Symptomen

Op een computer onder Windows 7 kan het bruikbare geheugen (RAM) minder zijn dan het geïnstalleerde geheugen.

Zo kan bijvoorbeeld een 32-bits versie van Windows 7 melden dat slechts 3,5 GB bruikbaar geheugen beschikbaar is in een computer waarin 4 GB aan geheugen geïnstalleerd is.

Of een 64-bits versie van Windows 7 kan melden dat slechts 7,1 GB bruikbaar geheugen beschikbaar is in een computer waarin 8 GB aan geheugen geïnstalleerd is.

Opmerking De hoeveelheid bruikbaar geheugen in de voorbeelden zijn geen exacte waarden. Bruikbaar geheugen is een berekende hoeveelheid van het totale fysieke geheugen minus voor "hardware gereserveerd" geheugen.

Ga als volgt te werk om het geïnstalleerde en het bruikbare geheugen weer te geven in Windows 7:

 1. Klik op Start windows icon, klik met de rechtermuisknop op Computer en klik vervolgens op Eigenschappen.

 2. Bekijk de waarde Geïnstalleerd geheugen (RAM) onder Systeem. Als bijvoorbeeld 4,00 GB (3,5 GB bruikbaar) wordt weergegeven, betekent dit dat u beschikt over 3,5 GB bruikbaar geheugen van in totaal 4 GB geïnstalleerd geheugen.

Oorzaak

Dit is verwacht gedrag bij computers die onder Windows 7 draaien. De beperking van het beschikbare systeemgeheugen is afhankelijk van configuratie van:

 • De apparaten die in de computer zijn geïnstalleerd en het geheugen dat door die apparaten is gereserveerd

 • De mogelijkheid die het moederbord heeft om geheugen te beheren

 • De versie van het systeem-BIOS en instellingen

 • De geïnstalleerde versie van Windows 7 (zo ondersteunt bijvoorbeeld de Windows 7 Starter Edition slechts 2 GB geïnstalleerd geheugen.)

 • Andere systeeminstellingen

Als u bijvoorbeeld een videokaart hebt met 256 MB intern geheugen, moet dat geheugen zijn toegewezen binnen de eerste 4 GB van de adresruimte. Als er al 4 GB systeemgeheugen is geïnstalleerd, moet een gedeelte van die adresruimte worden gereserveerd door de toewijzing van grafisch geheugen. Bij toewijzing van grafisch geheugen wordt een gedeelte van het systeemgeheugen overschreven. Dit betekent dat de totale hoeveelheid systeemgeheugen die beschikbaar is voor het besturingssysteem, wordt beperkt.

Zie voor meer informatie over hoe u er achter komt hoe geheugen op uw computer wordt gebruikt het onderwerp "Fysieke geheugentoewijzing in Windows 7" in de sectie "Meer informatie".

Mogelijke oplossingen

Verschillende andere situaties kunnen ook de oorzaak zijn dat het bruikbare RAM minder is dan verwacht. Deze problemen en de mogelijke oplossingen zijn hier opgesomd:

Controleer de instellingen voor de systeemconfiguratie

Dit probleem kan optreden omdat de optie Maximaal geheugen onjuist is geselecteerd. Ga als volgt te werk om het probleem op te lossen:

 1. Klik op Start windows icon, typ msconfig in het vak Programma's en bestanden zoeken en klik vervolgens op msconfig in de lijst Programma's.

 2. Klik in het venster Systeemconfiguratie op Geavanceerde opties op het tabblad Boot.

 3. Schakel het selectievakje Maximaal geheugen uit en klik op OK.

 4. Start de computer opnieuw op.

Het systeem-BIOS bijwerken

Het probleem kan optreden omdat het systeem-BIOS verouderd is. Als u een oudere computer gebruikt, kan het systeem mogelijk niet alle geïnstalleerde RAM gebruiken. In dat geval moet u het systeem-BIOS opwaarderen naar de nieuwste versie.

Om het BIOS op uw computer bij te werken, gaat u naar de website van de computerfabrikant om de BIOS-update te downloaden. Of neem voor assistentie contact op met de computerfabrikant.

BIOS-instellingen controleren

Het probleem kan optreden omdat een aantal BIOS-instellingen onjuist is.

