Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Opmerking: Sommige producten zijn mogelijk niet beschikbaar in jouw land of regio.

Meer informatie vindt u in Milieu- en veiligheidsdocumenten voor het product.

HoloLens 2 is een algemeen rekenapparaat.  Met uitzondering van eenheden die uitdrukkelijk door Microsoft zijn gemarkeerd, is HoloLens niet bedoeld om te worden geïntegreerd in machines, gebruikt als een gereguleerd medisch hulpmiddel of gebruikt op gevaarlijke of gespecialiseerde locaties. Als de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aanbrengt die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om dit apparaat te gebruiken. 

HoloLens is bedoeld voor gebruik met informatietechnologie-apparatuur met een NRTL-keurmerk (UL, CSA, ETL, enzovoort) en/of voldoet aan IEC/EN 60950-1 of IEC/EN 62368-1 (een CE-markering). 

HoloLens 2 is ontworpen voor gebruik tussen +10 C en +35 C. 

OPMERKING: Er zijn geen onderdelen inbegrepen die door de gebruiker kunnen worden gebruikt. De batterij in HoloLens kan niet worden vervangen.

De volgende informatie is van toepassing op HoloLens 2 Industrial Edition:

HoloLens 2 Industrial Edition is geschikt voor gebruik in gevaarlijke locaties van klasse I, Divisie 2 groepen A, B, C en D en is als volgt gemarkeerd: 

9VDC 2A, 5VDC 3A
+10C < Ta < +35C
Groups A,B,C,D

waarschuwingssymbool
WAARSCHUWING – EXPLOSIEGEVAAR: LAAD OF GEBRUIK DE HOOFDTELEFOONAANSLUITING NIET OP EEN GEVAARLIJKE PLAATS 

HoloLens 2 Industrial Edition voldoet aan de normen voor deeltjesemissies voor iso 14644-1 klasse 5 cleanrooms.

Afvoeren van oude batterijen en elektrische en elektronische apparatuur

Afbeelding met het logo dat wordt weergegeven op items die niet naar de prullenbak kunnen worden verplaatst.

Dit symbool op het product, de bijbehorende batterijen of de verpakking houdt in dat dit product en de batterijen die het bevat niet samen met het gewone huisvuil mogen worden weggegooid. In plaats daarvan is het uw verantwoordelijkheid deze voorwerpen af te geven bij een speciaal verzamelpunt voor recycling van batterijen en elektrische en elektronische apparatuur. Door deze aparte inzameling en recycling dragen we bij aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en voorkomen we mogelijk negatieve gevolgen voor de menselijke gezondheid en het milieu vanwege de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in batterijen en elektrische en elektronische apparatuur, die kunnen ontstaan als dergelijk afval niet op de juiste wijze wordt verwijderd. Neem contact op met de gemeente, de vuilnisophaaldienst of de winkel waar u dit product hebt aangeschaft, voor meer informatie over waar u batterijen en elektrisch en elektronisch afval kunt afgeven. Stuur een e-mail naar eRecycle@microsoft.com voor aanvullende informatie over WEEE en afgedankte batterijen. Oplaadbare producten bevatten een lithium-ionbatterij.

Regelgeving voor radio- en tv-interferentie

Microsoft-hardwareapparaten kunnen radiofrequente energie (RF) uitzenden. Als het apparaat niet strikt in overeenstemming met de instructies in de gedrukte documentatie en/of de Help-bestanden op het scherm wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie veroorzaken met andere radiocommunicatie-apparaten (bijvoorbeeld AM/FM-radio's, televisies, babyfoons, draadloze telefoons, enzovoort). Er is echter geen garantie dat er geen RF-interferentie optreedt bij een bepaalde installatie. Als u wilt vaststellen of het hardwareapparaat interferentie veroorzaakt met andere radiocommunicatie-apparatuur, schakelt u het apparaat uit en koppelt u het los van de externe voedingsbron. Als de interferentie stopt, wordt deze waarschijnlijk veroorzaakt door het apparaat. Als dit hardwareapparaat geen interferentie veroorzaakt, probeert u het volgende om het probleem te verhelpen:

  • Verplaats de antenne van het andere radiocommunicatieapparaat (bijvoorbeeld AM/FM-radio's, televisies, babymonitors, draadloze telefoons, enzovoort) totdat de storing stopt.

  • Plaats het hardwareapparaat verder van de radio of tv vandaan of aan de andere kant van de radio of tv.

  • Stop de stekker van het apparaat in een ander stopcontact, zodat het hardwareapparaat en de radio of tv zich elk in een andere groep bevindt, met andere stroomonderbrekers of zekeringen.

