DIT ARTIKEL IS GEARCHIVEERD. In dit artikel niet delen met klanten. GEEN reactie op dit artikel; Deze wordt niet bijgewerkt.

Aanvrager archiveren: bertb
Archief reden: Wijziging van de Code is onjuist.
Opmerking: Wijziging van de juiste code vindt u in KB 2623584.

Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fix

BUG #: 122879 (Contentbeheer)BUG #: 55108 (Vedbaek SE)

Gepubliceerde artikelen vindt u snel informatie rechtstreeks vanuit binnen de organisatie van de ondersteuning van Microsoft. De informatie die in dit document is gemaakt in reactie op de opkomende of unieke onderwerpen of is bedoeld als aanvulling op andere Knowledge Base informatie.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV 2009 voor alle landen en alle taalinstellingen.

Symptomen

Als een saldo van de leverancier in Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009 negatief is, stelt het rapport "Betalingsvoorstellen maken" (393) negatief saldo als een betaling.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is opgenomen in een servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 niet gepland.Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de trigger leverancier - OnPostDataItem in het rapport "Betalingsvoorstellen maken" (393) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  Window.UPDATE(1,"No.");
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
  GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
  GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
  CheckAmounts(TRUE);
  UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
  END;

  ClearNegative;

  JnlLineDim.LOCKTABLE;
  ...

  Nieuwe code

  ...  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  Window.UPDATE(1,"No.");
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.","No.");
  GetVendLedgEntries(TRUE,TRUE);
  GetVendLedgEntries(FALSE,TRUE);
  CheckAmounts(TRUE);
  ClearNegative;
  UNTIL (NEXT = 0) OR StopPayments;
  END ELSE
  IF FIND('-') THEN
  REPEAT
  ClearNegative;
  UNTIL NEXT = 0;

  JnlLineDim.LOCKTABLE;
  ...

 2. De code in de procedure GetVendLedgEntries in het rapport "Betalingsvoorstellen maken" (393) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... VendLedgEntry.RESET;
  VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
  VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);

  IF Future THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ... VendLedgEntry.RESET;
  VendLedgEntry.SETCURRENTKEY("Vendor No.",Open,Positive,"Due Date");
  VendLedgEntry.SETRANGE("Vendor No.",Vendor."No.");
  VendLedgEntry.SETRANGE(Open,TRUE);
  VendLedgEntry.SETRANGE(Positive,Positive);
  VendLedgEntry.SETRANGE("Applies-to ID",'');
  IF Future THEN BEGIN
  ...

 3. De code in de procedure MakeGenJnlLines in het rapport "Betalingsvoorstellen maken" (393) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
  TempPaymentBuffer.INSERT;
  END;
  VendLedgEntry.TESTFIELD("Applies-to ID",'');
  VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
  END ELSE BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...   Window.UPDATE(1,VendLedgEntry."Vendor No.");
  TempPaymentBuffer.INSERT;
  END;

  VendLedgEntry."Applies-to ID" := TempPaymentBuffer."Document No.";
  END ELSE BEGIN
  ...

 4. De code in de procedure ClearNegative in het rapport "Betalingsvoorstellen maken" (393) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...   WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
  TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
  CurrencyBalance := 0;
  PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
  IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN

  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
  REPEAT
  CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
  UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
  IF CurrencyBalance < 0 THEN
  PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
  END;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
  PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...   WHILE PayableVendLedgEntry.NEXT <> 0 DO BEGIN
  TempCurrency.Code := PayableVendLedgEntry."Currency Code";
  CurrencyBalance := 0;

  IF TempCurrency.INSERT THEN BEGIN
  PayableVendLedgEntry2 := PayableVendLedgEntry;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code",PayableVendLedgEntry."Currency Code");
  REPEAT
  CurrencyBalance := CurrencyBalance + PayableVendLedgEntry."Amount (LCY)"
  UNTIL PayableVendLedgEntry.NEXT = 0;
  IF CurrencyBalance < 0 THEN
  PayableVendLedgEntry.DELETEALL;
  PayableVendLedgEntry.SETRANGE("Currency Code");
  PayableVendLedgEntry := PayableVendLedgEntry2;
  END;
  END;
  ...

Vereisten

U moet Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 is geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS MAKEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES OVER DE GESCHIKTHEID, DE BETROUWBAARHEID OF DE JUISTHEID VAN DE INFORMATIE DIE IS OPGENOMEN IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE GEPUBLICEERD OP DEZE WEBSITE (DE "MATERIALEN") VOOR GEEN ENKEL DOEL.

DE MATERIALEN KUNNEN TECHNISCHE ONNAUWKEURIGHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN EN KUNNEN OP ELK GEWENST MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ONDER TOEPASSELIJK RECHT, MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS WIJZEN EN ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN UITSLUITEN OF UITDRUKKELIJK, IMPLICIET OF WETTELIJK ZIJN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN TITEL, NIET-INBREUK, TOEREIKENDE VOORWAARDE OF KWALITEIT, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE GEBRUIKTE MATERIALEN.

Auteur: michalk
Schrijver: v-brialu
Tech Reviewer: michalk
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×