Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Bij het installeren, verwijderen of bijwerken van een programma op een Windows-computer, kan een van de volgende foutberichten worden weergegeven.

Foutbericht 1

Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-service.

Foutbericht 2

Windows Installer-service kan niet worden gestart.

Foutbericht 3

Windows Installer-service kan niet worden gestart op de lokale computer. Fout 5: Toegang geweigerd.

Oplossing

Om dit probleem automatisch op te lossen, voert u de probleemoplosser in Problemen oplossen die het installeren of verwijderen van programma's blokkeren uit om problemen op te lossen waarbij het installeren of verwijderen van programma's wordt geblokkeerd vanwege beschadigde registersleutels.

Belangrijk U moet zijn aangemeld als administrator bij uw computer om sommige methoden en stappen in dit artikel te kunnen uitvoeren.

Vaststellen of u gebruikmaakt van een account met administratorrechten

Gebruik een van de volgende methoden om vast te stellen of u gebruikmaakt van een account met administratorrechten volgens het besturingssysteem dat wordt uitgevoerd.

Windows 7 en Windows Vista

 1. Open het dialoogvenster Datum en tijd.

  1. Klik op Start.

  2. Typ de volgende opdracht in het vak Zoekopdracht starten of in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk vervolgens op Enter:

   timedate.cpl
   Het dialoogvenster Datum en tijd wordt weergegeven.
   Start Search or Search programs and files box - timedate.cpl 

 2. Klik op Datum en tijd wijzigen. Wanneer het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan.
  Date and Time - User Account Control dialog box 

 3. Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van wat er gebeurt wanneer u op Doorgaan klikt:

  • Als uw computer u niet vraagt om een wachtwoord, bent u al aangemeld met een administratoraccount. Klik tweemaal op Annuleren om het dialoogvenster Datum en tijd te sluiten. U bent klaar om de problemen met Windows Installer op te lossen.

  • Als uw computer u om een wachtwoord vraagt, bent u niet aangemeld met een administratoraccount.

Windows XP en Windows Server 2003

 1. Open het dialoogvenster Datum en tijd.

  1. Klik op Start en klik vervolgens op Uitvoeren.

  2. Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren en druk vervolgens op OK:

   timedate.cpl
   Run dialog box - timedate.cpl 

 2. Voer een van de volgende stappen uit, afhankelijk van het resultaat:

  • Als het dialoogvenster Eigenschappen voor datum en tijd wordt weergegeven, bent u al als administrator aangemeld. Klik op Annuleren om het dialoogvenster te sluiten.
   Date and Time Properties dialog box 

  • Als het volgende bericht wordt weergegeven, bent u niet aangemeld als administrator:
   Date and Time Properties information message 


Nadat u hebt gecontroleerd of u bij uw computer bent aangemeld als administrator, kunt u beginnen met het oplossen van problemen met Windows Installer.

Als de Windows Installer-engine beschadigd, uitgeschakeld of verkeerd geïnstalleerd is, kunnen er problemen optreden met de installatie van programma's.

Gebruik de volgende methoden om Windows Installer-problemen te identificeren die mogelijk problemen veroorzaken bij het installeren, verwijderen of bijwerken van programma's.

Methode 1: Controleren of de Windows Installer-engine goed werkt

 1. Klik op Start windows icon, typ cmd in het vak Zoeken of klik op Uitvoeren en typ cmd in het dialoogvenster (Windows XP of Windows Server 2003), en druk vervolgens op Enter om een venster Opdrachtprompt te openen.

 2. Typ MSIExec achter de opdrachtprompt en druk op Enter.

 3. Als de MSI-engine werkt, ontvangt u in principe geen foutberichten. Als u een foutbericht ontvangt, voert u de tekst van het foutbericht in een zoekmachine zoals Bing of Google in om te zoeken naar informatie over het oplossen van het probleem.

 4. Probeer opnieuw te installeren of te verwijderen.

Methode 2: Controleren of de Windows Installer-service niet is uitgeschakeld

 1. Klik op Start windows icon, typ services.msc in het vak Zoeken of klik op Uitvoeren en typ services.msc in het dialoogvenster (Windows XP of Windows Server 2003), en druk vervolgens op Enter om Services te openen.