  • Vraag indien nodig de verkoper van het apparaat of een ervaren radio-/tv-technicus om advies. Ga voor meer informatie over interferentie naar de FCC-website op: http://www.fcc.gov/cgb/consumerfacts/interference.html. U kunt de FCC ook bellen via 1-888-CALL FCC om te vragen om informatiebladen over interferentie en telefooninterferentie.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
Model: 1688 FCC-id: C3K1688 IC: 3048A-1688
Model: 1855 FCC-id: C3K1855 IC: 3048A-1855

Blootstelling aan radiofrequente energie (RF)

Model: 1688, 1855
Dit apparaat bevat radiozenders en is ontworpen, geproduceerd en getest om te voldoen aan de vereisten van de Federal Communications Commission (FCC), Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) en de Europese richtlijnen voor RF-blootstelling en specifieke absorptieratio.

Om ervoor te zorgen dat uw blootstelling aan RF-energie die wordt gegenereerd door de Wi-Fi- en Bluetooth-radio's niet hoger is dan de blootstellingslimieten die zijn uiteengezet in deze richtlijnen, oriënteert u het apparaat volgens de instructies in de afgedrukte documentatie.

Aanvullende informatie over RF-veiligheid kunt u vinden via de onderstaande koppelingen:
FCC-website op https://www.fcc.gov/general/radio-frequency-safety-0
ISED-website op http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/eng/sf01904.html

SAR-productinformatie is beschikbaar op sar.microsoft.com

Model 1688, 1855: Deze apparaatbewerking in de band 5150 – 5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie met mobiele satellietsystemen via co-kanaal te verminderen.

Een regelgevend label

Voldoet aan 21 CFR 1040,10 en 1040,11, met uitzondering van conformiteit met IEC 60825-1 ed. 3., zoals wordt beschreven in de Laser Notice No. 56 van 8 mei 2019.

Voor klanten in de Verenigde Staten en Canada

Verklaring van overeenstemming van de leverancier

Model: 1688, 1855
Verantwoordelijke partij: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, VS.
E-mailadres: regcomp@microsoft.com

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan deel 15 van de voorschriften van de U.S. Federal Communications Commission (FCC), Innovation, Science and Economic Development (ISED) Canada licentievrijgestelde RSS-normen. Op de werking zijn de volgende twee voorwaarden van toepassing: (1) dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet interferentie die het ontvangt accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking veroorzaakt.

Als de gebruiker wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat aanbrengt die niet expliciet zijn goedgekeurd door Microsoft, kan deze het recht verliezen om het apparaat te gebruiken.

Voor klanten in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland

De radiofrequentiebanden voor model 1855 en het bijbehorende maximale nominale zendvermogen en toleranties zijn als volgt:
WLAN 2400-2483,5 MHz, 18,30dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,15-5,25GHz, 21,20dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,25-5,35GHz, 18,50dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,47-5,725GHz, 18,60dBm EIRP +/-1dB
WLAN 5,725-5,85GHz, 12,7dBm EIRP +/-1dB
Bluetooth 2400-2483,5 MHz, 14,9dBm EIRP +/-2dB

Bedrijf: Microsoft Ireland Operations Limited
Adres: One Microsoft Place, South County Business Park, Dublin D18 P521
Land: Ierland
Telefoonnummer: +353 1 295 3826
Faxnummer: +353 1 706 4110

CE-markering
5,15-5,35 GHz alleen voor gebruik binnenshuis.

Vereenvoudigde EU-verklaring van overeenstemming

Microsoft Corporation verklaart bij deze dat dit product in overeenstemming is met richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres : aka.ms/eucompliancedoc

De volledige conformiteitsverklaring bevat ook informatie zoals software en accessoires die van invloed kunnen zijn op de radioconformiteit met de bovenstaande richtlijn.

EU Energieverbruik

Model 1688: Dit apparaat voldoet aan de VERORDENING (EC) nr. 1275/2008 van de COMMISSIE van 17 december 2008 tot implementatie van Richtlijn 2009/125/EC van het Europees Parlement en van de Raad met betrekking tot eco-ontwerpvereisten voor stand-by- en uitmodus, en netwerk-stand-by, elektriciteitsverbruik van elektrische en elektronische huishoudelijke en kantoorapparatuur.

Eerste jaar van productie             2016    
Voedingseisen in Uit-modus (Watt)      0,28
Voedingsefficiëntie 80,8%

Gebruik een van de volgende methoden om HoloLens in de laagste energiestatus ('uit'-modus) te plaatsen:

  • Zeg "Hey Cortana" om de digitale assistent op te roepen en vraag het apparaat uit te schakelen.

