Overzicht

Dit artikel helpt u om het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden in te stellen.

Wat is het Hosts-bestand

Het Hosts-bestand wordt door het besturingssysteem gebruikt om mensvriendelijke hostnamen toe te wijzen aan numerieke IP-adressen (Internet Protocol) die een host in een IP-netwerk identificeren en lokaliseren. Het hosts-bestand is een van de verschillende systeembronnen die netwerkknooppunten in een computernetwerk adresseren en is een veelvoorkomend onderdeel van de IP-implementatie van een besturingssysteem.

Het Hosts-bestand bevat tekstregels met IP-adressen in het eerste tekstveld, gevolgd door één of meer hostnamen. De velden zijn van elkaar gescheiden met een witruimte (hiervoor worden van oudsher tabs gebruikt, maar spaties zijn ook mogelijk). Commentaarregels kunnen worden opgenomen; deze worden aangeduid met het teken # op de eerste positie van de regel. Volledig lege regels in het bestand worden genegeerd.

Als het Hosts-standaardbestand is gewijzigd, kan het resetten enkele verbindingsproblemen helpen oplossen.

Oplossing

Ga als volgt te werk als u het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen, afhankelijk van het besturingssysteem:

Ga als volgt te werk als u het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen:

 1. Open Kladblok. Zoek hiervoor naar Kladblok met Cortana en tik of klik vervolgens op het pictogram Kladblok.

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in het bestand: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. Selecteer in het menu BestandOpslaan als, typ "hosts" in het vak Bestandsnaam (zoals in de volgende afbeelding) en sla het bestand op het bureaublad op.Schermafdruk waarin wordt beschreven hoe u het bestand "host"

 1. Sluit Kladblok.

 2. Zoek %WinDir%\System32\Drivers\Etc met Cortana en selecteer het pictogram Bestandsmap.

 3. Tik en houd vast of klik met de rechtermuisknop op het Hosts-bestand, selecteer Naam wijzigen en geef het bestand de naam 'Hosts.old'.

 4. Kopieer of verplaats het Hosts-bestand dat u in stap 3 hebt gemaakt van het bureaublad naar de map %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Als om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, selecteert u Doorgaan.

Ga als volgt te werk als u het Hosts-bestand opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen:

 1. Open Kladblok. Veeg hiervoor vanaf de rechterkant naar het midden van het scherm, tik op Zoeken, typ Kladblok en tik op het pictogram van Kladblok. Als u een muis gebruikt, beweegt u de muisaanwijzer vanaf de rechterbovenhoek van het scherm omlaag, klikt u op Zoeken, typt u Kladblok en klikt u vervolgens op Kladblok.

 2. Kopieer de volgende code en plak deze in het bestand: # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost

 3. Selecteer in het menu Bestand op Opslaan als, typ "hosts" in het vak Bestandsnaam (zoals in de volgende afbeelding) en sla het bestand op het bureaublad op.
   On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box (as displayed in the following image), and then save the file to the desktop.

 4. Sluit Kladblok.

 5. Open de map %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Volg hiertoe de volgende stappen:

  1. Veeg vanaf de rechterkant naar het midden van het scherm, tik op Zoeken, typ uitvoeren en tik op het pictogram Uitvoeren. Als u een muis gebruikt, beweegt u de muisaanwijzer vanaf de rechterbovenhoek van het scherm omlaag, selecteert u Zoeken, typt u uitvoeren en selecteert u vervolgens Uitvoeren.

  2. Typ %WinDir%\System32\Drivers\Etc in het vak Openen en selecteer OK.

 6. Selecteer het Hosts-bestand, selecteer Naam wijzigen, en wijzig de naam van het bestand in Hosts.old.

 7. Kopieer of verplaats het Hosts-bestand dat u in stap 3 hebt gemaakt naar de map %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Als er naar een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, tikt of klikt u op Doorgaan.

Ga als volgt te werk als u het Hosts-bestand zelf opnieuw op de standaardwaarden wilt instellen:

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ Kladblok en klik op OK.

 2. Kopieer de volgende tekst in het bestand:

  Voor Windows 7 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handle within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost Voor Windows Vista of Windows Server 2008 # Copyright (c) 1993-2006 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost ::1 localhost Voor Windows XP of Windows Server 2003 # Copyright (c) 1993-1999 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host 127.0.0.1 localhost

 3. Selecteer in het menu Bestand op Opslaan als, typ "hosts" in het vak Bestandsnaam en sla het bestand op het bureaublad op.
  On the File menu, select Save as, type "hosts" in the File name box, and then save the file to the desktop.

 4. Selecteer Start Uitvoeren, typ %WinDir%\System32\Drivers\Etc en selecteer OK.

 5. Selecteer het Hosts-bestand en wijzig de naam in Hosts.old.

 6. Kopieer of verplaats het Hosts-bestand dat u in stap 3 hebt gemaakt naar de map %WinDir%\System32\Drivers\Etc. Als om een beheerderswachtwoord wordt gevraagd, selecteert u Doorgaan.

Meer informatie

Ondersteuning voor Windows XP is beëindigd

Microsoft heeft op 8 april 2014 de ondersteuning voor Windows XP beëindigd. Deze wijziging heeft invloed op uw software-updates en beveiligingsopties. Lees wat dit voor u betekent en hoe u beschermd kunt blijven.

Ondersteuning voor Windows Server 2003 is geëindigd op 14 juli 2015

Microsoft heeft op 14 juli 2015 de ondersteuning voor Windows Server 2003 beëindigd. Deze wijziging heeft invloed op uw software-updates en beveiligingsopties. Lees wat dit voor u betekent en hoe u beschermd kunt blijven.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×