Symptomen

Wanneer een item is negatief (correctie), het systeem zal automatisch wordt ervan uitgegaan dat deze uitvoer. De CBS-richtlijnen declareren, is het importeren van een negatief. Daarom moet er dat een functionaliteit staat in het teken van de post (negatief of positief) en het teken mag niet van invloed zijn op de staat van invoer of uitvoer. Dit probleem treedt op in de volgende producten:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1

Oplossing

Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV 2009 of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.

Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure. Zij zal deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten echter niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Dynamics NAV-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit omvat services voor Microsoft Dynamics NAV Application Server (NAS). U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:

 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.

 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor de System Object ID 9015

  -object.

Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.

U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. De code in de Intrastat-aangifte schijf rapport maken (11413) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...SpecialUnit@1000002 : Decimal;
  RoundedWeight@1000001 : Integer;
  ItemDirection@1000004 : Integer;
  BEGIN
  TESTFIELD("Item No.");
  TESTFIELD("Tariff No.");
  ...

  Nieuwe code 1

  ...SpecialUnit@1000002 : Decimal;
  RoundedWeight@1000001 : Integer;
  ItemDirection@1000004 : Integer;

  // Add the following line
  IsCorrection@1000005 : Boolean;
  // End of the added line.

  BEGIN
  TESTFIELD("Item No.");
  TESTFIELD("Tariff No.");
  ...

  Bestaande code 2

  ...ZeroShipment := FALSE;
  END;
  END;

  Write(FORMAT(Date, 0, '<Year4><Month,2>'));
  Write(FORMAT(ItemDirection));
  ...

  Vervangende code 2

  ...
  ZeroShipment := FALSE;
  END;
  END;

  // Add the following line.
  IsCorrection := CheckCorrection("Source Entry No.",ItemDirection);
  // End of the added line.

  Write(FORMAT(Date, 0, '<Year4><Month,2>'));
  Write(FORMAT(ItemDirection));
  ...

  Bestaande code 3

  ...Write(PADSTR2("Transaction Type", 1, '', '>'));
  Write(PADSTR2(DELCHR("Tariff No."), 8, '0', '<'));
  Write('00');
  Write(Sign(RoundedWeight)); // DELETED
  Write(PADSTR2(FORMAT(RoundedWeight, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Vervangende code 3

  ...Write(PADSTR2("Transaction Type", 1, '', '>'));
  Write(PADSTR2(DELCHR("Tariff No."), 8, '0', '<'));
  Write('00');

  // Add the following line.
  Write(Sign(RoundedWeight,IsCorrection));
  // End of the added line.

  Write(PADSTR2(FORMAT(RoundedWeight, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Bestaande code 4

  ...Write(PADSTR2(FORMAT(RoundedWeight, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Delete the following line.
  Write(Sign(SpecialUnit));
  // End of the deleted line.

  Write(PADSTR2(FORMAT(SpecialUnit, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Vervangende code 4

  ...Write(PADSTR2(FORMAT(RoundedWeight, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Add the following line.
  Write(Sign(SpecialUnit,IsCorrection));
  // End of the added line.

  Write(PADSTR2(FORMAT(SpecialUnit, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Bestaande code 5

  ...
  Write(PADSTR2(FORMAT(SpecialUnit, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Delete the following line.
  Write(Sign(Amount));
  // End of the deleted line.

  Write(PADSTR2(FORMAT(Amount, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Vervangende code 5

  ...
  Write(PADSTR2(FORMAT(SpecialUnit, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Add the following line.
  Write(Sign(Amount,IsCorrection));
  // End of the added line.

  Write(PADSTR2(FORMAT(Amount, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));
  ...

  Bestaande code 6

  ...Write(PADSTR2(FORMAT(Amount, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Delete the following line.
  Write('+');
  // End of the deleted line.

  Write(PADSTR2('0', 10, ' ', '<'));
  Write(PADSTR2("Document No.", 10, ' ', '<'));
  ...

  Vervangende code 6

  ...Write(PADSTR2(FORMAT(Amount, 0, '<Integer>'), 10, ' ', '<'));

  // Add the following lines.
  IF IsCorrection THEN
  Write('-')
  ELSE // ADDED
  Write('+');
  // End of the added lines.

  Write(PADSTR2('0', 10, ' ', '<'));
  Write(PADSTR2("Document No.", 10, ' ', '<'));
  ...

  Bestaande code 7

  ...Write(PADSTR2('0', 10, ' ', '<'));
  Write(PADSTR2("Document No.", 10, ' ', '<'));

  // Delete the following line.
  Write(PADSTR2('', 4, ' ', '>'));
  // End of the deleted line.

