Hoe de Windows Update-client bepaalt met welke proxyserver een verbinding moet worden gemaakt met de website van Windows Update

Inleiding

Het clientprogramma van Microsoft Windows Update heeft Microsoft Windows HTTP Services (WinHTTP) nodig om te controleren op beschikbare updates. Daarnaast gebruikt de Windows Update-client BITS (Background Intelligent Transfer Service) om deze updates te downloaden. Microsoft Windows HTTP Services en BITS worden afzonderlijk van Microsoft Internet Explorer uitgevoerd. Beide services moeten de proxyserver of proxyservers kunnen benaderen die beschikbaar zijn in uw specifieke omgeving. In dit artikel worden de verschillende methoden beschreven die beschikbaar zijn voor het detecteren van een proxyserver. Daarnaast worden de situaties beschreven waarin Windows Update een bepaalde detectiemethode voor proxyservers gebruikt.

Meer informatie

De service Automatische updates is geconfigureerd voor het downloaden en installeren van updates van de Microsoft Windows Update-website

De service Automatische updates kan automatisch updates downloaden en installeren van de Microsoft Windows Update-website. Hiervoor is geen tussenkomst van de gebruiker nodig omdat Automatische updates wordt uitgevoerd in de context van de lokale systeemaccount. De service Automatische updates heeft geen toegang tot de gebruikersspecifieke proxyserverinstellingen die mogelijk zijn geconfigureerd in Internet Explorer. De service kan alleen op een van de volgende manieren een proxyserver detecteren:

 • De proxyserver is handmatig geconfigureerd met het programma Proxycfg.exe. Als u meer informatie wilt over Proxycfg.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  289481Proxycfg moet worden uitgevoerd om ServerXMLHTTP te kunnen gebruiken

 • In de netwerkomgeving zijn op een van de volgende locaties WPAD-instellingen (Web Proxy Auto Detect) geconfigureerd:

  • De DNS-opties (Domain Name System)

  • De DHCP-opties (Dynamic Host Configuration Protocol)

  Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

  816320Automatische detectie van Firewall- en Web Proxy-client configureren in Windows Server 2003

Internet Explorer wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Windows Update-website

Als u Internet Explorer gebruikt om toegang te krijgen tot de Windows Update-website, detecteert het Windows Update-clientprogramma een proxyserver door de volgende methoden uit te voeren in de volgorde waarin ze worden beschreven.

Methode 1: Internet Explorer is geconfigureerd voor het automatisch detecteren van instellingen

Als het selectievakje Instellingen automatisch detecteren is ingeschakeld in Internet Explorer, gebruikt de Windows Update-client de WPAD-voorziening om een proxyserver te zoeken. U kunt de instelling van het selectievakje Instellingen automatisch detecteren als volgt controleren:

 1. Start Internet Explorer.

 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.

 3. Open het tabblad Verbindingen.

 4. Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver in het lokale netwerk, klikt u op LAN-instellingen. Als u verbinding maakt via een proxyserver voor een inbel- of VPN-verbinding, klikt u op die verbinding en vervolgens op Instellingen.

Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

816320Automatische detectie van Firewall- en Web Proxy-client configureren in Windows Server 2003

Methode 2: Internet Explorer is geconfigureerd voor het gebruik van een automatisch configuratiescript

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, zoekt de Windows Update-client de proxyserver door het automatische configuratiescript te verwerken:

 • Internet Explorer kan de proxyserver niet vinden via methode 1.

 • Het selectievakje Automatisch configuratiescript gebruiken is ingeschakeld in Internet Explorer.

U kunt de instelling van het selectievakje Automatisch configuratiescript gebruiken als volgt controleren:

 1. Start Internet Explorer.

 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.

 3. Open het tabblad Verbindingen.

 4. Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver in het lokale netwerk, klikt u op LAN-instellingen. Als u verbinding maakt via een proxyserver voor een inbel- of VPN-verbinding, klikt u op die verbinding en vervolgens op Instellingen.

Methode 3: Internet Explorer is geconfigureerd met een door de gebruiker gedefinieerde proxyserver

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, gebruikt de Windows Update-client de door de gebruiker gedefinieerde proxyserver om verbinding met internet te maken:

 • De Windows Update-client kan geen proxyserver vinden via automatische detectie of een automatisch configuratiescript.

 • Er is een proxyserver gedefinieerd in Internet Explorer.

Ga als volgt te werk om te controleren welke proxyserver er is gedefinieerd:

 1. Start Internet Explorer.

 2. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.

 3. Open het tabblad Verbindingen.

 4. Als u verbinding maakt met internet via een proxyserver in het lokale netwerk, klikt u op LAN-instellingen. Als u verbinding maakt via een proxyserver voor een inbel- of VPN-verbinding, klikt u op die verbinding en vervolgens op Instellingen.

