Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Wanneer u een document in een van de versies van Microsoft Word die is vermeld in de sectie 'Van toepassing op' van dit artikel opent, het veld bestandsnaam (en het pad indien van toepassing) niet bijgewerkt naar de naam en de locatie van het bestand dat u zojuist hebt geopend.

Oorzaak

Dit gedrag is een ontwerpwijziging in Microsoft Word 2002 en hoger toe te staan uw Word-document met een bestandsnaam veld sneller openen.

Tijdelijke oplossing

U kunt dit probleem omzeilen door een van de volgende methoden te gebruiken.

Methode 1: Het veld handmatig bijwerken

Als het veld handmatig wilt bijwerken, selecteert u het veld dat is opgenomen in het Word-document en druk vervolgens op F9.

Methode 2: Een macro maken waarmee het veld automatisch bijwerken

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Als het veld dat deel van het Word-document uitmaakt automatisch worden bijgewerkt, maakt u een AutoOpen-macro. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Start Word en open het document waarin het veld niet automatisch wordt bijgewerkt.

 2. In Microsoft Office Word 2003 of Word 2002, klikt u in het menu Extra , wijs Macroaan en klik vervolgens op macro's.

  In Microsoft Office Word 2007, klikt u op het tabblad ontwikkelaars en klik op
  Macro's in de groep Code .

 3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster macro's :

  1. Typ in het vak macronaam
   AutoOpen.

  2. De naam van uw document wijzigen in het vak macro's in .

  3. Klik op maken.

 4. In het blad van de code van Microsoft Visual Basic editor ziet u nu het begin van de macro AutoOpen. Zo ziet u het volgende:

  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username'

  End Sub
 5. Typt, of kopieert en plakt, worden de volgende macrocode in de AutoOpen-macro:

    Dim aStory As Range
  Dim aField As Field

  For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges

  For Each aField In aStory.Fields
  aField.Update
  Next aField

  Next aStory
 6. De AutoOpen-macro moet er nu uitzien zoals in het volgende voorbeeld:

  Sub AutoOpen()
  '
  ' AutoOpen Macro
  ' Macro created date by username'

  Dim aStory As Range
  Dim aField As Field

  For Each aStory In ActiveDocument.StoryRanges

  For Each aField In aStory.Fields
  aField.Update
  Next aField

  Next aStory

  End Sub
 7. Klik in het menu bestand op Opslaan
  Filename.

 8. Klik in het menu bestand op sluiten en terugkeren naar Microsoft Word.

 9. In Word 2003 of Word 2002, klikt u in het menu Extra , wijs Macroaan en klik vervolgens op beveiliging.

  In Word 2007, klikt u op het tabblad ontwikkelaars en klik vervolgens op
  De Beveiliging van macro's in de groep Code .

 10. In Word 2003 of Word 2002, klikt u op het tabblad Beveiliging het beveiligingsniveau te wijzigen
  Normaal, en klik vervolgens op OK.

  Klik in Word 2007, onder Instellingen voor macro'sop de
  De optie alle macro's inschakelen .

 11. Sluit het document.

 12. Open het Word-document.

 13. Klik op macro's inschakelen in de
  Het dialoogvenster Beveiligingswaarschuwing .

Het veld nu automatisch moet worden bijgewerkt in het Word-document.

Meer informatie

Het veld bestandsnaam wordt automatisch bijgewerkt wanneer u overschakelt naar een afdrukvoorbeeld of wanneer u het document afdrukt.

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

211629 welke velden worden bijgewerkt wanneer u deze opent, opnieuw te pagineren of document afdrukken

Voor meer informatie over macro's AutoOpen klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

286310 gedrag van AutoExec AutoLoad macro's in Word

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×