Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Samenvatting

In dit artikel wordt de update van Microsoft Application Virtualization 5.0 Service Pack 2 lente 2014 (ook bekend als Hotfix-pakket 4 voor Microsoft Application Virtualization 5.0 SP2) beschreven. Deze cumulatieve hotfix bevat tevens correcties van Hotfix-pakket 2 voor Application Virtualization 5.0 SP2 (openbare versie).

Deze hotfix bevat een aantal belangrijke innovaties in Application Virtualization 5.0, dat zich richt op virtualisatie en implementatiescenario's. Hiertoe behoren verbeteringen in het publiceren, vernieuwen van applicaties alsmede de opstart prestaties van applicaties.

We hebben uw feedback ook gehoord en hebben een aantal andere verbeteringen aangebracht in App-V. Deze omvatten verbeteringen in het pakket conversie en sequencer, verbeterde pakket omrekeningskoersen en ondersteuning voor een instelling VFS schrijven sequencer. Dit laatste item de gevirtualiseerde toepassing schrijven toegang verleent tot bestanden en mappen in de gevirtualiseerde omgeving indien nodig.

Ten slotte, om te testen en implementeren van nieuwe versies van uw gevirtualiseerde toepassingen vereenvoudigen, we nu ondersteuning voor parallelle implementatie en uitvoering van toepassingsupgrades toegang tot de oorspronkelijke toepassing die wordt uitgevoerd op hetzelfde apparaat behouden.

Speciale opmerking voor deze en later hotfixes Vanwege het aantal en de betekenis van de updates die zijn betrokken, wordt aangeraden dat u uitgebreid test voordat u dit hotfix-pakket in een productieomgeving implementeren.

Opmerking Omdat cumulatieve hotfixes App-V (elke nieuwe versie van de hotfix bevat alle hotfixes en alle beveiligingscorrecties die zijn opgenomen in de vorige update-pakket), wordt aangeraden dat u rekening houden met de meest recente versie van fix met de meest recente update voor lente 2014 (Hotfix 4) toe te passen.


Dit hotfix-pakket biedt de volgende functie wordt bijgewerkt en worden de volgende problemen opgelost.

Probleem 1

Verbeteringen in de prestaties voor het publiceren en vernieuwen zijn in alle App-V implementatiescenario's (RDS, traditionele bureaublad en VDI) aangebracht.

Verschillende gerichte correcties aan de App-V 5.0 SP2-Client of de Client voor RDS hebben sterk verbeterde prestaties voor het publiceren en vernieuwen. Hiervoor is geen aanvullende configuratie van de client of voor het milieu door de IT-beheerder.

Opmerking Dit probleem en de resolutie zijn niet rechtstreeks van toepassing op klanten die werken met Configuration Manager of System Center Configuration Manager met App-V 5.0 SP2. Zie de documentatie van Microsoft TechNet voor meer informatie.

Probleem 2

Publicatie en start prestaties in niet-permanente VDI of RDS-implementaties en een gebruiker omgeving (UEM) technologie geïmplementeerd.

De ervaring van App-V in omgevingen met niet-permanente ging eerder, als volgt:

Gebruiker zich aanmeldt in, en alle globale gerichte (computer-breed) en de gebruiker gerichte (gebruiker of gebruikersgroep) virtuele toepassingen moeten worden vooraf en gepubliceerd naar de gebruiker elke keer dat de status van de computer is teruggezet. In niet-permanente VDI, dit gebeurt telkens wanneer de gebruiker zich aanmeldt-off.
Zoals opgemerkt in 1 probleem, is publiceren en vernieuwen prestaties verbeterd. Volgens de procedures die worden beschreven in de richtlijnen voor prestaties over de configuratie van RDS (na toepassing van Hotfix-pakket 4 voor Application Virtualization 5.0 SP2), de start van de virtuele toepassing publiceren en vernieuwen van de implementatieomgeving UEM-technologie en de App-V 5.0 SP2-Client en Client zijn functies echter aanzienlijk sneller.

Informatie over richtlijnen voor prestaties in het onderwerp Application Virtualization op de Microsoft TechNet-website.

Probleem 3

Pakket converter heeft een laag succes percentage en een lage detectie diagnose gemeld.

Wijzigingen in het pakket conversieprogramma hebben de conversie percentages verbeterd. Het conversieprogramma pakket genereert een nieuwe waarschuwing voor App-V 4.5 en 4.6 pakketten met hardgecodeerde paden van een stationsletter, als deze niet goed kunnen niet worden geconverteerd.

Probleem 4

Virtuele toepassingspakketten die schrijftoegang tot alle bestanden en mappen in het virtuele omgeving vereisen zijn niet compatibel met App-V 5.0.

Met dit hotfix-pakket bevat de Application Virtualization 5.0 SP2 een nieuwe sequencer instelling die, wanneer deze wordt toegepast op een virtuele toepassing-pakket, het pakket met schrijftoegang tot de bestanden en mappen in het virtuele milieu bepalingen.

