Aanmelden met Microsoft
Meld u aan of maak een account.
Hallo,
Selecteer een ander account.
U hebt meerdere accounts
Kies het account waarmee u zich wilt aanmelden.

Symptomen

Op een server waarop Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 met Service Pack 2 of Windows Essential Business Server 2008 wordt uitgevoerd, schakelt u de volgende twee webfilters uit:

 • Compressiefilter

 • Gecomprimeerd inhoudsfilter in cache opslaan

Nadat u dit hebt uitgevoerd, blokkeert ISA Server 2004 of Windows Essential Business Server 2008 aanvragen die de Accept-Encoding HTTP-header bevatten wanneer een doorstuurproxy wordt gebruikt.

Deze webfilters zijn geïntroduceerd in ISA Server 2004 Service Pack 2 of in Windows Essential Business Server 2008. U kunt deze webfilters uitschakelen vanwege programmacompatibiliteitsproblemen waarbij sommige webservers betrokken zijn.

Oplossing

Informatie over servicepacks

U kunt dit probleem oplossen door ISA Server 2004 Service Pack 3 (SP3) te installeren en vervolgens het Microsoft Visual Basic-script uit te voeren dat in deze sectie wordt vermeld.

Nadat u het servicepack hebt geïnstalleerd, voert u het volgende script uit om een nieuwe configuratieparameter in te schakelen. Met deze nieuwe parameter kan ISA Server aanvragen doorsturen die de Accept-Encoding HTTP-header bevatten als de compressiefilters zijn uitgeschakeld in een scenario met een doorstuurproxy. Volg hiertoe de volgende stappen.

Microsoft biedt programmeervoorbeelden alleen ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend bent met de programmeertaal die wordt gedemonstreerd en met de hulpprogramma's die worden gebruikt om procedures te maken en fouten op te sporen. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen u helpen de functionaliteit van een bepaalde procedure uit te leggen. Deze voorbeelden worden echter niet gewijzigd om extra functionaliteit te bieden of procedures te maken die voldoen aan uw specifieke vereisten.

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, wijs Accessoires aan en klik vervolgens op Kladblok.

 2. Plak de volgende code in het Kladblok-document.

  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}"
  Const SE_VPS_NAME = "AccessRuleSendAcceptEncodingHeader"
  Const SE_VPS_VALUE = true
  
  Sub SetValue()
  
    ' Create the root obect.
    Dim root ' The FPCLib.FPC root object
    Set root = CreateObject("FPC.Root")
  
    'Declare the other objects needed.
    Dim array    ' An FPCArray object
    Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection
    Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object
  
    ' Get references to the array object
    ' and the network rules collection.
    Set array = root.GetContainingArray
    Set VendorSets = array.VendorParametersSets
  
    On Error Resume Next
    Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID )
  
    If Err.Number <> 0 Then
      Err.Clear
  
      ' Add the item
      Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID )
      CheckError
      WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name
  
    Else
      WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME)
    End If
  
    if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE Then
  
      Err.Clear
      VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE
  
      If Err.Number <> 0 Then
        CheckError
      Else
        VendorSets.Save false, true
        CheckError
  
        If Err.Number = 0 Then
          WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!"
        End If
      End If
    Else
      WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!"
    End If
  
  End Sub
  
  Sub CheckError()
  
    If Err.Number <> 0 Then
      WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description
      Err.Clear
    End If
  
  End Sub
  
  SetValue
  
 3. Sla het Kladblok-bestand op als 'AccessRuleSendAcceptEncodingHeader.vbs'.

 4. Dubbelklik op het .vbs-bestand om het script uit te voeren.

Voer de volgende stappen uit om de nieuwe configuratieparameter uit te schakelen:

 1. Klik op Start, wijs Alle programma's aan, wijs Accessoires aan en klik vervolgens op Kladblok.

 2. Plak de volgende code in het Kladblok-document.

  Const SE_VPS_GUID = "{143F5698-103B-12D4-FF34-1F34767DEabc}" 
  Const SE_VPS_NAME = "AccessRuleSendAcceptEncodingHeader" 
  Const SE_VPS_VALUE = false 
  
  Sub SetValue() 
  
     ' Create the root obect. 
     Dim root ' The FPCLib.FPC root object 
     Set root = CreateObject("FPC.Root") 
  
     'Declare the other objects needed. 
     Dim array ' An FPCArray object 
     Dim VendorSets ' An FPCVendorParametersSets collection 
     Dim VendorSet  ' An FPCVendorParametersSet object 
  
     ' Get references to the array object 
     Set array = root.GetContainingArray 
     Set VendorSets = array.VendorParametersSets 
  
     On Error Resume Next 
     Set VendorSet = VendorSets.Item( SE_VPS_GUID ) 
  
     If Err.Number <> 0 Then 
       Err.Clear 
  
       ' Add the item 
       Set VendorSet = VendorSets.Add( SE_VPS_GUID ) 
       CheckError 
       WScript.Echo "New VendorSet added... " & VendorSet.Name 
  
     Else 
       WScript.Echo "Existing VendorSet found... value- " & VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) 
     End If 
  
     if VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) <> SE_VPS_VALUE 
  
       Then Err.Clear VendorSet.Value(SE_VPS_NAME) = SE_VPS_VALUE 
  
       If Err.Number <> 0 Then 
          CheckError 
       Else 
          VendorSets.Save false, true 
          CheckError 
  
          If Err.Number = 0 Then 
             WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", saved!" 
          End If 
       End If 
  
     Else 
       WScript.Echo "Done with " & SE_VPS_NAME & ", no change!" 
  
     End If 
  
  End Sub 
  
  Sub CheckError() 
  
     If Err.Number <> 0 Then 
       WScript.Echo "An error occurred: 0x" & Hex(Err.Number) & " " & Err.Description Err.Clear 
     End If 
  End Sub 
  
  SetValue
  
 3. Sla het Kladblok-bestand op als 'Disable_AccessRuleSendAcceptEncodingHeader.vbs'.

 4. Dubbelklik op het .vbs-bestand om het script uit te voeren.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer hulp nodig?

Meer opties?

Verken abonnementsvoordelen, blader door trainingscursussen, leer hoe u uw apparaat kunt beveiligen en meer.

Community's helpen u vragen te stellen en te beantwoorden, feedback te geven en te leren van experts met uitgebreide kennis.

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?
Als u op Verzenden klikt, wordt uw feedback gebruikt om producten en services van Microsoft te verbeteren. Uw IT-beheerder kan deze gegevens verzamelen. Privacyverklaring.

Hartelijk dank voor uw feedback.

×