Sjabloon: CPR - sjabloon voor Navision Code Fiacx

BUG #: 207237 (Contentbeheer)

Niet alle informatie in het geïmporteerde CAMT bestand is overgebracht naar de tabel KBG-afschrift aanv in de Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009. Volg de stappen in de sectie codewijzigingen oplossen van dit probleem. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1)

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Als deze hotfix niet is geboekt voor openbare downloaden (wat betekent dat een openbare URL voor deze hotfix is niet opgenomen in dit artikel), verdeling technische lead, escalation teamlid of goedkeuring manager vereist en de volgende informatie is van toepassing:

 • To receive the hotfix, klanten moeten als ze problemen hebben dat wordt vermeld in de sectie 'Symptomen'.

 • U moet bijhouden welke klanten u deze en sturen met het volgende servicepack leveren, wanneer dit beschikbaar komt (als u een servicepack wordt gepubliceerd).

Deze hotfix is opgenomen in een servicepack voor Microsoft Dynamics NAV niet gepland.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in globale variabelen in de codeunit afstemming KBG (11000006) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...PaymenthistorylineRec@1000017 : Record 11000002;
  TransactionModeRec@1000018 : Record 11000004;
  TempBankAccount@1000025 : TEMPORARY Record 270;
  Name@1000021 : Code[80];
  Address@1000022 : Code[40];
  City@1000023 : Code[40];
  Identification@1000024 : Code[40];
  NumberOfDocumentNumbers@1000028 : Integer;
  NumberOfLinesProcessed@1000029 : Integer;
  NumberOfLinesChanged@1000030 : Integer;
  ...

  Nieuwe code

  ...PaymenthistorylineRec@1000017 : Record 11000002;
  TransactionModeRec@1000018 : Record 11000004;
  TempBankAccount@1000025 : TEMPORARY Record 270;
  NumberOfDocumentNumbers@1000028 : Integer;
  NumberOfLinesProcessed@1000029 : Integer;
  NumberOfLinesChanged@1000030 : Integer;
  ...
 2. De code in de functie MatchCBGStatementLine in de codeunit afstemming KBG (11000006) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...PaymentHistoryFound@1000004 : Boolean;
  i@1000005 : Integer;
  strFilter@1000006 : Text[250];
  BEGIN
  MakeTempfile;
  NumberOfLinesProcessed := NumberOfLinesProcessed + 1;
  ...

  Nieuwe code 1

  ...PaymentHistoryFound@1000004 : Boolean;
  i@1000005 : Integer;
  strFilter@1000006 : Text[250];
  Name@1000007 : Code[80];
  Address@1000008 : Code[80];
  City@1000009 : Code[80];
  Identification@1000010 : Code[20];
  BEGIN
  MakeTempfile;
  NumberOfLinesProcessed := NumberOfLinesProcessed + 1;
  ...

  Bestaande code 2

  ...PostDesRec."Information Type"::"City Acct. Holder":
  City := PostDesRec.Description;
  PostDesRec."Information Type"::"Payment Identification":
  Identification := PostDesRec.Description;
  END;
  UNTIL PostDesRec.NEXT = 0;
  ...

  Vervangende code 2

  ...PostDesRec."Information Type"::"City Acct. Holder":
  City := PostDesRec.Description;
  PostDesRec."Information Type"::"Payment Identification":
  Identification := COPYSTR(PostDesRec.Description,1,MAXSTRLEN(Identification));
  END;
  UNTIL PostDesRec.NEXT = 0;
  ...

  Bestaande code 3

  ...IF NOT RecChanged THEN BEGIN
  IF Name <> '' THEN BEGIN
  IF CBGStatementlineRec.Credit > 0 THEN BEGIN
  IF FindNAC(Name, Address, City, TempRec."Source Type"::Customer,CBGStatementlineRec."Account No.") THEN BEGIN
  CBGStatementlineRec."Account Type" := CBGStatementlineRec."Account Type"::Customer;
  CBGStatementlineRec.VALIDATE("Account No.", CBGStatementlineRec."Account No.");
  CBGStatementlineRec."Reconciliation Status" := CBGStatementlineRec."Reconciliation Status"::Changed;
  ...

  Vervangende code 3

  ...IF NOT RecChanged THEN BEGIN
  IF Name <> '' THEN BEGIN
  IF CBGStatementlineRec.Credit > 0 THEN BEGIN
  IF FindSourceNoByNAC(Name,Address,City,TempRec."Source Type"::Customer,CBGStatementlineRec."Account No.") THEN BEGIN
  CBGStatementlineRec."Account Type" := CBGStatementlineRec."Account Type"::Customer;
  CBGStatementlineRec.VALIDATE("Account No.", CBGStatementlineRec."Account No.");
  CBGStatementlineRec."Reconciliation Status" := CBGStatementlineRec."Reconciliation Status"::Changed;
  ...

