Lijst met hotfixes en updates die zijn opgenomen in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

INLEIDING

In dit artikel worden Microsoft Knowledge Base (KB) artikelen waarin de hotfixes en updates die zijn opgenomen in Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2 (SP2). Dit artikel is voornamelijk bedoeld voor IT-Professionals en helpdesk bedrijf personeel te ondersteunen en onderhouden van een computer met System Center Configuration Manager 2007.

Meer informatie

Lijst met hotfixes en updates die zijn opgenomen in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2:

950306 in grote SMS 2003 hiërarchieën met meerdere sites, replicatie van site naar site wordt vertraagd

954214 de siteservices SMS_Site_Component_Manager service stopt onverwacht wanneer u probeert te installeren van Configuration Manager 2007 Service Pack 1 of een bepaald onderdeel installeren na een mislukte installatiepoging

954474 system Center Configuration Manager 2007 implementeren van beveiligingsupdates is geblokkeerd

954716 de SMS_EXECUTIVE service van System Center Configuration Manager 2007 op een onderliggende site-server loopt vast wanneer dit verwerkt het bestand .sha en voorraadgegevens naar de bovenliggende site

954718 u de Out of Band Management console niet gebruiken in Configuration Manager 2007 verbinding maken met computers waarop versies die ouder dan versie 3.2.1 zijn van Intel AMT

955114 de SMS_Executive serviceproces loopt vast wanneer omgaat met System Center Configuration Manager 2007 S955114 hiërarchie Manager het bestand site control (.ct2) van het onderliggende sites waarop de RTM-versie van Configuration Manager 2007

955115 het 'Push-clientinstallatie' mislukt wanneer meerdere punten management zowel aangepaste poorten worden geconfigureerd in een site met System Center Configuration Manager 2007

955126 de SMS_Executive-proces (Smsexec.exe) in System Center Configuration Manager 2007 loopt vast als u Intel AMT-gerelateerde software hebt geïnstalleerd

955262 wordt een foutbericht weergegeven wanneer u op en vervolgens het knooppunt stuurprogramma's in de console met Configuration Manager van een site Configuration Manager 2007 Service Pack 1 die gebruikmaakt van SQL Server 2008 voor de sitedatabase bijwerken

955355 een DN-naam die meer dan 100 tekens bevat en die is ontdekt uit Active Directory voor een host AMT zorgt ervoor dat de service SMS_EXECUTIVE vastlopen in System Center Configuration Manager 2007

Foutbericht 955388 wanneer u de console op basis van Microsoft System Center Configuration Manager 2007 S955388 Configuration Manager Configuration Manager software distribution point-instellingen controleren

955842 hardware-inventaris van de System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 is het mogelijk dat een client op basis van een x64 als een client op basis van x86

955955 een reeks taken die veel pakketten bevat langer duren om uit te voeren nadat u System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 of een hotfix 949225 hebt geïnstalleerd

956194 Manager van de verdeling in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 mogelijk enkele uren na het opstarten voordat het begint met pakketten

956337 system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 kan AMT gebruiker ACL's verwijderen tijdens het inrichtingsproces voor AMT 2.x-computers

956465 de SMS_EXECUTIVE serviceproces wordt onverwacht opnieuw opgestart wanneer een limiet is ingesteld voor de maximale doorvoersnelheid tussen twee sites in System Center Configuration Manager 2007

956733 sommige kenmerken van een System Center Configuration Manager 2007-client niet aanwezig nadat deze is geconfigureerd als een distributiepunt tak

956918 de taak "Veroudering Configuration Management gegevens verwijderen" site onderhoud kan lang duren moet eindigen in System Center Configuration Manager 2007

956941 niet kunt u bepaalde acties uitvoeren wanneer u extern beheer van een Windows Vista-clientcomputer waarop Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

956944 foutbericht wanneer u verbinding maakt met een Configuration Manager 2007-siteserver waarop niet Service Pack 1 wordt uitgevoerd via de console System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

957183 u een groep niet toevoegen als een bedrag in Configuration Manager 2007 Service Pack 1-account als naam van de groep meer dan 20 tekens heeft

957255 de functie wake on LAN (WOL) in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 uit de slaapstand wordt clients een uur eerder dan verwacht

957325 component Loader voor de voorraad gegevens hardware-inventarisgegevens van clients met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 niet verwerken als een of meer eigenschappen meer dan 256 tekens in de bestanden NOIDMIF bevatten

957469 oplossen: de Out of Band Power control-functie werkt niet voor clients met de chipset van Intel AMT 4 of Intel AMT 5 in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

957576 statusbericht-ID 7404 wordt gerapporteerd vaak in een installatie van System Center Configuration Manager 2007 R2 die gebruikmaakt van SQL Server 2008 als de database van de site