  Write('000');
  Write(PADSTR2("Intrastat Jnl. Batch"."Currency Identifier", 1, ' ', '>'));
  Write(PADSTR2('', 6, ' ', '>'));
  ...

  Vervangende code 7

  ...Write(PADSTR2('0', 10, ' ', '<'));
  Write(PADSTR2("Document No.", 10, ' ', '<'));

  // Add the following lines.
  Write(PADSTR2('', 3, ' ', '>'));
  IF IsCorrection THEN
  Write('C')
  ELSE
  Write(' ');
  // End of the added lines.

  Write('000');
  Write(PADSTR2("Intrastat Jnl. Batch"."Currency Identifier", 1, ' ', '>'));
  Write(PADSTR2('', 6, ' ', '>'));
  ...
 2. De code in de functie van het teken in de Intrastat-aangifte schijf rapport maken (11413) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1

  ...ExportFile.SEEK(ExportFile.POS - 1);
  END;

  // Delete the following line.
  LOCAL PROCEDURE Sign@1000006(Number@1000000 : Decimal) : Text[1];
  // End of the deleted line.

  BEGIN
  CASE Number < 0 OF
  TRUE:
  ...

  Nieuwe code 1

  ... ExportFile.SEEK(ExportFile.POS - 1);
  END;

  // Add the following line.
  LOCAL PROCEDURE Sign@1000006(Number@1000000 : Decimal;IsCorrection@1000001 : Boolean) : Text[1];
  // End of the added line.

  BEGIN
  CASE Number < 0 OF
  TRUE:
  ...

  Bestaande code 2

  ...BEGIN
  CASE Number < 0 OF
  TRUE:

  // Delete the following line.
  EXIT('-');
  // End of the deleted line.

  FALSE:
  ...

  Vervangende code 2

  ...BEGIN
  CASE Number < 0 OF
  TRUE:

  // Add the following lines.
  IF NOT IsCorrection THEN
  EXIT('-')
  ELSE
  EXIT('+');
  // End of the added lines.

  FALSE:
  ...

  Bestaande code 3

  ...FALSE:

  // Delete the following line.
  EXIT('+');
  // End of the deleted line.

  END;
  END;
  ...

  Vervangende code 3

  ...FALSE:

  // Add the following lines.
  IF NOT IsCorrection THEN
  EXIT('+')
  ELSE
  EXIT('-');
  // End of the added lines.

  END;
  END;
  ...
 3. De code in de functie CheckCorrection in de Intrastat-aangifte schijf rapport maken (11413) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...CrLf[2] := 10;
  END;

  BEGIN
  ...

  Nieuwe code

  ...CrLf[2] := 10;
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE CheckCorrection@1000018(SourceEntryNo@1000000 : Integer;VAR ItemDirection@1000001 : Integer) : Boolean;
  VAR
  ItemLedgerEntry@1000002 : Record 32;
  // End of the added lines.

  BEGIN
  ...
 4. De code in de functie CrLf in de Intrastat-aangifte schijf rapport maken (11413) als volgt wijzigen:
  Bestaande code

  ...BEGIN

  // Delete the following lines.
  {
  // Note: Intrastat Jnl. Batch dataitem has MaxIteration = 1
  }
  END.
  }
  RDLDATA
  {
  }
  }
  // End of the deleted lines.
  ...

  Nieuwe code

  ...BEGIN

  // Add the following lines.
  WITH ItemLedgerEntry DO BEGIN
  GET(SourceEntryNo);
  CASE "Document Type" OF
  "Document Type"::"Purchase Return Shipment":
  BEGIN
  ItemDirection := 6;
  EXIT(TRUE);
  END;
  "Document Type"::"Sales Return Receipt":
  BEGIN
  ItemDirection := 7;
  EXIT(TRUE);
  END;
  END;
  END;
  END;
  // End of the added lines.
  ...
 5. De code in de functie CheckCorrection in de Intrastat-aangifte schijf rapport maken (11413) als volgt wijzigen:
  Nieuwe code

  ...// Add the following lines.
  BEGIN
  {
  // Note: Intrastat Jnl. Batch dataitem has MaxIteration = 1
  }
  END.
  }
  RDLDATA
  {
  }
  }

  // End of the added lines.
  ...

Vereisten

Hebt u een van de volgende producten geïnstalleerd om deze hotfix:

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

 • De Nederlandse versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.

Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaardenvoor andere overwegingen.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×