  Bestaande code 4

  ...RecChanged := TRUE;
  END;
  END ELSE BEGIN
  IF FindNAC(Name, Address, City, TempRec."Source Type"::Vendor,CBGStatementlineRec."Account No.") THEN BEGIN
  CBGStatementlineRec."Account Type" := CBGStatementlineRec."Account Type"::Vendor;
  CBGStatementlineRec.VALIDATE("Account No.", CBGStatementlineRec."Account No.");
  CBGStatementlineRec."Reconciliation Status" := CBGStatementlineRec."Reconciliation Status"::Changed;
  ...

  Vervangende code 4

  ...RecChanged := TRUE;
  END;
  END ELSE BEGIN
  IF FindSourceNoByNAC(Name,Address,City,TempRec."Source Type"::Vendor,CBGStatementlineRec."Account No.") THEN BEGIN
  CBGStatementlineRec."Account Type" := CBGStatementlineRec."Account Type"::Vendor;
  CBGStatementlineRec.VALIDATE("Account No.", CBGStatementlineRec."Account No.");
  CBGStatementlineRec."Reconciliation Status" := CBGStatementlineRec."Reconciliation Status"::Changed;
  ...
 3. De code in de functie FindNAC in de codeunit afstemming KBG (11000006) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...END;
  END;

  PROCEDURE FindNAC@1000005(Name@1000001 : Code[80];Address@1000002 : Code[80];City@1000003 : Code[80];"Source Type"@1000004 : Integer;VAR SourcenumberFound@1000005 : Code[20]) found@1000000 : Boolean;
  VAR
  NameResultTemp@1000006 : TEMPORARY Record 11000008;
  AddressResultTemp@1000007 : TEMPORARY Record 11000008;
  CityResultTemp@1000008 : TEMPORARY Record 11000008;
  BEGIN
  found := FALSE;

  IF (Name = '') OR (Address = '') OR (City = '') THEN
  EXIT(FALSE);

  NameResultTemp.SETCURRENTKEY("Source Type", "Source No.");
  AddressResultTemp.SETCURRENTKEY("Source Type", "Source No.");
  CityResultTemp.SETCURRENTKEY("Source Type", "Source No.");

  TempRec.SETRANGE("Source Type","Source Type");
  TempRec.SETRANGE("Data Type",TempRec."Data Type"::Name);
  TempRec.SETRANGE(Word,COPYSTR(Name,1,MAXSTRLEN(TempRec.Word)));
  IF TempRec.FIND('-') THEN
  REPEAT
  NameResultTemp := TempRec;
  NameResultTemp.INSERT;
  UNTIL TempRec.NEXT = 0;

  TempRec.RESET;
  TempRec.SETRANGE("Source Type","Source Type");
  TempRec.SETRANGE("Data Type",TempRec."Data Type"::Street);
  TempRec.SETRANGE(Word,COPYSTR(Address,1,MAXSTRLEN(TempRec.Word)));
  IF TempRec.FIND('-') THEN
  REPEAT
  NameResultTemp.SETRANGE("Source Type",TempRec."Source Type");
  NameResultTemp.SETRANGE("Source No.",TempRec."Source No.");
  IF NameResultTemp.FIND('-') THEN BEGIN
  AddressResultTemp := NameResultTemp;
  AddressResultTemp.INSERT;
  END;
  UNTIL TempRec.NEXT = 0;

  TempRec.RESET;
  TempRec.SETRANGE("Source Type","Source Type");
  TempRec.SETRANGE("Data Type",TempRec."Data Type"::City);
  TempRec.SETRANGE(Word,COPYSTR(City,1,MAXSTRLEN(TempRec.Word)));
  IF TempRec.FIND('-') THEN
  REPEAT
  AddressResultTemp.SETRANGE("Source Type",TempRec."Source Type");
  AddressResultTemp.SETRANGE("Source No.",TempRec."Source No.");
  IF AddressResultTemp.FIND('-') THEN BEGIN
  CityResultTemp := AddressResultTemp;
  CityResultTemp.INSERT;
  END;
  UNTIL TempRec.NEXT = 0;

  IF CityResultTemp.FIND('-') THEN BEGIN
  SourcenumberFound := CityResultTemp."Source No.";
  found := CityResultTemp.NEXT = 0;
  END;
  END;
  ...

