Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Het totale bedrag in een herinnering is onjuist als de rekening van de herinnering is ingesteld met de belasting toegevoegde waarde (btw) in Microsoft Dynamics NAV 2009. Dit gebeurt maar de kosten van de herinnering is niet geregistreerd en de klant een EU-klant is. Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de eigenschappen in de herinnering statistieken (437) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";
  CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");
  VATInterest := 0;
  IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN

  // Delete the following lines.
  IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  END;

  IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THEN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");

  Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/
  (VATInterest/100 + 1);

  VatAmount := Interest * VATInterest/100 +
  "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100;

  // End of the deleted lines.

  IF Cust.GET("Customer No.") THEN
  Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")
  ELSE
  CLEAR(Cust);
  IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN
  ...

  Nieuwe code

  ... CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";
  CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");
  VATInterest := 0;
  IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN

  // Add the following lines.
  IF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THEN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  Interest :=
  (ReminderTotal -
  "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);
  VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;
  END ELSE
  Interest := "Interest Amount";
  // End of the added lines.

  IF Cust.GET("Customer No.") THEN
  Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")
  ELSE
  CLEAR(Cust);
  IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN
  ...
 2. De code in de eigenschappen in de herinnering statistieken (441) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...BEGIN
  SETRANGE("No.");
  CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";
  CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");

  // Delete the following lines.
  ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level");
  IF ReminderLevel."Calculate Interest" THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  END ELSE
  VATInterest := 0;
  IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THEN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");

  Interest := (ReminderTotal - "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/100 + 1))/
  (VATInterest/100 + 1);

  VatAmount := Interest * VATInterest/100 +
  "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %"/100;

  // End of the deleted lines.

  IF Cust.GET("Customer No.") THEN
  Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")
  ELSE
  CLEAR(Cust);
  IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN
  ...

  Nieuwe code

  ...BEGIN
  SETRANGE("No.");
  CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  ReminderTotal := "Remaining Amount" + "Additional Fee" + "Interest Amount" + "VAT Amount";
  CustPostingGr.GET("Customer Posting Group");

  // Add the following lines.
  IF ReminderLevel.GET("Reminder Terms Code","Reminder Level") THEN
  IF ReminderLevel."Calculate Interest" AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGr."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  IF GLAcc.GET(CustPostingGr."Additional Fee Account") THEN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  Interest :=
  (ReminderTotal -
  "Remaining Amount" - "Additional Fee" * (VATPostingSetup."VAT %"/ 100 + 1)) /(VATInterest / 100 + 1);
  VatAmount := Interest * VATInterest / 100 + "Additional Fee" * VATPostingSetup."VAT %" / 100;
  END ELSE
  Interest := "Interest Amount";
  // End of the added lines.

  IF Cust.GET("Customer No.") THEN
  Cust.CALCFIELDS("Balance (LCY)")
  ELSE
  CLEAR(Cust);
  IF Cust."Credit Limit (LCY)" = 0 THEN
  ...
 3. De code in de Data Item nummer 1 in het rapport van herinnering (117) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);
  END ELSE
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee";

  // Delete the following lines.
  CALCFIELDS("Interest Amount");
  IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  END ELSE
  VATInterest := 0;
  // End of the deleted lines.

  IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  NNC_InterestAmountTotal := 0;
  NNC_RemainingAmountTotal := 0;
  NNC_VATAmountTotal := 0;
  ...

  Nieuwe code

  ... IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);
  END ELSE
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee";

  // Add the following lines.
  CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  Interest:=
  (ReminderInterestAmount +
  "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);
  END ELSE BEGIN
  Interest:= "Interest Amount";
  VATInterest := 0;
  END;
  // End of the added lines.

  IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  NNC_InterestAmountTotal := 0;
  NNC_RemainingAmountTotal := 0;
  NNC_VATAmountTotal := 0;
  ...
 4. De code in de Data Item nummer 4 secties in het rapport van herinnering (117) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 45 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Interest Amount;

  // Delete the following line.
  SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);
  // End of the deleted line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }
  { 47 ;Label ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;ParentControl=45;
  FontSize=9;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 45 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Interest Amount;

  // Add the following line.
  SourceExpr=Interest;
  // End of the added line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }
  { 47 ;Label ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;ParentControl=45;
  FontSize=9;
  ...

  Bestaande code 2

  ...CONTROLS
  {
  { 44 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=ENU=Total;

  // Delete the following line.
  SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Issued Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;
  // End of the deleted line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }
  { 56 ;TextBox ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Vervangende code 2

  ... CONTROLS
  {
  { 44 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  CaptionML=ENU=Total;

  // Add the following line.
  SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;
  // End of the added line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Issued Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Issued_Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }
  { 56 ;TextBox ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...
 5. De code in de Data Item nummer 1 in het rapport van herinnering (122) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);
  END ELSE
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee";

  // Delete the following lines.
  CALCFIELDS("Interest Amount");
  IF "Interest Amount" <> 0 THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  END ELSE
  VATInterest := 0;

  // End of the deleted lines.

  IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  NNC_Interest := 0;
  NNC_TotalLCY := 0;
  NNC_VATAmount := 0;
  NNC_TotalLCYVATAmount := 0;
  ...