 2. Klik met de rechtermuisknop op Windows Installer en klik vervolgens op Eigenschappen.

 3. Als het vak Opstarttype is ingesteld op Uitgeschakeld, wijzigt u dit in Handmatig.

 4. Klik op OK om het venster Eigenschappen te sluiten.

 5. Klik met de rechtermuisknop op de service Windows Installer en klik op Starten. De service zou zonder fouten moeten starten.

 6. Probeer opnieuw te installeren of te verwijderen.

Methode 3: Uw versie van Windows Installer controleren en indien nodig naar de nieuwste versie upgradenBelangrijk Deze methode is alleen van toepassing op Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 en Windows Server 2008.

 1. Klik op Start windows icon, typ cmd in het vak Zoeken of klik op Uitvoeren en typ services.msc in het dialoogvenster (Windows XP of Windows Server 2003), en druk vervolgens op Enter om een venster Opdrachtprompt te openen.

 2. Typ MSIExec achter de opdrachtprompt en druk op Enter. Als de MSI-engine werkt, ontvangt u geen foutberichten en wordt een apart dialoogvenster geopend. Hierin wordt de MSI-versie vermeld.

 3. Als het installatieprogramma niet versie 4.5 is, downloadt en installeert u Windows Installer 4.5.

 4. Probeer opnieuw te installeren of te verwijderen.

Methode 4: De Installer-engine registrerenBelangrijk Deze methode is alleen van toepassing op Windows XP en Windows Server 2000.

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ cmd en klik vervolgens op Opdrachtprompt.

 2. Typ het volgende bij de opdrachtprompt en druk na elke regel op Enter:

  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver

 3. Probeer opnieuw te installeren of te verwijderen.


De installatie- of updatemethode is niet volledig uitgevoerd

U kunt verschillende methoden gebruiken om programma's te installeren, te verwijderen of bij te werken. De gebruikte methode is mogelijk niet goed gestart of afgerond. In deze situatie moet u een andere methode gebruiken om het programma te installeren of bij te werken.

De volgende methoden worden algemeen gebruikt om software te installeren:

 • De cd of dvd plaatsen en de installatie automatisch laten opstarten.

 • Bladeren naar de cd, dvd, verwisselbare media of een andere locatie waar de installatiebestanden van het programma zijn opgeslagen, en dubbelklikken op het installatieprogramma. Het installatiebestand is doorgaans een van de volgende bestanden:

  • Autorun of Autorun.exe

  • Setup of Setup.exe

  • Install of Install.exe

 • Op Uitvoeren klikken wanneer u het programma van een website downloadt.

De installatiemedia zijn onleesbaar

Installatiemedia als een cd en dvd kunnen vuil zijn of krassen bevatten en daarom onleesbaar zijn voor de cd- of dvd-lezer. Gebruik deze methoden om dit probleem op te lossen:

Methode 1: De cd of dvd reinigenGebruik hiervoor een speciale cd- of dvd-reinigingsset. Of gebruik een zachte pluisvrije katoenen doek om de zilveren zijde van de schijf voorzichtig af te vegen. Wrijf bij het schoonmaken vanuit het midden van de schijf naar de buitenkant. Maak geen ronddraaiende beweging. Als het probleem blijft optreden, maakt u de schijf schoon met een vochtig doekje of een speciale reinigingsvloeistof voor cd's of dvd's. Maak de cd-rom zorgvuldig droog voordat u deze in het cd-rom-station plaatst.

Methode 2: De installatiebestanden naar uw computer of naar andere, verwisselbare media kopiërenWanneer u dit doet, noteer dan de locatie en voer de Installer vervolgens vanaf die locatie uit. Het installatiebestand wordt doorgaans Autorun.exe of Setup.exe genoemd, maar dit kan variëren. Als u het niet zeker weet, kijkt u in het leesmij-bestand in de map voor instructies over het uitvoeren van de installatie. Als er een uitvoerbaar bestand (EXE) beschikbaar is, raden we niet aan MSI-bestanden uit te voeren zonder specifieke instructies van de fabrikant.

Opmerking Als er meerdere cd's of dvd's nodig zijn, raden we u aan alle schijven naar dezelfde map te kopiëren, in omgekeerde volgorde (de hoogste schijfnummers het eerst). Bevestig desgevraagd dat u de bestaande bestanden wilt overschrijven en installeer vervolgens vanaf die locatie.