Probleem 5

Bijgewerkte versies van virtuele toepassingspakketten kunnen niet parallel met de oorspronkelijke versie van het pakket op de client worden geïmplementeerd.

Nadat u dit hotfix-pakket, kan de sequencer Application Virtualization 5.0 SP2 ondersteunen een bijgewerkte versie van een pakket opslaan als een nieuw pakket. Deze pakketten kunnen parallel worden ingezet.

Probleem 6

Virtuele toepassingspakketten die snelkoppelingen naar uitvoerbare bestanden (.exe) op een netwerkshare bevatten starten niet de uitvoerbare bestanden als de systeemaccount geen toegang tot de netwerkshare heeft.

Nadat u dit hotfix-pakket wordt toegepast, worden gebruikersreferenties worden gebruikt voor toegang tot en het starten van uitvoerbare bestanden (.exe).

Probleem 7

App-V implementatieconfiguratie verwerkt bepaalde instellingen in het register niet goed.

Als registerwaarden worden ingesteld met behulp van de App-V dynamische configuratie DWORD, QWORD en waarde met meerdere tekenreeksen typen niet correct worden vastgelegd. Daarom wordt de waarde van het register onjuist ingesteld.

Nadat u dit hotfix-pakket wordt toegepast, worden deze instellingen in het register vastgelegd en correct ingesteld.

Probleem 8

De Windows PowerShell-venster wordt weergegeven op de taakbalk tijdens het opstarten van de App-V-Client.

Wanneer een gebruiker zich aanmeldt bij een AppV-Client, verschijnt een geminimaliseerd venster van PowerShell op de taakbalk. Deze PowerShell-venster wordt weergegeven totdat de App-V start taken zijn voltooid. Als de gebruiker pre-emptively de PowerShell-uitvoering annuleert, start App-V niet zoals verwacht.

Nadat u dit hotfix-pakket wordt toegepast, wordt het venster PowerShell is verborgen en wordt op de achtergrond uitgevoerd.

Probleem 9

App-V-Service loopt vast wanneer pakketten worden gedistribueerd door middel van System Center Configuration Manager.

Wanneer het distributiepunt Configuration Manager bevindt zich in een afzonderlijk LAN van het App-V-client, de client loopt vast tijdens het publicatieproces.

Nadat u dit hotfix-pakket wordt toegepast, wordt de service niet langer vast in dit scenario als pakketten worden gedistribueerd door middel van System Center Configuration Manager.

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is beschikbaar bij Microsoft. Deze hotfix is echter alleen bedoeld voor het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Voer deze hotfix alleen uit op systemen waarop de in dit artikel beschreven problemen zich voordoen. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige hinder ondervindt van dit probleem, is het daarom raadzaam te wachten op de volgende update waarin deze hotfix is opgenomen.

Als de hotfix gedownload kan worden, is er een sectie 'Hotfix downloaden' aan het begin van dit Knowledge Base-artikel. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of voor het indienen van een afzonderlijk serviceverzoek, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.

Vereisten

Om deze hotfix uit te voeren is het vereist dat Microsoft Application Virtualization 5.0 Service Pack 2 is geïnstalleerd.

Als u het MSP-bestand installeert, moeten de client en de RDS-patches Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable te installeren.

Informatie over de installatie

Opmerking 1 Als de computer waarop de client App-V werd oorspronkelijk geïmplementeerd met behulp van een Windows Installer (.msi)-bestand, moet u ook het MSP-bestand voor de update succesvol toepassen. Gebruik de volgende opdracht om het MSP-bestand uitpakken:AppV5.0SP2-Client-KB2956985.exe /LAYOUT Belangrijk Wanneer u een update verwijdert, wordt de poging mislukt als er een pakket (JIT-V) wordt gebruikt.

Dit probleem werd ingevoerd met de functie voor just-in-time-virtualisatie (JIT-V) in App-V 5.0 Service Pack 2 (SP2). Alle SP2 vrijgegeven hotfix (patch-niveau) kan dit probleem kan optreden als de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • U hebt geïnstalleerd via een Windows Installer-bestand (.msi) en vervolgens het toepassen van updates met behulp van een Microsoft Installer-patchbestand (MSP).

 • U probeert een update verwijderen met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

 • Een pakket JIT-V ingeschakeld wordt op het systeem uitgevoerd.


Tijdelijke oplossing

 1. Lokale Services worden gestart.

 2. Stop de service Client voor Microsoft App-V.

 3. De update verwijderen met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm.

 4. Start de service Microsoft App-V-Client.

Opmerking 2 Als uw vorige installatie is geconfigureerd voor uitvoeren in de modus voor gedeelde inhoud archief (SCS), wellicht SCS configureren op het apparaat als u de configuratie-instelling wordt hersteld nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd.

Als de configuratie via Windows PowerShell is verwerkt, kunt u dit probleem omzeilen nadat u de update installeren door de volgende cmdlet wordt uitgevoerd vanuit een verhoogde PowerShell-venster:set-appvclientconfiguration –SharedContentStoreMode 1 Als de configuratie via Groepsbeleid worden verwerkt, kunt u dit probleem omzeilen nadat u de update afdwingen van het beleid op de computer van de gebruiker of door te wachten op het Groepsbeleid opnieuw worden toegepast.

