Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Als uw foutbericht niet in dit artikel wordt beschreven, kunt u voor gedetailleerde uitleg over foutberichten, aanbevolen acties en aanvullende ondersteuningsbronnen terecht op de TechNet-pagina Events and Errors (Fouten en foutberichten). 

Samenvatting

Regsvr32 is een opdrachtregelprogramma voor het registreren van OLE-besturingselementen, zoals DLL's en ActiveX-besturingselementen, in het Windows-register, of om de registratie daarvan ongedaan te maken. Regsvr32.exe is in Windows XP en latere versies van Windows geïnstalleerd in de map %systemroot%\System32.


Opmerking 64 bitsversies van het Windows-besturingssysteem bevatten twee versies van het bestand Regsv32.exe:

 • De 64-bits versie is %systemroot%\System32\regsvr32.exe.

 • De 32-bits versie is %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

De syntaxis van de opdracht Regsvr32

RegSvr32.exe heeft de volgende opties voor de opdrachtregel:

Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Registratie server ongedaan maken

/i – Roep DllInstall aan en geef een optionele [cmdline] door; verwijder DLL-bestand bij gebruik met /u
/n – Roep DllRegisterServer niet aan; deze optie moet worden gebruikt in combinatie met /i

/s – Stil; geef geen berichtvakken weer

Algemene oplossingen voor fouten met Regsvr32

Probeer een van de volgende methoden als u een Regsvr32-foutbericht ontvangt:

 • Methode 1: De opdracht Regsvr32 opnieuw uitvoeren vanuit een opdrachtprompt met verhoogde bevoegdhedenGa als volgt te werk om een opdrachtregel met verhoogde bevoegdheid te openen:

  Windows 8.1 en Windows 8Veeg vanaf de rechterkant van het scherm en tik vervolgens op Zoeken. Of wijs, als u een muis gebruikt, met de muisaanwijzer naar de rechterhoek onder aan het scherm en klik vervolgens op Zoeken. Typ Opdrachtprompt in het vak Zoeken, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.

  Windows 7 en Windows VistaKlik op Start, typ in het vak Zoeken de tekst Opdrachtprompt of cmd, klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik vervolgens op Als administrator uitvoeren. Als u naar een beheerderswachtwoord of een bevestiging wordt gevraagd, typt u het wachtwoord of klikt u op Toestaan.

  Windows XPMeld u aan met een beheerdersaccount of een account met beheerdersmachtigingen en open vervolgens een opdrachtpromptvenster.

 • Methode 2: Gebruik de 32 bitsversie van Regsvr32 om een 32 bits-DLL op een 64 bitsversie van Windows te registrerenAls u een foutmelding krijgt bij het registreren van een 32 bits-DLL op een 64 bitsversie van Windows, gaat u als volgt te werk:

  1. Open een opdrachtprompt.

  2. Als de 32-bits DLL in de map %systemroot%\System32 staat, moet u deze verplaatsen naar de map %systemroot%\SysWoW64.

  3. Voer de volgende opdracht uit:

   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <full path of the DLL>

Foutberichten van regsvr32

Hierna volgt een lijst met foutberichten van RegSvr32 en mogelijke oorzaken:

Ondersteuning

Oorzaak

Ongeldige vlag '%1'. Controleer het gebruik van de opdracht en probeer het opnieuw.

U hebt een ongeldige combinatie van schakelopties doorgegeven op de opdrachtregel voor regsvr32.exe.

Deze opdracht is alleen geldig als een Microsoft Visual Studio-project met een OLE-ActiveX-besturingselement is geopend.

Regsvr32.exe is geactiveerd door Visual Studio, maar er zijn geen modules op de opdrachtregel opgegeven.

U dient de naam van een binair bestand op te geven als u een module wilt registreren.

Regsvr32.exe is geactiveerd zonder modules op te geven op de opdrachtregel.

De opdracht OleInitialize kan niet worden uitgevoerd. Uw computer heeft mogelijk weinig geheugen beschikbaar. Sluit alle geopende programma's en probeer het vervolgens opnieuw.

De COM-bibliotheek moet door Regsvr32 worden geïnitialiseerd voordat de benodigde COM-bibliotheekfuncties kunnen worden aangeroepen, en de initialisatie van de bibliotheek moet weer ongedaan worden gemaakt wanneer het programma wordt afgesloten. Deze foutberichten worden weergegeven als een poging mislukt om de COM-bibliotheek te initialiseren of de initialisatie ervan ongedaan te maken.

Kan module '%1" niet laden.\n\n Zorg ervoor dat het binaire bestand in het opgegeven pad is opgeslagen, of spoor de fout op door te zoeken naar problemen met het binaire bestand of hiervan afhankelijke DLL-bestanden. %2.

