Samenvatting

Veel Internet websites bevatten JavaScript, een programmeertaal voor scripts die wordt uitgevoerd in de webbrowser om specifieke functies op de webpagina functioneel te maken. Als JavaScript is uitgeschakeld in uw browser, kan de inhoud of de functionaliteit van de webpagina worden beperkt of niet beschikbaar zijn. In dit artikel worden de stappen beschreven voor het inschakelen van JavaScript in webbrowsers.

Meer informatie

Internet Explorer

Alle websites in de Internet-zone toestaan scripts in Internet Explorer uit te voeren:

 1. Klik in het menu van de webbrowser op extra of het pictogram ' extra ' (dat eruitziet als een versnelling) en selecteer Internet opties. On the web browser menu, click Tools or the "Tools" icon (which looks like a gear), and select Internet Options.

 2. Wanneer het venster ' Internet opties ' wordt geopend, selecteert u het tabblad beveiliging .

 3. Controleer op het tabblad ' Beveiliging ' of de zone Internet is geselecteerd en klik vervolgens op ' aangepast niveau... ' Knop. On the "Security" tab, make sure the Internet zone is selected, and then click on the "Custom level..." button.

 4. Klik in het dialoogvenster Beveiligingsinstellingen – Internet zone op inschakelen voor actief uitvoeren van scripts in de sectie Scripting .  In the Security Settings – Internet Zone dialog box, click Enable for Active Scripting in the Scripting section.

 5. Wanneer het venster "waarschuwing!" wordt geopend en wordt gevraagd, "weet u zeker dat u de instellingen voor deze zone? wilt wijzigen" selecteert u Ja.

 6. Klik op OK onder aan het venster Internet opties om het dialoogvenster te sluiten.

 7. Klik op de knop vernieuwen om de pagina te vernieuwen en scripts uit te voeren. Click the Refresh button to refresh the page and run scripts.

Als u scripts op een specifieke website wilt toestaan terwijl scripting is uitgeschakeld in de zone Internet, voegt u de specifieke website toe aan de zone vertrouwde websites :

 1. Klik in het browser menu op extraof het pictogram ' extra ' (dat eruitziet als een versnelling) en selecteer Internet opties. On the web browser menu, click Tools, or the "Tools" icon (which looks like a gear) and select Internet Options.

 2. Wanneer het venster ' Internet opties ' wordt geopend, selecteert u het tabblad beveiliging .

 3. Selecteer op het tabblad ' Beveiliging ' de zone vertrouwde websites en klik vervolgens op de knop sites . On the "Security" tab, select the Trusted sites zone and then click the Sites button.

 4. Voor de website (s) die u wilt toestaan om scripts toe te staan, voert u het adres in het tekstvak deze website toevoegen aan de zone in en klikt u op toevoegen. Opmerking: als het adres niet begint met "https:", u veel nodig hebt om uit te schakelen "vereisen serververificatie (https:) voor alle sites in deze zone ".  For the website(s) you would like to allow scripting, enter the address within the Add this website to the zone text box and click Add.

 5. Klik op sluiten en klik vervolgens op OK onder in het venster Internet-opties om het dialoogvenster te sluiten.

 6. Klik op de knop vernieuwen om de pagina te vernieuwen en scripts uit te voeren. Click the Refresh button to refresh the page and run scripts.

Google Chrome

Als u JavaScript in Google Chrome wilt inschakelen, raadpleegt u de instructies in JavaScript inschakelen in uw browser om advertenties op uw site te bekijken.

Mozilla Corporation Firefox

Als u JavaScript in Firefox wilt inschakelen, raadpleegt u de instructies in JavaScript-instellingen voor interactieve webpagina'sen volgt u deze.

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Hoe tevreden bent u met de taalkwaliteit?
Wat heeft uw ervaring beïnvloed?

Bedankt voor uw feedback.

×