 5. Het adres van de proxyserver wordt vermeld in het vak Adres onder Proxyserver.

Methode 4: Er is geen proxyserver opgegeven in Internet Explorer

Als er geen proxyserver is gedefinieerd in Internet Explorer, gebruikt de Windows Update-client de proxyserver die is geconfigureerd met Proxycfg.exe. Als u meer informatie wilt over Proxycfg.exe, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

289481Proxycfg moet worden uitgevoerd om ServerXMLHTTP te kunnen gebruiken

Methode 5: Er is geen proxyserver geconfigureerd

Als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, probeert de Windows Update-client rechtstreeks verbinding te maken met de Windows Update-website:

 • Er is geen proxyserver geconfigureerd met het programma Proxycfg.exe.

 • Er is niet handmatig een proxyserver gedefinieerd in Internet Explorer.

Als een proxyserver in dit scenario verbinding moet maken met internet, kan de Windows Update-client geen verbinding maken met de Windows Update-website.

Een beschrijving van de WPAD-voorziening (Web Proxy Auto Detect)

De WPAD-voorziening stelt services in staat een beschikbare proxyserver te zoeken door de waarde van een DHCP-optie of een bepaalde DNS-record op te vragen. Voor meer informatie over de voordelen en nadelen van het gebruik van DNS in plaats van DHCP voor WPAD klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

816320Automatische detectie van Firewall- en Web Proxy-client configureren in Windows Server 2003

Een beschrijving van het programma Proxycfg.exe

Het programma Proxycfg.exe configureert WinHTTP voor gebruik van een bepaalde proxyserver door de volgende registervermelding aan te passen:

HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\WinHttpSettingsProxycfg.exe is handig als het niet mogelijk is WPAD te implementeren. U kunt dit programma ook gebruiken bij het oplossen van problemen met het detecteren van proxyservers in het netwerk. In deze situatie kunt u het programma gebruiken om vast te stellen dat een probleem het gevolg is van het niet detecteren van een proxyserver via de andere detectiemethoden, zoals WPAD. Klik voor meer informatie over een verwant onderwerp op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

298481Proxycfg moet worden uitgevoerd om ServerXMLHTTP te kunnen gebruiken Als u de opdrachtregelparameters wilt weergeven die u kunt gebruiken voor Proxycfg.exe, typt u proxycfg.exe /? bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter. Als u de opdracht proxycfg.exe uitvoert zonder opdrachtregelparameters, worden de huidige instellingen weergegeven. In deze situatie ziet u uitvoer die vergelijkbaar is met de uitvoer hieronder.

Instellingen voor een scenario zonder proxyserver

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under:
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\
WinHttpSettings :

Direct access (no proxy server).

Instellingen voor een scenario met proxyserver

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under:
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\
WinHttpSettings :

Proxy Server = <mijnproxyserver>
Bypass List =

Een proxyserver configureren met Proxycfg.exe

Ga als volgt te werk om een proxyserver te configureren met het programma Proxycfg.exe:

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.

 2. Typ proxycfg -p naamproxyserver:poortnummerbij de opdrachtprompt en druk op Enter. Vervang in deze opdracht naamproxyserver door de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) van de proxyserver. Vervang poortnummer door het poortnummer waarvoor u de proxyserver wilt configureren. Vervang naamproxyserver bijvoorbeeld door proxy.domein.voorbeeld.com en poortnummer door 80.

Nadat de proxyserver is geconfigureerd, wordt de volgende uitvoer weergegeven:

Microsoft (R) WinHTTP Default Proxy Configuration Tool
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

Current WinHTTP proxy settings under:
HKEY_LOCAL_MACHINE\
SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections\
WinHttpSettings :

Proxy Server = <mijnproxyserver>
Bypass List =

Een proxyserver verwijderen met Proxycfg.exe

Ga als volgt te werk om met het programma Proxycfg.exe een proxyserver te verwijderen en 'directe toegang' tot internet te configureren:

 1. Klik op Start, vervolgens op Uitvoeren, typ cmd en klik op OK.

 2. Typ proxycfg -D bij de opdrachtprompt en druk op Enter.

Opmerking Als aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan, wordt er geen proxyserver vermeld in de uitvoer van de opdracht proxycfg.exe:

 • De proxyserver is handmatig geconfigureerd in Internet Explorer.

 • De proxyserver is geconfigureerd met een configuratiescript.

De opdracht proxycfg.exe wordt alleen gebruikt om handmatig de proxyserver te configureren die door WinHTTP wordt gebruikt. Als u WPAD gebruikt om een proxyserver op te geven, of als u dit doet via Internet Explorer, moet de uitvoer van de opdracht proxycfg.exe de waarde Direct access (no proxy server) bevatten.

Ondersteunde PAC-bestanden

Ga voor meer informatie over de ondersteunde typen PAC-bestanden naar de volgende Microsoft-website:

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/aa384240.aspx

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×