Methode 3: Een nieuwe versie van het installatiepakket verkrijgenAls u hebt geprobeerd vanaf een cd of dvd te installeren, doet u het volgende:

 • Kijk op de website van de softwarefabrikant of er een recentere versie van het softwarepakket bestaat. Download en installeer de nieuwe versie.

 • Als u de nieuwste versie al hebt, downloadt u het programma van de website van de fabrikant en voert u de installatie uit.

De gedownloade of gekopieerde installatiebestanden zijn beschadigd

Methode 1: De installatiebestanden naar uw computer kopiërenKopieer de installatiebestanden naar een lokale vaste schijf op uw computer of naar andere verwisselbare media. Noteer de locatie en voer de installatie vervolgens vanaf die locatie uit. Het installatiebestand wordt doorgaans Autorun.exe of Setup.exe genoemd, maar dit kan variëren. Als u het niet zeker weet, kijkt u in het leesmij-bestand in de map voor instructies over het uitvoeren van de installatie. Als er een uitvoerbaar bestand (EXE) beschikbaar is, raden we niet aan MSI-bestanden uit te voeren zonder specifieke instructies van de fabrikant.

 • Als u een programma vanaf internet installeert, downloadt u het bestand opnieuw (selecteer Opslaan in plaats van Uitvoeren in het downloaddialoogvenster) en slaat u het bestand op in een map op een lokale vaste schijf op uw computer of op andere verwisselbare media. Vervolgens voert u de installatie vanaf die locatie uit.

 • Als uw installatiebestanden zich op een netwerk bevinden (bijvoorbeeld een bedrijfsomgeving), kopieert u alle bestanden naar een map op een lokale harde schijf op uw computer en voert u de installatie vanaf die locatie uit.

Methode 2: Een nieuwe versie van het installatiepakket verkrijgenAls er enige tijd is verstreken tussen het downloaden van het pakket en uw poging het te installeren, doet u het volgende:

 • Kijk op de website van de softwarefabrikant of er een recentere versie van het softwarepakket bestaat. Download en installeer de nieuwe versie.

 • Als u de nieuwste versie al hebt, downloadt u het programma opnieuw en voert u de installatie vervolgens uit.

Programma's die tijdens het installeren op uw computer worden uitgevoerd, verstoren het installatieproces

Schakel programma's uit die mogelijk het installatieproces verstoren. Ga hiervoor als volgt te werk:

 1. Klik op Start windows icon, typ msconfig in het vak Zoeken en klik vervolgens op msconfig.exe.

  Pictogram Kennisgeving  Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

 2. Klik op het tabblad Algemeen op de optie Selectief opstarten en schakel het selectievakje Opstartonderdelen laden uit.

 3. Klik op Services, klik op Alle Microsoft-services verbergen en vervolgens op Alles uitschakelen.

 4. Klik op OK en vervolgens op Opnieuw opstarten.

 5. Probeer het software-installatieprogramma uit te voeren.

 6. Wanneer u klaar bent met de probleemoplossing, start u de computer op in de modus Normaal opstarten. Volg hiertoe de volgende stappen:

  1. Klik op Start windows icon, typ msconfig in het vak Zoeken en klik vervolgens op msconfig.exe.

   Pictogram Kennisgeving  Als u wordt gevraagd naar een administratorwachtwoord of om bevestiging, typt u uw wachtwoord of bevestigt u de bewerking.

  2. Klik op het tabblad Algemeen op Normaal opstarten, klik op OK, en vervolgens op Opnieuw opstarten.

Voor meer informatie over het gebruik van MSConfig raadpleegt u Een probleem oplossen door schoon opstarten uit te voeren in Windows 8, Windows 7 of Windows Vista.

Er zijn verschillende manieren om een programma te verwijderen. In deze situatie moet u een andere methode gebruiken om het programma te verwijderen.

