Hotfix-combinatiepakket 3146715 voor het .NET Framework 4.6 en 4.6.1 in Windows

In dit artikel beschreven hotfix-combinatiepakket 3146715, die beschikbaar is voor Microsoft .NET Framework 4.6 en 4.6.1. Zie de sectie problemen die worden opgelost met dit hotfix-combinatiepakket voor meer informatie over de problemen die met dit updatepakket worden opgelost.

Oplossing

De volgende bestanden kunnen worden gedownload vanaf het Microsoft Downloadcentrum:

Download Het x 86-pakket nu downloaden.

Download Het x64-nu pakket downloaden.

Voor meer informatie over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

Hoe 119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden via online services downloadenMicrosoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Microsoft gebruikt de meest actuele software voor virusdetectie die beschikbaar was op de datum waarop het bestand werd gepost. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers die onbevoegde wijzigingen aan het bestand verhinderen.

Opmerking Om te controleren of de update-versie van hotfix, kunt u de waarde van het trefwoord Release om te bepalen van de geïnstalleerde versie controleren. Als u voorwaarts compatibel is, kunt u controleren voor een waarde die groter is dan of gelijk aan de waarde die wordt vermeld in de volgende tabel.

Versie van hotfix-combinatiepakket

De waarde van de DWORD-release

Hotfix-combinatiepakket 3146711 voor .NET Framework 4.6 en hoger

394294

Zie voor meer informatie over het bepalen van de versies van .NET Framework procedure: vaststellen welke versies van .NET Framework zijn geïnstalleerd.

Meer informatie

Vereisten

Deze hotfix moet u de .NET Framework 4.6 of 4.6.1 geïnstalleerd hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u deze hotfix als de bestanden waarin dit probleem optreedt worden gebruikt. Wij raden aan dat u alle .NET Framework-toepassingen sluiten voordat u deze hotfix toepast.

Informatie over het vervangen van hotfixes

Met dit hotfixpakket wordt een eerder uitgebrachte hotfix-pakket niet vervangen.Problemen die worden opgelost met dit hotfix-combinatiepakket

CLR JIT-probleem

C#-structuren worden doorgegeven door de referentie, niet door de waarde, wanneer de code wordt uitgevoerd op een computer die met het .NET Framework 4.6 geïnstalleerd en die gebruikmaakt van de compiler RyuJIT. Een symptoom van deze fout is dat de code staat voor de gegevens in een collectie in de verkeerde volgorde (tijd-serie). Deze wijziging ten opzichte van eerdere versies van .NET Framework activeert onverwacht gedrag wanneer clients tijdreeks gegevens uit de historian gegevens ophaalt.

Dit probleem treedt op omdat de vlag lvAddrExposed ontbreekt voor de tmp-variabelen die als argumenten worden door ref fungeren. Dit op zijn beurt beschadigd door de fase van de prop gekopieerd.

CLR-probleem

Een probleem in het CLR-type lader mogelijk een impasse te starten terwijl algemene typen worden hersteld vanaf de oorspronkelijke afbeeldingen. Dit veroorzaakt een storing in de opdracht createpdb ngen . Deze hotfix lost dit probleem.

Windows Forms-probleem

De gebruikersinterface van Windows Forms PrintPreviewDialog wordt erg traag geïnitialiseerd wanneer de volgende voorwaarden voldaan wordt:

  • Een netwerkprinter wordt gebruikt.

  • Gebruikersvoorkeuren voor deze printer, zoals de duplex-instellingen zijn gewijzigd.

Optimalisatie van prestaties is toegevoegd aan dit scenario. Als u pagina-instellingen voor een bepaalde pagina niet worden gewijzigd, instellingen van de printer niet opnieuw toegepast (via naar de printer spooler) voor deze pagina. Als de toepassing wijzigt de instellingen van de printer met behulp van de gebeurtenishandler QueryPageSettings , verbeterd afdrukvoorbeeld geavanceerde prestaties voor de desbetreffende pagina's niet zelfs als de opt-in -vlag is ingesteld.

Om gebruik te maken van deze optimalisatie, moet de volgende registersleutel worden toegevoegd aan het bestand app.config, afhankelijk van uw versie van .NET Framework.

.NET framework 4.5.2:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>
< appSettings >
< add key="OptimizePrintPreview" value="true" />
< /appSettings >
</configuration>
.NET framework 4.6 of hoger:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><configuration>
< runtime>
< AppContextSwitchOverrides value = "Switch.System.Drawing.Printing.OptimizePrintPreview=true" />
< /runtime>
</configuration>
Als een toepassing op elke versie van .NET Framework uitvoeren kan, kunt u beide schakelopties gebruiken in hetzelfde bestand.

Opt-out, de schakelopties of de waarden ingesteld op false.

ClickOnce issue

ClickOnce is bijgewerkt ter ondersteuning van TLS 1.1 en 1.2. ClickOnce nu detecteert automatisch welk protocol TLS vereist tijdens runtime. Er zijn geen extra stappen vereist in ClickOnce deze functionaliteit in te schakelen.

Opmerking ClickOnce blijft TLS 1.0 ondersteunen voor de nabije toekomst, ook al dit niet langer beschouwd als PCI-compatibel is.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×