  Nieuwe code

  ...END;
  END;

  PROCEDURE FindSourceNoByNAC@1000005(Name@1000001 : Code[80];Address@1000002 : Code[80];City@1000003 : Code[80];SourceType@1000004 : Option;VAR FoundSourceNo@1000005 : Code[20]) Found@1000000 : Boolean;
  VAR
  TempFoundRecBuf@1000006 : TEMPORARY Record 11000008;
  BEGIN
  IF (Name = '') AND (Address = '') AND (City = '') THEN
  EXIT(FALSE);

  IF FindSourceNoByDataType(TempRec."Data Type"::Name,Name,TempFoundRecBuf,SourceType,FoundSourceNo) THEN
  EXIT(TRUE);
  IF FindSourceNoByDataType(TempRec."Data Type"::Street,Address,TempFoundRecBuf,SourceType,FoundSourceNo) THEN
  EXIT(TRUE);
  IF FindSourceNoByDataType(TempRec."Data Type"::City,City,TempFoundRecBuf,SourceType,FoundSourceNo) THEN
  EXIT(TRUE);
  EXIT(FALSE);
  END;

  LOCAL PROCEDURE FindSourceNoByDataType@1000016(DataType@1000001 : Option;Value@1000002 : Code[80];VAR TempFoundRecBuf@1000003 : TEMPORARY Record 11000008;SourceType@1000005 : Option;VAR FoundSourceNo@1000000 : Code[20]) FoundOne : Boolean;
  BEGIN
  IF Value = '' THEN
  EXIT(FALSE);

  TempRec.RESET;
  TempFoundRecBuf.RESET;
  IF TempFoundRecBuf.ISEMPTY THEN
  FoundOne := CollectMatches(SourceType,DataType,Value,TempFoundRecBuf) = 1
  ELSE
  FoundOne := CollectDependentMatches(DataType,Value,TempFoundRecBuf) = 1;
  IF FoundOne THEN BEGIN
  TempFoundRecBuf.FINDFIRST;
  FoundSourceNo := TempFoundRecBuf."Source No.";
  END;
  END;
  ...
 4. De code in de functie CollectMatches in de codeunit afstemming KBG (11000006) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE MakeTempfile@1000006();
  VAR
  NumberRec@1000000 : Integer;
  ...

  Nieuwe code

  ...END;
  END;

  LOCAL PROCEDURE CollectMatches@1000017(SourceType@1000000 : Option;DataType@1000003 : Option;Value@1000002 : Code[80];VAR TempFoundRecBuf@1000001 : TEMPORARY Record 11000008) : Integer;
  BEGIN
  TempRec.RESET;
  TempRec.SETRANGE("Source Type",SourceType);
  TempRec.SETRANGE("Data Type",DataType);
  TempRec.SETRANGE(Word,COPYSTR(Value,1,MAXSTRLEN(TempRec.Word)));
  IF TempRec.FINDSET THEN
  REPEAT
  TempFoundRecBuf := TempRec;
  TempFoundRecBuf.INSERT;
  UNTIL TempRec.NEXT = 0;
  TempFoundRecBuf.RESET;
  TempFoundRecBuf.SETRANGE("Data Type",DataType);
  EXIT(TempFoundRecBuf.COUNT);
  END;

  PROCEDURE CollectDependentMatches@1000019(DataType@1000002 : Option;Value@1000001 : Code[80];VAR TempFoundRecBuf@1000000 : TEMPORARY Record 11000008) : Integer;
  VAR
  CurrFoundRecBuf@1000004 : Record 11000008;
  BEGIN
  TempFoundRecBuf.FINDSET;
  REPEAT
  CurrFoundRecBuf.COPY(TempFoundRecBuf);
  IF TempRec.GET(
  COPYSTR(Value,1,MAXSTRLEN(TempRec.Word)),TempFoundRecBuf."Source Type",TempFoundRecBuf."Source No.",DataType)
  THEN BEGIN
  TempFoundRecBuf := TempRec;
  IF TempFoundRecBuf.INSERT THEN;
  END;
  TempFoundRecBuf.COPY(CurrFoundRecBuf);
  UNTIL TempFoundRecBuf.NEXT = 0;
  TempFoundRecBuf.RESET;
  TempFoundRecBuf.SETRANGE("Data Type",DataType);
  EXIT(TempFoundRecBuf.COUNT);
  END;

  LOCAL PROCEDURE MakeTempfile@1000006();
  VAR
  NumberRec@1000000 : Integer;
  ...


Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Referenties

VSFT DynamicsNAVSE: 359156

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Auteur: avannini
Writer: v-six
Tech Reviewer: avannini
Editor:

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de vertaalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×