De volgende methoden worden algemeen gebruikt om software te installeren:

Methode 1: De verwijderoptie van het programma gebruiken (indien beschikbaar)

 1. Klik op Start windows icon en klik op Alle programma's.

 2. Selecteer de map van het programma dat u probeert te verwijderen en open deze map.

 3. Als er een optie voor het verwijderen bestaat, probeer deze dan te gebruiken.

Methode 2: Opties uit het Configuratiescherm gebruiken

 1. Klik op Start windows icon, klik op Configuratiescherm, klik op Programma's installeren of verwijderen of Programma's en onderdelen en klik vervolgens op Een programma verwijderen.

 2. Selecteer het programma en klik op Verwijderen. Volg de instructies.


Opmerking De volgende stappen zijn uitsluitend geschikt voor ervaren gebruikers.

 

Zorg ervoor dat uw bestands- en mapnamen niet langer zijn dan 260 tekens.

Voor meer informatie over beperkingen op de maximale padlengte raadpleegt u Bestanden, paden en naamruimten een naam geven.

 

Bij de installatie van de meeste programma's wordt een installatielogboek gemaakt. Als u een dergelijk logboek niet kunt vinden, kunt u uitgebreide MSI-logboekregistratie inschakelen. Zie Logboekregistratie voor Windows Installer inschakelen voor meer informatie.

Opmerking Als u het MSI-logboekbestand zonder de bootstraptoepassing (EXE) uitvoert, kunt u parameters voor uitgebreide logboekregistratie toevoegen. U kunt bijvoorbeeld de volgende opdracht uitvoeren:

Msiexec pad\uw_msi.msi /L*v pad\uw_msi_log.txt Voor een lijst met msiexec-opdrachtregelparameters raadpleegt u Opdrachtregelopties.

Bij een mislukte installatie wordt doorgaans 'Retourwaarde 3' in een logboek geregistreerd op de locatie waar het probleem is opgetreden en waar de installatie werd teruggedraaid. De beschrijving van de fout wordt direct vóór de logboekvermelding met retourwaarde 3 weergegeven.

 

U kunt het hulpprogramma Wilogutl.exe gebruiken om logboekbestanden te analyseren vanaf een Windows Installer-installatie. Dit hulpprogramma kan oplossingen aandragen voor fouten die in een logboekbestand zijn gevonden. Het hulpprogramma is beschikbaar in de nieuwste Microsoft Windows Software Development Kit.

In het volgende voorbeeld wordt weergegeven hoe u het hulpprogramma Wilogutl.exe gebruikt vanaf een opdrachtregel:

wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\

 

U kunt bepaalde onderdelen van het programma mogelijk handmatig verwijderen via de Windows-interface. Mogelijk kunt u bijvoorbeeld programmabestanden en mappen verwijderen. Omdat de stappen hiertoe erg kunnen variëren, afhankelijk van uw Windows-versie en het programma dat u probeert te verwijderen, worden hier geen procedurele stappen opgegeven om dit te doen. Als u niet voldoende bekend bent met het te verwijderen programma om de bestanden en mappen van dat programma met zekerheid te identificeren, raden we deze methode niet aan. In het algemeen geldt dat wanneer u programmabestanden en -mappen gaat verwijderen, u het risico loopt uw besturingssysteem te beschadigen. Het gebruik van deze methode is op eigen risico.

Houd rekening met het volgende als u van plan bent het programma handmatig te verwijderen:

 • Voordat u deze methode gebruikt, moet u een systeemherstelpunt maken.

 • Voordat u begint, moet u persoonlijke gegevens of documenten die in de installatiemap van het programma dat u wilt verwijderen terecht zijn gekomen, verplaatsen. Verplaats dit materiaal bijvoorbeeld naar de map Documenten.

 • Als u een programmabestand niet handmatig kunt verwijderen, kan dit betekenen dat het bestand in gebruik is of dat een ander programma toegang tot het bestand heeft en voorkomt dat u dit kunt verwijderen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een antivirusprogramma toegang tot het bestand heeft. Wanneer een antivirusprogramma toegang tot een programmabestand heeft en verwijdering onmogelijk maakt, is het aannemelijk dat ditzelfde antivirusprogramma er verantwoordelijk voor is dat u het programma niet op de gebruikelijke manieren kon verwijderen.

Meer informatie

Raadpleeg het volgende voor meer informatie over het installeren of verwijderen van een programma:

Een programma installeren

Een programma verwijderen of wijzigen

Programma's installeren: veelgestelde vragen

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×