Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Inleiding

Een hotfixpakket (build 4.3.2064.0) is beschikbaar voor Microsoft Identity Manager (MIM) 2016. Dit hotfixcombinatiepakket worden bepaalde problemen opgelost en sommige functies die worden beschreven in de sectie 'Meer informatie' wordt toegevoegd.

Update-informatie

Er is een ondersteunde update beschikbaar van Microsoft Support. Het is raadzaam dat alle klanten deze update op hun productiesystemen toepassen.

Ondersteuning van Microsoft

Als u deze update downloaden van Microsoft Support, is er aan het begin van dit Knowledge Base-artikel een sectie 'Hotfix kan worden gedownload'. Als deze sectie niet wordt weergegeven, neem dan contact op met Microsoft Customer Service and Support om de hotfix te verkrijgen. Bovendien kunt u de update via Microsoft Update of Microsoft Update-catalogus.

Opmerking Als er andere problemen optreden of als probleemoplossing is vereist, moet u wellicht een apart serviceverzoek indienen. De normale ondersteuningskosten gelden voor extra ondersteuningsvragen en problemen die niet in aanmerking komen voor deze specifieke hotfix. Voor een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Customer Service and Support of voor het indienen van een afzonderlijk serviceverzoek, gaat u naar de volgende Microsoft-website:

http://support.microsoft.com/contactus/?ws=supportOpmerking Het formulier 'Hotfix kan worden gedownload' geeft de talen weer waarvoor de hotfix beschikbaar is. Als uw taal niet wordt weergegeven, is dit omdat een hotfix niet voor die taal beschikbaar is.Bekende problemen in deze update

Tijdsynchronisatie-Service

Nadat u deze update hebt geïnstalleerd, uitbreidingen van de regels en aangepaste management-agents (MAs) die zijn gebaseerd op Extensible MA (ECMA1 of ECMA 2.0) kunnen niet worden uitgevoerd en kunnen leiden tot een uitvoeringsstatus van "gestopt-extensie-dll-load." Dit probleem treedt op wanneer u deze extensies regels of aangepaste MAs uitvoert nadat u het configuratiebestand (.config) voor een van de volgende processen wijzigen:

 • MIIServer.exe

 • Mmsscrpt.exe

 • Dllhost.exe

Zo bewerkt u het bestand MIIServer.exe.config om de grootte van de batch standaard voor het verwerken van sync posten voor de FIM Service MA.

In dit geval wordt vervangt het installatieprogramma van de synchronisatie-engine voor deze update het configuratiebestand. Dit is opzettelijk gedaan om te voorkomen dat de wijzigingen verwijderd. Omdat het bestand niet vervangen, posten die voor deze update vereist zijn niet aanwezig zijn in de bestanden en het synchronisatieprogramma eventuele regels extensie DLL's niet geladen wanneer de motor wordt uitgevoerd een volledige Import of Delta Sync profiel uitvoert.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Maak een reservekopie van het bestand MIIServer.exe.config.

 2. Open het bestand MIIServer.exe.config in een teksteditor of Microsoft Visual Studio.

 3. Ga naar de sectie < runtime > in het bestand MIIServer.exe.config en vervolgens de inhoud van de sectie < dependentAssembly > vervangen door het volgende:

  <dependentAssembly><assemblyIdentity name="Microsoft.MetadirectoryServicesEx" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" />
  <bindingRedirect oldVersion="3.3.0.0-4.1.3.0" newVersion="4.1.4.0" />
  </dependentAssembly
 4. De wijzigingen in het bestand wilt opslaan.

 5. Zoek het bestand Mmsscrpt.exe.config in dezelfde map als het bestand MIIServer.exe.config en zoek het bestand Dllhost.exe.config in de bovenliggende map. Herhaal stap 1 tot en met 4 voor deze twee bestanden.

 6. Start de synchronisatieservice Forefront identiteitsbeheer (FIMSynchronizationService).

 7. Controleer of de extensies van de regels en aangepaste agenten nu werken zoals verwacht.


Vereisten

Als u deze update toepast, moet u Microsoft Identity Manager 2016 (build 4.3.1935.0 of een latere versie) geïnstalleerd hebben.

