstEmployees.Open "Employees", _
dbsConn, , , adCmdTable
' Print the GUID to the immediate window.
Debug.Print rst!s_GUID
Debug.Print TypeName(rst!s_GUID)
Debug.Print TypeName(GuidFromString(rst!s_GUID))
Set rstEmployees = Nothing
Set dbsConn = Nothing
End Sub

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×