  • Druk op de aan-uitknop en houd deze 4 seconden ingedrukt.

Voor klanten in Singapore

Complies-IMDA-DA107473

Voor klanten in India

Dit product voldoet volledig aan alle relevante mondiale voorschriften met inbegrip van de EU BvGS-richtlijn 2011/65/EU met betrekking tot het beperkte gebruik van lood, cadmium, kwik, zeswaardig chroom, PBD's en PBB's.

Voor klanten in China

型号: 1855

产品中有害物质的名称及含量

部件名称

有害物质

六价铬

多溴联苯

多溴二苯醚

(Pb)

(Hg)

(Cd)

(Cr (VI))

(PBB)

(PBDE)

外壳

O

O

O

O

O

O

螺丝、铆钉及其它固件

X

O

O

O

O

O

电路板组件

X

O

O

O

O

O

显示模组

X

O

O

O

O

O

扬声器

O

O

O

O

O

O

电池电芯

O

O

O

O

O

O

摄像头模组

X

O

O

O

O

O

电源及电源线

X

O

O

O

O

O

配件

X

O

O

O

O

O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

注 :本产品标有”X”的原因是:现阶段没有可供选择的替代技术或部件。

Voor klanten in Japan

本製品の使用は、周波数 5.15 ~ 5.35 GHz での許諾された操作に対する有害な干渉を防ぐために、屋内のみに制限されています。W52/53 は屋内使用専用です。ただし、5.2 Ghz 帯域の高出力データ通信システムの基地局または陸上移動中継局への接続は除きます。

問い合わせ先情報:    Microsoft Corporation,
                    One Microsoft Way,
                    Redmond, WA 98052, USA.
米国:               (800) 426 9400
カナダ:               (800) 933 4750

Voor klanten in Korea

해당무선기기는 운용중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스에는 사용할 수 없습니다. 이 기기는이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기 로서 주로 가정에서 사용하는 것을목적으로 하며, 모든 지역에서사용할수있습니다.

Voor klanten in Taiwan

Arrows_in_square

廢電池請回收

低功率電波輻射性電機管理辦法 第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使 用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功。 第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發 現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使。前項合法通信,指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機須忍受合法通信 或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

商品名稱: Microsoft HoloLens 2 穿載式電腦
製造號碼: 1855
商品型號: 1855
額定電壓: 5VDC
總額定消耗電功率或額定輸入電流: 2A/3A
生產地: 中國
低功率電波輻射性電機管理辦法
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
製造商 :Microsoft Corporation
進口商 :台灣微軟股份有限公司
地址 :11065台北市忠孝東路五段68號18樓
客服專線 :0800-00-88-33; (02)2999-8833

限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:穿戴式電腦,型號(型式):1855

單元Unit

限用物質及其化學符號

鉛Lead

(Pb)

汞Mercury

(Hg)

Cadmium

(Cd)

六價鉻Hexavalent chromium

(Cr+6)

多溴聯苯Polybrominated biphenyls

(PBB)

多溴二苯醚Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)

外殼

螺絲、鉚釘及其它固件

顯示模組

鏡頭模組

電路板組件

揚聲器

電池電芯

電源供應器與電源線

配件

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。

Regelgevende labels voor apparaten

Model 1855:

Het regelgevend label van het apparaat bevindt zich onder het brow-pad. Het kan worden geopend voor weergave door het brow-pad te verwijderen.

Microsoft Corporation Redmond WA 98052-6399 USA Microsoft Ireland Dublin D18 P521 IRL
Made in China Model: 1855 FCC ID: C3K1855 IC: 3048A-1855 CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
CMIIT ID: 2019AJ4176 Microsoft HoloLens 2 穿戴式電腦 使用過度恐傷視力 製造號碼: 1855
型號: 1855 輸入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A 生產地: 中國 型号: 1855 输入: 9V ⎓ 2A, 5V ⎓ 3A

Een regelgevend label

Model 1688:
Microsoft Corporation One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA
Microsoft Ireland Sandyford, Ind Est, Dublin D18 KX32 IRL
Made in China Model: 1688
FCC-id: C3K1688 voldoet aan
21 CFR 1040.10 en 1040.11 behalve
voor afwijkingen overeenkomstig Laser
Kennisgeving nr. 50, 24 juni 2007

Een regelgevend label

Een regelgevend label

Een regelgevend label

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Hartelijk dank voor uw feedback.

×