Opnieuw opstarten

U moet de computer opnieuw opstarten nadat u het pakket Add-ins en extensies (_kb3092179.msp Fimaddinsextensions_xnn). U moet ook de onderdelen van de server opnieuw opstarten.

Informatie over het register

Voor het gebruik van een of meer van de hotfixes in deze update, moet u het register wijzigen.

Informatie over vervanging

Deze update vervangt eerder uitgebrachte update omdat dit de eerste update voor Microsoft Identity Manager 2016.

Bestandsinformatie

De algemene versie van deze update heeft de bestandskenmerken (of recentere bestandskenmerken) die in de volgende tabel worden weergegeven. De datums en tijden voor deze bestanden worden weergegeven in Coordinated Universal Time (UTC). Wanneer u de bestandsinformatie weergeeft, wordt deze naar lokale tijd geconverteerd. Om het verschil tussen UTC en lokale tijd op te zoeken, gebruikt u het tabblad tijdzone in het onderdeel datum en tijd in het Configuratiescherm.

Bestandsnaam

Bestandsgrootte

Datum

Tijd

Accessmanagementconnector.msi

671,744

02-Sep-2015

09:20

Bholdanalytics 5.0.3176.0_release.msi

2,707,456

02-Sep-2015

09:09

Bholdattestation 5.0.3176.0_release.msi

3,293,184

02-Sep-2015

10:01

Bholdcore 5.0.3176.0_release.msi

5,029,888

02-Sep-2015

08:29

Bholdfimintegration 5.0.3176.0_release.msi

3,543,040

02-Sep-2015

09:34

Bholdmodelgenerator 5.0.3176.0_release.msi

3,268,608

02-Sep-2015

10:14

Bholdreporting 5.0.3176.0_release.msi

1,998,848

02-Sep-2015

09:47

Fimaddinsextensions_x64_kb3092179.msp

2,510,848

15-Nov-2015

08:59

Fimaddinsextensions_x86_kb3092179.msp

2,240,512

15-Nov-2015

04:12

Fimcmbulkclient_x86_kb3092179.msp

4,534,272

15-Nov-2015

04:12

Fimcmclient_x64_kb3092179.msp

5,599,232

15-Nov-2015

08:59

Fimcmclient_x86_kb3092179.msp

5,378,048

15-Nov-2015

04:12

Fimcm_x64_kb3092179.msp

15,691,776

15-Nov-2015

08:59

Fimcm_x86_kb3092179.msp

15,577,088

15-Nov-2015

04:12

Fimservice_x64_kb3092179.msp

19,234,816

15-Nov-2015

08:59

Fimsyncservice_x64_kb3092179.msp

14,864,384

15-Nov-2015

08:59Meer informatie

Problemen die zijn vastgesteld of deze update toegevoegd

Deze update corrigeert de volgende problemen, of voegt de volgende functies die niet eerder zijn gedocumenteerd in de Microsoft Knowledge Base.

MIM-ins en extensies

Probleem 1

Deze hotfix wordt een probleem dat van invloed is op het wachtwoordvenster opnieuw instellen en die zich voordoet op beeldschermen met hoge DPI-instellingen wanneer u de Windows grootte van items weergeven is ingesteld op een aangepast formaat, 200 procent of meer.

Certificaatbeheer

Probleem 1

U probeert een smartcard inschrijven door het juiste profiel is geselecteerd (met de juiste adminKey). Echter, de PINCODE van de gebruiker komt niet overeen met het beleid smartcard-PIN. In dit geval wordt het volgende foutbericht weergegeven:

De kaart kan niet worden geopend omdat de verkeerde PINCODE is opgegeven.Probleem 2

MIM Configuration Manager rapporteren smartcard-instellingen niet wordt weergegeven correct. Alleen voor de smartcard Pkcs11 provider en niet voor baseCSP-instellingen weergegeven.

Probleem 3

Alle beleidsregels MIM Configuration Manager kunt u wijzigingen van ' intrekken ' voor alle certificaten alleen samen. In deze correctie is opgenomen, wordt een nieuwe pagina toegevoegd (CertificateTemplateRevocationSettings) om 'Intrekkingsinstellingen' voor het geselecteerde certificaat weer te geven. ProfilePolicyrevocationSettingsPage zijn ook wijzigingen in alle certificaten van het profiel weergegeven.MIM tijdsynchronisatie-Service

Probleem 1

Wanneer u een profiel uitvoert ECMA2 configureert, wordt een foutbericht 'Waarde '10' is geen geldige waarde'.