957879 de ConfigMgr servicebeheer gereedschap in Configuration Manager 2007 Service Pack 1 kan de SMS_SITE_SQL_BACKUP-service niet opvragen en u ontvangt een foutbericht 'Fout bij communicatie met het onderdeel'

958021 -foutbericht weergegeven in de console Configuration Manager bij het maken van een nieuwe volgorde: 'de volgorde van de taken kan niet worden gemaakt'

958157 onjuiste softwareinventarisatie rapporten kan worden gegenereerd uit de primaire site op basis van Systems Management Server 2003 Service Pack 3-servers

958598 het controlebericht voor bewerking taak reeks maken geeft niet systeem, onderdeel of gebruikersinformatie correct in System Center Configuration Manager 2007 RTM-systemen

958808 gebruikersgegevens uit de USMT kunnen worden verwijderd onverwacht door de motor van de reeks taak tijdens de implementatie besturingssysteem in System Center Configuration Manager 2007-S958808

959038 de uitvoering van een reeks taken die u in System Center Configuration Manager 2007 maakt gaan wanneer een programma in de taakvolgorde een foutcode afsluiten retourneert

959040 systemen met system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 kunnen geen AMT 2.2/2.6 in de PKI-modus en AMT 2.1/2.5 clients in de modus PSK inrichten

959257 terugkerende advertenties of onderhoud windows start een uur later of eerder dan verwacht wanneer het tijd is gewijzigd vanwege de Zomertijd in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 wordt uitgevoerd

959700 de Out of Band beheer in Configuration Manager 2007 Service Pack 1 kan geen verbinding maken met computers AMT ingeschakeld

959812 besturingssysteem implementatie (OSD) taken niet willekeurig in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen

959875 gedeelde mappen die pakketten op tak distributiepunten opslaan worden verwijderd in systemen met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

960065 updates worden niet gedistribueerd aan bepaalde clients wanneer u WSUS of som in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-updates implementeren

960448 de Asset Intelligence catalogus Sync Service van System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 kan geen verbinding maken met een System Center Configuration Manager-database die is geïnstalleerd op een benoemd exemplaar van SQL Server 2005

960634 system Center Configuration Manager 2007 R2-Client statusrapportage mislukt wanneer clients meerdere discovery records hebben

960712 is een maandelijks terugkerend advertentie overslaan Pack November in Systems Management Server 2003 Service 3 systemen als de geplande dag na de eerste zondag in November

960741 de SMS_Executive serviceproces vastloopt op een siteserver van Configuration Manager 2007 Service Pack 1 wanneer u Intel WS-Management-vertaler voor bepaling van computers die zijn uitgerust met 3.2.1 AMT chipsets

960804 een hotfixpakket worden problemen opgelost met betrekking de functie Out of Band beheer (OOB) in Configuration Manager 2007 Service Pack 1 tot

960846 gedeelde mappen die pakketten op tak distributiepunten opslaan worden verwijderd in systemen met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

961105 foutbericht wanneer u probeert te importeren OSD-stuurprogramma's in systemen met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1: 'het geselecteerde stuurprogramma is niet van toepassing op alle ondersteunde platforms'

961268 -pakketten op de distributiepunten niet worden bijgewerkt met de nieuwste bronversie in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen

961269 slechts twee verlopen gebruiker staat winkels worden verwijderd op een siteserver met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

961328 system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen kunnen niet inrichten AMT 2.2/2.6 in de PKI-modus en AMT 2.1/2.5 clients in de modus PSK

961960 de status van het selectievakje in voor het onderhoudsvenster waarop u dubbelklikken wordt gewijzigd wanneer het System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 is geïnstalleerd op een systeem met Windows Server 2003 x64 of op een systeem met Windows Server 2008 x64

962891 status berichten met lange bestandsnamen kunnen niet uit de map Statesys.box\Incoming of \SMS_CCM\FSPStaging en blokkeert mogelijk de berichtverwerking staat op een terugvalstatus System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

967359 bepaalde reeksen taak kunnen niet worden uitgevoerd op de clientcomputers in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen

967491 -Hotfix voor System Center Configuration Manager 2007 R2-Client statusrapporten

967648 pakket distributie mislukt op een site met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 als de bestandsnaam van een in het pakket een ampersand bevat (&)

967649 -systemen met system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 de eigenschap source locatie in MSI-pakketten negeren

967919 site-server op een System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, het serviceproces SMS_Executive (Smsexec.exe) loopt vast wanneer u inrichten sommige computers met Intel WS-Management-vertaler versie 1.1 (build 558)

968177 clients met system Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 niet uitvoeren een advertentie als de advertentie is ingesteld om uit te voeren wanneer de gebruiker zich aanmeldt en de SMS-Agent Host-Service wordt uitgevoerd nadat de gebruiker zich aanmeldt

968594 system Center Configuration Manager 2007 software-inventarisatie verwerking mislukt wanneer u een gegevensbestand bevat een ongeldige tijd

