Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de taalinstelling (nl) Nederland.

Symptomen

IBAN nummers worden niet weergegeven in het rapport overzicht (11000001) en in het rapport Betaalrunoverzicht (11000002). Beide rapporten hebben het bankrekeningnummer. Echter, als ze SEPA, moeten ook geven ze de IBAN nummers in een kop en de regels. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking test correcties altijd in een testomgeving voordat u ze implementeert in de productieomgeving. U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in het rapport overzicht (11000001) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                             SourceExpr=Name+' ('+"No."+')';
  DataSetFieldName=Name_______No______ }
  { 47 ;TextBox ;2400 ;423 ;6600 ;423 ;FontBold=Yes;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr="Bank Account No.";
  DataSetFieldName=Bank_Account__Bank_Account_No__ }
  // End of the lines.

  { 48 ;Label ;150 ;423 ;2100 ;423 ;ParentControl=47;
  FontBold=Yes;
  MultiLine=Yes;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...                             SourceExpr=Name+' ('+"No."+')';
  DataSetFieldName=Name_______No______ }
  { 47 ;TextBox ;2400 ;423 ;6600 ;423 ;FontBold=Yes;

  // Add the following lines.
  SourceExpr="Bank Account".IBAN;
  DataSetFieldName=Bank_Account__IBAN }
  // End of the lines.

  { 48 ;Label ;150 ;423 ;2100 ;423 ;ParentControl=47;
  FontBold=Yes;
  MultiLine=Yes;
  ...

  Bestaande code 2

  ...                             SourceExpr="Account No.";
  DataSetFieldName=Proposal_Line__Account_No__ }
  { 3 ;TextBox ;2250 ;1692 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr="Bank Account No.";
  DataSetFieldName=Proposal_Line__Bank_Account_No__ }
  // End of the lines.

  { 25 ;TextBox ;2250 ;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
  SourceExpr=FORMAT("Transaction Date");
  DataSetFieldName=FORMAT__Transaction_Date__ }
  ...

  Bestaande code 3

  ...     <TableGroup>
  <Grouping Name="Table1_Group1">
  <GroupExpressions>

  // Delete the following line.
  <GroupExpression>=Fields!Bank_Account__Bank_Account_No__.Value</GroupExpression>

  </GroupExpressions>
  </Grouping>
  <Header>
  ...

  Vervangende code 3

  ...     <TableGroup>
  <Grouping Name="Table1_Group1">
  <GroupExpressions>

  // Add the following line.
  <GroupExpression>=Fields!Bank_Account__IBAN.Value</GroupExpression>

  </GroupExpressions>
  </Grouping>
  <Header>
  ...

  Bestaande code 4

  ...              <TextAlign>Left</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=Fields!Bank_Account__Bank_Account_No__.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 4

  ...              <TextAlign>Left</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=Fields!Bank_Account__IBAN.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 5

  ...              <TextAlign>Left</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=Fields!Proposal_Line__Bank_Account_No__.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 5

  ...              <TextAlign>Left</TextAlign>
  <VerticalAlign>Middle</VerticalAlign>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=Fields!Proposal_Line__IBAN.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 6

  ...</Code>
  <DataSets>
  <DataSet Name="DataSet_Result">

  // Delete the following lines.
  <Query>
  <CommandText />
  <DataSourceName>DummyDataSource</DataSourceName>
  </Query>
  // End of the lines.

  <Fields>
  <Field Name="Name_______No______">
  <DataField>Name_______No______</DataField>
  ...

  Vervangende code 6

  ...</Code>
  <DataSets>
  <DataSet Name="DataSet_Result">
  <Fields>
  <Field Name="Name_______No______">
  <DataField>Name_______No______</DataField>
  ...

  Bestaande code 7

  ...    <Field Name="Name_______No______">
  <DataField>Name_______No______</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="Bank_Account__Bank_Account_No__">
  <DataField>Bank_Account__Bank_Account_No__</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="Bank_Account__Bank_Account_No__Caption">
  <DataField>Bank_Account__Bank_Account_No__Caption</DataField>
  ...

  Vervangende code 7

  ...    <Field Name="Name_______No______">
  <DataField>Name_______No______</DataField>
  </Field>
  // Add the following lines.
  <Field Name="Bank_Account__IBAN">
  <DataField>Bank_Account__IBAN</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="Bank_Account__Bank_Account_No__Caption">
  <DataField>Bank_Account__Bank_Account_No__Caption</DataField>
  ...