  Nieuwe code

  ...IF GLAcc.GET(CustPostingGroup."Additional Fee Account") THEN BEGIN
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee" * (1 + VATPostingSetup."VAT %"/100);
  END ELSE
  AddFeeInclVAT := "Additional Fee";

  // Add the following lines.
  CALCFIELDS("Interest Amount","VAT Amount");
  IF ("Interest Amount" <> 0) AND ("VAT Amount" <> 0) THEN BEGIN
  GLAcc.GET(CustPostingGroup."Interest Account");
  VATPostingSetup.GET("VAT Bus. Posting Group",GLAcc."VAT Prod. Posting Group");
  VATInterest := VATPostingSetup."VAT %";
  Interest:=
  (ReminderInterestAmount +
  "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT) / (VATInterest / 100 + 1);
  END ELSE BEGIN
  Interest:= "Interest Amount";
  VATInterest := 0;
  END;
  IF VATInterest <> 0 THEN
  // End of the added lines.

  IF ISSERVICETIER THEN BEGIN
  NNC_Interest := 0;
  NNC_TotalLCY := 0;
  NNC_VATAmount := 0;
  NNC_TotalLCYVATAmount := 0;
  ...
 6. De code in de Data Item nummer 2 in het rapport van herinnering (122) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... }
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=1;
  DataItemTable=Table2000000026;

  // Delete the following line.
  DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=CONST(1));
  // End of the deleted line.

  DataItemVarName=PageCounter;
  }
  SECTIONS
  {
  { PROPERTIES
  ...

  Nieuwe code

  ...}
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=1;
  DataItemTable=Table2000000026;

  // Add the following lines.
  DataItemTableView=SORTING(Number)
  WHERE(Number=CONST(1));
  // End of the added lines.

  DataItemVarName=PageCounter;
  }
  SECTIONS
  {
  { PROPERTIES
  ...
 7. De code in de Data Item nummer 3 in het rapport van herinnering (122) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...}
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=2;
  DataItemTable=Table2000000026;

  // Delete the following line.
  DataItemTableView=SORTING(Number) WHERE(Number=FILTER(1..));
  // End of the deleted line.

  DataItemVarName=DimensionLoop;
  OnPreDataItem=BEGIN
  IF NOT ShowDim THEN
  CurrReport.BREAK;
  DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");
  ...

  Nieuwe code

  ...}
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=2;
  DataItemTable=Table2000000026;

  // Add the following lines.
  DataItemTableView=SORTING(Number)
  WHERE(Number=FILTER(1..));
  // End of the added lines.

  DataItemVarName=DimensionLoop;
  OnPreDataItem=BEGIN
  IF NOT ShowDim THEN
  CurrReport.BREAK;
  DocDim.SETRANGE("Table ID",DATABASE::"Reminder Header");
  ...
 8. De code in de Data Item nummer 5 in het rapport van herinnering (122) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ... }
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=2;
  DataItemTable=Table296;

  // Delete the following line.
  DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.) WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));
  // End of the deleted line.

  OnPreDataItem=BEGIN
  IF ISSERVICETIER THEN
  TotalVATAmount := 0;

  IF FIND('+') THEN BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...}
  { PROPERTIES
  {
  DataItemIndent=2;
  DataItemTable=Table296;

  // Add the following lines.
  DataItemTableView=SORTING(Reminder No.,Line No.)
  WHERE(Line Type=FILTER(<>Not Due));
  // End of the added lines.

  OnPreDataItem=BEGIN
  IF ISSERVICETIER THEN
  TotalVATAmount := 0;

  IF FIND('+') THEN BEGIN
  ...
 9. De code in de Data Item nummer 5 secties in het rapport van herinnering (122) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...  }
  CONTROLS
  {
  { 17 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Interest Amount;

  // Delete the following line.
  SourceExpr=(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100 +1);
  // End of the deleted line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }
  { 20 ;Label ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;ParentControl=17;
  FontSize=9;
  ...

  Nieuwe code 1

  ... }
  CONTROLS
  {
  { 17 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  CaptionML=ENU=Interest Amount;

  // Add the following line.
  SourceExpr=Interest;
  // End of the added line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100__1_ }
  { 20 ;Label ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;ParentControl=17;
  FontSize=9;
  ...

  Bestaande code 2

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 29 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;

  // Delete the following line.
  SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount + "VAT Amount"-(ReminderInterestAmount + "VAT Amount" +"Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT)/(VATInterest/100+1)*VATInterest/100 + "Reminder Header"."Additional Fee" - AddFeeInclVAT;
  // End of the deleted line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }
  { 43 ;TextBox ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

  Vervangende code 2

  ...}
  CONTROLS
  {
  { 29 ;TextBox ;10710;0 ;2520 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;

  // Add the following line.
  SourceExpr="Remaining Amount" + ReminderInterestAmount;
  // End of the added line.

  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Reminder Line".GetCurrencyCodeFromHeader;
  DataSetFieldName=Remaining_Amount____ReminderInterestAmount____VAT_Amount___ReminderInterestAmount____VAT_Amount____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT___VATInterest_100_1__VATInterest_100____Reminder_Header___Additional_Fee____AddFeeInclVAT }
  { 43 ;TextBox ;6090 ;0 ;4200 ;423 ;FontSize=9;
  FontBold=Yes;
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×