968635 het Ccmexec.exe proces kan verbruiken bijna 100 procent CPU-bronnen op clients met System Center Configuration Manager 2007

968718 de ramdisk TFTP-blokgrootte op een S968718 van System Center Configuration Manager 2007-siteserver dat de rol van Pre-Boot Execution Environment (PXE) service punt heeft kan niet worden aangepast

969113 besturingssysteem mislukt de implementatie in een omgeving met System Center Configuration Manager 2007-S969113 als u een ander besturingssysteem op een client binnen één uur na een eerdere implementatie implementeren

969341 delta samenvoegen mislukt op distributiepunten filiaal op basis van System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

969529 gebruikers kunnen niet inventariseren leden als hotfix 955262 is geïnstalleerd op servers van System Center Configuration Manager 2007 S969529 site

969530 het Ccmexec.exe proces kan verbruiken bijna 100 procent CPU-bronnen op clients met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

969620 de SMS_EXECUTIVE service-proces (Smsexec.exe) loopt vast op een siteserver System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 waarmee SQL server-verificatie

970093 wanneer u een installatiekopie van Windows Vista SP2 of Windows Server 2008 SP2 met System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1, het opnameproces afbeelding mislukt in de fase "Voorbereiden van Windows voor vastleggen van"

970242 sommige kenmerken van een System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-client niet aanwezig nadat deze is geconfigureerd als een distributiepunt tak

970634 een aangekondigd programma gemaakt in een System Center Configuration Manager 2007-siteserver nooit op een clientcomputer System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 wordt uitgevoerd

970635 coördinator opnieuw wordt voorkomen dat een client op basis van System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-computer opnieuw op te starten omdat deze niet goed tot de conclusie komt dat een taak wordt uitgevoerd

970636 in sommige programma's worden niet uitgevoerd wanneer de optie 'Als een toepassing vastloopt, gaan met installeren van andere toepassingen in de lijst' is ingeschakeld in System Center Configuration Manager 2007

970637 de geheugentoewijzing voor het Wmiprvse.exe proces met ongeveer groeit 30 tot 40 MB als u een zoekopdracht uitvoert een query in System Center Configuration Manager 2007

970739 de System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 beheerconsole loopt vast wanneer u herhaaldelijk op de knop 'Nu zoeken' voor het filteren van de weergave op een collectie

971223 Windows Vista Service Pack 2 en Windows Server 2008 Service Pack 2 worden niet weergegeven als ondersteunde platforms in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971300 Prompted query's die zijn gebaseerd op aangepaste Hardware-inventaris klassen niet vragen gebruikers voor waarden in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen

971413 OS multicast-implementaties mislukken met een hash-waarde fout als de Windows OS WIM-bestand groter dan 4 GB in System Center Configuration Manager 2007 is

971506 een pakket dat verscheidene gigabytes is niet bijgewerkt op een tak distributiepunt (BDP) in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1

971583 -pakketten op de distributiepunten niet worden bijgewerkt met de nieuwste bronversie in System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1-systemen

971687 eigenschap van de organisatie-eenheid van de DDR is afgewezen door DDM wanneer de DDR wordt ingevoegd in System Center Configuration Manager 2007

971689 de taak reeks Media Wizard onjuist berekent de benodigde ruimte en veel CD- of DVD-beelden genereert in hetzelfde pakket in System Center Configuration Manager 2007

972417 /GLOBAL vlag maakt het pakket beschikbaar voor alle gebruikers in plaats van alleen de momenteel aangemelde gebruiker in System Center Configuration Manager 2007

973065 hoog CPU-gebruik tijdens verwerking van System Center Configuration Manager 2007 S973065 siteservers MIF

974013 is een update beschikbaar waarmee u het toevoegen van Windows 7 en Windows Server 2008 R2 als ondersteunde platforms voor Configuration Manager 2007 Service Pack 1

974236 updatepakket voor System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 1 voor het toevoegen van ondersteuning voor clients met Windows Server 2008 R2 en Windows 7

973499 RFH 6083:Memory een geheugenlek in MP LocationRequest Code verwerken

Referenties

Voor meer informatie klikt u op het volgende artikelnummer om het artikel in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:

953649 lijst met correcties die zijn opgenomen in System Center Configuration Manager Service Pack 1Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van Advanced Client Push-installaties:

928282 hoe u problemen met Advanced Client Push installatie in Systems Management Server 2003 en System Center Configuration Manager 2007

Meer hulp nodig?

Uw vaardigheden uitbreiden
Training verkennen
Als eerste nieuwe functies krijgen
Deelnemen aan Microsoft insiders

Was deze informatie nuttig?

Bedankt voor uw feedback.

Hartelijk dank voor uw feedback! Het lijkt ons een goed idee om u in contact te brengen met een van onze Office-ondersteuningsagenten.

×