Probleem 2

De synchronisatie-Engine rapporten een staging-fout tijdens de delta importeren als de algemene LDAP-connector vindt de naam wijzigen van een DN-naam.

Probleem 3

Als een naam of een andere distinguishedName , van een gebruiker wordt geëxporteerd naar Oracle Directory Enterprise Edition (ODSEE), wordt die gebruiker verwijderd van groepslidmaatschappen. U verwacht dat het lidmaatschap van verwijzing naar het gewijzigde object wordt bijgewerkt, in plaats daarvan.

Probleem 4

Als u niet-ondersteunde tekens in het SMTP-adres, kan niet MIM Sync het object correct in GALSync MA inrichten. In dit geval het object mislukt en een fout genereert. Dit probleem veroorzaakt ook het object moet worden gedupliceerd.

Probleem 5

ECMA2 exporteren alleen MA ontvangt een "Image of delta geen anker" Fout bij het uitvoeren van een Export, CS zoeken of CS verwijderen.

Probleem 6

De Sync-Service reageert niet meer wanneer u een profiel uitvoeren voor de ECMA-connector stopt.

Probleem 7

MA Active Directory interpreteert-objecten die zijn teruggezet in de map als verwijderd.

Probleem 8

Als u Set MIISECMA2Configuration om in te stellen van de configuratie van de SharePoint-connector (Microsoft.IdentityManagement.Connector.Sharepoint.dll versie 4.3.836.0), de oproep is afgebroken, maar de uitgebreide uitvoer zegt dat de bewerking voltooid is.

Probleem 9

De cmdlet Set-MIISADMAConfiguration ondersteunt slechts één partitie en een enkele container. In deze update zijn de volgende wijzigingen aangebracht in de parameters van deze cmdlet.

-Partities

De -partities parameter kunt u een of meer partities worden opgegeven in de Active Directory-MA.

 • De -partities parameter kan één of meerdere containers toepassen met behulp van de ";" als scheidingsteken.

 • Als de -partities parameter niet aanwezig is, de cmdlet Set-MIISADMAConfiguration gedraagt zich op dezelfde wijze als vóór deze update.


Van de voorbeeldopdracht gebruikt de -partities parameter:

Set MIISADMAConfiguration - MAName 'AD_MA'-Forest Contoso.COM-referenties (Get referentie Contoso\ma_ADMA) - partities ' DC = Contoso, DC = COM; DC = ForestDnsZones, DC = Contoso, DC = COM'
-Container

Deze parameter wordt bijgewerkt als u wilt dat een of meer recipiënten worden opgegeven samen met de -Parameters parameter. Het gebruikt de volgende regels:

 • Als de -partities parameter aanwezig is, parameter – Container kunt nu toepassen op één of meerdere containers met behulp van de ";" als scheidingsteken.

 • Als -Container ontbreekt of is geen container worden gegeven voor de partitie alle de containers van deze partitie zijn geselecteerd.

 • Als – partities afwezig is, is de MIISADMAConfiguration -cmdlet gedraagt zich op dezelfde wijze als vóór deze update en – Container dezelfde container kan accepteren.


Van de voorbeeldopdracht gebruikt de -partities en -Container parameters:

Set MIISADMAConfiguration - MAName 'AD_MA'-Forest Contoso.COM-referenties (Get referentie Contoso\ma_ADMA) - partities ' DC = Contoso, DC = COM; DC ForestDnsZones, DC = = Contoso, DC = COM "-Container ' OU = 1, DC = Contoso, DC = COM; CN = Users, DC = Contoso, DC = COM; CN = infrastructuur, DC = ForestDnsZones, DC = Contoso, DC = COM "MIM-Portal

Probleem 1

Deze hotfix verhelpt een probleem in de MIM-Portal die gevolgen heeft voor het sorteren van de weergave van een aangepaste lijst op basis van de kolommen die zijn opgegeven in de eigenschap ColumnsToDisplay .

Probleem 2

Deze hotfix werkt de HTML-elementen en kenmerken in de portal Registratie van wachtwoord en MIM-Portal.