 • De functie hernieuwde toewijzing van geheugen inschakelen

  Controleer de BIOS-instellingen om te zien of de functie hernieuwde toewijzing van geheugen is ingeschakeld. Hernieuwd toewijzen van geheugen geeft Windows toegang tot meer geheugen. U kunt de functie hernieuwde toewijzing van geheugen in het BIOS inschakelen door naar de systeem-setup op te starten. Zie de gebruikershandleiding voor uw computer voor aanwijzingen over het opstarten naar de systeem-setup op uw computer. De naam van de functie voor hernieuwde toewijzing van geheugen kan verschillen bij verschillende hardwarefabrikanten. Dit kan zijn opgenomen als "memory remapping", "memory extension" of iets anders. Veel computers bieden geen ondersteuning voor deze functie voor de hernieuwde toewijzing van geheugen.

 • "AGP video aperture size" in de BIOS-instellingen wijzigen

  Controleer de BIOS-instellingen om te zien hoeveel geheugen u hebt toegewezen aan de "AGP video aperture". Dat is geheugen dat het systeem deelt met de videokaart en dat gebruikt wordt voor textuur-mapping en rendering. Dit geheugen wordt niet door het systeem gebruikt omdat het vergrendeld wordt door de videokaart. U kunt "AGP video aperture size" in de BIOS-instellingen wijzigen. Standaardinstellingen zijn "32MB,""64MB,""128MB" en "Auto." Nadat u de instellingen in het BIOS hebt gewijzigd, herstart u de computer en controleert u het beschikbare geheugen. U kunt elke instelling testen om de zien welke de beste resultaten biedt.

Mogelijke problemen met fysiek geheugen (RAM) controleren

Dit probleem kan optreden omdat er problemen zijn met het geïnstalleerde fysieke RAM-geheugen.

 • Controleer of u defecte geheugenmodules gebruikt

  Om te controleren of sprake is van dit probleem, schakelt u de computer uit, haalt u de stekker uit het stopcontact, en verwisselt u de volgorde van het geheugen.

 • Zorg ervoor dat de geheugenvolgorde correct is

  Zie de handleiding van de computer om te bepalen in welke volgorde de geheugenmodules in de geheugensleuven gestoken moeten worden. Het systeem kan vereisen dat u bepaalde sleuven gebruikt als u niet alle beschikbare sleuven gebruikt. De computer bevat bijvoorbeeld vier sleuven. Maar u moet sleuf 1 en sleuf 3 gebruiken als u slechts twee geheugenmodules wilt plaatsen.

 • Controleer of speciale geheugenkaarten zijn gebruikt

  Als u een speciale geheugenkaart gebruikt om meerdere geheugenmodules in de computer op te nemen, kan het systeem hiervoor een speciale configuratie vereisen. Daardoor kan het beschikbare geheugen minder zijn dan verwacht.

Meer informatie

De volgende secties bevatten aanvullende informatie over geheugentoewijzing zoals gemeld in de Broncontrole, beschrijven de gebruikte terminologie, en bieden extra informatie over het melden van geheugen en geheugenbeperkingen onder Windows 7.

Fysieke geheugentoewijzing in Windows 7

De volgende tabel laat zien hoe Broncontrole het geheugen categoriseert dat op dit moment is geïnstalleerd in computers onder Windows 7.

Geheugentoewijzing

Beschrijving

Gereserveerd voor hardware

Geheugen dat is gereserveerd voor gebruik door het BIOS en sommige stuurprogramma's voor andere randapparatuur.

In gebruik

Geheugen dat wordt gebruikt door processen, stuurprogramma's of het besturingssysteem

Gewijzigd

Geheugen waarvan de inhoud op schijf moet worden weggeschreven voordat het ergens anders voor kan worden gebruikt

Stand-by

Geheugen dat gegevens in cache en code die niet actief in gebruik is, bevat

Vrij

Geheugen dat geen waardevolle gegevens bevat en dat eerst gebruikt zal worden als processen, stuurprogramma's of het besturingssysteem meer geheugen nodig hebben

Opmerking Ga als volgt te werk om te zien hoe het geïnstalleerde geheugen onder Windows 7 is toegewezen:

 1. Klik op Start windows icon, typ broncontrole in het vak Programma's en bestanden zoeken en klik vervolgens op Broncontrole in de lijst Programma's.