Als de configuratie wordt afgehandeld via Configuration Manager, kunt u dit probleem omzeilen nadat u de update installeert door de configuratie-instellingen opnieuw te implementeren. Dit moet de juiste instelling opnieuw toepassen.

Opstartinformatie

Nadat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten.

De Engelse versie van deze hotfix heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Voor alle ondersteunde versies van Microsoft Application Virtualization 5.0 SP2-Client

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Appv5.0sp2-client-kb2956985.exe

5.0.3400.0

59,289,864

24-Apr-2014

00:19

Appv5.0sp2-rds-kb2956985.exe

5.0.3400.0

59,298,432

24-Apr-2014

00:26

Implementatie van een bijgewerkte versie van Microsoft Application Virtualization 5.0 SP2 Sequencer

Bestandsnaam

Bestandsversie

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Appv5.0sp2-sequencer-kb2956985.exe

5.0.3400.0

79,953,344

23-Apr-2014

23:43


Tijdelijke oplossing

Er zijn geen tijdelijke oplossingen voor deze problemen is vereist. Er zijn echter extra stappen die nodig zijn om sommige van deze problemen volledig opgelost.

Probleem 1 en 6 probleem

Er zijn geen extra stappen vereist voor het oplossen van deze problemen.

Probleem 2

Zie het onderwerp Application Virtualization op de Microsoft TechNet-website.

Probleem 3 en 4 probleem probleem 5

Zie de sectie 'Meer informatie' voor de extra stappen om deze problemen volledig opgelost.

Probleem 7

Als de registerinstelling is geconfigureerd als onderdeel van een UserConfiguration.xml-bestand, moet u het pakket niet-gepubliceerde en opnieuw gepubliceerd voor de wijziging door te voeren.

Als de registerinstelling is geconfigureerd als onderdeel van een DeploymentConfiguration.xml-bestand, moet u het pakket verwijderd en vervolgens opnieuw wordt toegevoegd om de wijziging te activeren.

Meer informatie

Verbetering van de gebruikerservaring

Meer informatie

Volledige VFS schrijfmodus: 4 van Hotfix-pakket voor Application Virtualization 5.0 SP2 bevat een nieuwe sequencer instellen die, wanneer toegepast op een pakket, het pakket met schrijftoegang tot de bestanden en mappen in het virtuele milieu bepalingen.

 • Voor een pakket kunt u volledige VFS schrijven-modus inschakelen op het tabblad Geavanceerd in de sequencer in de bewerkingsfase.

 • Er is nu ondersteuning voor het opslaan van een sjabloon sequencer automatisch volledige VFS schrijven om modus te activeren.

 • Pakketten die eerder niet afdwingen Security Descriptors ingeschakeld worden automatisch geconverteerd als volledige VFS schrijven-modus is ingeschakeld.

Houd rekening met het volgende voorbehoud:

 • Er is een lijst met extensies die niet kan worden gewijzigd door de virtual file system (VFS), zoals .exe, .dll, en. bat. Zie maken en beheren van App-V 5.0 gevirtualiseerde toepassingen voor een volledige lijst van extensies.

 • Bestanden en mappen die toegankelijk zijn buiten de VFS een virtuele pakket kunnen niet worden gewijzigd als de volledige VFS schrijven-modus is ingeschakeld. U kunt dit probleem omzeilen, de benodigde bestanden of mappen aan het pakket toevoegen.

Opslaan als nieuwe pakket: 4 van Hotfix-pakket voor Application Virtualization 5.0 SP2 sequencer ondersteunt nu een bijgewerkte versie van een pakket opslaan als een nieuw pakket. Wanneer deze optie wordt gebruikt, is een bijgewerkte versie geïmplementeerde side-by-side met de oorspronkelijke versie van het pakket op de computer waarop de client 5.0 App-V.

Houd rekening met het volgende voorbehoud:

Om conflicten te voorkomen, zorg ervoor dat de snelkoppelingsnamen van de en FTA uniek binnen de twee versies van het pakket zijn.

Verbeterde conversie van pakket: pakket met hotfixes voor 4 voor Application Virtualization 5.0 SP2 bevat meerdere pakket conversieprogramma verbeteringen van de foutdetectie en betrouwbaarheid van App-V 5.0 pakket conversie.

Houd rekening met het volgende voorbehoud:

 • Het conversieprogramma pakket nu een hardcoded pad kan worden gedetecteerd en wordt een waarschuwing weergegeven wanneer dit gebeurt. Hardgecodeerde paden converteren zelden correct. Als het bestand zich in een kritiek pad, verstandig we dat het pakket worden nieuwe volgorde.

 • Verhogen de totale APP-V pakket succes conversieverhouding zijn algemene verbeteringen aangebracht.

Referenties

Meer informatie over de terminologie die door Microsoft wordt gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×