Probleem 3

De Objectkiezer zoekt niet de objecten met speciale tekens in de naam hebben.

Probleem 4

Deze hotfix werkt de vertaling van de gebruikersinterface tekenreeksen die betrekking op de activiteit 'Wachtwoord opnieuw instellen AuthN werkstroom' in het Russisch hebben.

Probleem 5

Deze hotfix verhelpt een probleem met de knoppen Laat lid en Lid verwijderen wanneer u het resourcetype is aangepast.

Probleem 6

Deze hotfix wordt een nieuw zoekbereik 'Alle groepen' zoekt en lidmaatschap van groepen als de gebruiker niet weet of de groep een beveiligingsgroep of een distributielijst is met de naam toegevoegd.

Probleem 7

Lokalisatie-instellingen voor specifieke cultuur voor Spaans en Frans teruggezet in het Engels.

Probleem 8

Als u een kenmerk geheel getal op het tabblad Uitgebreide kenmerken van een object in de Portal MIM, is de waarde beperkt tot een 32-bits geheel getal. Dit probleem treedt op ondanks dat hetzelfde kenmerk 64-bits integerwaarden zijn toegestaan als het buiten de Portal wordt bijgewerkt.

Probleem 9

Resource Control weergave configuratie (RCDC) is niet toegestaan een standaardtabblad wordt geconfigureerd.

De parameter UOCInitialTabName wordt toegevoegd aan de URL van deze hotfix, zodat een object wordt geladen met de bijbehorende RCDC.

Voorbeelden

De huidige RCDC gebruikers pagina heeft vier tabbladen: Algemeen, contactgegevens werk, contactgegevens, overzicht.

Als u het bijbehorende XML-bestand opent, ziet u de XML-code met de volgende strekking weergegeven:

<my:Grouping my:Name="WorkInfo" my:Caption="%SYMBOL_WorkInfoTabCaption_END%" my:Enabled="true" my:Visible="true">
Als u de volgende code voor een pagina met RCDC gebruikers, wordt het tabblad Info werk automatisch wordt geopend:

http://mimPortal/IdentityManagement/aspx/users/EditPerson.aspx?UOCInitialTabName=WorkInfo
Of als u de volgende code voor een standaardpagina, de pagina Contactgegevens werk automatisch geopend:

http://mimPortal/IdentityManagement/aspx/users/EditPerson.aspx?id=7fb2b853-24f0-4498-9534-4e10589723c4&_p=1&UOCInitialTabName=WorkInfoMIM-Portal registratie van wachtwoord

Probleem 1

Klik op de pagina vraag en antwoord de eerste schuifpositie is onjuist en voorkomt u dat gebruikers kunnen zien van de eerste vraag.

Probleem 2

Wanneer u bijwerkt het wachtwoord opnieuw AuthN Workflow: QA gate, het veld bericht aan de gebruiker die de beperkingen van uniekheid en antwoord tekst beschrijft wordt niet bijgewerkt zoals verwacht in de Self-Service wachtwoord opnieuw instellen (SSPR) UI.

MIM-Service

Probleem 1

Broker-service gesprekken worden gesloten nadat een synchronisatie op de MIM-database exporteren.

Probleem 2

Een aangepaste expressie met Concatenate() wordt vervangen door een plusteken (+) en wordt een fout gegenereerd wanneer het wordt opgeslagen.

Probleem 3

Deze hotfix verhelpt een probleem dat van invloed is op de MIM Service database opgeslagen procedures waarin deadlocks in werkstromen voor goedkeuring optreden. In het bijzonder deadlocks optreden in installaties met complexe of algemene definities instellen (bijvoorbeeld, wordt die overeenkomen met ' / * ' in plaats van specifieke brontypen).

BHOLD

Probleem 1

Een inconsistentie kan tussen de naam en het kenmerk wijzigingen in de machtigingen die zich tijdens een exporteren, importeren en exporteren voor verdere proces MIM synchroon voordoen plaatsvinden. In dit geval BHOLD ontvangt duplicaten van een groep gewijzigd en behoudt de oorspronkelijke groep in de database.

Probleem 2

De verklaring campagne Portal is de titel van een onjuist geformuleerd waarin de voortgang van de campagne.

Referenties

Informatie over de terminologie die Microsoft gebruikt om softwareupdates te beschrijven.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×