Toetsenborden met een Fn- of F Lock-toets bieden twee reeksen van opdrachten voor veel toetsen. Dit zijn onder andere de bovenste rij standaard functietoetsen (F1-F12).

Standaardopdrachten hebben een label op de voorkant van de toetsen (zoals F3). Alternatieve opdrachten hebben een label boven op de toetsen (bijvoorbeeld Opnieuw). Bij sommige programma's kan de functie van een standaardopdracht en een alternatieve opdracht dezelfde zijn (F1 geeft bijvoorbeeld Help weer voor het actieve venster en bij sommige toetsenborden is de alternatieve opdracht voor F1 ook Help).

De Fn-toets gebruiken

  • Op toetsenborden met een Fn-toets houd je Fn ingedrukt terwijl je op de toets drukt om de alternatieve opdrachten te gebruiken.

Tips

  • Je kunt Fn ook ingedrukt houden en je vinger op en neer bewegen op het navigatieblok om binnen een document te scrollen.

  • Je kunt Fn ingedrukt houden terwijl je op de letters M, J, K, L, U, I, O, P, /, ;, en 0 drukt om de fysieke indeling van een numeriek toetsenblok na te bootsen.

De F Lock-toets gebruiken

  • Als je toetsenbord van een F Lock-toets is voorzien, moet je hierop drukken om heen en weer te schakelen tussen de standaardopdrachten en de alternatieve opdrachten.

    Wanneer het F Lock-lampje uit is, werken alternatieve functies (Help, Ongedaan maken, enzovoort).
    Wanneer het F-lampje is ingeschakeld, werken standaardfuncties (F1, F2, enzovoort).

Alternatieve opdrachttoetsen gebruiken

De volgende tabel bevat de standaardtoetstoewijzingen voor de alternatieve opdrachttoetsen. Je kunt veel ervan een andere functie toewijzen via het Microsoft muis- en toetsenbordcentrum.

Alternatieve opdrachttoets

Beschrijving

Help

Opent het Help-systeem (indien aanwezig) voor het actieve venster.

Ongedaan maken

Annuleert de vorige actie.

Opnieuw

Annuleert de vorige actie Ongedaan maken.

Nieuw

Maakt een nieuw document in programma's die deze opdracht ondersteunen.

Openen

Opent een nieuw document in programma's die deze opdracht ondersteunen.

Sluiten

Sluit het document of bestand in het actieve venster.

Beantwoorden

Beantwoordt het e-mailbericht in het actieve venster.

Doorsturen

Stuurt het e-mailbericht in het actieve venster door.

Verzenden

Verzendt het e-mailbericht in het actieve venster.

Spellen

Start de spellingcontrole in het actieve document als het programma van het document spellingcontrole heeft.

Opslaan

Slaat het bestand in het actieve venster op.

Afdrukken

Drukt het bestand in het actieve venster af.

FN Lock inschakelen op het All-in-One Mediatoetsenbord

Als je FN Lock wilt inschakelen op het All-in-One Mediatoetsenbord, druk je tegelijkertijd op de FN-toets en de Caps Lock-toets. Als je FN Lock wilt uitschakelen, druk je weer tegelijkertijd op de FN-toets en de Caps Lock-toets.

Meer hulp nodig?

Deelnemen aan het gesprek
Vragen aan de community
Ondersteuning krijgen
Contact met ons opnemen

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×