 2. Open het tabblad Geheugen en controleer de sectie Fysiek geheugen onderaan de pagina.

Geheugenstatus in Windows 7

De volgende tabel definieert de status die Broncontrole meldt voor het geïnstalleerde geheugen in een computer onder Windows 7.

Geheugentoewijzing

Beschrijving

Beschikbaar

De hoeveelheid geheugen (inclusief stand-by en vrij geheugen) die direct beschikbaar is voor gebruik door processen, stuurprogramma's en het besturingssysteem

Gebruikt voor cache

De hoeveelheid geheugen (inclusief stand-by en vrij geheugen) dat gegevens in cache en code bevat voor snelle toegang door processen, stuurprogramma's en het besturingssysteem

Totaal

Hoeveelheid fysiek geheugen die beschikbaar is voor het besturingssysteem, stuurprogramma's en processen

Geïnstalleerd

De hoeveelheid fysiek geheugen geïnstalleerd in de computer

Geheugenrapportage van Windows 7

Windows 7 meldt hoeveel fysiek geheugen op dit moment in uw computer is geïnstalleerd. Besturingssystemen op basis van Windows NT vóór Windows Vista SP1 melden hoeveel geheugen er beschikbaar is voor het besturingssysteem. Het door deze eerdere versies van Windows gemelde beschikbare geheugen is exclusief voor hardware gereserveerd geheugen. Het betreft uitsluitend een wijziging voor de rapportage.

U ziet deze wijziging in Windows Vista SP1 en latere versies van Windows op de volgende locaties:

 • De waarde voor RAM in het Introductiecentrum.

 • De waarde voor Geheugen onder aan het venster Deze computer.

 • De waarde voor Geheugen in het venster Systeemeigenschappen.

 • De waarde voor Totale hoeveelheid systeemgeheugen op de pagina Details weergeven en afdrukken van het onderdeel Hulpprogramma's voor en informatie over prestaties in het Configuratiescherm.


Bovendien worden op de pagina Systeemoverzicht van het hulpprogramma Systeeminformatie (Msinfo32.exe) de volgende vermeldingen weergegeven op de pagina Systeemoverzicht:

 • Geïnstalleerd fysiek geheugen (RAM)

 • Totaal fysiek geheugen

 • Beschikbaar fysiek geheugen

De rapportage in het volgende diagnostische hulpprogramma is niet gewijzigd:

 • Het tabblad Prestaties in Taakbeheer

Wanneer het fysieke RAM-geheugen dat in een computer is geïnstalleerd, gelijk is aan de adresruimte die door de chipset wordt ondersteund, is het systeemgeheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem altijd kleiner dan het geïnstalleerde fysieke RAM-geheugen.

Stel dat een computer een Intel 975X-chipset heeft die een adresruimte van 8 GB ondersteunt. Als u 8 GB aan RAM-geheugen installeert, wordt het systeemgeheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem beperkt door de PCI-configuratievereisten. In dit voorbeeld beperken PCI-configuratievereisten het geheugen dat beschikbaar is voor het besturingssysteem met een hoeveelheid tussen circa 200 MB en 1 GB. De exacte beperking is afhankelijk van de configuratie.

Grenzen van het fysieke geheugen in Windows 7

De volgende tabel specificeert de limieten aan fysiek geheugen voor de verschillende versies van Windows 7.

Versie

Limiet in 32-bits Windows

Limiet in 64-bits Windows

Windows 7 Ultimate

4 GB

192 GB

Windows Server 7 Enterprise

4 GB

192 GB

Windows 7 Professional

4 GB

192 GB

Windows 7 Home Premium

4 GB

16 GB

Windows 7 Home Basic

4 GB

8 GB

Windows 7 Starter

2 GB

2 GB


Klik voor meer informatie over geheugenlimieten voor Windows-versies op de volgende koppeling om het artikel op de Microsoft-website te lezen:

Geheugenlimieten voor Windows-versies

Verwijzingen

De niet-Microsoft-producten die in dit artikel worden vermeld, worden vervaardigd door fabrikanten die geheel onafhankelijk zijn van Microsoft. Microsoft verleent dan ook geen enkele garantie, impliciet noch anderszins, omtrent de prestatie of de betrouwbaarheid van deze producten.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×