  Bestaande code 8

  ...    <Field Name="Proposal_Line__Account_No__">
  <DataField>Proposal_Line__Account_No__</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="Proposal_Line__Bank_Account_No__">
  <DataField>Proposal_Line__Bank_Account_No__</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="FORMAT__Transaction_Date__">
  <DataField>FORMAT__Transaction_Date__</DataField>
  ...

  Vervangende code 8

  ...    <Field Name="Proposal_Line__Account_No__">
  <DataField>Proposal_Line__Account_No__</DataField>
  </Field>

  // Add the following lines.
  <Field Name="Proposal_Line__IBAN">
  <DataField>Proposal_Line__IBAN</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="FORMAT__Transaction_Date__">
  <DataField>FORMAT__Transaction_Date__</DataField>
  ...

  Bestaande code 9

  ...     <DataField>Venhist2_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  </Fields>
  <rd:DataSetInfo>
  <rd:DataSetName>DataSet</rd:DataSetName>
  <rd:TableName>Result</rd:TableName>
  ...

  Vervangende code 9

  ...     <DataField>Venhist2_Entry_No_</DataField>
  </Field>
  </Fields>

  // Add the following lines.
  <Query>
  <CommandText />
  <DataSourceName>DummyDataSource</DataSourceName>
  </Query>
  // End of the lines.

  <rd:DataSetInfo>
  <rd:DataSetName>DataSet</rd:DataSetName>
  <rd:TableName>Result</rd:TableName>

  ...

  Bestaande code 10

  ... <LeftMargin>1.5cm</LeftMargin>
  <PageHeight>29.7cm</PageHeight>
  <PageWidth>21cm</PageWidth>

  // Delete the following line.
  <RightMargin>0cm</RightMargin>

  <TopMargin>2cm</TopMargin>
  <Width>17.75cm</Width>
  <rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
  ...

  Vervangende code 10

  ... <LeftMargin>1.5cm</LeftMargin>
  <PageHeight>29.7cm</PageHeight>
  <PageWidth>21cm</PageWidth>
  <TopMargin>2cm</TopMargin>
  <Width>17.75cm</Width>
  <rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
  ...

 2. De code in het rapport Betaalrunoverzicht (11000002) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...                             CaptionML=ENU=Credit limit;
  DataSetFieldName=Credit_limitCaption }
  { 92 ;TextBox ;2400 ;423 ;6600 ;423 ;FontBold=Yes;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr="Bank Account No.";
  DataSetFieldName=Bank_Account__Bank_Account_No__ }
  // End of the lines.

  { 93 ;TextBox ;16050;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
  SourceExpr="Payment History";
  DataSetFieldName=Bank_Account__Payment_History_ }

  ...

  Nieuwe code 1

  ...                             CaptionML=ENU=Credit limit;
  DataSetFieldName=Credit_limitCaption }
  { 92 ;TextBox ;2400 ;423 ;6600 ;423 ;FontBold=Yes;

  // Add the following lines.
  SourceExpr="Bank Account".IBAN;
  DataSetFieldName=Bank_Account__IBAN }
  // End of the lines.

  { 93 ;TextBox ;16050;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
  SourceExpr="Payment History";
  DataSetFieldName=Bank_Account__Payment_History_ }
  ...

  Bestaande code 2

  ...                             SourceExpr="Account No.";
  DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_No__ }
  { 112 ;TextBox ;2250 ;1692 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;

  // Delete the following lines.
  SourceExpr="Bank Account No.";
  DataSetFieldName=Payment_History_Line__Bank_Account_No__ }
  // End of the lines.

  { 113 ;TextBox ;2250 ;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
  SourceExpr=FORMAT(Date);
  DataSetFieldName=FORMAT_Date_ }
  ...

  Vervangende code 2

  ...                             SourceExpr="Account No.";
  DataSetFieldName=Payment_History_Line__Account_No__ }
  { 112 ;TextBox ;2250 ;1692 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;

  // Add the following lines.
  SourceExpr="Bank Account".IBAN;
  DataSetFieldName=Bank_Account__IBAN_ }
  // End of the lines.

  { 113 ;TextBox ;2250 ;423 ;1800 ;423 ;HorzAlign=Left;
  SourceExpr=FORMAT(Date);
  DataSetFieldName=FORMAT_Date_ }
  ...

  Bestaande code 3

  ...  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
  <Body>

  // Delete the following line.
  <Height>13.52495cm</Height>

  <ReportItems>
  <Table Name="Table1">
  <DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
  ...