Er is een fout opgetreden tijdens het laden van een module die op de opdrachtregel is opgegeven. De fouttekst wordt in het bericht weergegeven.

Module '%1' is geladen, maar het toegangspunt %2 is niet gevonden.\n\nZorg ervoor dat '%1' een geldig DLL- of OCX-bestand is en probeer het vervolgens opnieuw.

Het vereiste toegangspunt is niet gevonden in de module die op de opdrachtregel is opgegeven. Dit probleem kan zich voordoen als de toegangspunten niet correct zijn geëxporteerd uit de module of als de module geen DLL- of OCX-bestand is.

Module '%1' is geladen maar de aanroep naar %2 is mislukt met foutcode %3.\n\nVoor meer informatie over dit probleem kunt u online naar deze foutcode zoeken.

Er is een fout opgetreden bij het aanroepen van het toegangspunt in de module die op de opdrachtregel is opgegeven. De foutcode wordt in het bericht weergegeven.

Module '%1' is mogelijk niet compatibel met de versie van Windows die wordt uitgevoerd. Controleer of de module compatibel is met een x86- (32-bits) of x64- (64-bits) versie van regsvr32.exe.

Deze fout kan bijvoorbeeld optreden als Regsvr32.exe wordt uitgevoerd op een x86-computer terwijl de module op de opdrachtregel een 64-bits module is.


De volgende tabel bevat RegSvr32-foutberichten en mogelijke oorzaken:

Ondersteuning

Oorzaak

Niet-herkende vlag: /invalid_flag

U hebt een ongeldige combinatie van vlaggen of schakelopties ingevoerd.

Geen DLL-naam opgegeven.

U hebt niet de naam van een DLL-bestand opgenomen.

Het bestand Dll_naam is geladen, maar het toegangspunt DllRegisterServer of DllUnregisterServer is niet gevonden.

Het opgegeven DLL-bestand is geen DLL- of OCX-bestand. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 wjview.exe typt.

Het bestand Dll_Name is geen uitvoerbaar bestand en er is geen registratiehelper voor dit type bestand geregistreerd.

Het opgegeven DLL-bestand is geen uitvoerbaar bestand (.EXE, .DLL of .OCX). Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 autoexec.bat typt.

Het bestand Dll_Name kan niet automatisch worden geregistreerd, of in het geheugen bevindt zich een beschadigde versie van het bestand.

Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, omdat het bestand Icwdial.dll niet automatisch kan worden geregistreerd. Als u vermoedt dat zich in het geheugen een beschadigde versie van het opgegeven DLL-bestand bevindt, kunt u de computer opnieuw opstarten of u kunt de oorspronkelijke versie van het bestand opnieuw uitpakken.

OleInitialize mislukt (of OleUninitialize mislukt)

De COM-bibliotheek moet door Regsvr32 worden geïnitialiseerd voordat de benodigde COM-bibliotheekfuncties kunnen worden aangeroepen, en de initialisatie van de bibliotheek moet weer ongedaan worden gemaakt wanneer het programma wordt afgesloten. Deze foutberichten worden weergegeven als een poging mislukt om de COM-bibliotheek te initialiseren of de initialisatie ervan ongedaan te maken. Het bestand Ole32.dll is bijvoorbeeld beschadigd of de versie van dit bestand is onjuist.

LoadLibrary("Dll_Name") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000485

Van Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Dit betekent dat een van de bibliotheekbestanden die nodig zijn om de toepassing uit te voeren, niet kan worden gevonden. Als u bijvoorbeeld regsvr32 missing.dll typt, wordt dit foutbericht weergegeven als het bestand Missing.dll niet kan worden gevonden.

LoadLibrary("Dll_Name") is mislukt. GetlastError retourneert 0x00000002

Van Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Dit betekent dat het opgegeven bestand niet is gevonden. Met andere woorden, een afhankelijk DLL-bestand is niet gevonden. Dit foutbericht wordt weergeven als u bijvoorbeeld regsvr32 icwdial.dll typt, waarbij Tapi32.dll (een afhankelijkheid) ontbreekt.

LoadLibrary ("dskmaint.dll") is mislukt. GetlastError retourneert 0x000001f

Van Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Dit betekent dat een apparaat dat op het systeem is aangesloten, niet werkt. Dit probleem doet zich voor als u probeert een DLL-bestand van Win16 te registreren. Dit foutbericht wordt bijvoorbeeld weergegeven als u regsvr32 dskmaint.dll typt.

DllRegisterServer (of DllUnregisterServer) in Dll-Name is mislukt. De geretourneerde code is: tekenreeks

Zoek in het bestand Winerror.h naar de tekenreeks uit het bericht.


Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×