  Vervangende code 3

  ...  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <Report xmlns="http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2005/01/reportdefinition" xmlns:rd="http://schemas.microsoft.com/SQLServer/reporting/reportdesigner">
  <Body>

  // Add the following line.
  <Height>13.536cm</Height>

  <ReportItems>
  <Table Name="Table1">
  <DataSetName>DataSet_Result</DataSetName>
  ...

  Bestaande code 4

  ...              <PaddingRight>2pt</PaddingRight>
  <PaddingTop>2pt</PaddingTop>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=Fields!Bank_Account__Bank_Account_No__.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Vervangende code 4

  ...              <PaddingRight>2pt</PaddingRight>
  <PaddingTop>2pt</PaddingTop>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=Fields!Bank_Account__IBAN.Value</Value>

  </Textbox>
  </ReportItems>
  </TableCell>
  ...

  Bestaande code 5

  ...                </BorderWidth>
  </Style>
  <Top>0.2115cm</Top>

  // Delete the following line.
  <Width>4.259cm</Width>

  </Line>
  </ReportItems>
  <Style>
  ...

  Vervangende code 5

  ...                </BorderWidth>
  </Style>
  <Top>0.2115cm</Top>
  </Line>
  </ReportItems>
  <Style>
  ...

  Bestaande code 6

  ...              <PaddingRight>2pt</PaddingRight>
  <PaddingTop>2pt</PaddingTop>
  </Style>

  // Delete the following line.
  <Value>=Fields!Payment_History_Line__Bank_Account_No__.Value</Value>

  <rd:DefaultName>textbox110</rd:DefaultName>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  ...

  Vervangende code 6

  ...              <PaddingRight>2pt</PaddingRight>
  <PaddingTop>2pt</PaddingTop>
  </Style>

  // Add the following line.
  <Value>=Fields!Bank_Account__IBAN.Value</Value>

  <rd:DefaultName>textbox110</rd:DefaultName>
  </Textbox>
  </ReportItems>
  ...

  Bestaande code 7

  ...    <Field Name="Credit_limitCaption">
  <DataField>Credit_limitCaption</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="Bank_Account__Bank_Account_No__">
  <DataField>Bank_Account__Bank_Account_No__</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="Bank_Account__Payment_History_">
  <DataField>Bank_Account__Payment_History_</DataField>
  ...

  Vervangende code 7

  ...    <Field Name="Credit_limitCaption">
  <DataField>Credit_limitCaption</DataField>
  </Field>

  // Add the following lines.
  <Field Name="Bank_Account__IBAN">
  <DataField>Bank_Account__IBAN</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="Bank_Account__Payment_History_">
  <DataField>Bank_Account__Payment_History_</DataField>
  ...

  Bestaande code 8

  ...    <Field Name="Payment_History_Line__Account_No__">
  <DataField>Payment_History_Line__Account_No__</DataField>
  </Field>

  // Delete the following lines.
  <Field Name="Payment_History_Line__Bank_Account_No__">
  <DataField>Payment_History_Line__Bank_Account_No__</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="FORMAT_Date_">
  <DataField>FORMAT_Date_</DataField>
  ...

  Vervangende code 8

  ...    <Field Name="Payment_History_Line__Account_No__">
  <DataField>Payment_History_Line__Account_No__</DataField>
  </Field>

  // Add the following lines.
  <Field Name="Bank_Account__IBAN_">
  <DataField>Bank_Account__IBAN_</DataField>
  // End of the lines.

  </Field>
  <Field Name="FORMAT_Date_">
  <DataField>FORMAT_Date_</DataField>
  ...

  Bestaande code 9

  ...<LeftMargin>1.5cm</LeftMargin>
  <PageHeight>29.7cm</PageHeight>
  <PageWidth>21cm</PageWidth>

  // Delete the following lines.
  <RightMargin>0cm</RightMargin>
  <TopMargin>2cm</TopMargin>
  <Width>17.9cm</Width>
  // End of the lines.

  <rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
  <rd:GridSpacing>0.423cm</rd:GridSpacing>
  <rd:ReportID>39ad1153-3bfe-4ce3-b12a-1470b491c4fe</rd:ReportID>
  ...

  Vervangende code 9

  ... <LeftMargin>1.5cm</LeftMargin>
  <PageHeight>29.7cm</PageHeight>
  <PageWidth>21cm</PageWidth>

  // Add the following lines.
  <TopMargin>2cm</TopMargin>
  <Width>17.95291cm</Width>
  // End of the lines.

  <rd:DrawGrid>true</rd:DrawGrid>
  <rd:GridSpacing>0.423cm</rd:GridSpacing>
  <rd:ReportID>39ad1153-3bfe-4ce3-b12a-1470b491c4fe</rd:ReportID>
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×